Natečaj za portrete hišnih ljubljenčkov v Instagramu α Universe

Popolni portreti hišnih ljubljenčkov

Popolni portreti hišnih ljubljenčkov 

Številni med nami imamo to srečo, da imamo hišnega ljubljenčka in kosmati prijatelji, s katerimi si delimo svoj dom, so lahko odlični subjekti za fotografiranje. Sonyjeva nagrajena tehnologijo sprotnega samodejnega ostrenja oči odslej deluje za živali in za ljudi, zato je ustvarjanje čudovitih portretov hišnih ljubljenčkov enostavno.

V natečaj bodo vključeni portreti hišnih ljubljenčkov ali živali, objavljeni v Instagramu od 1st maja 2020 do 14.th junija 2020.

komisija strokovnjakov za fotografijo bo izbrala in nagradila tri zmagovalne slike.

• 1. mesto: komplet OSS Alpha 6600 + E 18–135 mm f/3,5–5,6 ALI ohišje Alpha 7 III (izbere dobitnik nagrade)
• 2. mesto: objektiv FE 85 mm f/1,8
• 3. mesto: RX100 V

Pri fotografijah bomo ocenjevali ustvarjalnost, izvirnost in vizualni oz. čustveni vtis fotografije. Zmagovalne fotografije bodo objavljene na spletnem mestu α Universe in prek kanalov družabnih omrežij. 

*Potrebujete te različice programske opreme – 3.0 ali novejšo za α7R III/α7 III, 6.0 ali novejšo za α9 in 2.0 ali novejšo za α6400. Podrobnosti najdete na Sonyjevi spletni strani za podporo. 

Pogoji in določila:

NAKUP NI POTREBEN

1. Promotor Sonyjevega natečaja za najboljše fotografije hišnih ljubljenčkov v Instagramu α Universe ("Natečaj") je Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, Združeno kraljestvo ("Sony"). Instagram na noben način ne sponzorira, podpira ali nadzira natečaja. Vsak sodelujoči v natečaju popolnoma odvezuje Instagram vsakršne odgovornosti.

2. V natečaju lahko sodelujejo osebe, starejše od 18 let, ki imajo osebni račun za Instagram in imajo stalno prebivališče v Nemčiji, Združenem kraljestvu, Franciji, Italiji, Španiji, na Nizozemskem, v Švici, na Poljskem, Norveškem, v Avstriji, na Švedskem, v Belgiji, na Danskem, v Portugalski, Finski, Grčiji, Romuniji, Estoniji, Litvi, Latviji, na Madžarskem, v Bolgariji, na Irskem, v Češki republiki, v Hrvaški, Sloveniji, na Slovaškem in v Turčiji. ("države, ki izpolnjujejo pogoje"). Zaposleni v podjetjih skupine Sony in njihovi družinski člani niso upravičeni do sodelovanja.

3. Natečaj se bo začel na 1. Maj 2020 in se bo končalo ob polnoči na 14. Junij 2020 ("obdobje natečaja")

4. Če želite vstopiti Contest, morate dokončati naslednje korake:

1: Sledite @alphauniversebysony. EU Instagram račun.
2: naložite na svoj račun Instagram fotografijo, ki jo vi osebno uporabljate serijo Sony Alpha ali RX serije kamero in dodamo naslednjo hashtag, odvisno od države prebivališča:

Seznam veljavnih hashtags države:

Nemčija: #AlphaPetDE
Združeno kraljestvo: #AlphaPetUK
Francija: #AlphaPetFR
Italija: #AlphaPetIT
Španija: #AlphaPetES
Nizozemska: #AlphaPetNL
Švica: #AlphaPetCH
Poljska: #AlphaPetPL
Norveška: #AlphaPetNO
Avstrija: #AlphaPetAT
Švedska: #AlphaPetSE
Belgija: #AlphaPetBE
Danska: #AlphaPetDK
Portugalska: #AlphaPetPT
Finska: #AlphaPetFI
Grčija: #AlphaPetGR
Romunija: #AlphaPetRO
Estonija: #AlphaPetEE
Litva: #AlphaPetLT
Latvija: #AlphaPetLV
Madžarska: #AlphaPetHU
Bolgarija: #AlphaPetBG
Irska: #AlphaPetIE
Češka republika: #AlphaPetCZ
Hrvaška: #AlphaPetHR
Slovenija: #AlphaPetSI
Slovaška: #AlphaPetSK
Turčija: #AlphaPetTR


5. Predložene fotografije morajo biti posnete z uporabo serije Sony Alpha ali RX serije kamero. Vaš Instagram račun mora biti nastavljen na javno, da bi sodelovali v konkurenci. Ko knjižite, mora vaša fotografija ostati na vašem računu Instagram do konca obdobja natečaja, ki je naveden v oddelku 3 zgoraj, sicer vaš vnos morda ne bo priznan.

6. Z objavo fotografij v skladu s 4. razdelkom zgoraj in soglasjem za sodelovanje na natečaju se šteje, da so sodelujoči sprejeli pravila natečaja ter da za njih veljajo ti pogoji in določila. Vsa morebitna dodatna navodila glede sodelovanja, ki jih bo sprejela družba Sony in objavila na tej spletni strani ali na spletnem mestu računa @alphauniverse.eu v Instagramu, so sestavni del pravil natečaja.

7. Fotografije morajo biti v skladu z 9. razdelkom spodaj portret hišnega ljubljenčka, pri katerem je avtor uporabil funkcije Sonyjevega fotoaparata serije α ali RX. Ni omejitev glede števila fotografij, ki jih lahko naložite in z njimi sodelujete, vendar pa mora biti vsaka fotografija edinstvena ter izpolnjevati te pogoje in določila.

8. Fotografije, spremenjene s kakršno koli programsko opremo za urejanje slik ali enakovrednimi programi, so sprejete. Sodelujoči jamči, da je bila fotografija spremenjena z zakonito pridobljeno programsko opremo.

9. Sodelujoči ne smejo označevati ali prijavljati nobenega obrekljivega, obscenega, pornografskega, profanega, grozečega ali nezakonitega gradiva (tako v povezavi s fotografijami kot tudi z morebitnimi povezanimi komentarji/oznakami) ali kakršnega koli gradiva, ki bi lahko predstavljalo ali spodbujalo vedenje, ki bi bilo lahko obravnavano kot kaznivo dejanje ali zaradi katerega bi lahko nastala civilnopravna odgovornost oziroma bi kako drugače kršilo kakršne koli pogoje uporabe storitve Instagram. Sodelujoči ne smejo prijavljati fotografij z vodnimi žigi, navedbami o avtorskih pravicah ali blagovnimi znamkami drugih proizvajalcev.

10. Družba Sony bo pregledala vse fotografije, ki izpolnjujejo pogoje in so bile objavljene v storitvi Instagram med obdobjem natečaja, ter jih po lastni presoji ocenila glede na raven ustvarjalnosti, izvirnosti in vizualnega oz. čustvenega vtisa fotografije. Družba Sony bo na podlagi prej navedenih pogojev sestavila kratek seznam prijavljenih fotografij, končnega zmagovalca pa bo izbrala neodvisna komisija strokovnjakov za fotografijo. Njihova odločitev bo končna in zavezujoča.

11. Z avtorjem zmagovite fotografije bomo vzpostavili stik prek storitve Instagram Direct iz računa storitve Instagram @alphauniversebysony.eu. Avtor bo moral za izbrano fotografijo posredovati podatke EXIF, s katerimi dokaže, da izpolnjuje pogoje za prijavo. Družba Sony bo nato morebitnemu zmagovalcu po e-pošti posredovala navodila za prevzem nagrade. Če se morebitni zmagovalec v petih (5) dneh ne odzove in ne upošteva navodil iz prvotnega sporočila v storitvi Instagram Direct ali če je iz posredovanih podatkov razvidno, da fotografija ne izpolnjuje navedenih pogojev ter določil, sodelujoči ne bo upravičen do prejema nagrade, zato bo izbran drug zmagovalec. Stik bomo vzpostavili z največ tremi (3) drugimi morebitnimi zmagovalci.

12: Tri zmagovalne slike bo izbrala skupina fotografskih strokovnjakov, nagrade pa so:

1. kraj: Alpha 6600 + E 18-135mm f/3.5-5.6 OSS kit ali Alpha 7 III telo (zmagovalec izbrati)
2. kraj: FE 85mm f/1.8 objektiv
3. kraj: RX100 V

13. Gotovina ali dobropis ni na voljo. Nagrad ni mogoče zamenjati ali jih prenesti na drugo osebo. Če nagrada zaradi kateregakoli razloga ne bo na voljo, si Sony pridržuje pravico, da priskrbi nadomestno nagrado enakovredne vrednosti.

14. Za vse posamezne davčne obveznosti v zvezi s prejeto nagrado ali prejetimi nagradami je v celoti in izključno odgovoren zmagovalec ter se s sprejetjem nagrade strinja, da Sony ne prevzema več nobene takšne odgovornosti.

15. Zmagovalci bodo prek računa storitve Instagram @alphauniversebysony.eu prejeli obvestilo do konca junija 2020, nagrade pa bodo odposlane do konca julija 2020 brez stroškov za zmagovalce. Nagrade bodo dostavljene le na naslove v državah, ki izpolnjujejo pogoje, naveden v 2. razdelku zgoraj.

16. Sodelujoči s pošiljanjem fotografij na natečaj jamči, da: (1) so fotografije popolnoma v skladu s pravili natečaja ter temi pogoji in določili; (2) so fotografije originalne in da jih je posnel sodelujoči s Sonyjevim fotoaparatom serije Alpha ali RX; (3) ima sodelujoči vse pravice (vključno z avtorskimi pravicami) v zvezi s fotografijami in (4) fotografije ne kršijo pravic nobene tretje stranke (vključno s pravico do javnosti, zasebnosti ali katere koli druge enakovredne pravice oseb) in da je bilo takšno dovoljenje pridobljeno za uporabo podobe poljubne osebe na kateri koli posredovani fotografiji. Sodelujoči potrjuje, da je posredovanje slik, pridobljenih od tretjih oseb, (npr. vključno z drugih spletnih strani ali iz spletnih dnevnikov) prepovedano in da uporaba takšnih fotografij brez dovoljenja lahko predstavlja kršitev avtorskih pravic.

17. Če Sony objektivno oceni, da je prišlo do kršitve pogojev za prijavo na natečaj, teh pogojev ali določil oz. javnega reda in moralnih vrednot, so poslane fotografije lahko izključene ali nagrade razveljavljene.

18. udeleženec družbi Sony podeli nepreklicno, neizključno brezplačno licenco za kopiranje, spreminjanje, urejanje, prilagajanje, objavljanje, reprodukcijo, prikazovanje, distribucijo ali drugačno uporabo predloženih fotografij v katerem koli spletnem mediju v Evropi za obdobje po vstopu v natečaj do 14. Junij 2022 (vključno s pravico do podlicence za druge družbe skupine Sony). Udeleženec zlasti priznava in se strinja, da se lahko predložene fotografije objavijo na spletnih mestih skupine Sony in računih družbenih medijev ter da lahko Sony Uredi ali spremeni fotografije (npr. obrezovanje ali dodajanje slike, glasbe ali zvočnih učinkov). Vsaka druga uporaba fotografij bo predmet dogovora z udeleženko. Udeleženec jamči, da ima pravice, potrebne za podelitev licence, določene v tej klavzuli. Udeleženec se strinja, da opusti vse moralne pravice pri uporabi predloženih fotografij.

19. Sony ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z uporabo objave oddanih fotografij, za reševanje sporov s tretjimi strankami v zvezi s fotografijami, ki jih je oddal, pa je odgovoren izključno sodelujoči na lastne stroške. Sodelujoči soglaša, da bo Sony, njegove podružnice, direktorje, zaposlene in posrednike odvezal od vseh zahtevkov za odškodnino, škode, izgube, stroške ali izdatke, ki so na kakršen koli način povezani z njegovim/njenim sodelovanjem na tem natečaju, vključno z uporabo oddanih fotografij s strani družbe Sony in s sprejetjem ali uporabo nagrade s strani sodelujočega, ter prevzel odgovornost zanje.

20. Sony ne daje nobenih izrecnih ali naznačenih zagotovil ali jamstev glede tega natečaja ali nagrad, razen kot je izrecno opredeljeno v teh pogojih in določilih.Sony ne prevzema odgovornosti za nobeno tehnično napako ali napako v platformi Instagram, ki bi sodelujočemu lahko preprečila prijavo na natečaj ali sprejemanje oz. pošiljanje neposrednih sporočil. Družba Sony ne izključuje odgovornosti za smrt ali telesne poškodbe, ki nastanejo zaradi njene lastne malomarnosti.

21. osebni podatki udeležencev bodo obdelani v skladu s pravilnikom o zasebnosti družbe Sony, ki je na voljo na https://https://www.sony.si/eu/pages/privacy/sl_SI/privacy_overview.html, in se bodo uporabljali samo za upravljanje in obveščanje javnosti o tekmovanju, vključno za komunikacijo v zvezi s tekmovanjem, upravljanjem vnosov, pošiljanjem nagrad, prikazom zmagovalnih vnosov, marketinških in promocijskih dejavnosti Sony ter za namene, ki so povezani s temi dejavnostmi. Za zmagovalne vnose lahko Sony objavi vaše ime, podatke o državi in kameri, razen če ugovarjate tem informacijam, ki so objavljene.

22. Vsi osebni podatki, ki jih navedejo sodelujoči, bodo po zaključku natečaja uničeni ali izbrisani, razen za dobitnike nagrad in sodelujoče, katerih fotografije bodo uporabljene.

23. Če Sony ne uveljavi katerega od navedenih pravil ali določil, to ne predstavlja prenehanja veljavnosti tega določila.

24. Če lokalna zakonodaja v državi, v kateri ima sodelujoči stalno prebivališče, ne določa drugače, se za natečaj, vključno s pogoji za prijavo in s temi pogoji ter določili, uporablja angleško pravo, za morebitne spore pa so pristojna sodišča v Angliji in Walesu.