Xperia™: za embalažo brez plastike

Razpoložljivost izdelkov in storitev je odvisna od regije.

Naša pot do odpravljanja plastične embalaže

Green Management 2025 (GM2025) je pobuda z začetkom aprila 2021. Pobuda vključuje nabor srednjeročnih okoljskih ciljev, ki so del Sonyjevea načrta Pot do ničnega vpliva. V okviru pobude GM2025 aktivno zmanjšujemo delež plastike v embalaži prenosnih izdelkov, naš cilj pa je embalaža brez plastike.

Odpravljanje plastike pri embalaži telefonov Xperia

[1]   Navedeni podatki so deleži (odstotki po teži) plastike, uporabljene pri posameznem pakiranju za globalne modele.
[2]  Spremembe od 2018 do 2019: plastične oblikovane pladnje smo nadomestili s pladnji iz papirovine/plastične oblikovane distančnike smo zamenjali s kartonom.
[3]  Spremembe od 2019 do 2020: spremenili smo zasnovo škatle/zmanjšali smo porabo materiala, vključno s plastiko (načeloma film PP). 
[4]  Spremembe od 2020 do 2021: sloj filma na površini škatle smo nadomestili s premazom/plastični ovoj na priloženem kablu USB smo nadomestili s papirnatim ovojem/film na površini kartice smo nadomestili s premazom.

Oblikovanje zaščitne in funkcionalne embalaže brez plastike

Odpravljanje plastike za enkratno uporabo

Nov pristop in odpravljanje plastične embalaže

V okviru naše trajnostne pobude zmanjšujemo delež plastike pri naši embalaži, plastične komponente pa nadomeščamo s papirnatimi materiali. To vključuje nadomestitev sloja plastičnega filma s premazom, odpornim na odrgnine pri telefonu Xperia 1 III, in zamenjava plastičnega ovoja kabla USB s papirnatim ovojem.

[1] Sloj filma → premaz, odporen na odrgnine    [2] Plastičen film → papir    [3] Plastika → papirna plošča ali papirovina
[4] Nalepka    [5] Ovoj kabla USB

Slika papirja pred recikliranjem
Z natančnim izborom materialov se izognemo beljenju

Pladnji v škatlah s pametnimi telefoni so v posebej oblikovanem kalupu izdelani iz papirovine iz odpadnega papirja. Papirovina je posebej izbrana, saj želimo dobiti želeno barvo brez potrebe po beljenju.

Manjši delež plastike pri zunanji škatli

Ohranjanje zaščite izdelka in funkcionalnosti embalaže

[1] Plastika → papir    [2] Opustitev plastičnega pladnja

Naša pot do odpravljanja plastične embalaže

Tomoyuki Nishizaki

Inženir oblikovanja embalaže
Sony Corporation, Mobile Communications Business Group, 
oddelek za razvoj izdelkov, oddelek za dizajn izdelkov

Portret inženirja oblikovanja embalaže

Ljudje so vse bolj okoljsko ozaveščeni. V zadnjem času je v medijih vse pogosteje izpostavljeno onesnaževanje voda zaradi neustreznega odlaganja plastičnih izdelkov za enkratno uporabo. Med najpomembnejšimi Sonyjevimi srednjeročnimi cilji za zaščito okolja (Green Management 2025) je zmanjšanje plastičnih embalažnih materialov. Zaščita okolja je že dolgo časa ena najpomembnejših smernic pri zasnovi embalaže izdelkov Xperia. Prizadevamo si odpraviti ali nadomestiti plastični material za embalažo za izdelke Xperia, hkrati pa želimo ohraniti zahtevano zmogljivost. Pri modelu iz leta 2019 smo na primer vbrizgano plastiko nadomestili s papirovino. Čeprav smo plastiko odstranili iz embalaže, je izkušnja odstranjevanja izdelka iz embalaže ostala enaka. Skupaj s skupino Mobile Communications Business Group se trudimo preostal plastični material iz embalaže odstraniti v naslednjih nekaj letih.

SORODNI IZDELKI