Natečaj za krajinsko fotografijo α Universe

Albert Dros

Pokrajine z osupljivo ločljivostjo in dinamičnim razponom

Ne glede na to, ali uporabljate APS-C ali fotoaparat polnega formata, Sonyjeva serija fotoaparatov α ponuja neverjetno ločljivost, fino stopnjevanje barvnih odtenkov in odlično zmogljivost pri visokih nastavitvah občutljivosti ISO.

Procesor BIONZ™ v vašem fotoaparatu α natančno zajame teksture in podrobnosti, zato so upodobljene pokrajine iskrive in živahne.

Na tem natečaju lahko sodelujete tako, da svoje fotografije objavite v Instagramu. Upoštevali bomo fotografije, objavljene v Instagramu od 1.st novembra 2019 do 15.th decembra 2019.

Zmagovalno fotografijo bo izbrala skupina strokovnjakov za fotografijo, zmagovalec pa bo prejel Sonyjev objektiv G Master.

Pri fotografijah bomo ocenjevali ustvarjalnost, izvirnost in vizualni oz. čustveni vtis fotografije. Zmagovalne fotografije bodo objavljene na spletnem mestu α Universe in prek kanalov družabnih omrežij.

Pogoji in določila:

NAKUP NI POTREBEN

1. Promotor Sonyjevega natečaja za najboljšo krajinsko fotografijo v Instagramu α Universe ("Natečaj") je Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, United Kingdom ("Sony"). Instagram na noben način ne sponzorira, podpira ali nadzira natečaja in ni povezan z njim na noben način. Vsak sodelujoči v natečaju popolnoma odvezuje Instagram vsakršne odgovornosti.

2. V natečaju lahko sodelujejo osebe, starejše od 18 let, ki imajo osebni račun za Instagram in imajo stalno prebivališče v Nemčiji, Združenem kraljestvu, Franciji, Italiji, Španiji, na Nizozemskem, v Švici, na Poljskem, Norveškem, v Avstriji, na Švedskem, v Belgiji, na Danskem, v Finski, Grčiji, Romuniji, Estoniji, Litvi, Latviji, na Madžarskem, v Bolgariji, na Irskem, v Češki republiki, Slovaški in Turčiji. ("države, ki izpolnjujejo pogoje"). Zaposleni v podjetjih skupine Sony in njihovi družinski člani niso upravičeni do sodelovanja.

3. Natečaj se začne 1.st novembra 2019, zaključi pa se ob polnoči 15.th decembra 2019 ("obdobje natečaja")

4. Za sodelovanje na natečaju morate dokončati te korake:

1. korak: spremljajte račun v Instagramu @alphauniversebysony.eu.

2. korak: v svoj račun za Instagram naložite fotografijo, ki ste jo sami posneli s Sonyjevim fotoaparatom serije α, in dodajte to oznako z lojtro, odvisno od države, kjer imate stalno prebivališče:

Seznam veljavnih oznak z lojtro za države:

Nemčija: #AlphaLandscapeDE
Združeno kraljestvo: #AlphaLandscapeUK
Francija: #AlphaLandscapeFR
Italija: #AlphaLandscapeIT
Španija: #AlphaLandscapeES
Nizozemska: #AlphaLandscapeNL
Švica: #AlphaLandscapeCH
Poljska: #AlphaLandscapePL
Norveška: #AlphaLandscapeNO
Avstrija: #AlphaLandscapeAT
Švedska: #AlphaLandscapeSE
Belgija: #AlphaLandscapeBE
Danska: #AlphaLandscapeDK
Finska: #AlphaLandscapeFI
Grčija: #AlphaLandscapeGR
Romunija: #AlphaLandscapeRO
Estonija: #AlphaLandscapeEE
Litva: #AlphaLandscapeLT
Latvija: #AlphaLandscapeLV
Madžarska: #AlphaLandscapeHU
Bolgarija: #AlphaLandscapeBG
Irska: #AlphaLandscapeIE
Češka republika: #AlphaLandscapeCZ
Slovaška: #AlphaLandscapeSK
Turčija: #AlphaLandscapeTR

5. Oddane fotografije morajo biti posnete s Sonyjevim fotoaparatom serije α. Če želite sodelovati, mora biti vaš račun za Instagram nastavljen kot javni. Fotografija mora po objavi ostati v vašem računu za Instagram do konca obdobja natečaja, kot je določeno v 3. razdelku zgoraj, saj v nasprotnem primeru vaše prijave morda ne bomo upoštevali.

6. Z oddajo fotografij v skladu s 4. razdelkom zgoraj in soglasjem za sodelovanje na natečaju se šteje, da so sodelujoči sprejeli pravila natečaja ter da jih obvezujejo ta pravila natečaja in ti pogoji ter določila. Vsa morebitna dodatna navodila glede sodelovanja, ki jih bo sprejela družba Sony in objavila na tej spletni strani ali v računu za Instagram @alphauniversebysony.eu, so sestavni del pravil natečaja.

7. V skladu z 9. razdelkom spodaj morajo biti fotografije krajinske fotografije, za katere je avtor uporabil funkcije Sonyjevega fotoaparata α. Število fotografij, ki jih lahko naložite in z njimi sodelujete, ni omejeno, vendar pa mora biti vsaka fotografija edinstvena ter izpolnjevati te pogoje in določila.

8. Fotografije, spremenjene s kakršno koli programsko opremo za urejanje slik ali enakovrednimi programi, so sprejete. Sodelujoči jamči, da je bila fotografija spremenjena z zakonito pridobljeno programsko opremo.

9. Sodelujoči ne smejo označevati ali prijavljati nobenega obrekljivega, obscenega, pornografskega, profanega, grozečega ali nezakonitega gradiva (tako v povezavi s fotografijami kot tudi z morebitnimi povezanimi komentarji/oznakami) ali kakršnega koli gradiva, ki bi lahko predstavljalo ali spodbujalo vedenje, ki bi bilo lahko obravnavano kot kaznivo dejanje ali zaradi katerega bi lahko nastala civilnopravna odgovornost oziroma bi kako drugače kršilo kakršne koli pogoje uporabe storitve Instagram. Sodelujoči ne smejo prijavljati fotografij z vodnimi žigi, navedbami o avtorskih pravicah ali blagovnimi znamkami drugih proizvajalcev.

10. Družba Sony bo pregledala vse fotografije, ki izpolnjujejo pogoje in so bile objavljene v storitvi Instagram med obdobjem natečaja, ter jih po lastni presoji ocenila glede na raven ustvarjalnosti, izvirnosti in vizualnega oz. čustvenega vtisa fotografije. Družba Sony bo na podlagi prej navedenih pogojev sestavila kratek seznam prijavljenih fotografij, končnega zmagovalca pa bo izbral neodvisni sodnik. Njegova odločitev bo končna in zavezujoča.

11. Z avtorjem zmagovite fotografije bomo vzpostavili stik prek storitve Instagram Direct iz računa storitve Instagram @alphauniversebysony.eu. Avtor bo moral za izbrano fotografijo posredovati podatke EXIF, s katerimi dokaže, da izpolnjuje pogoje za prijavo. Družba Sony bo nato morebitnemu kupcu po e-pošti posredovala navodila za prevzem nagrade. Če se morebitni zmagovalec v petih (5) dneh ne odzove in ne upošteva navodil iz prvotnega sporočila v storitvi Instagram Direct ali če je iz posredovanih podatkov razvidno, da fotografija ne izpolnjuje navedenih pogojev ter določil, sodelujoči ne bo upravičen do prejema nagrade, zato bo izbran drug zmagovalec. Stik bomo vzpostavili z največ tremi (3) drugimi morebitnimi zmagovalci.

12. Izbrana bo ena zmagovalna fotografija, zmagovalec pa lahko na spodnjem seznamu izbere en Sonyjev objektiv G Master:

FE 24 mm f/1,4 G Master (pribl. vrednost 1.619,00 €/1.449,00 £)
FE 16–35 mm f/2,8 G Master (pribl. vrednost 2.569,00 €/2.300,00 £)

13. Gotovina ali dobropis ni na voljo. Nagrad ni mogoče zamenjati ali jih prenesti na drugo osebo. Če iz kakršnega koli razloga nagrada ni na voljo, si Sony pridržuje pravico, da nagrado nadomesti z drugo enakovredne vrednosti.

14. Za vse posamezne davčne obveznosti v zvezi s prejeto nagrado ali prejetimi nagradami je v celoti in izključno odgovoren zmagovalec ter se s sprejetjem nagrade strinja, da Sony ne prevzema več nobene takšne odgovornosti.

15. Zmagovalec bo prek računa storitve Instagram @alphauniversebysony.eu prejel obvestilo do začetka januarja 2020, nagrada pa bo odposlana do sredine februarja 2020 brez stroškov za zmagovalca. Nagrade bodo dostavljene le na naslove v državah, ki izpolnjujejo pogoje, navedene v zgornjem 2. razdelku.br>
16. Zmagovalec s sprejetjem nagrade soglaša, da Sonyju dovoli uporabo svojega imena, slike in/ali podobe za urejanje, oglaševanje, promocijo in trženje brez dodatnega nadomestila, razen, kjer je to zakonsko prepovedano. Razen obvestil o zmagovalcih ne sprejemamo drugih poizvedb glede fotografij in izbire zmagovalcev.

17. Sodelujoči s pošiljanjem fotografij na natečaj jamči, da: (1) so fotografije popolnoma v skladu s pravili natečaja ter temi pogoji in določili; (2) so fotografije originalne in da jih je posnel sodelujoči s Sonyjevim fotoaparatom α; (3) ima sodelujoči vse pravice (vključno z avtorskimi pravicami) v zvezi s fotografijami in (4) fotografije ne kršijo pravic nobene tretje stranke (vključno s pravico do javnosti, zasebnosti ali katere koli druge enakovredne pravice oseb) in da je bilo takšno dovoljenje pridobljeno za uporabo podobe poljubne osebe na kateri koli posredovani fotografiji. Sodelujoči potrjuje, da je posredovanje slik, pridobljenih od tretjih oseb, (npr. vključno z drugih spletnih strani ali iz spletnih dnevnikov) prepovedano in da uporaba takšnih fotografij brez dovoljenja lahko predstavlja kršitev avtorskih pravic.

18. Če Sony objektivno oceni, da je prišlo do kršitve pogojev za prijavo na natečaj, teh pogojev ali določil oz. javnega reda in moralnih vrednot, so poslane fotografije lahko izključene ali nagrade razveljavljene.

19. Sodelujoči družbi Sony podeli nepreklicno, neizključno in brezplačno licenco za kopiranje, spreminjanje, urejanje, prilagajanje, objavljanje, reprodukcijo, prikaz, distribucijo ali drugo obliko uporabe posredovanih fotografij v katerem koli spletnem mediju v Evropi, in sicer v obdobju po prijavi na natečaj do 15. decembra 2021 (vključno s pravico do podlicenciranja za druga podjetja Sonyjeve skupine). Sodelujoči še posebej potrjuje in se strinja, da so poslane fotografije lahko objavljene na spletnih straneh družbe Sony Group in v računih družabnih medijev ter da Sony lahko ureja ali spreminja fotografije (npr. obrezuje ali dopolnjuje fotografije, uporabi glasbene ali zvočne učinke). Kakršna koli druga uporaba fotografij bo predmet dogovora s sodelujočim. Sodelujoči jamči, da ima potrebne pravice za podelitev licence, navedene v tem členu. Sodelujoči se strinja, da se odreka vsem moralnim pravicam glede uporabe poslanih fotografij.

20. Sony ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z uporabo objave oddanih fotografij, za reševanje sporov s tretjimi strankami v zvezi s fotografijami, ki jih je oddal, pa je odgovoren izključno sodelujoči na lastne stroške. Sodelujoči soglaša, da bo Sony, njegove podružnice, direktorje, zaposlene in posrednike odvezal od vseh zahtevkov za odškodnino, škodo, izgubo, stroške ali izdatke, ki so na kakršen koli način povezani z njegovim/njenim sodelovanjem na tem natečaju, vključno z uporabo oddanih fotografij s strani družbe Sony in s sprejetjem ali uporabo nagrade s strani sodelujočega, ter prevzel odgovornost zanje.

21. Sony ne daje nobenih izrecnih ali naznačenih zagotovil ali jamstev glede tega natečaja ali nagrad, razen kot je izrecno opredeljeno v teh pogojih in določilih. Sony ne prevzema odgovornosti za nobeno tehnično napako ali napako v platformi Instagram, ki bi sodelujočemu lahko preprečila prijavo na natečaj ali sprejemanje oz. pošiljanje neposrednih sporočil. Družba Sony ne izključuje odgovornosti za smrt ali telesne poškodbe, ki nastanejo zaradi njene lastne malomarnosti.

22. Osebni podatki sodelujočih bodo obdelani v skladu s Sonyjevim pravilnikom o varovanju zasebnosti, ki je na voljo na https://www.sony.co.uk/eu/pages/privacy/en_GB/privacy_overview.html, in bodo uporabljeni le za potrebe administracije ter oglaševanja natečaja, vključno s komunikacijami, povezanimi z natečajem, upravljanjem fotografij, odpošiljanjem nagrad, prikazom zmagovalnih fotografij, s Sonyjevimi trženjskimi in promocijskimi dejavnostmi ter za namene, ki spremljajo te dejavnosti. S prijavo na natečaj se strinjate, da so lahko podatki o vašem imenu, starosti, državi in fotoaparatu objavljeni skupaj z vašo fotografijo, ki ste jo oddali.

23. Vsi osebni podatki, ki jih navedejo sodelujoči, bodo po zaključku natečaja uničeni ali izbrisani, razen osebnih podatkov dobitnikov nagrad in sodelujočih, katerih fotografije bodo uporabljene.

24. Če Sony ne uveljavi katerega od navedenih pravil ali določil, to ne predstavlja prenehanja veljavnosti tega določila.

25. Če lokalna zakonodaja v državi, v kateri ima sodelujoči stalno prebivališče, ne določa drugače, se za natečaj, vključno s pogoji za prijavo in s temi pogoji ter določili, uporablja angleško pravo, za morebitne spore pa so pristojna sodišča v Angliji in Walesu.