Primerni modeli

Te informacije so za naslednje modele:

 • HT-NT5
 • HT-CT790
 • HT-XT2

O tem prenosu

Prednosti in izboljšave v primerjavi z najnovejšo posodobitvijo

 • Izboljšane možnosti povezave z drugimi proizvajalci televizorjev

  • POMEMBNO:
  • Če predhodna posodobitev vdelane programske opreme ni bila nameščena, se bo ob namestitvi te posodobitve vdelane programske opreme prikazalo sporočilo "Termination of Photo playback" (Prekinitev predvajanja fotografij).

Pretekle prednosti in izboljšave

 • Podpora predvajanja Spotify prek vgrajenega Chromecasta. To bo na voljo, ko bo Google zagnal to storitev.
  • Funkcija Spotify Connect bo ne glede na posodobitev programske opreme ostala na voljo.
 • Prekinitev predvajanja fotografij
 • Izboljšana funkcija zvočnega izhoda
 • Podpora za vgrajene naprave Chromecast za zvok razl. 1.21
  • Izboljšana povezljivost vgrajenih naprav Chromecast
 • Izboljšana funkcija zvočnega izhoda
 • Izboljšana povezava oddajnika Bluetooth (BT TX)
 • Izboljša stabilnost zvočniškega modula
 • Podpora za prihodnja vzdrževalna dela za funkcijo "Spotify Connect"
 • Omogoča predvajanje prek vgrajene naprave Chromecast v stanju pripravljenosti

Omejitve

 • Samo za uporabo z izdelki, ki so naprodaj v Evropi. Vsi modeli niso na voljo v vseh državah.

Informacije o datoteki

Ime datoteke

 • Vdelana programska oprema za domači kino različice M34.R.2137

Različica datoteke

 • M34.R.2137

Velikost datoteke

 • 212 MB (222,651,419 bajtov)

Datum izdaje

 • 30-11-2017

Priprava

Preverite različico vdelane programske opreme

Vaša vdelana programska oprema je morda že posodobljena, zlasti če uporabljate nov sistem za domači kino.Če je številka različice M34.R.2137 ali novejša, posodobitev ni potrebna.

Če niste prepričani, lahko preprosto preverite različico vdelane programske opreme:

 1. Vklopite televizor in preverite, ali je izbran vhod, v katerega je priključen sistem za domači kino. Če je sistem priključen v vtičnico HDMI2, izberite vhod HDMI2
 2. Vklopite sistem za domači kino
 3. Pritisnite HOME na daljinskem upravljalniku in počakajte, da se prikaže začetni zaslon
 4. S puščicami daljinskega upravljalnika na začetnem zaslonu izberite [Setup] (Namestitev) > [System Settings] (Nastavitve sistema). Nato pritisnite tipko ENTER.
 5. Na zaslonu označite možnost System Information (Informacije sistema) in pritisnite tipko ENTER.
 6. Na TV-zaslonu je številka različice vdelane programske opreme prikazana tako:
  »Software Version M34.R.2137 (Različica programske opreme M34.R.2137)« – če je različica vdelane programske opreme M34.R.2137 ali novejša, že uporabljate najnovejšo različico vdelane programske opreme.

Pomembno obvestilo

 • Natančno preberite navodila, saj lahko v nasprotnem primeru sistem HT-NT5/HT-CT790/HT-XT2 poškodujete.
 • Sistema HT-NT5/HT-CT790/HT-XT2 ne izklopite in ga ne odklopite z vira napajanja, medtem ko se izvaja posodobitev.
 • Ne pritiskajte nobenih gumbov, razen tistih, ki so omenjeni v navodilih.
 • Med prenosom ali posodobitvijo programske opreme ne izključite napajalnega kabla ali omrežnega (LAN) kabla. Ohranite te povezave.
 • Ne izvlecite napajalnega kabla, dokler posodobitev ni dokončana. Sicer to povzroči okvaro sistema.

Vdelano programsko opremo sistema HT-NT5/HT-CT790/HT-XT2 lahko posodobite na 2 preprosta načina:

Kaj potrebujeteZakaj uporabiti ta način?
Internet/omrežje
***PRIPOROČLJIVO***
 • Kabel Ethernet za povezavo sistema za domači kino z internetom
 • Prepričajte se, ali ima sistem za domači kino vzpostavljeno:
  • aktivno internetno povezavo in
  • povezavo z združljivim televizorjem
Priporočamo ta način, saj je najpreprostejši in najhitrejši za posodobitev vdelane programske opreme.
Naprava za shranjevanje USB
 • Računalnik
 • Naprava za shranjevanje USB
Ta način za posodobitev vdelane programske opreme uporabite, če ne morete vzpostaviti povezave z internetom.

Namesti

Posodobitev sistema HT-NT5/HT-CT790/HT-XT2 prek interneta

Priporočamo to metodo, ker je najpreprostejši način za posodobitev. Običajno traja 15–30 minut. Najprej pripravite opremo, nato pa s spleta prenesite posodobitev v sistem HT-NT5/HT-CT790/HT-XT2.

Kaj potrebujete:

 • Kabel Ethernet za povezavo sistema za domači kino z internetom
 • Prepričajte se, ali ima sistem za domači kino vzpostavljeno:
  • aktivno internetno povezavo (s kablom Ethernet ali brezžičnim usmerjevalnikom) in
  • povezavo z združljivim televizorjem

Pripravite opremo:

 1. Vklopite televizor in preverite, ali je izbran vhod, v katerega je priključen sistem za domači kino. (Če je zvočniški modul priključen na vhod HDMI 2, izberite vhod HDMI 2.)
 2. Z ethernetnim kablom povežite zvočniški modul z internetnim virom.
 3. Vklopite sistem za domači kino.
 4. Pritisnite [HOME] (Domov) na daljinskem upravljalniku in počakajte, da se prikaže začetni zaslon.

1. korak: Namestite posodobitev

 1. S puščičnimi gumbi na daljinskem upravljalniku označite možnost [Setup (Nastavitev) v meniju [Home] (Osnovni meni)] > [Software Update] (Posodobitev programske opreme) > [Update via Internet] (Posodobi prek interneta) in pritisnite gumb [Enter].
 2. Na TV-zaslonu se prikaže sporočilo [A new software version has been found on the network. Do you want to update the software?] (V omrežju je bila najdena nova posodobitev programske opreme. Ali želite posodobiti programsko opremo?)]. Z daljinskim upravljalnikom izberite [OK [V redu]] in pritisnite [ENTER]
 3. Po končanem prenosu programske opreme se po približno 5 minutah začne posodabljanje.
 4. Na TV-zaslonu se prikaže sporočilo [Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M34.R.xxxx New version M34.R.2137 (Posodobitev na novo različico programske opreme. Med posodabljanjem ne izklopite sistema. Trenutna različica M34.R.xxxx, nova različica M34.R.2137)]. Z daljinskim upravljalnikom izberite [Start] in pritisnite [ENTER]
 5. Posodobitev se začne.
 6. Na TV-zaslonu se prikaže sporočilo [Update Caution] (Opozorilo o posodobitvi)]. Z daljinskim upravljalnikom izberite [OK [V redu]] in pritisnite [ENTER]
 7. Med posodobitvijo je na zaslonu sistema prikazano sporočilo [UPDT].
 8. Nadgradnja vdelane programske opreme je zaključena, ko se na zaslonu na sprednji plošči prikaže sporočilo [DONE (DOKONČANO)]. Med posodobitvijo ne izklopite sistema za domači kino in ga ne odklopite z vira napajanja
 9. Ko je nadgradnja dokončana, se bo sistem za domači kino samodejno znova zagnal.

2. korak: Potrdite, da je posodobitev bila uspešna.

 1. Preverite različico vdelane programske opreme. Če je številka različice M34.R.2137, je bila vdelana programska oprema uspešno posodobljena.

Odpravljanje težav

Ukrepi pri težavah s posodabljanjem vdelane programske opreme sistema za domači kino prek interneta

 • Na TV-zaslonu se prikaže sporočilo [Update failed. Connect the USB memory containing the update files to retry. If the update fails again, please contact the customer service center] (Posodobitev ni uspela. Priključite pomnilnik USB s posodobitvenimi datotekami in poskusite znova. Če posodobitev še vedno ne uspe, se obrnite na službo za podporo uporabnikom).
  1. Usmerjevalnik in vse naprave, priključene med sistemom za domači kino in usmerjevalnikom, so vklopljeni.
  2. Uporabljen je ustrezen tip kabla (ravni ali križni) med sistemom za domači kino in usmerjevalnikom.
  3. Vsi kabli med sistemom za domači kino in usmerjevalnikom pravilno priključeni.
  4. Poskusite znova izvesti postopek posodobitve.

  Če posodobitev programske opreme ni mogoča, poskusite izvesti postopek posodobitve prek pomnilnika USB.

 • Ko se postopek posodobitve prek interneta začne, se prikaže sporočilo [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen] (Zmogljivost prenosa: xxxxxxkB/xxxxxkB in xx %), vendar vrstica napredovanja se ne spremeni
  Posodobitev prek interneta lahko traja dalj časa (do 60 minut), odvisno od omrežne povezave. Zato se prikaže sporočilo [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% (Hitrost prenosa: xxxxxxkB/xxxxxkB in xx %)], vrstica napredovanja pa se dalj časa ne spremeni.

 • Med posodobitvijo prek interneta je na TV-zaslonu prikazano sporočilo [Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later.] (Stanja povezave ni možno potrditi, komunikacija s strežnikom ni možna. Poskusite znova pozneje.)] in nadgradnje vdelane programske opreme ni mogoče izvesti.
  • Preverite, ali je kabel LAN priključen.
  • Preverite, ali ste v omrežnih nastavitvah potrdili, da ima sistem za domači kino svoj IP-naslov (če uporabljate strežnik proxy, vnesite njegov IP-naslov (namesto imena gostitelja proxy) v polje Proxy Server (Strežnik proxy))
  • Poskusite znova izvesti postopek posodobitve.
 • Med posodobitvijo je prišlo do izpada električne energije.
  Vklopite sistem za domači kino in poskusite znova izvesti postopek posodobitve
 • Posodobitev traja več kot 60 minut in se še ni končala
  Če je sistem za domači kino z omrežjem povezan prek brezžične povezave, ga poskusite z omrežjem povezati prek kabla in ponovite postopek.
  Če težave s tem ne odpravite, je morda hitrost omrežnega prenosa nizka. V tem primeru poskusite posodobiti sistem s postopkom posodobitve prek pomnilnika USB.
 • Na TV-zaslonu se prikaže sporočilo [This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting (Naprava ni povezana z omrežjem. Izvedite diagnostični pregled omrežja v nastavitvah povezave strežnika)].
  Preverite, ali je kabel LAN priključen na sistem za domači kino.
 • Na TV-zaslonu je prikazano sporočilo [Already Updated] (Že posodobljeno).
  V sistemu za domači kino je trenutno nameščena najnovejša različica vdelane programske opreme

Posodobitev prek pomnilniške naprave USB in računalnika

Priporočamo, da uporabite spletno posodobitev, če je to mogoče. V nasprotnem primeru lahko uporabite ta način. Posodobitev boste najprej prenesli v računalnik, nato v pomnilniško napravo USB in nato v sistem HT-NT5/HT-CT790/HT-XT2.

Priprave na posodobitev vdelane programske opreme

Preden prenesete vdelano programsko opremo, se prepričajte, ali vaš računalnik uporablja enega od naslednjih operacijskih sistemov in pripravite pogon USB Flash.

Operacijski sistemi

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1
 • Mac OS X®

1. korak: Namestite posodobitev

 1. Preberite pogoje in določila ter podajte soglasje
 2. Prenesite datoteko UPDATE_M34R2137.zip v računalnik in si zapomnite ime mape, v katero jo boste prenesli
 3. Poiščite datoteko v svojem računalniku, kliknite jo z desno tipko miške in nato kliknite Properties (Lastnosti). Preverite, ali je velikost datoteke 212 MB (222,651,419 bajtov).
Datoteke s posodobitvijo prenesite v pomnilniško napravo USB:
 1. Razširite datoteko s posodobitvijo iz datoteke UPDATE_M34R2137.zip.
  • Za operacijski sistem Mac OS X®:
   1. Pojdite na mesto, kamor se je prenesla datoteka, in dvokliknite datoteko UPDATE_M34R2137.zip.
   2. Ustvarila se bo nova mapa z imenom "UPDATE" (Posodobitev).
  • Za operacijske sisteme Microsoft® Windows® 10 / 8.1 / 7:
   1. Pojdite v mapo, kamor se je prenesla datoteka, in z desnim miškinim gumbom kliknite datoteko UPDATE_M34R2137.zip ter nato kliknite "Extract All" (Razširi vse).
    Opomba: pri operacijskem sistemu Windows® 8.1, Windows® 10 se pri privzetih nastavitvah brskalnika Internet Explorer® datoteka shrani v mapo Downloads (Prenosi). Mapo Downloads (Prenosi) poiščete tako, da na začetnem zaslonu kliknete ploščico "Desktop" (Namizje) in z Raziskovalcem (Windows Explorer) poiščete preneseno datoteko.
   2. V oknu "Extract Compressed (Zipped) Folders" (Razširi stisnjene (zip) mape) kliknite "Extract" (Razširi).
   3. Ustvarila se bo nova mapa z imenom "UPDATE" (Posodobitev).
    Opomba: razširjene bodo štiri datoteke: MSB34-FW.BIN in MSB34-FW.ID, MSB34-FW_MB.BIN in MSB34FW_MB.ID
 2. Na računalnik priključite združljivo pomnilniško napravo USB.
 3. Mapo UPDATE (Posodobitev) prenesite v pomnilniško napravo USB:
  • Za operacijski sistem Mac OS X®:
   1. Povlecite in spustite mapo UPDATE (Posodobitev) v korensko mapo naprave USB.
  • Za operacijski sistem Windows:
    Odprite imenik, v katerem je bila ustvarjena mapa, in z desno miškino tipko kliknite mapo UPDATE (Posodobitev).
   1. V meniju izberite Send To... (Pošlji v) in kliknite pogon, ki predstavlja napravo USB (npr. Izmenljivi disk E:)
   2. Mapa s posodobitvijo bo kopirana v napravo USB.
  Opomba: posodobitev ne bo izvedena, če mapa ne bo kopirana v korenski imenik v napravi USB ali če spremenite ime mape.
 4. Po kopiranju mape UPDATE (Posodobitev) odstranite napravo USB iz računalnika.
Prenesite posodobitev v predvajalnik

Najprej pripravite opremo in nato prenesite posodobitev v enoto HT-NT5/HT-CT790/HT-XT2.

Pripravite opremo:
 1. Vklopite televizor in preverite, ali je nastavljen na vhod, kamor je priključen zvočniški modul. (Če je zvočniški modul priključen na vhod HDMI 2, izberite vhod HDMI 2.)
 2. Vklopite zvočniški modul.
 3. Pritisnite HOME (Domov) na daljinskem upravljalniku in počakajte, da se prikaže začetni zaslon.
 4. Vstavite napravo USB, kjer so shranjene 4 datoteke.
Prenesite posodobitev:
 1. S puščičnimi tipkami daljinskega upravljalnika na začetnem zaslonu izberite [Setup] (Nastavitev) > [Software Update] (Posodobitev programske opreme) in nato pritisnite tipko ENTER.
 2. S puščičnimi tipkami izberite "Update via USB Memory" (Posodobi s pomnilniške naprave USB) in nato pritisnite tipko ENTER.
 3. Na TV-zaslonu se prikaže sporočilo [Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M34.R.xxxx New version M34.R.2137. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update.] (V pomnilniku USB so bile najdene posodobitvene datoteke. Ali želite posodobiti programsko opremo? Trenutna različica M34.R.xxxx, nova različica M34.R.2137. Med posodobitvijo ne izklopite enote in ne odstranite pomnilnika USB.). Z daljinskim upravljalnikom izberite OK [V redu] in pritisnite ENTER
 4. Na TV-zaslonu se prikaže sporočilo [Update Caution] (Opozorilo o posodobitvi). Z daljinskim upravljalnikom izberite OK [V redu] in pritisnite ENTER
 5. Posodobitev se začne.
 6. Med posodobitvijo je na zaslonu sistema prikazano sporočilo UPDT.
 7. Nadgradnja vdelane programske opreme je zaključena, ko se na zaslonu na sprednjem zaslonu prikaže sporočilo DONE (Dokončano). Zvočniški modul se bo samodejno ponovno zagnal.
  Opomba: med postopkom posodabljanja ne odklopite napajalnega kabla.

2. korak: Potrdite, da je posodobitev bila uspešna.

 1. Preverite različico vdelane programske opreme. Če je številka različice M34.R.2137, je bila vdelana programska oprema uspešno posodobljena.

Odpravljanje težav

Kaj lahko naredite, če imate težave s posodabljanjem vdelane programske opreme zvočniškega modula s pomočjo osebnega računalnika in pomnilniške naprave USB?

 • Na zaslonu sistema se izmenično prikazujeta napisa »UPDT« (POSODOBITEV) in »INCOMPLETE« (NEDOKONČANO).
  1. Izklopite sistem in izključite kabel napajalnika.
  2. Vklopite sistem za domači kino.
  3. Poskusite posodobiti sistem prek pomnilnika USB

 • Med posodobitvijo se je sistem izklopil
  Vklopite sistem za domači kino in ponovite postopek posodobitve prek pomnilnika USB.

 • Datoteke za posodobitev UPDATE_M34R2137.zip, ki sem jo prenesel(-a) s spletnega mesta za posodobitve, ne morem razširiti.
  Ali je prenos datoteke uspel? Poskusite izbrisati datoteko in jo znova prenesite.

 • Posodobitev traja več kot 30 minut in se še ni končala
  1. Izključite napajalni kabel iz vtičnice in ga čez nekaj minut znova priključite.
  2. Vklopite sistem za domači kino
  3. Poskusite znova izvesti postopek posodobitve
 • Registrirajte izdelek

  Pridobite dostop do vseh informacij, imejte izdelek vedno posodobljen in izkoristite odlične ponudbe

 • Skupnost Sony

  Obiščite našo skupnost ter delite svoje izkušnje in rešitve z drugimi Sonyjevimi strankami

 • Stik s podporo

  Obrnite se na Sonyjevo ekipo za podporo

 • Popravila in garancija

  Dogovorite se za popravilo, temu sledite ali se mu celo izognite