Natečaj α Universe za najboljše ‘domače’ fotografije

luke stackpoole rdeča hiša na opustelem pobočju

© Luke Stackpoole

Dom

Fotografi lahko poiščejo navdih kjer koli. Ker pa nas je večina v preteklem letu ostala doma, nas zanima, kakšne slike ste posneli v udobju svojega doma. Naj bo to portret ljubljene osebe na kavču, pogled skozi okno v spalnici, nočni posnetek neba, posejanega z zvezdami, ali pa nežna fotografija cvetja na kuhinjski mizi – želimo videti, kaj vam zares pomeni ‘dom’. *

V našem najnovejšem natečaju lahko z nami delite svoje osebne interpretacije doma prek našega računa Alpha Universe v Instagramu in si zagotovite možnost, da osvojite eno od odličnih nagrad, vključno s Sonyjevo najnovejšo in najboljšo opremo. Prijava na tekmovanje velja za fotografije, ki bodo objavljene v Instagramu od 19. februarja 2021 do 4. aprila 2021. Komisija fotografskih strokovnjakov bo izbrala tri zmagovalne slike.

Nagrade so:

1. mesto
Komplet Alpha 7C + FE 28–60 mm f/4–5,6 ALI objektiv FE 35 mm f/1,4 G Master (izbere dobitnik nagrade)

2. mesto
Možnost izbire ENEGA od teh objektivov (izbere dobitnik nagrade) 20 mm f/1,8 G 35 mm f/1,8 85 mm f/1,8 90 mm f/2,8 Macro G OSS

3. mesto
RX100 V

Fotografije bodo ocenjene glede na raven ustvarjalnosti, izvirnosti in vizualnega oz. čustvenega vtisa fotografije. Zmagovalne fotografije bodo objavljene na spletnem mestu α Universe in prek kanalov družabnih omrežij.

* Vse fotografije je treba posneti doma oziroma je na njih posneto vaše domače okolje v skladu z omejitvami, ki veljajo za Covid-19 v vaši državi.

Spremljajte nas v Instagramu Spremljajte Alpha Universe v Instagramu

Spremljajte α Universe v Instagramu, kjer najdete najnovejše namige, zgodbe in podatke o natečajih

 

Pogoji in določila:
NAKUP NI POTREBEN

1. Promotor Sonyjevega natečaja za najboljše domače fotografije v Instagramu α Universe ("natečaj") je Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, Združeno kraljestvo ("Sony"). Instagram na noben način ne sponzorira, podpira ali nadzira natečaja. Vsak sodelujoči v natečaju popolnoma odvezuje Instagram vsakršne odgovornosti.

2. V natečaju lahko sodelujejo osebe, starejše od 18 let, ki imajo osebni račun za Instagram in imajo stalno prebivališče v Nemčiji, Združenem kraljestvu, Franciji, Italiji, Španiji, na Nizozemskem, v Švici, na Poljskem, Norveškem, v Avstriji, na Švedskem, v Belgiji, na Danskem, v Portugalski, Finski, Grčiji, Romuniji, Estoniji, Litvi, Latviji, na Madžarskem, v Bolgariji, na Irskem, v Češki republiki, v Hrvaški, Sloveniji, na Slovaškem in v Turčiji. ("države, ki izpolnjujejo pogoje"). Zaposleni v podjetjih skupine Sony in njihovi družinski člani niso upravičeni do sodelovanja

3. Natečaj se začne 19. februarja 2021, zaključi pa sem ob polnoči 4. aprila 2021 ("obdobje natečaja")

4. Za sodelovanje na natečaju morate dokončati te korake:

1. korak: spremljajte račun v Instagramu @alphauniversebysony.eu.

2. korak: v svoj račun za Instagram naložite fotografijo, ki ste jo sami posneli s Sonyjevim fotoaparatom serije Alpha ali RX, in dodajte ta ključnik, odvisno od države, kjer imate stalno prebivališče:

Seznam veljavnih ključnikov za države:

Nemčija #AlphaHomeDE
Združeno kraljestvo #AlphaHomeUK
Francija #AlphaHomeFR
Italija #AlphaHomeIT
Španija #AlphaHomeES
Nizozemska #AlphaHomeNL
Švica #AlphaHomeCH
Poljska #AlphaHomePL
Norveška #AlphaHomeNO
Avstrija #AlphaHomeAT
Švedska #AlphaHomeSE
Belgija #AlphaHomeBE
Danska #AlphaHomeDK
Portugalska #AlphaHomePT
Finska #AlphaHomeFI
Grčija #AlphaHomeGR
Romunija #AlphaHomeRO
Estonija #AlphaHomeEE
Litva #AlphaHomeLT
Latvija #AlphaHomeLV
Madžarska #AlphaHomeHU
Bolgarija #AlphaHomeBG
Irska #AlphaHomeIE
Češka republika #AlphaHomeCZ
Hrvaška #AlphaHomeHR
Slovenija #AlphaHomeSI
Slovaška #AlphaHomeSK
Turčija #AlphaHomeTR

5. Oddane fotografije morajo biti posnete s Sonyjevim fotoaparatom serije Alpha ali RX. Če želite sodelovati, mora biti vaš račun za Instagram nastavljen kot javni. Fotografija mora po objavi ostati v vašem računu za Instagram do konca obdobja natečaja, kot je določeno v 3. razdelku zgoraj, saj v nasprotnem primeru vaše prijave morda ne bomo upoštevali.

6. Z objavo fotografij v skladu s 4. razdelkom zgoraj in soglasjem za sodelovanje na natečaju se šteje, da so sodelujoči sprejeli pravila natečaja ter da za njih veljajo ti pogoji in določila. Vsa morebitna dodatna navodila glede sodelovanja, ki jih bo sprejela družba Sony in objavila na tej spletni strani ali na spletnem mestu računa @alphauniverse.eu v Instagramu, so sestavni del pravil natečaja.

7. Fotografije morajo biti v skladu z 9. razdelkom spodaj na temo doma, pri katerih je avtor uporabil funkcije Sonyjevega fotoaparata serije Alpha ali RX. Ni omejitev glede števila fotografij, ki jih lahko naložite in z njimi sodelujete, vendar pa mora biti vsaka fotografija edinstvena ter izpolnjevati te pogoje in določila.

8. Fotografije, spremenjene s kakršno koli programsko opremo za urejanje slik ali enakovrednimi programi, so sprejete. Sodelujoči jamči, da je bila fotografija spremenjena z zakonito pridobljeno programsko opremo

9. Sodelujoči ne smejo označevati ali prijavljati nobenega obrekljivega, obscenega, pornografskega, profanega, grozečega ali nezakonitega gradiva (tako v povezavi s fotografijami kot tudi z morebitnimi povezanimi komentarji/oznakami) ali kakršnega koli gradiva, ki bi lahko predstavljalo ali spodbujalo vedenje, ki bi bilo lahko obravnavano kot kaznivo dejanje ali zaradi katerega bi lahko nastala civilnopravna odgovornost oziroma bi kako drugače kršilo kakršne koli pogoje uporabe storitve Instagram. Sodelujoči ne smejo prijavljati fotografij z vodnimi žigi, navedbami o avtorskih pravicah ali blagovnimi znamkami drugih proizvajalcev.

10. Družba Sony bo pregledala vse fotografije, ki izpolnjujejo pogoje in so bile objavljene v storitvi Instagram med obdobjem natečaja, ter jih po lastni presoji ocenila glede na raven ustvarjalnosti, izvirnosti in vizualnega oz. čustvenega vtisa fotografije. Družba Sony bo na podlagi prej navedenih pogojev sestavila kratek seznam prijavljenih fotografij, končnega zmagovalca pa bo izbrala neodvisna komisija strokovnjakov za fotografijo. Njihova odločitev bo končna in zavezujoča.

11. Z avtorjem zmagovite fotografije bomo vzpostavili stik prek storitve Instagram Direct iz računa storitve Instagram @alphauniversebysony.eu. Avtor bo moral za izbrano fotografijo posredovati podatke EXIF, s katerimi dokaže, da izpolnjuje pogoje za prijavo. Družba Sony bo nato morebitnemu zmagovalcu po e-pošti posredovala navodila za prevzem nagrade. Če se morebitni zmagovalec v petih (5) dneh ne odzove in ne upošteva navodil iz prvotnega sporočila v storitvi Instagram Direct ali če je iz posredovanih podatkov razvidno, da fotografija ne izpolnjuje navedenih pogojev ter določil, sodelujoči ne bo upravičen do prejema nagrade, zato bo izbran drug zmagovalec. Stik bomo vzpostavili z največ tremi (3) drugimi morebitnimi zmagovalci.

12. Komisija strokovnjakov za fotografijo bo izbrala tri zmagovalne fotografije, nagrade pa so te:

1. mesto Komplet Alpha 7C + FE 28–60 mm f/4–5,6 ALI objektiv FE 35 mm f/1,4 G Master (izbere dobitnik nagrade)

2. mesto Možnost izbire ENEGA od teh objektivov (izbere dobitnik nagrade) 20 mm f/1,8 G 35 mm f/1,8 85 mm f/1,8 90 mm f/2,8 Macro G OSS

3. mesto RX100 V

13. Gotovina ali dobropis ni na voljo. Nagrad ni mogoče zamenjati ali jih prenesti na drugo osebo. Če nagrada zaradi kateregakoli razloga ne bo na voljo, si Sony pridržuje pravico, da priskrbi nadomestno nagrado enakovredne vrednosti.

14. Za vse posamezne davčne obveznosti v zvezi s prejeto nagrado ali prejetimi nagradami je v celoti in izključno odgovoren zmagovalec ter se s sprejetjem nagrade strinja, da odvezuje družbo Sony vsakršne odgovornosti.

15. Zmagovalec bo prek računa storitve Instagram @alphauniversebysony.eu prejel obvestilo do konca aprila 2021, nagrade pa bodo odposlane do konca maja 2021 brez stroškov za zmagovalca. Nagrade bodo dostavljene le na naslove v državah, ki izpolnjujejo pogoje, navedene v zgornjem 2. razdelku.

16. Sodelujoči s pošiljanjem fotografij na natečaj jamči, da: (1) so fotografije popolnoma v skladu s pravili natečaja ter temi pogoji in določili; (2) so fotografije originalne in da jih je posnel sodelujoči s Sonyjevim fotoaparatom serije Alpha ali RX; (3) ima sodelujoči vse pravice (vključno z avtorskimi pravicami) v zvezi s fotografijami in (4) fotografije ne kršijo pravic nobene tretje stranke (vključno s pravico do javnosti, zasebnosti ali katere koli druge enakovredne pravice oseb) in da je bilo takšno dovoljenje pridobljeno za uporabo podobe poljubne osebe na kateri koli posredovani fotografiji. Sodelujoči potrjuje, da je posredovanje slik, pridobljenih od tretjih oseb, (vključno na primer z drugih spletnih strani ali iz spletnih dnevnikov) prepovedano in da uporaba takšnih fotografij brez dovoljenja lahko predstavlja kršitev avtorskih pravic.

17. Če Sony objektivno oceni, da je prišlo do kršitve pogojev za prijavo na natečaj, teh pogojev ali določil oz. javnega reda in moralnih vrednot, so poslane fotografije lahko izključene ali nagrade razveljavljene.

18. Sodelujoči družbi Sony podeli nepreklicno, neizključno in brezplačno licenco za kopiranje, spreminjanje, urejanje, prilagajanje, objavljanje, reprodukcijo, prikaz, distribucijo ali drugo obliko uporabe posredovanih fotografij v katerem koli spletnem mediju v Evropi, in sicer v obdobju po prijavi na natečaj do 4. aprila 2023 (vključno s pravico do podlicenciranja za druga podjetja Sonyjeve skupine). Sodelujoči še posebej potrjuje in se strinja, da so poslane fotografije lahko objavljene na spletnih straneh družbe Sony Group in v računih družabnih medijev ter da Sony lahko ureja ali spreminja fotografije (npr. obrezuje ali dopolnjuje fotografije, uporabi glasbene ali zvočne učinke). Kakršna koli druga uporaba fotografij bo predmet dogovora s sodelujočim. Sodelujoči jamči, da ima potrebne pravice za podelitev licence, navedene v tem členu. Sodelujoči se strinja, da se odreka vseh moralnih pravic glede uporabe poslanih fotografij.

19. Sony ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z uporabo objave oddanih fotografij, za reševanje sporov s tretjimi strankami v zvezi s fotografijami, ki jih je oddal, pa je odgovoren izključno sodelujoči na lastne stroške. Sodelujoči soglaša, da bo Sony, njegove podružnice, direktorje, zaposlene in posrednike odvezal od vseh zahtevkov za odškodnino, škode, izgube, stroške ali izdatke, ki so na kakršen koli način povezani z njegovim/njenim sodelovanjem na tem natečaju, vključno z uporabo oddanih fotografij s strani družbe Sony in s sprejetjem ali uporabo nagrade s strani sodelujočega, ter prevzel odgovornost zanje.

20. Sony ne daje nobenih izrecnih ali implicitnih izjav ali jamstev glede tega natečaja ali nagrad, razen kot je izrecno opredeljeno v teh pogojih in določilih. Sony ne prevzema odgovornosti za kakršne koli tehnične napake ali napake v platformi Instagram, ki bi lahko sodelujočemu preprečila prijavo na natečaj ali sprejemanje oz. pošiljanje neposrednih sporočil. Družba Sony ne izključuje odgovornosti za smrt ali telesne poškodbe, ki izhajajo iz njene lastne malomarnosti.

21. Osebni podatki sodelujočih bodo obdelani v skladu s Sonyjevim <pravilnikom o varovanju zasebnosti> in bodo uporabljeni le za potrebe administracije ter oglaševanja natečaja, vključno s komunikacijami, povezanimi z natečajem, upravljanjem fotografij, odpošiljanjem nagrad, prikazom zmagovalnih fotografij, s Sonyjevimi trženjskimi in promocijskimi dejavnostmi ter za namene, ki spremljajo te dejavnosti. V primeru zmagovalnih fotografij lahko družba Sony objavi podatke o vašem imenu, državi in fotoaparatu, razen če takšni objavi nasprotujete.

22. Vsi osebni podatki, ki jih navedejo sodelujoči, bodo po zaključku natečaja uničeni ali izbrisani, razen za dobitnike nagrad in sodelujoče, katerih fotografije bodo uporabljene.

23. Vsi osebni podatki, ki jih navedejo sodelujoči, bodo po zaključku natečaja uničeni ali izbrisani, razen za dobitnike nagrad in sodelujoče, katerih fotografije bodo uporabljene.

24. Če lokalna zakonodaja v državi, v kateri ima sodelujoči stalno prebivališče, ne določa drugače, se za natečaj, vključno s pogoji za prijavo in s temi pogoji ter določili, uporablja angleško pravo, za morebitne spore pa so pristojna sodišča v Angliji in Walesu.

Predhodni zmagovalci natečaja

Prijavite se, če želite prejeti svoje glasilo α Universe

Čestitamo! Uspešno ste se naročili na glasilo α Universe

Vnesite veljavni e-poštni naslov

Žal je je prišlo do napake

Čestitamo! Uspešno ste se naročili