Sonyjev originalni mešani material

Embalaža, izdelana iz 100 % papirnatega materiala

Pomagajmo ohraniti lepo prihodnost Zemlje

Skupina Sony sodeluje pri številnih dejavnostih, povezanih z ohranitvijo okolja. Ena od teh je uporaba embalaže na osnovi papirnatega materiala namesto plastike.

Kaj je Sonyjev "originalni mešani material"?

Originalni mešani material je trpežen papirnat material, ki ga je razvila družba Sony. Uporabiti ga je mogoče pri različni embalaži in ima manjši vpliv na okolje od plastike.

Originalni mešani material"

Izdelano iz trajnostnih materialov

Pridobljen iz rastlin s kratkim ciklom rasti za manjši okoljski vpliv od plastike.

Večina papirnatih izdelkov izdelana iz rastlin trajnic, pri naši embalaži pa so uporabljene rastline s kratkim ciklom rasti. Proizvodnja iz rastlin s kratkim ciklom rasti ustvarja manj CO2, saj jih je mogoče vzgajati, razvrščati in žeti po potrebi.

1. Rastlina trajnica 2. Rastlina s kratkim ciklom rasti 3. Mladika 4. Rastoče drevo 5. Dračje 6. Razvrščanje in žetev 7. Obdobje absorpcije CO2

Do trajnosti z zelenimi materiali
Razvoj vsestranske in trajnostne embalaže

Sonyjevi izdelki so na voljo v embalaži različnih oblik.
Iste materiale smo lahko uporabili za izdelavo prototipov, ki smo jih s spreminjanjem formule lahko spremenili v različne oblike.

Širjenje ozaveščenosti z embalažo

Zmanjšanje materiala za blaženje in embalažo

Z visokokakovostnimi materiali, prijetnimi na dotik in ustvarjenimi z mislijo na okolje, stremimo k doseganju ciljev glede trajnosti, poleg tega pa menimo, da spodbujamo okoljsko ozaveščenost pri naših uporabnikih.

Popolnoma nova embalaža

Zunanja škatla, notranja škatla, ovoji, blaženje ... Vse je iz 100-% Sonyjevega originalnega mešanega materiala.
Gre za vsestranski material, ki ga je mogoče oblikovati in uporabiti za različne namene.

Sonyjev logotip, vtisnjen na papirnat material
Manjša uporaba črnila

Besede in besedilo je mogoče ustvariti z reliefnim tiskanjem brez črnila.

Brez nepotrebnega barvanja

Končni izdelek ni pobarvan. Tako je ohranjen privlačen organski videz, poleg tega pa nudi varnejšo uporabo in manjšo porabo virov.

Slika papirnatega materiala
Ustvarjeno z mislijo na recikliranje

Pakete, izdelane iz mešanega materiala, je mogoče zbirati skupaj z drugimi papirnatimi materiali brez dodatnega razvrščanja, kar omogoča izredno preprosto recikliranje v nov papir.

1. Reciklirano v nov papir 2. Proizvodnja 3. Nakup 4. Zbrano kot material 5. Obdelano kot odpadni material

Okolju prijazna embalaža

Sedanjost in prihodnost embalaže

Portret oblikovalca
Kenichi Hirose

Oblikovalec
Ustvarjalni središče
Sony Group Corporation

S tem materialom želimo svoje stranke 'ozavestiti' o pomenu varovanja okolja. Sporočiti jim želimo ‘kje’, ‘kaj’, ‘kako’ in ‘zakaj’. Okoljska ozaveščenost za Sony ni nekaj, kar je mogoče doseči z nudenjem izdelkov. Trajnostne pristope sprožijo dejanja tistih, ki razumejo načela varovanja okolja. S tem v mislih smo obiskali različna okolja, skrbno izbrali surovine in jih med seboj kombinirali tako, da smo v celoti izkoristili lastnost posameznega materiala, posledično pa jih optimizirali in jih pretvorili v ‘materiale za ozaveščanje’. Upamo, da bomo s to embalažo sporočilo približali ljudem.