Natečaj Alpha Universe za najboljše ‘pomladne’ fotografije

Albert Dros – en sam moder cvet

Pomlad

Družba Sony Europe B.V. in Alpha Universe z veseljem objavljata natečaj za najboljšo fotografijo v Instagramu, na katerem lahko sodelujejo uporabniki fotoaparatov serije Sony Alpha ali serije RX v naslednjih državah: Nemčija, Združeno kraljestvo, Francija, Italija, Španija, Nizozemska, Švica, Poljska, Norveška, Avstrija, Švedska, Belgija, Danska, Portugalska, Finska, Grčija, Romunija, Estonija, Litva, Latvija, Madžarska, Bolgarija, Irska, Češka republika, Hrvaška, Slovenija, Slovaška in Turčija.

Komisija strokovnjakov za fotografijo bo izbrala tri zmagovalne posnetke, ki bodo nagrajeni!

Na natečaju sodelujete tako, da delite svoje fotografije v Instagramu. Na natečaju lahko sodelujete s fotografijami, ki jih boste v Instagramu objavili med 17. aprilom in 4. junijem 2023.

Zajemite vso lepoto čudovite pokrajine, portret v naravi ali veličastne podrobnosti cvetočih rož – fotografirajte pomlad v vsej njeni lepoti in delite svoj najboljši izdelek ter si zagotovite možnost, da osvojite svojo sanjsko opremo.

Delite svoje fotografije na temo pomladi prek našega računa Alpha Universe v Instagramu in si zagotovite možnost, da osvojite eno od odličnih nagrad, vključno s Sonyjevo najnovejšo in najboljšo opremo. Prijava na natečaj velja za fotografije, ki bodo objavljene v Instagramu v času trajanja natečaja. Komisija fotografskih strokovnjakov bo izbrala tri zmagovalne fotografije.

Nagrade:

1. mesto
Ohišje Sony Alpha 7 IV

2. mesto
EDEN od teh izdelkov:

Sony FE 14mm f/1.8 G Master
Sony FE 35mm f/1.4 G Master
Sony FE 135mm f/1.8 G Master

3. mesto
EDEN od teh izdelkov:

Sony FE PZ 16-35mm f/4 G
Sony FE 20-70mm f/4 G

Pri poslanih fotografijah bomo ocenjevali ustvarjalnost, izvirnost in vizualni/čustveni vtis slike. Zmagovalne fotografije bomo objavili v kanalu Alpha Universe in v kanalih družabnih omrežij.

 

Spremljajte nas v Instagramu Spremljajte Alpha Universe v Instagramu

Spremljajte α Universe v Instagramu, kjer najdete najnovejše namige, zgodbe in podatke o natečajih

 

 

Pogoji in določila:
NAKUP NI POTREBEN

 1. Promotor Sonyjevega natečaja za najboljše spomladanske fotografije Alpha Universe Instagram (»natečaj«) je Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, Združeno kraljestvo (»Sony«). Instagram na noben način ne sponzorira, podpira ali upravlja natečaja. Vsak sodelujoči v natečaju popolnoma odvezuje Instagram vsakršne odgovornosti.
 1. V natečaju lahko sodelujejo osebe, starejše od 18 let, ki imajo osebni račun za Instagram in imajo stalno prebivališče v Nemčiji, Združenem kraljestvu, Franciji, Italiji, Španiji, na Nizozemskem, v Švici, na Poljskem, Norveškem, v Avstriji, na Švedskem, v Belgiji, na Danskem, na Portugalskem, Finskem, v Grčiji, Romuniji, Estoniji, Litvi, Latviji, na Madžarskem, v Bolgariji, na Irskem, v Češki republiki, v Hrvaški, Sloveniji, na Slovaškem in v Turčiji. ("Države, ki izpolnjujejo pogoje"). Zaposleni v podjetjih skupine Sony in njihovi družinski člani niso upravičeni do sodelovanja.
 1. Natečaj se začne 17. aprila 2023, konča pa ob polnoči 4. junija 2023 (»obdobje natečaja«).
 1. Če želite sodelovati v natečaju, morate najprej izvesti te korake:

1. korak: začnite slediti računu @alphauniversebysony.eu v Instagramu.

2. korak: v svoj račun v Instagramu naložite fotografijo, ki ste jo posneli sami s Sonyjevim fotoaparatom serije Alpha ali RX ter dodajte te ključnike glede na državo, kjer prebivate:

Seznam veljavnih ključnikov za posamezne države:

Nemčija #AlphaSpringDE
Združeno kraljestvo #AlphaSpringUK
Francija #AlphaSpringFR
Italija #AlphaSpringIT
Španija #AlphaSpringES
Nizozemska #AlphaSpringNL
Švica #AlphaSpringCH
Poljska #AlphaSpringPL
Norveška #AlphaSpringNO
Avstrija #AlphaSpringAT
Švedska #AlphaSpringSE
Belgija #AlphaSpringBE
Danska #AlphaSpringDK
Portugalska #AlphaSpringPT
Finska #AlphaSpringFI
Grčija #AlphaSpringGR
Romunija #AlphaSpringRO
Estonija #AlphaSpringEE
Litva #AlphaSpringLT
Latvija #AlphaSpringLV
Madžarska #AlphaSpringHU
Bolgarija #AlphaSpringBG
Irska #AlphaSpringIE
Češka republika #AlphaSpringCZ
Hrvaška #AlphaSpringHR
Slovenija #AlphaSpringSI
Slovaška #AlphaSpringSK
Turčija #AlphaSpringTR

 

 1. Oddane fotografije morajo biti posnete s Sonyjevim fotoaparatom serije Alpha ali RX. Če želite sodelovati, mora biti vaš račun za Instagram nastavljen kot javni. Fotografija mora po objavi ostati v vašem računu za Instagram do konca obdobja natečaja, kot je določeno v 3. razdelku zgoraj, saj v nasprotnem primeru vaše prijave morda ne bomo upoštevali.
 1. Z objavo fotografij v skladu s 4. razdelkom zgoraj in soglasjem za sodelovanje na natečaju se šteje, da so sodelujoči sprejeli pravila natečaja ter da za njih veljajo ti pogoji in določila. Vsa morebitna dodatna navodila glede sodelovanja, ki jih bo sprejela družba Sony in objavila na tej spletni strani ali na spletnem mestu računa @alphauniverse.eu v Instagramu, so sestavni del pravil natečaja.
 1. Fotografije morajo biti v skladu s spodnjim 9. razdelkom na temo pomladi, avtor pa mora izkoristiti funkcije Sonyjevega fotoaparata serije Alpha ali RX. Število fotografij, ki jih lahko naložite za sodelovanje, ni omejeno, vendar pa mora biti vsaka fotografija edinstvena in izpolnjevati mora te pogoje in določila.
 1. Fotografije, spremenjene s kakršno koli programsko opremo za urejanje slik ali enakovrednimi programi, so sprejete. Sodelujoči jamči, da je bila fotografija spremenjena z zakonito pridobljeno programsko opremo.
 1. Sodelujoči ne smejo označevati ali prijavljati nobenega obrekljivega, obscenega, pornografskega, profanega, grozečega ali nezakonitega gradiva (tako v povezavi s fotografijami kot tudi z morebitnimi povezanimi komentarji/oznakami) ali kakršnega koli gradiva, ki bi lahko predstavljalo ali spodbujalo vedenje, ki bi bilo lahko obravnavano kot kaznivo dejanje ali zaradi katerega bi lahko nastala civilnopravna odgovornost oziroma bi kako drugače kršilo kakršne koli pogoje uporabe storitve Instagram. Sodelujoči ne smejo prijavljati fotografij z vodnimi žigi, navedbami o avtorskih pravicah ali blagovnimi znamkami drugih proizvajalcev.
 1. Družba Sony bo pregledala vse fotografije, ki izpolnjujejo pogoje in so bile objavljene v storitvi Instagram med obdobjem natečaja, ter jih po lastni presoji ocenila glede na raven ustvarjalnosti, izvirnosti in vizualnega oz. čustvenega vtisa fotografije. Družba Sony bo na podlagi prej navedenih pogojev sestavila kratek seznam prijavljenih fotografij, končnega zmagovalca pa bo izbrala neodvisna komisija strokovnjakov za fotografijo. Njihova odločitev bo končna in zavezujoča.
 1. Z avtorjem zmagovite fotografije bomo vzpostavili stik prek storitve Instagram Direct iz računa storitve Instagram @alphauniversebysony.eu. Avtor bo moral za izbrano fotografijo posredovati podatke EXIF, s katerimi dokaže, da izpolnjuje pogoje za prijavo. Družba Sony bo nato morebitnemu zmagovalcu po e-pošti posredovala navodila za prevzem nagrade. Če se morebitni zmagovalec v petih (5) dneh ne odzove in ne upošteva navodil iz prvotnega sporočila v storitvi Instagram Direct ali če je iz posredovanih podatkov razvidno, da fotografija ne izpolnjuje navedenih pogojev ter določil, sodelujoči ne bo upravičen do prejema nagrade, zato bo izbran drug zmagovalec. Stik bomo vzpostavili z največ tremi (3) drugimi morebitnimi zmagovalci.
 1. Tri zmagovalne fotografije bo izbrala komisija treh fotografskih strokovnjakov, nagrade pa so te:

1. mesto
Ohišje Sony Alpha 7 IV

2. mesto
EDEN od teh izdelkov:

Sony FE 14mm f/1.8 G Master
Sony FE 35mm f/1.4 G Master
Sony FE 135mm f/1.8 G Master

3. mesto
EDEN od teh izdelkov:

Sony FE PZ 16-35mm f/4 G
Sony FE 20-70mm f/4 G

 1. Gotovina ali dobropis ni na voljo. Nagrad ni mogoče zamenjati ali jih prenesti na drugo osebo. Če nagrada zaradi kateregakoli razloga ne bo na voljo, si Sony pridržuje pravico, da priskrbi nadomestno nagrado enakovredne vrednosti.
 1. Za vse posamezne davčne obveznosti v zvezi s prejeto nagrado ali prejetimi nagradami je v celoti in izključno odgovoren zmagovalec ter se s sprejetjem nagrade strinja, da odvezuje družbo Sony vsakršne odgovornosti.
 1. Zmagovalci bodo prek računa v Instagramu @alphauniversebysony.eu prejeli obvestilo do konca junija 2023, nagrade pa bodo odposlane do konca julija 2023 brez stroškov za zmagovalce. Nagrade bodo dostavljene le na naslove v državah, ki izpolnjujejo pogoje, navedene v 2. razdelku zgoraj.
 1. Sodelujoči s pošiljanjem fotografij na natečaj jamči, da: (1) so fotografije popolnoma v skladu s pravili natečaja ter temi pogoji in določili; (2) so fotografije originalne in da jih je sodelujoči posnel s Sonyjevim fotoaparatom serije Alpha ali RX; (3) ima sodelujoči vse pravice (vključno z avtorskimi pravicami) v zvezi s fotografijami in (4) fotografije ne kršijo pravic nobene tretje stranke (vključno s pravico do javnosti, zasebnosti ali katere koli druge enakovredne pravice oseb) in da je bilo takšno dovoljenje pridobljeno za uporabo podobe poljubne osebe na kateri koli posredovani fotografiji. Sodelujoči potrjuje, da je posredovanje slik, pridobljenih od tretjih oseb, (npr. vključno z drugih spletnih strani ali iz spletnih dnevnikov) prepovedano in da uporaba takšnih fotografij brez dovoljenja lahko predstavlja kršitev avtorskih pravic.
 1. Če Sony objektivno oceni, da je prišlo do kršitve pogojev za prijavo na natečaj, teh pogojev ali določil oz. javnega reda in moralnih vrednot, so poslane fotografije lahko izključene ali nagrade razveljavljene.
 1. Sodelujoči podeli družbi Sony nepreklicno, neizključno in brezplačno licenco za kopiranje, spreminjanje, urejanje, prilagajanje, objavljanje, reprodukcijo, prikaz, distribucijo in druge oblike uporabe posredovanih fotografij v katerem koli spletnem mediju v Evropi, in sicer v obdobju od prijave na natečaj do 3. junija 2025 (vključno s pravico do prenosa pravice na druga podjetja skupine Sony). Sodelujoči izrecno potrjuje in se strinja z objavo poslanih fotografij na spletnih straneh skupine Sony in v računih družabnih medijev in s tem, da lahko Sony ureja ali spreminja fotografije (npr. obrezuje ali dopolnjuje fotografije, uporabi glasbene ali zvočne učinke). Kakršna koli druga uporaba fotografij bo predmet dogovora s sodelujočim. Sodelujoči jamči, da ima potrebne pravice za prenos pravic, navedene v tem členu. Sodelujoči se strinja, da se odreka vsem nematerialnim pravicam glede uporabe poslanih fotografij.
 1. Sony ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z uporabo objave oddanih fotografij, za reševanje sporov s tretjimi strankami v zvezi s fotografijami, ki jih je oddal, pa je odgovoren izključno sodelujoči na lastne stroške. Sodelujoči soglaša, da bo Sony, njegove podružnice, direktorje, zaposlene in posrednike odvezal od vseh zahtevkov za odškodnino, škode, izgube, stroške ali izdatke, ki so na kakršen koli način povezani z njegovim/njenim sodelovanjem na tem natečaju, vključno z uporabo oddanih fotografij s strani družbe Sony in s sprejetjem ali uporabo nagrade s strani sodelujočega, ter prevzel odgovornost zanje.
 1. Sony ne daje nobenih izrecnih ali implicitnih izjav ali jamstev glede tega natečaja ali nagrad, razen kot je izrecno opredeljeno v teh pogojih in določilih. Sony ne prevzema odgovornosti za kakršne koli tehnične napake ali napake v platformi Instagram, ki bi lahko sodelujočemu preprečila prijavo na natečaj ali sprejemanje oz. pošiljanje neposrednih sporočil. Družba Sony ne izključuje odgovornosti za smrt ali telesne poškodbe, ki izhajajo iz njene lastne malomarnosti.
 1. Osebni podatki sodelujočih bodo obdelani v skladu s Sonyjevim pravilnikom o varovanju zasebnosti in bodo uporabljeni le za potrebe administracije ter oglaševanja natečaja, vključno s komunikacijami, povezanimi z natečajem, upravljanjem fotografij, odpošiljanjem nagrad, prikazom zmagovalnih fotografij, s Sonyjevimi trženjskimi in promocijskimi dejavnostmi ter za namene, ki spremljajo te dejavnosti. V primeru zmagovalnih fotografij lahko družba Sony objavi podatke o vašem imenu, državi in fotoaparatu, razen če takšni objavi nasprotujete.
 1. Vsi osebni podatki, ki jih navedejo sodelujoči, bodo po zaključku natečaja uničeni ali izbrisani, razen za dobitnike nagrad in sodelujoče, katerih fotografije bodo uporabljene.
 1. Če Sony ne uveljavi katerega od navedenih pravil ali določil, to ne predstavlja prenehanja veljavnosti tega določila.
 1. Če lokalna zakonodaja v državi, v kateri ima sodelujoči stalno prebivališče, ne določa drugače, se za natečaj, vključno s pogoji za prijavo in s temi pogoji ter določili, uporablja angleško pravo, za morebitne spore pa so pristojna sodišča v Angliji in Walesu.

 

 

Predhodni zmagovalci natečaja

Prijavite se, če želite prejeti svoje glasilo α Universe

Čestitamo! Uspešno ste se naročili na glasilo α Universe

Vnesite veljavni e-poštni naslov

Žal je je prišlo do napake

Čestitamo! Uspešno ste se naročili