Primerni modeli

Te informacije so za naslednje modele:
 • HDR-AS100V

O tem prenosu

Sistemske zahteve

Operacijski sistemi

Najnovejša različica posodobitve vdelane programske opreme je združljiva z najpogosteje uporabljenimi različicami operacijskega sistema Microsoft Windows:
 • Windows(r) Vista* SP2
 • Windows(r) 7 SP1
 • Windows(r) 8
 • Windows(r) 8.1

  Opombe:
  * Izdaja Starter Edition ni podprta.

Strojna oprema računalnika

Najnovejša različica posodobitve vdelane programske opreme je združljiva z naslednjo strojno opremo:
 • Prostor na trdem disku: 200 MB ali več
 • RAM: 512 MB ali več
  Opomba: Pred posodobitvijo vdelane programske opreme zaprite vse druge aplikacije.
 • Napajanje fotoaparata
  • Popolnoma napolnjena baterija za ponovno polnjenje NP-BX1
   Opomba: Posodobitev lahko izvedete le, če je ikona napolnjenosti baterije (tri oznake) ali več. Priporočamo vam, da uporabite popolnoma napolnjeno baterijo.
 • Kabel USB, ki je priložen fotoaparatu

  Opomba: Funkcionalnost posodobitve z uporabo katerega drugega kabla USB ni zagotovljena.

Prenesi

Pomembne opombe:

 • Med izvajanjem posodobitve vdelane programske opreme uporabite popolnoma napolnjeno baterijo za ponovno polnjenje NP-BX1.
 • Baterije ne odstranite med izvajanjem, saj v nasprotnem primeru fotoaparata zaradi nenadne prekinitve napajanja morda ne boste mogli upravljati.
 • Pred posodobitvijo odstranite pomnilniško kartico iz fotoaparata.

Kako prenesti orodje za posodabljanje vdelane programske opreme:

 1. Preverite, ali ste prijavljeni kot uporabnik s skrbniškimi pravicami.
 2. Preberite izjavo o omejitvi odgovornosti na dnu strani in potrdite, da se strinjate s pogoji in določili, tako da potrdite polje. Nato kliknite gumb Download (Prenos).
 3. Začel se bo prenos datoteke [Update_HDRAS100VV200.exe].
 4. Datoteko shranite na namizje računalnika (priporočeno).

  Za uporabnike operacijskega sistema Windows 8:

  V začetnih nastavitvah brskalnika Internet Explorer se posodobitvena datoteka shrani v mapo [Downloads] (Prenosi). Na začetnem zaslonu kliknite ploščico [Desktop] (Namizje) in v mapi [Downloads] (Prenosi) s pomočjo programa Explorer (Raziskovalec) poiščite preneseno datoteko.

Namesti

Ko je datoteka uspešno prenesena, lahko namestite posodobitev vdelane programske opreme razl. 2.00 za HDR-AS100V.

1. korak: Zaženite orodje Firmware Updater (Posodobitev vdelane programske opreme).

 1. Zaprite vse programe, ki se trenutno izvajajo v računalniku.
 2. Dvokliknite datoteko [Update_HDRAS100VV200.exe], ki ste jo prenesli, da zaženete orodje Firmware Updater (Posodobitev vdelane programske opreme).


  Prikaže se okno orodja Firmware Updater.

 3. Pred posodobitvijo odstranite pomnilniško kartico iz fotoaparata. S priloženim kablom USB povežite fotoaparat in računalnik.
  Opomba: Na zaslonu LCD fotoaparata se prikaže možnost USB Mode (Način USB).

  Če računalnik ne more najti fotoaparata, se na računalniškem zaslonu prikaže sporočilo "Could not find the camera for this update." (Fotoaparata za to posodobitev ni bilo mogoče najti). Če pride do tega, poskusite naslednje.
  - Odklopite kabel USB in ga ponovno priklopite.
  - Če ima računalnik več konektorjev za USB, poskusite z drugimi konektorji. Vaš računalnik ima lahko nekatere konektorje za USB na hrbtni strani.


  Kadar je fotoaparat priključen v računalnik s kablom USB, se včasih lahko na računalniškem zaslonu prikaze sporočilo za ponovni zagon računalnika. V tem primeru odstranite baterijo iz fotoaparata, ponovno zaženite računalnik in upoštevajte postopke iz razdelka "2. Zaženite orodje Firmware Updater (Posodobitev vdelane programske opreme)".
 4. Preverite, ali je na pladnju opravil v spodnjem desnem kotu zaslona računalnika prikazana ikona "Safely Remove Hardware" (Varno odstranjevanje strojne opreme) .
 5. Ko boste preverili zgoraj navedene napotke, v oknu orodja Firmware Updater kliknite gumb Next (Naprej). V oknu orodja Firmware Updater se prikaže slika 1, na zaslonu LCD fotoaparata pa se prikaže slika 2.

  Opomba: Od tega koraka naprej ne izključite fotoaparata, dokler posodobitev vdelane programske opreme ni zaključena.

  Slika 1Slika 2

 6. Ko se boste prepričali, da sta prikazana zaslona, ki sta prikazana na sliki 1 in 2, kliknite [Next] (Naprej). V spodnjem levem delu zaslona sta prikazani trenutna različica in različica po posodobitvi (slika 3).
 7. Ko se boste prepričali, da je Current version (Trenutna različica) Ver.1.00 (Razl. 1.00), kliknite [Next] (Naprej).
  Če se prikaže zaslon, ki je na sliki 4, nadgradnja ni potrebna. Upoštevajte navodilo v sporočilu in prekinite povezavo USB ter kliknite Finish (Dokončaj). Izključite fotoaparat, odstranite in ponovno vstavite baterijo ter vključite fotoaparat.

  Slika 3: Posodobitev je potrebna.

  Slika 4: Posodobitev ni potrebna.

 8. Kliknite ikono "Safely Remove Hardware" (Varno odstranjevanje strojne opreme) na pladnju opravil v spodnjem desnem kotu zaslona računalnika, da prekinete povezavo USB, kot je navedeno na sliki 5.
  Opomba: Kabel USB naj bo priključen, tudi ko prekinete povezavo USB na računalniku z zgornjo operacijo.
  Slika 5

 9. Za ponastavitev fotoaparata pritisnite gumb na sredini upravljalnega vrtljivega gumba fotoaparata.

  Opomba: Ko pritisnete gumb [ENTER], se zaslon izklopi. Nadaljujte z naslednjim korakom.
 10. Kliknite gumb Next (Naprej) v oknu orodja Firmware Updater (slika 5).
 11. Po ponastavitvi poteka preverjanje ponovne vzpostavitve povezave s fotoaparatom in prikaže se zaslon na sliki 6.
 12. Kliknite Run (Zaženi) za začetek nadgradnje. Med posodobitvijo (približno 10 minut) se prikaže vrstica napredovanja.
  Opomba: Med posodobitvijo nikoli ne izključite fotoaparata ali izklopite kabla USB.
  Slika 6

 13. Ko je posodobitev zaključena, se pojavi zaslon, ki je prikazan na sliki 7. Kliknite gumb Finish (Dokončaj) in izvlecite kabel USB.
  Slika 7

 14. Izključite fotoaparat, odstranite in ponovno vstavite baterijo ter vključite fotoaparat.

  Opomba: Da bi lahko uporabili funkcijo pretakanja v živo, morate prenesti dodatno programsko opremo za osebni računalnik "Network Setting Tool [Orodje za nastavitev omrežja]" za vnos nastavitev na fotoaparatu. Za podrobnosti glejte "Streaming videos on USTREAM [Pretakanje posnetkov na USTREAM]" http://support.d-imaging.sony.co.jp/www/download/apps/nst/win/en.html

2. korak: Preverite, ali je različica vdelane programske opreme vašega fotoaparata razl. 2.00.

 1. Pritisnite gumb NEXT (NAPREJ), da se prikaže možnost [LIVE]. Če se prikaže možnost [LIVE], je različica vdelane programske opreme razl. 2.00.

 • Registrirajte izdelek

  Pridobite dostop do vseh informacij, imejte izdelek vedno posodobljen in izkoristite odlične ponudbe

 • Skupnost Sony

  Obiščite našo skupnost ter delite svoje izkušnje in rešitve z drugimi Sonyjevimi strankami

 • Stik s podporo

  Obrnite se na Sonyjevo ekipo za podporo

 • Popravila in garancija

  Dogovorite se za popravilo, temu sledite ali se mu celo izognite