Natečaj α Universe za najboljše »zimske« fotografije

Zasnežene koče v zimski pokrajini

Zima

Družba Sony Europe B.V. in Alpha Universe z veseljem napovedujeta natečaj za najboljšo zimsko fotografijo na Instagramu, na katerem lahko sodelujejo uporabniki Sonyjevih fotoaparatov serije Alpha, ZV ali RX v naslednjih državah: Nemčija, Združeno kraljestvo, Francija, Italija, Španija, Nizozemska, Švica, Poljska, Norveška, Avstrija, Švedska, Belgija, Danska, Portugalska, Finska, Grčija, Romunija, Estonija, Litva, Latvija, Madžarska, Bolgarija, Irska, Češka republika, Hrvaška, Slovenija, Slovaška in Turčija.

Komisija strokovnjakov za fotografijo bo izbrala tri zmagovalne posnetke, ki bodo nagrajeni!

Na natečaju sodelujete tako, da delite svoje fotografije na Instagramu. Na natečaju lahko sodelujete s fotografijami, ki jih boste na Instagramu objavili med 15. januarjem in 4. marcem 2024.

Zima ponuja nekaj čudovitih možnosti osvetlitve in edinstvenih barv. Zimska pravljica visoko v gorah ali hladno jutro v mestu sta le dva od obilnih čarobnih trenutkov, ki čakajo, da jih fotografirate.

Delite svoje fotografije na temo zime prek našega računa Alpha Universe v Instagramu in si zagotovite možnost, da osvojite eno od izvrstnih nagrad, vključno s Sonyjevo najnovejšo in najboljšo opremo. Kot prijava na natečaj veljajo fotografije, ki bodo objavljene v Instagramu med 15. januarjem in 4. marcem 2024. Komisija fotografskih strokovnjakov bo izbrala tri zmagovalne fotografije.

Nagrade so:

1. mesto
Ohišje Sony Alpha 7 IV

2. mesto
EN od naslednjih objektivov po izbiri:

Sony FE 24mm f/1.4 G Master
Sony FE 35mm f/1.4 G Master
Sony FE 50mm f/1.4 G Master

3. mesto
EN od naslednjih objektivov po izbiri:

Sony FE PZ 16-35mm f/4 G
Sony FE 20-70mm f/4 G
Sony FE 70-200mm f/4 G Macro OSS II

Pri poslanih fotografijah bomo ocenjevali ustvarjalnost, izvirnost in vizualni/čustveni vtis slike. Zmagovalne fotografije bomo objavili v kanalu Alpha Universe in v kanalih družabnih omrežij.

 

Spremljajte nas v Instagramu Spremljajte Alpha Universe v Instagramu

Spremljajte α Universe v Instagramu, kjer najdete najnovejše namige, zgodbe in podatke o natečajih

 

 

Pogoji in določila:
NAKUP NI POTREBEN

 1. Promotor Sonyjevega natečaja za najboljše zimske fotografije Alpha Universe Instagram (»natečaj«) je Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, Združeno kraljestvo (»Sony«). Instagram na noben način ne sponzorira, podpira ali nadzira natečaja. Vsak sodelujoči v natečaju popolnoma odvezuje Instagram vsakršne odgovornosti.
 1. V natečaju lahko sodelujejo osebe, starejše od 18 let, ki imajo osebni račun za Instagram in imajo stalno prebivališče v Nemčiji, Združenem kraljestvu, Franciji, Italiji, Španiji, na Nizozemskem, v Švici, na Poljskem, Norveškem, v Avstriji, na Švedskem, v Belgiji, na Danskem, na Portugalskem, Finskem, v Grčiji, Romuniji, Estoniji, Litvi, Latviji, na Madžarskem, v Bolgariji, na Irskem, v Češki republiki, v Hrvaški, Sloveniji, na Slovaškem in v Turčiji. (»Države, ki izpolnjujejo pogoje«). Zaposleni v podjetjih skupine Sony in njihovi družinski člani niso upravičeni do sodelovanja.
 1. Natečaj se bo začel 15. januarja 2024 in zaključil ob polnoči 4. marca 2024 (»obdobje natečaja«)
 1. Če želite sodelovati v natečaju, morate najprej izvesti te korake:

1. korak: začnite slediti računu @alphauniversebysony.eu na Instagramu.

2. korak: v svoj račun na Instagramu naložite fotografijo, ki ste jo posneli sami s Sonyjevim fotoaparatom serije Alpha, ZV ali RX ter dodajte te ključnike glede na državo, v kateri prebivate:

Seznam veljavnih ključnikov za posamezne države:

Nemčija #AlphaWinterDE
Združeno kraljestvo #AlphaWinterUK
Francija #AlphaWinterFR
Italija #AlphaWinterIT
Španija #AlphaWinterES
Nizozemska #AlphaWinterNL
Švica #AlphaWinterCH
Poljska #AlphaWinterPL
Norveška #AlphaWinterNO
Avstrija #AlphaWinterAT
Švedska #AlphaWinterSE
Belgija #AlphaWinterBE
Danska #AlphaWinterDK
Portugalska #AlphaWinterPT
Finska #AlphaWinterFI
Grčija #AlphaWinterGR
Romunija #AlphaWinterRO
Estonija #AlphaWinterEE
Litva #AlphaWinterLT
Latvija #AlphaWinterLV
Madžarska #AlphaWinterHU
Bolgarija #AlphaWinterBG
Irska #AlphaWinterIE
Češka republika #AlphaWinterCZ
Hrvaška #AlphaWinterHR
Slovenija #AlphaWinterSI
Slovaška #AlphaWinterSK
Turčija #AlphaWinterTR

 

 1. Oddane fotografije morajo biti posnete s Sonyjevim fotoaparatom serije Alpha, ZV ali RX. Če želite sodelovati, mora biti vaš račun za Instagram nastavljen kot javni. Fotografija mora po objavi ostati v vašem računu za Instagram do konca obdobja natečaja, kot je določeno v 3. razdelku zgoraj, saj v nasprotnem primeru vaše prijave morda ne bomo upoštevali.
 1. Z objavo fotografij v skladu s 4. razdelkom zgoraj in soglasjem za sodelovanje na natečaju se šteje, da so sodelujoči sprejeli pravila natečaja ter da za njih veljajo ti pogoji in določila. Vsa morebitna dodatna navodila glede sodelovanja, ki jih bo sprejela družba Sony in objavila na tej spletni strani ali na spletnem mestu računa @alphauniverse.eu na Instagramu, so sestavni del pravil natečaja.
 1. Fotografije morajo biti v skladu s spodnjim 9. razdelkom na temo zime, pri katerih je avtor uporabil funkcije Sonyjevega fotoaparata serije Alpha, ZV ali RX. Število fotografij, ki jih lahko naložite za sodelovanje, ni omejeno, vendar pa mora biti vsaka fotografija edinstvena ter mora izpolnjevati te pogoje in določila.
 1. Fotografije, spremenjene s kakršno koli programsko opremo za urejanje slik ali enakovrednimi programi, so sprejete. Sodelujoči jamči, da je bila fotografija spremenjena z zakonito pridobljeno programsko opremo.
 1. Sodelujoči ne smejo označevati ali prijavljati nobenega obrekljivega, obscenega, pornografskega, profanega, grozečega ali nezakonitega gradiva (tako v povezavi s fotografijami kot tudi z morebitnimi povezanimi komentarji/oznakami) ali kakršnega koli gradiva, ki bi lahko predstavljalo ali spodbujalo vedenje, ki bi bilo lahko obravnavano kot kaznivo dejanje ali zaradi katerega bi lahko nastala civilnopravna odgovornost oziroma bi kako drugače kršilo kakršne koli pogoje uporabe storitve Instagram. Sodelujoči ne smejo prijavljati fotografij z vodnimi žigi, navedbami o avtorskih pravicah ali blagovnimi znamkami drugih proizvajalcev.
 1. Družba Sony bo pregledala vse fotografije, ki izpolnjujejo pogoje in so bile objavljene v storitvi Instagram med obdobjem natečaja, ter jih po lastni presoji ocenila glede na raven ustvarjalnosti, izvirnosti in vizualnega oz. čustvenega vtisa fotografije. Družba Sony bo na podlagi prej navedenih pogojev sestavila kratek seznam prijavljenih fotografij, končnega zmagovalca pa bo izbrala neodvisna komisija strokovnjakov za fotografijo. Njihova odločitev bo končna in zavezujoča.
 1. Z avtorjem zmagovite fotografije bomo vzpostavili stik prek storitve Instagram Direct iz računa storitve Instagram @alphauniversebysony.eu. Avtor bo moral za izbrano fotografijo posredovati podatke EXIF, s katerimi dokaže, da izpolnjuje pogoje za prijavo. Družba Sony bo nato morebitnemu zmagovalcu po e-pošti posredovala navodila za prevzem nagrade. Če se morebitni zmagovalec v petih (5) dneh ne odzove in ne upošteva navodil iz prvotnega sporočila v storitvi Instagram Direct ali če je iz posredovanih podatkov razvidno, da fotografija ne izpolnjuje navedenih pogojev ter določil, sodelujoči ne bo upravičen do prejema nagrade, zato bo izbran drug zmagovalec. Stik bomo vzpostavili z največ tremi (3) drugimi morebitnimi zmagovalci.
 1. Tri zmagovalne fotografije bo izbrala komisija treh fotografskih strokovnjakov, nagrade pa so:

1. mesto
Ohišje Sony Alpha 7 IV

2. mesto
EN od naslednjih objektivov po izbiri:

Sony FE 24mm f/1.4 G Master
Sony FE 35mm f/1.4 G Master
Sony FE 50mm f/1.4 G Master

3. mesto
EN od naslednjih objektivov po izbiri:

Sony FE PZ 16-35mm f/4 G
Sony FE 20-70mm f/4 G
Sony FE 70-200mm f/4 G Macro OSS II

 1. Gotovina ali dobropis ni na voljo. Nagrad ni mogoče zamenjati ali jih prenesti na drugo osebo. Če nagrada zaradi kateregakoli razloga ne bo na voljo, si Sony pridržuje pravico, da priskrbi nadomestno nagrado enakovredne vrednosti.
 1. Za vse posamezne davčne obveznosti v zvezi s prejeto nagrado ali prejetimi nagradami je v celoti in izključno odgovoren zmagovalec ter se s sprejetjem nagrade strinja, da odvezuje družbo Sony vsakršne odgovornosti.
 1. Zmagovalci bodo prek računa na Instagramu @alphauniversebysony.eu prejeli obvestilo do konca marca 2024, nagrade pa bodo odposlane do konca maja 2024 brez stroškov za zmagovalce. Nagrade bodo dostavljene le na naslove v državah, ki izpolnjujejo pogoje, navedene v 2. razdelku zgoraj.
 1. Sodelujoči s pošiljanjem fotografij na natečaj jamči, da: (1) so fotografije popolnoma v skladu s pravili natečaja ter temi pogoji in določili; (2) so fotografije originalne in jih je sodelujoči posnel s Sonyjevim fotoaparatom serije Alpha, ZV ali RX; (3) ima sodelujoči vse pravice (vključno z avtorskimi pravicami) v zvezi s fotografijami; (4) fotografije ne kršijo pravic nobene tretje stranke (vključno s pravico do javnosti, zasebnosti ali katero koli drugo enakovredno pravico oseb) in da je bilo takšno dovoljenje pridobljeno za uporabo podobe poljubne osebe na kateri koli posredovani fotografiji in (5) vse prijavljene fotografije morajo izvirno izhajati iz digitalne fotografije in ne smejo izhajati iz računalniško ustvarjene vsebine. Če se v postopku ocenjevanja pojavi vprašanje glede obsega obdelave prijavljene fotografije, bo udeleženec moral predložiti izvirno slikovno datoteko v preverjanje. Sodelujoči potrjuje, da je posredovanje slik, pridobljenih od tretjih oseb (npr. vključno z drugih spletnih strani ali iz spletnih dnevnikov), prepovedano in da uporaba takšnih fotografij brez dovoljenja lahko predstavlja kršitev avtorskih pravic.
 1. Če Sony objektivno oceni, da je prišlo do kršitve pogojev za prijavo na natečaj, teh pogojev ali določil oz. javnega reda in moralnih vrednot, so poslane fotografije lahko izključene ali nagrade razveljavljene.
 1. Sodelujoči družbi Sony podeli nepreklicno, neizključno in brezplačno licenco za kopiranje, spreminjanje, urejanje, prilagajanje, objavljanje, reprodukcijo, prikaz, distribucijo ali drugo obliko uporabe posredovanih fotografij v katerem koli spletnem mediju v Evropi, in sicer v obdobju po prijavi na natečaj do 3. marca 2026 (vključno s pravico do podlicenciranja za druga podjetja skupine Sony). Sodelujoči še posebej potrjuje in se strinja, da so poslane fotografije lahko objavljene na spletnih straneh družbe Sony Group in v računih družabnih medijev ter da Sony lahko ureja ali spreminja fotografije (npr. obrezuje ali dopolnjuje fotografije, uporabi glasbene ali zvočne učinke). Kakršna koli druga uporaba fotografij bo predmet dogovora s sodelujočim. Sodelujoči jamči, da ima potrebne pravice za podelitev licence, navedene v tem členu. Sodelujoči se strinja, da se odreka vseh moralnih pravic glede uporabe poslanih fotografij.
 1. Sony ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z uporabo objave oddanih fotografij, za reševanje sporov s tretjimi strankami v zvezi s fotografijami, ki jih je oddal, pa je odgovoren izključno sodelujoči na lastne stroške. Sodelujoči soglaša, da bo Sony, njegove podružnice, direktorje, zaposlene in posrednike odvezal od vseh zahtevkov za odškodnino, škode, izgube, stroške ali izdatke, ki so na kakršen koli način povezani z njegovim/njenim sodelovanjem na tem natečaju, vključno z uporabo oddanih fotografij s strani družbe Sony in s sprejetjem ali uporabo nagrade s strani sodelujočega, ter prevzel odgovornost zanje.
 1. Sony ne daje nobenih izrecnih ali implicitnih izjav ali jamstev glede tega natečaja ali nagrad, razen kot je izrecno opredeljeno v teh pogojih in določilih. Sony ne prevzema odgovornosti za kakršne koli tehnične napake ali napake v platformi Instagram, ki bi lahko sodelujočemu preprečila prijavo na natečaj ali sprejemanje oz. pošiljanje neposrednih sporočil. Družba Sony ne izključuje odgovornosti za smrt ali telesne poškodbe, ki izhajajo iz njene lastne malomarnosti.
 1. Osebni podatki sodelujočih bodo obdelani v skladu s Sonyjevim pravilnikom o varovanju zasebnosti in bodo uporabljeni le za potrebe administracije ter oglaševanja natečaja, vključno s komunikacijami, povezanimi z natečajem, upravljanjem fotografij, odpošiljanjem nagrad, prikazom zmagovalnih fotografij, s Sonyjevimi trženjskimi in promocijskimi dejavnostmi ter za namene, ki spremljajo te dejavnosti. V primeru zmagovalnih fotografij lahko družba Sony objavi podatke o vašem imenu, državi in fotoaparatu, razen če takšni objavi nasprotujete.
 1. Vsi osebni podatki, ki jih navedejo sodelujoči, bodo po zaključku natečaja uničeni ali izbrisani, razen za dobitnike nagrad in sodelujoče, katerih fotografije bodo uporabljene.
 1. Če Sony ne uveljavi katerega od navedenih pravil ali določil, to ne predstavlja prenehanja veljavnosti tega določila.
 1. Če lokalna zakonodaja v državi, v kateri ima sodelujoči stalno prebivališče, ne določa drugače, se za natečaj, vključno s pogoji za prijavo in s temi pogoji ter določili, uporablja angleško pravo, za morebitne spore pa so pristojna sodišča v Angliji in Walesu.

 

 

Predhodni zmagovalci natečaja

Prijavite se, če želite prejeti svoje glasilo α Universe

Čestitamo! Uspešno ste se naročili na glasilo α Universe

Vnesite veljavni e-poštni naslov

Žal je je prišlo do napake

Čestitamo! Uspešno ste se naročili