Inovativni načini za dostopnost do elektrike za sve

Sony Computer Science Laboratories, Inc. (Sony CSL) si prizadeva poiskati bolj inovativne načine za oskrbo z elektriko iz obnovljivih energetskih virov za oskrbo skupnosti po vsem svetu.

Kaj so odprti energetski sistemi?

Ker se potrebe po obnovljivi energiji povečujejo, neobičajni odprti energetski sistemi samodejno upravljajo porabo elektrike v skupnostih na osnovi zahtev posameznih gospodinjstev in obratov, kakor tudi nihajočih stopenj proizvodnje iz obnovljivih energetskih virov.

Običajni sistemi električne energije
Običajni sistemi električne energije
Odpri energetski sistemi
Odpri energetski sistemi

Energija z upravljanjem v skupnosti

Običajno je proizvodnja elektrike centralizirana, nato se distribuira prek daljnovodov do končnih porabnikov v gospodinjstvih ali podjetjih. Odprti energetski sistemi temeljijo na decentralizirani distribuciji elektrike in omrežju baterij za shranjevanje za obnovljive vire za proizvodnjo elektrike. Energija se nato porazdeli med lokalne uporabnike znotraj omrežja.

Učinkovita porazdelitev obnovljive energije med uporabnike
Učinkovita porazdelitev obnovljive energije med uporabnike

Lokalno proizvedena obnovljiva energija za gospodinjstva in podjetja z neposredno in učinkovito enakomerno distribucijo energije. Odprti energetski sistemi z enosmernim tokom izkoriščajo enosmerni tok iz sončnih celic, shranjuje se v baterijah, nato pa se z mehanizmom enakomerne distribucije porazdeli med potrošnike.

Bolj neodvisni in zanesljivi električni sistemi

Z odprtim energetskim sistemom se izboljša uresničljivost proizvodnje obnovljive energije z neodvisno izmenjavo elektrike. OES deluje neodvisno od običajnih javnih električnih omrežij, zato je posebej dragocen tam, kjer primanjkuje zanesljivih omrežji za distribucijo elektrike ali kjer prihaja do izpada električne energije.

Bolj neodvisni in zanesljivi električni sistemi
Uvedba odprtega energetskega sistema z enosmernim tokom

Na Inštitutu za znanost in tehnologijo (OIST) Univerze v Okinawi so prostori fakultete opremljeni z odprtim energetskim sistemom, ki temelji na enosmernem električnem toku (DCOES). Sony CSL utemeljuje neodvisno izmenjavo energije od decembra 2014.

Yoshiichi Tokuda
Dostopnost elektrike za vse ljudi sveta

Yoshiichi Tokuda

Sony CSL

Z raziskavami in razvojem novih trajnostnih sistemov oskrbe z energijo, ki so znani kot odprti energetski sistemi (OES), smo začeli leta 2010 s projektom, s katerim smo želeli ljudem, ki živijo v pogojih brez elektrike, omogočiti javni ogled tekem svetovnega nogometnega prvenstva. Ob uporabi elektrike, proizvedene s sončno energijo, si je tekme svetovnega prvenstva 2010 FIFA World Cup South Africa™ lahko ogledalo več kot 10 oddaljenih skupnosti v severni regiji Republike Gane™.
Razvoj se trenutno nadaljuje v Okinawi z razvojem tehnologije neodvisne izmenjave energije, ki temelji na enosmernem električnem toku, za učinkovito uporabo elektrike, proizvedene iz lokalnih obnovljivih virov, in njeno distribucijo na območjih brez velikih elektrarn ali celo brez omrežij za distribucijo elektrike.
“Dostop do elektrike za vse ljudi sveta prek trajnostnih sistemov oskrbe z energijo ob uporabi obnovljivih energetskih virov” je en del prihodnosti, ki jo želi uresničiti Sony CSL.

Sony Computer Science Laboratories, Inc.

Naš cilj je skupno dobro, zato želimo s prednostmi, ki jih prinašajo naše raziskave podpreti pozitivne spremembe v življenju ljudi sveta. V družbi Sony CSL nas navdihuje razvoj tehnologije in poslovanja, ki prinašata svetlo prihodnost za vse”.

Sony CSL

Več o Sonyjevi tehnologiji