Natečaj za portrete α Universe

Zmogljivost samodejnega ostrenja oči

Odkrijte zmogljivost samodejnega ostrenja oči

Samodejno ostrenje oči v Sonyjevih fotoaparatih serije α takoj zazna oči in jim sledi, tudi pri fotografiranju premikajočega se objekta. Funkcija izostri oko in mu sledi z izredno natančnostjo in hitrostjo, tudi ko se objekt premika, ko gleda navzdol ali proč ali ko je za njim vir svetlobe. Samodejno ostrenje oči obdrži stik z njim med premikanjem fotoaparata in objekta ter med fotografiranjem pri visoki hitrosti sličic. To je odlična priložnost za preizkus te funkcije.

Zmagovito fotografijo bo izbrala skupina strokovnjakov za fotografijo, zmagovalec pa bo prejel objektiv Sony G Master.

V natečaju lahko sodelujete tako, da objavite fotografije v Instagramu. V natečaj bodo vključene fotografije, objavljene v Instagramu od 2. avgusta 2019 do 15. septembra 2019.

Pri fotografijah bomo ocenjevali ustvarjalnost, izvirnost ter vizualni/čustveni vtis fotografije. Zmagovalci bodo objavljeni na spletnem mestu α Universe in prek kanalov družabnih omrežij.

Pogoji in določila

NAKUP NI POTREBEN

1. Promotor Sonyjevega natečaja za najboljšo fotografijo v Instagramu α Universe ("Natečaj") je Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, United Kingdom ("Sony"). Instagram na noben način ne sponzorira, podpira ali nadzira natečaja in ni povezana z njim na noben način. Vsak sodelujoči v natečaju popolnoma odvezuje Instagram vsakršne odgovornosti.

2. V natečaju lahko sodelujejo osebe, starejše od 18 let, ki imajo osebni račun za Instagram in imajo stalno prebivališče v Nemčiji, Združenem kraljestvu, Franciji, Italiji, Španiji, na Nizozemskem, v Švici, na Poljskem, Norveškem, v Avstriji, na Švedskem, v Belgiji, na Danskem, v Finski, Grčiji, Romuniji, Estoniji, Litvi, Latviji, na Madžarskem, v Portugalski, Bolgariji, na Irskem, Češki republiki, Slovaški in Turčiji. ("države, ki izpolnjujejo pogoje"). Zaposleni v podjetjih skupine Sony in njihovi družinski člani niso upravičeni do sodelovanja.

3. Natečaj se začne 2. avgusta 2019, zaključi pa se ob polnoči 15. septembra 2019 ("obdobje natečaja")

4. Za sodelovanje na natečaju morate dokončati te korake:

1. korak: spremljajte račun @alphauniversebysony.eu v Instagramu.

2. korak: v svoj račun za Instagram naložite fotografijo, ki ste jo sami posneli s Sonyjevim fotoaparatom serije α in dodajte te ključne besede:

'#AlphaPortrait'

'#country_ILC' (uporabite spodnji seznam in vnesite vrednost za svojo državo stalnega prebivališča)

'#model name (na primer #A7RM3, #A6000, #A9)

Seznam veljavnih ključnih oznak za države:

Nemčija: #DE_ILC
ZK: #UK_ILC
Francija: #FR_ILC
Italija: #IT_ILC
Španija: #ES_ILC
Nizozemska: #NL_ILC
Švica: #CH_ILC
Poljska: #PL_ILC
Norveška: #NO_ILC
Avstrija: #AT_ILC
Švedska: #SE_ILC
Belgija: #BE_ILC
Danska: #DK_ILC
Finska: #FI_ILC
Grčija: #GR_ILC
Romunija: #RO_ILC
Estonija: #EE_ILC
Litva: #LT_ILC
Latvija: #LV_ILC
Madžarska: #HU_ILC
Bolgarija: #BG_ILC
Irska: #IE_ILC
Češka republika: #CZ_ILC
Slovaška: #SK_ILC
Turčija: #TR_ILC

(na primer #AlphaPortrait #UK_ILC #A7RM3)

5. Poslane fotografije morajo biti posnete s Sonyjevim fotoaparatom serije α. Če želite sodelovati, mora biti vaš račun za Instagram nastavljen kot javni. Fotografija mora po objavi ostati v vašem računu za Instagram do konca obdobja natečaja, kot je določeno v 3. razdelku zgoraj, saj v nasprotnem primeru vašega vnosa morda ne bomo upoštevali.

6. Z objavo fotografij v skladu s 4. razdelkom zgoraj in soglasjem za sodelovanje na natečaju se šteje, da so sodelujoči sprejeli pravila natečaja ter da za njih veljajo ti pogoji in določila. Vsa morebitna dodatna navodila glede sodelovanja, ki jih bo sprejela družba Sony in objavila na tej spletni strani ali na spletnem mestu računa @alphauniversebysony.eu Instagram, so sestavni del pravil natečaja.

7. Fotografije morajo biti v skladu z 9. razdelkom spodaj portret, pri katerem je avtor uporabil funkcije Sonyjevega fotoaparata serije α. Ni omejitev glede števila fotografij, ki jih lahko naložite in z njimi sodelujete, vendar pa mora biti vsaka fotografija edinstvena ter izpolnjevati te pogoje in določila.

8. Fotografije, spremenjene s kakršno koli programsko opremo za urejanje slik, so sprejete. Udeleženec zagotavlja, da je bila fotografija spremenjena z zakonito pridobljeno programsko opremo.

9. Udeleženci ne smejo označevati ali prijavljati nobenega obrekljivega, obscenega, pornografskega, profanega, grozečega ali nezakonitega gradiva (tako v povezavi s fotografijami kot tudi s povezanimi komentarji/oznakami) ali kakršnega koli gradiva, ki bi lahko predstavljalo ali spodbujalo vedenje, ki bi lahko veljalo kot kaznivo dejanje ali ki bi lahko spodbudilo civilnopravno odgovornost ali drugače kršilo kakršne koli pogoje uporabe storitve Instagram. Udeleženci ne smejo prijavljati fotografij z vodnimi žigi, navedbami o avtorskih pravicah ali blagovnimi znamkami drugih proizvajalcev.

10. Družba Sony bo pregledala vse fotografije, ki izpolnjujejo pogoje in ki so bile objavljene v Instagramu med obdobjem natečaja, fotografije pa bo družba Sony po lastni presoji ocenila glede na raven ustvarjalnosti, izvirnosti in vizualnega/čustvenega vtisa fotografije. Družba Sony bo na podlagi prej navedenih pogojev sestavila kratek seznam prijavljenih fotografij, končnega zmagovalca pa bo izbral neodvisni sodnik. Njegova odločitev bo končna in zavezujoča.

11. Z avtorjem zmagovite fotografije bomo vzpostavili stik prek storitve Instagram Direct iz računa storitve Instagram @alphauniversebysony.eu. Avtor bo moral za izbrano fotografijo posredovati podatke EXIF, s katerimi dokaže, da izpolnjuje pogoje za prijavo. Družba Sony bo nato morebitnemu kupcu po e-pošti posredovala navodila za prevzem nagrade. Če se morebitni zmagovalec v petih (5) dneh ne odzove in ne upošteva navodil iz prvotnega sporočila v storitvi Instagram Direct ali če je iz posredovanih podatkov razvidno, da fotografija ne izpolnjuje navedenih pogojev ter določil, sodelujoči ne bo upravičen do prejema nagrade, zato bo izbran drug zmagovalec. Stik bomo vzpostavili z največ tremi (3) drugimi morebitnimi zmagovalci.

12. Izbrana bo ena zmagovalna fotografija, zmagovalec pa lahko na spodnjem seznamu izbere en Sonyjev objektiv G Master:

FE 85 mm f/1,4 G Master (pribl. vrednost je 2169,00 €/1889,00 £)
FE 135 mm f/1,8 G Master (pribl. vrednost je 1835,00 €/1600,00 £)

13. Gotovina ali dobropis ni na voljo. Nagrad ni mogoče zamenjati ali jih prenesti na drugo osebo. Če iz kakršnega koli razloga nagrada ni na voljo, si Sony pridržuje pravico, da nagrado nadomesti z drugo enakovredne vrednosti.

14. Za vse posamezne davčne obveznosti v zvezi s prejeto nagrado ali prejetimi nagradami je v celoti in izključno odgovoren zmagovalec ter se s sprejetjem nagrade strinja, da Sony ne prevzema več nobene takšne odgovornosti.

15. Zmagovalec bo prek računa storitve Instagram @alphauniversebysony.eu prejel obvestilo do začetka oktobra 2019, nagrada pa bo odposlana do konca oktobra 2019 brez stroškov za zmagovalca. Nagrade bodo dostavljene le na naslove v »državah, ki izpolnjujejo pogoje«, navedene v zgornjem 2. razdelku.

16. Zmagovalec s sprejetjem nagrade soglaša, da Sonyju dovoli uporabo svojega imena, slike in/ali podobe za urejanje, oglaševanje, promocijo in trženje brez dodatnega nadomestila, razen, kjer je to zakonsko prepovedano. Razen obvestil o zmagovalcih ne sprejemamo drugih poizvedb glede fotografij in izbire zmagovalcev.

17. Sodelujoči s pošiljanjem fotografij na natečaj jamči, da: (1) so fotografije popolnoma v skladu s pravili natečaja ter temi pogoji in določili; (2) so fotografije originalne in da jih je posnel sodelujoči s Sonyjevim fotoaparatom α; (3) ima sodelujoči vse pravice (vključno z avtorskimi pravicami) v zvezi s fotografijami in (4) fotografije ne kršijo pravic nobene tretje stranke (vključno s pravico do javnosti, zasebnosti ali katere koli druge enakovredne pravice oseb) in da je bilo takšno dovoljenje pridobljeno za uporabo podobe poljubne osebe na kateri koli posredovani fotografiji. Sodelujoči potrjuje, da je posredovanje slik, pridobljenih od tretjih oseb, (npr. vključno z drugih spletnih strani ali iz spletnih dnevnikov) prepovedano in da uporaba takšnih fotografij brez dovoljenja lahko predstavlja kršitev avtorskih pravic.

18. Če Sony objektivno oceni, da je prišlo do kršitve pogojev za prijavo na natečaj, teh pogojev ali določil oz. javnega reda in moralnih vrednot, so poslane fotografije lahko izključene ali nagrade razveljavljene.

19. Sodelujoči družbi Sony podeli nepreklicno, neizključno in brezplačno licenco za kopiranje, spreminjanje, urejanje, prilagajanje, objavljanje, reprodukcijo, prikaz, distribucijo ali drugo obliko uporabe (vključno s komercialno uporabo in/ali z uporabo v namen odnosov z javnostmi) posredovanih fotografij v katerem koli spletnem ali tiskanem mediju, promocijskih materialih za trgovske izložbe in/ali na dogodkih za potrošnike v Evropi, in sicer v obdobju po prijavi na natečaj do 31. avgusta 2021 (vključno s pravico do podlicenciranja za druga podjetja Sonyjeve skupine). Sodelujoči še posebej potrjuje in se strinja, da so poslane fotografije lahko objavljene na spletnih straneh družbe Sony Group in v računih družabnih medijev ter da Sony lahko ureja ali spreminja fotografije (npr. obrezuje ali dopolnjuje fotografije, uporabi glasbene ali zvočne učinke). Sodelujoči jamči, da ima potrebne pravice za podelitev licence, navedene v tem členu.

20. Sony ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z uporabo objave posredovanih fotografij, za reševanje sporov s tretjimi strankami v zvezi s fotografijami, ki jih je poslal, pa je odgovoren izključno sodelujoči na lastne stroške. Sodelujoči se strinja, da bo povrnil škodo in branil Sony, njene podružnice, direktorje, zaposlene in posrednike pred vsemi zahtevki, škodami, izgubami, stroški ali izdatki, ki na kakršen koli način nastanejo v zvezi z njegovim/njenim sodelovanjem na tem natečaju, vključno z uporabo posredovanih fotografij s strani družbe Sony in s sprejetjem ali uporabo nagrade s strani sodelujočega.

21. Sony ne daje nobenih izrecnih ali naznačenih zagotovil ali jamstev glede tega natečaja ali nagrad, razen kot je izrecno opredeljeno v teh pogojih in določilih. Sony ne prevzema odgovornosti za nobeno tehnično napako ali napako v platformi Instagram, ki bi sodelujočemu lahko preprečila prijavo na natečaj ali sprejemanje oz. pošiljanje neposrednih sporočil. Družba Sony ne izključuje odgovornosti za smrt ali telesne poškodbe, ki nastanejo zaradi njene lastne malomarnosti.

22. Osebni podatki sodelujočih bodo obdelani v skladu s Sonyjevim pravilnikom o varstvu zasebnosti, ki je na voljo na https://www.sony.co.uk/eu/pages/privacy/en_GB/privacy_overview.html, in bodo uporabljeni le za potrebe administracije ter oglaševanja natečaja, vključno s komunikacijami, povezanimi z natečajem, upravljanjem fotografij, odpošiljanjem nagrad, prikazom zmagovalnih fotografij, s Sonyjevimi trženjskimi in promocijskimi dejavnostmi ter za namene, ki spremljajo te dejavnosti. S prijavo na natečaj se strinjate, da so lahko podatki o vašem imenu, starosti, državi in fotoaparatu objavljeni skupaj z vašo fotografijo, ki ste jo poslali.

23. Vsi osebni podatki, ki jih navedejo sodelujoči, bodo po zaključku natečaja uničeni ali izbrisani, razen za dobitnike nagrad in sodelujoče, katerih fotografije bodo uporabljene.

24. Če Sony ne uveljavi katerega od navedenih pravil ali določil, to ne predstavlja prenehanja veljavnosti tega določila.

25. Če lokalna zakonodaja v državi, v kateri ima sodelujoči stalno prebivališče, ne določa drugače, se za natečaj, vključno s pogoji za prijavo in s temi pogoji ter določili, uporablja angleško pravo, za morebitne spore pa so pristojna sodišča v Angliji in Walesu.