Trajnostni pristop s televizorji BRAVIA

Večja zahteva po velikih televizijskih zaslonih pomeni tudi tveganje za večjo porabo virov in energije. Vendar pa Sonyjeva predanost trajnostnemu pristopu poskrbi za večjo varčnost od zasnove izdelkov pa vse do gledanja televizije.

Pristna izkušnja in varovanje okolja

S televizorjem BRAVIA boste lahko uživali v pristni televizijski izkušnji in osupljivih modelih, obenem pa boste lahko uživali v inovacijah, s katerimi smo zmanjšali vpliv na okolje, kar smo dosegli z manjšo porabo energije in uporabo neobnovljivih virov.

Učinkovitejša izdelava, transport in uporaba

Napredno inženirstvo za trajnostni pristop

Ker želimo zmanjšati vpliv na okolje, optimiziramo več vidikov celotnega življenjskega cikla izdelka, kot so zmanjšanje primarne plastike, izboljšanje učinkovitosti prevoza in pregled porabe energije med uporabo.

Izdelava

Manj primarne plastike

Kombinacija reciklaže in kakovosti izdelka

Pri vseh vidikih oblikovanja, od razvoja materialov do estetike, nam je uspelo povečati uporabo recikliranega materiala in hkrati ohraniti visokokakovostno obdelavo. Reciklirana plastika SORPLAS™, ki jo je razvila družba Sony, je zlasti pri televizorjih OLED uporabljena predvsem pri izdelavi zadnjega pokrova, ki je po površini največji del televizorja. Tako se je skupna uporaba primarne plastike zmanjšala za približno 60 %.

Slika hrbtne strani izdelka in pelet SORPLAS
Reciklirano in čudovito 

Pri uporabi recikliranih plastičnih materialov za zunanje dele je včasih težje doseči določen videz materiala. Vendar pa je reciklirano plastiko SORPLAS™ mogoče uporabiti s skrbnim izborom surovin, prilagoditvijo sestave med proizvodnjo in s patentiranim receptom dodatkov. Tako dosežemo čudovito črno barvo z visokim sijajem, ki jo kupci pričakujejo od izdelkov BRAVIA.

Slika izvajanja preskusa trpežnosti.
Dolgotrajna trpežnost za dolgotrajno uporabo

Plastika za gospodinjske aparate, kot so TV-ji, vsebuje dodatke za trdnost in ognjevarnost. Z razvojem materiala SORPLAS™ smo omogočili minimalno uporabo dodatkov za lastnosti, ki so enake televizorjem iz navadne plastike. TV bo tako imel daljšo življenjsko dobo in manjši vpliv na okolje.

Na poti do zaključenega kroga s ponovljivim recikliranjem

Ena od prednosti materiala SORPLAS™ je v tem, da se njegova kakovost ne izgubi niti po večkratnem recikliranju. Reciklirani deli iz materiala SORPLAS™ lahko zmanjšajo količino odpadnega materiala in prispevajo k družbi, ki daje velik pomen na recikliranje.

Proizvodnja z manj teže

Vpihovanje zunanjega zraka

Zaradi natančnih tehnik oblikovanja so plošče močne in lepe, hkrati pa smo uspeli zmanjšati težo, zato je tudi embalaža tanjša, kar pomeni manjšo porabo plastike. Sistem vpihovanja zunanjega zraka delčke smole stisne z zrakom tako, da ne pride do ukrivljanja izdelka, hkrati pa je zmanjšana količina odpadnega materiala.

[1] Vdolbinice zaradi neenakomernega pritiska  [2] Brez vdolbinic z oblikovanjem z vpihovanjem zunanjega zraka  [3] Zunanja površina 
[4] Notranja površina  [5] S podajanjem zraka z zadnje strani je preprečen neenakomeren pritisk.

Premikanje

Na poti do bolj trajnostne logistike
Slika, ki prikazuje nižjo težo in izboljšano strukturo v primerjavi z modelom 2018.
Boljša embalaža z manj plastike

Embalažo je običajno treba dodati nad televizorje BRAVIA in pod njih ter na levo in desno stran. Po številnih simulacijah in desetletjih globalnih logističnih izkušenj smo optimizirali zasnovo embalaže za zaščito televizorja z manjšo količino embalaže. Tako smo dosegli približno 35-odstotno zmanjšanje količine plastične embalaže.

Zmanjševanje količine emisij CO2 z manjšo in lažjo embalažo

S preoblikovanjem embalaže, ki izdelek varuje med pošiljanjem, smo zmanjšali velikost paketa za 15 %, skupno težo pa za 10 %. Tako se število enot na eni paleti poveča za približno 1,3-krat. Posledično so se emisije CO2 na enoto zaradi prevoza izdelkov zmanjšale za približno 15 %.

Slika postopka oblikovanja vpihovanja zunanjega zraka v primerjavi z običajnim postopkom oblikovanja.
Slike s primerjavo stare in nove embalaže izdelkov
Manj črnila za prihranek pri virih

Informacije, ki smo jih natisnili na embalažo, smo skrbno premislili tako, da so te preproste in jedrnate. Tako smo zmanjšali porabo tiskarske barve za približno 90 % in zmanjšali vpliv, ne da bi ogrozili zasnovo in privlačnost embalaže.

Uporaba

Visoka kakovost slike in nizka poraba energije
Slika, ki prikazuje, da je svetlost zaslona prilagojena glede na okolje.
Optimalna slika in poraba s samodejnim uravnavanjem svetlosti

Z omogočenim zaznavanjem okoliške svetlobe je svetlost zaslona optimizirana za osvetlitev v danem prostoru, posledično pa je zmanjšana poraba energije.

 [1] Temnejše okolje  [2] Svetlejše okolje

Slika, ki prikazuje, da je poraba energije nadzorovana glede na svetlost zaslona.
Samodejno zaznavanje gledalca

Z ekskluzivno dodatno opremo BRAVIA CAM, ki zazna gibanje gledalca, se zaslon samodejno zatemni, ko ni nikogar pred televizorjem. Tako se zmanjša poraba energije .

Uporabniški vmesnik televizorja, nastavljenega na način varčevanja z energijo
Nastavitev za popolno sliko in varčno uporabo

Nastavitev TV-ja v enem koraku za preprostejšo nastavitev. V začetnem meniju nastavitve lahko izberete način varčevanja z energijo, s katerim vzpostavite želeno ravnovesje med svetlostjo prikaza in porabo energije.

[1] Izklopljeno  [2] Visoko

Slika, ki prikazuje, da je poraba energije nadzorovana glede na svetlost zaslona.
Učinkovita poraba energije glede na svetlost posamezne lokacije slike

Uživajte v jasnih in živahnih slikah z edinstveno obdelavo signala za optimizacijo vsakega delčka slike.

[1] Temno  [2] Običajna svetlost  [3] Svetlo

Nova oblika okolju prijazne plastike

Shusuke Tomonaga

Odd. zasn. izdelka 2, Posl. skupina TV
Predstavitev družbe Sony Corporation

Portret govornika, prikazanega v intervjuju

Od leta 2010 naš oddelek za televizorje aktivno uporablja material SORPLAS™. To je reciklirana plastika z visokim deležem recikliranega materiala, ki omogoča oblikovanje izdelkov na okolju prijazen način.

 Ker so televizorji vse večji in se število enot povečuje, se povečuje tudi vpliv na okolje. Ker skušamo velike televizorje izdelati s čim manjšim vplivom na okolje, s skupino podjetij že od leta 2018 razvijamo materiale s plastiko SORPLAS™, ne le za notranje komponente, temveč tudi za zunanje, kar predstavlja veliko količino plastike.

Uporaba materiala SORPLAS™ za zunanje dele zahteva visoko stopnjo strokovnega znanja, toda po veliko prototipih in izboljšavah receptov smo razvili formulo SORPLAS™, ki jo je mogoče uporabiti za hrbtni pokrov. Ta ima največjo površino, uporabljena pa bo za nekatere modele televizorjev 2021 BRAVIA XR in naprej. Količina neobdelane plastike v primerjavi s prejšnjimi modeli pa je zmanjšana za pol.

 Pri podružnici BRAVIA smo poleg materiala SORPLAS™ uvedli tudi druge reciklirane materiale v vseh svojih produkcijskih obratih. Z njimi še naprej prispevamo k zmanjšanju škodljivega vpliva na okolje.