Primerni modeli

Informacije veljajo za te sprejemnike AV:

 • STR-DN860
 • STR-DN1060

O tem prenosu

Prednosti in izboljšave v primerjavi z najnovejšo posodobitvijo

 • Izboljšana stabilnost sistema

Pretekle prednosti in izboljšave

 • Doda izbiro 2-kanalnega zvočnega načina in večkanalnega stereo načina (2CH/MULTI) med predvajanjem na vgrajenih napravah Chromecast.
  OPOMBA: za izbiro teh načinov med predvajanjem na vgrajenih napravah Chromecast upoštevajte naslednje korake:
  1. Pritisnite tipko AMP MENU na daljinskem upravljalniku.
  2. Izberite [AVDIO].
  3. Izberite CAST SOUND.
  4. Izberite "MULTI" ali "2CH".
 • Podpora za vgrajene naprave Chromecast za zvok razl. 1.21
  • Izboljšana povezljivost vgrajenih naprav Chromecast
 • Izboljšana stabilnost pri vklopljeni napravi
 • Dodana funkcija predvajanja v več prostorih prek vgrajene naprave Chromecast
 • Posodobitev vgrajene SDK Chromecast bo omogočila:
  • Podporo za vsebino visoke ločljivosti
  • Podporo za funkcijo zrcaljenja
   (razpoložljivost je odvisna od Googlovih omejitev za državo)
 • Izboljšano kakovost povezave oddajnika Bluetooth (BT TX)
 • Izboljšano kakovost funkcije predvajanja USB
 • Izboljšano povezavo za vgrajeno napravo Chromecast (zvok)
 • Podporo za funkcijo FF/FR za povezavo Spotify
 • Podpora za prihodnja vzdrževalna dela za funkcijo "Spotify Connect"

Omejitve

 • Samo za uporabo z izdelki, ki so naprodaj v Evropi. Vsi modeli niso na voljo v vseh državah.

Informacije o datoteki

Ime

 • posodobitev vdelane programske opreme za sprejemnik AV v različico M29.R.0476

Ime datoteke zip

 • UPDATE_M29R0476.zip

Različica datoteke

 • Različica M29.R.0476

Velikost datoteke

 • 214 MB (224.757.571 bajtov)

Datum izdaje

 • 25-01-2018

Priprava

Vaša vdelana programska oprema je morda že posodobljena, zlasti če uporabljate nov sprejemnik AV.Če je številka različice M29.R.0476 ali novejša, posodobitev ni potrebna.

Če niste prepričani, lahko preprosto preverite različico vdelane programske opreme:

 1. Vklopite televizor in preverite, ali je izbran vhod, na katerega je priključen vaš sprejemnik AV. Če je sprejemnik AV priključen v vtičnico HDMI2, izberite vhod HDMI2.
 2. Vklopite sprejemnik AV.
 3. Pritisnite HOME na daljinskem upravljalniku in počakajte, da se prikaže začetni zaslon.
 4. Pritisnite HOME na daljinskem upravljalniku, s puščičnimi gumbi izberite [Setup] (Nastavitev) > [System Settings] (Sistemske nastavitve) > [System Information] (Informacije o sistemu) in pritisnite ENTER.
 5. Na TV-zaslonu je številka različice vdelane programske opreme prikazana tako:
  »Software Version M29.R.0476« (Različica programske opreme M29.R.0476) – če je različica vdelane programske opreme M29.R.0476 ali novejša, že uporabljate najnovejšo različico vdelane programske opreme.

Na voljo sta 2 preprosta načina posodobitve vdelane programske opreme sprejemnika AV

Kaj potrebujeteZakaj uporabiti ta način?
Spletna/omrežna posodobitev
***PRIPOROČENO***
 • aktivno internetno povezavo (s kablom Ethernet ali brezžičnim usmerjevalnikom) in
 • združljiv televizor.
Ta način priporočamo, saj je najbolj preprost in najhitrejši način za posodobitev vdelane programske opreme.
Naprava USB za shranjevanje
 • Računalnik
 • Naprava USB za shranjevanje
Ta način za posodobitev vdelane programske opreme uporabite, če ne morete vzpostaviti povezave z internetom.

Namesti

Posodobitev sistema STR-DN1060/DN860 prek interneta

Priporočamo to metodo, ker je najpreprostejši način za posodobitev. Običajno traja 15–60 minut. Najprej pripravite opremo, nato pa s spleta prenesite posodobitev v sprejemnik AV.

Kaj potrebujete:

 • aktivno internetno povezavo (s kablom Ethernet ali brezžičnim usmerjevalnikom) in
 • združljiv televizor.

Kako zagotoviti nemoten potek posodobitve

Posodobitev je ponavadi zelo preprosta. Zagotovite, da bo posodobitev uspela že v prvem poskusu:

 • Pazljivo preberite navodila, saj lahko v nasprotnem primeru poškodujete svoj sprejemnik AV.
 • Ne izklopite sprejemnika AV in ga ne odklopite z vira napajanja, medtem ko se izvaja posodobitev.
 • Ne pritiskajte nobenih gumbov, razen gumbov, ki so omenjeni v navodilih.

Pripravite opremo:

 1. Vklopite televizor in preverite, ali je izbran vhod, v katerega je priključen sprejemnik AV. (Če je sprejemnik priključen v vtičnico HDMI 2, izberite vhod HDMI 2.)
 2. S kablom Ethernet ali prek brezžične povezave z usmerjevalnikom povežite sprejemnik AV z internetom.
 3. Vklopite sprejemnik AV.

Prenesite posodobitev:

 1. S puščičnimi gumbi na daljinskem upravljalniku označite možnost Setup (Nastavitev) v meniju [Home] (Osnovni meni) – [Setup] (Nastavitev) > [System Settings] (Sistemske nastavitve) > [Software Update] (Posodobitev programske opreme) > [Update via Internet] (Posodobi prek interneta) in pritisnite gumb Enter.
 2. Na TV-zaslonu se prikaže sporočilo [A new software version has been found on the network. Do you want to update the software?] (V omrežju je bila najdena nova posodobitev programske opreme. Ali želite posodobiti programsko opremo?). Z daljinskim upravljalnikom izberite OK in pritisnite ENTER.
 3. Na TV-zaslonu se prikaže sporočilo [Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M29.R.XXXX New version M29.R.0476] (Posodobitev na novo različico programske opreme. Med posodabljanjem ne izklopite sistema. Trenutna različica M29.R.XXXX nova različica M29.R.0476). Z daljinskim upravljalnikom izberite Start in pritisnite ENTER.
 4. Posodobitev se začne.
 5. Na televizijskem zaslonu se prikaže naslednje sporočilo: [When update starts, "UPDATING" will be displayed on the display window of the receiver. Update takes up to 60 minutes. When update is finished, "COMPLETE" will be displayed on the displays window of the receiver, and the receiver will restart automatically. Do not disconnect the power cord during the update process.] (Ko se začne postopek posodobitve, se na zaslonu sprejemnika prikaže sporočilo "UPDATING" (Posodabljanje). Posodobitev traja največ 60 minut. Po dokončani posodobitvi se na zaslonu sprejemnika prikaže sporočilo "COMPLETE" (Dokončano) in sprejemnik se samodejno znova zažene. Med posodobitvijo ne odklopite napajalnega kabla.) Po končanem prenosu programske opreme se po približno 5 minutah začne posodabljanje. Z daljinskim upravljalnikom izberite OK in pritisnite ENTER.
 6. Med posodobitvijo je na zaslonu sprejemnika prikazano sporočilo »UPDATING« (POSODABLJANJE).
 7. Nadgradnja vdelane programske opreme je zaključena, ko se na zaslonu sprejemnika prikaže sporočilo »COMPLETE« (DOKONČANO).
  Opomba: Ne izklopite sprejemnika AV in ga ne odklopite z vira napajanja, medtem ko se izvaja posodobitev.
 8. Ko je nadgradnja dokončana, se bo sprejemnik AV samodejno znova zagnal.
 9. Preverite različico vdelane programske opreme. Če je številka različice M29.R.0476, je bila vdelana programska oprema uspešno posodobljena.

Odpravljanje težav

Kaj storiti, če imate težave s posodabljanjem vdelane programske opreme vašega sprejemnika AV prek interneta?

 • Na TV-zaslonu se prikaže sporočilo [Update failed. Connect the USB memory containing the update files or connect to the network to retry. If the update fails again, please contact the customer service center] (Posodobitev ni uspela. Priključite pomnilnik USB s posodobitvenimi datotekami ali se povežite v omrežje in poskusite znova. Če posodobitev še vedno ne uspe, se obrnite na službo za podporo uporabnikom).
  1. Prepričajte se, da so usmerjevalnik in vse naprave, priključene med sprejemnikom AV in usmerjevalnikom, vklopljene.
  2. Uporabljen je ustrezen tip kabla (ravni ali križni) med sprejemnikom AV in usmerjevalnikom.
  3. Vsi kabli med sprejemnikom AV in usmerjevalnikom pravilno priključeni.
  4. Poskusite znova izvesti postopek posodobitve.

  Če posodobitev programske opreme ni mogoča, poskusite izvesti postopek posodobitve prek pomnilnika USB.

 • Ko se postopek posodobitve prek interneta začne, se prikaže sporočilo [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen] (Zmogljivost prenosa: xxxxxxkB/xxxxxkB in xx %), vendar vrstica napredovanja se ne spremeni
  Posodobitev prek interneta lahko traja dalj časa (do 60 minut), odvisno od omrežne povezave. Zato se prikaže sporočilo [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% (Hitrost prenosa: xxxxxxkB/xxxxxkB in xx %)], vrstica napredovanja pa se dalj časa ne spremeni.

 • Med posodobitvijo prek interneta je na TV-zaslonu prikazano sporočilo [Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later.] (Stanja povezave ni možno potrditi, komunikacija s strežnikom ni možna. Poskusite znova pozneje.)] in nadgradnje vdelane programske opreme ni mogoče izvesti.
  • Preverite, ali je kabel LAN priključen.
  • Preverite, ali ste v omrežnih nastavitvah potrdili, da ima sprejemnik AV svoj naslov IP (če uporabljate strežnik proxy, vnesite njegov naslov IP (namesto imena gostitelja proxy) v polje Proxy Server (Strežnik proxy)).
  • Poskusite znova izvesti postopek posodobitve.
 • Med posodobitvijo je prišlo do izpada električne energije.
  Vklopite sprejemnik AV in znova poskusite izvesti posodobitev.
 • Posodobitev traja več kot 90 minut in se še ni končala
  Če je sprejemnik AV z omrežjem povezan prek brezžične povezave, ga poskusite z omrežjem povezati prek kabla in ponovite postopek.
  Če težave s tem ne odpravite, je morda hitrost omrežnega prenosa nizka. V tem primeru poskusite posodobiti sistem s postopkom posodobitve prek pomnilnika USB.
 • Na TV-zaslonu se prikaže sporočilo [This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting (Naprava ni povezana z omrežjem. Izvedite diagnostični pregled omrežja v nastavitvah povezave strežnika)].
  Preverite, ali je kabel LAN priključen na sprejemnik AV.
 • Na TV-zaslonu je prikazano sporočilo [Already Updated] (Že posodobljeno).
  V sprejemnikU AV je trenutno nameščena najnovejša različica vdelane programske opreme

Posodobitev prek pomnilniške naprave USB in računalnika

Priporočamo, da uporabite spletno posodobitev, če je to mogoče. V nasprotnem primeru lahko uporabite ta način. Posodobitev boste najprej prenesli v računalnik, nato v pomnilniško napravo USB in nato v sprejemnik AV.

Priporočamo uporabo teh operacijskih sistemov:

 • Windows 10 / 8.1 / 7
 • Mac OS X

Kako zagotoviti nemoten potek posodobitve

Posodobitev je ponavadi zelo preprosta. Če želite, da bo posodobitev uspešna že v prvem poskusu, upoštevajte to:

 • Pazljivo preberite navodila , saj lahko v nasprotnem primeru poškodujete svoj sprejemnik AV.
 • Ne izklopite sprejemnika AV in ga ne odklopite z vira napajanja, medtem ko se izvaja posodobitev.
 • Ne pritiskajte nobenih gumbov, razen gumbov, ki so omenjeni v navodilih.

Prenesite posodobitev v računalnik:

 1. Preberite pogoje in določila ter podajte soglasje.
 2. Prenesite datoteko UPDATE_M29R0476.zip v računalnik in si zapomnite ime mape, v katero jo boste prenesli.
 3. Poiščite datoteko v svojem računalniku, kliknite jo z desno tipko miške in nato kliknite Properties (Lastnosti). Preverite, ali je velikost datoteke 214 MB (224,757,571 bajtov).

Shranjevanje v pomnilnik USB:

 1. Razširite datoteko v svoj računalnik:
  • Za operacijski sistem Mac OS X: Pojdite na mesto, kamor se je prenesla datoteka, in dvokliknite datoteko UPDATE_M29R0476.zip. - Razširjena mapa se imenuje "UPDATE" (Posodobitev).
  • Za operacijske sisteme Windows 10, 8.1 in 7:
   a) Pojdite v mapo, kamor se je prenesla datoteka, in z desnim miškinim gumbom kliknite datoteko UPDATE_M29R0476.zip ter nato kliknite "Extract All" (Razširi vse).
   b) V oknu "Extract Compressed (Zipped) Folders" (Razširi stisnjene (zip) mape) kliknite "Extract" (Razširi).
   c. Ustvarila se bo nova mapa z imenom "UPDATE" (Posodobitev).
 2. Preverite, ali mapa »UPDATE« vključuje te štiri datoteke: MSB29-FW.BIN, MSB29-FW.ID, MSB29-FW_MB.BIN in MSB29-FW_MB.ID
 3. Na računalnik priključite združljivo napravo za shranjevanje USB.
  • Za operacijski sistem Mac OS X:
   povlecite in spustite mapo UPDATE (Posodobitev) v korensko mapo naprave USB.
  • Za operacijski sistem Windows:
   1. Odprite imenik, v katerem je bila ustvarjena mapa, in z desno tipko miške kliknite mapo UPDATE.
   2. V meniju, ki se prikaže, kliknite »Send To... (Pošlji v ...)«.
   3. Kliknite pogon, ki označuje napravo USB (npr. izmenljivi disk E:).
   4. Mapa s posodobitvijo bo kopirana v napravo USB.

Opomba: Posodobitev ne bo izvedena, če datoteka ne bo kopirana v korenski imenik v napravi USB ali če spremenite ime datoteke.

Prenesite posodobitev v sprejemnik AV.

Najprej pripravite opremo in nato prenesite posodobitev v predvajalnik.

Pripravite opremo:

 1. Vklopite televizor in preverite, ali je izbran vhod, v katerega je priključen sprejemnik AV. (Če je predvajalnik priključen v vtičnico HDMI 2, izberite vhod HDMI 2.)
 2. Vklopite sprejemnik AV.
 3. Prepričajte se, da na sprejemnik AV ni priključena nobena druga naprava USB. Če so priključene druge naprave USB, jih izključite iz sprejemnika AV.

Prenesite posodobitev:

 1. Napravo za shranjevanje USB, v kateri je shranjena datoteka s posodobitvijo, priključite v vrata USB na sprednji plošči sprejemnika AV.
 2. S puščičnimi gumbi na daljinskem upravljalniku označite možnost Setup (Nastavitev) v meniju [Home] (Osnovni meni) – [Setup] (Nastavitev) > [System Settings] (Sistemske nastavitve) > [Software Update] (Posodobitev programske opreme) > [Update via USB Memory] (Posodobi prek pomnilnika USB) in pritisnite gumb Enter.
 3. Na TV-zaslonu se prikaže sporočilo [Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M29.R.XXXX New version M29.R.0476. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update.] (V pomnilniku USB so bile najdene posodobitvene datoteke. Ali želite posodobiti programsko opremo? Trenutna različica M29.R.XXXX, nova različica M29.R.0476. Med posodobitvijo ne izklopite enote in ne odstranite pomnilnika USB.). Z daljinskim upravljalnikom izberite OK in pritisnite ENTER
 4. Na televizijskem zaslonu se prikaže naslednje sporočilo: [When update starts, "UPDATING" will be displayed on the display window of the receiver. Update takes up to 60 minutes. When update is finished, "COMPLETE" will be displayed on the displays window of the receiver, and the receiver will restart automatically. Do not disconnect the power cord during the update process.] (Ko se začne postopek posodobitve, se na zaslonu sprejemnika prikaže sporočilo "UPDATING" (Posodabljanje). Posodobitev traja največ 60 minut. Po dokončani posodobitvi se na zaslonu sprejemnika prikaže sporočilo "COMPLETE" (Dokončano) in sprejemnik se samodejno znova zažene. Med posodobitvijo ne odklopite napajalnega kabla.) Z daljinskim upravljalnikom izberite OK in pritisnite ENTER.
 5. Posodobitev se začne.
 6. Med posodobitvijo je na zaslonu sprejemnika prikazano sporočilo »UPDATING« (POSODABLJANJE).
 7. Nadgradnja vdelane programske opreme je zaključena, ko se na zaslonu sprejemnika prikaže sporočilo »COMPLETE« (DOKONČANO).
  Opomba: Ne izklopite sprejemnika AV in ga ne odklopite z vira napajanja, medtem ko se izvaja posodobitev.
 8. Po dokončani posodobitvi se bo predvajalnik samodejno izklopil. Predvajalnika ne uporabljajte in ga ne izklapljajte, dokler posodobitev ni končana.
 9. Napravo USB izključite s sprejemnika AV in vklopite sprejemnik.
 10. Preverite različico vdelane programske opreme. Če je številka različice M29.R.0476, je bila vdelana programska oprema uspešno posodobljena.

Odpravljanje težav

Ukrepi pri težavah s posodabljanjem vdelane programske opreme sprejemnika AV prek računalnika in CD-ja.

 • Na zaslonu sprejemnika se izmenično prikazujeta napisa »UPDATE« (POSODOBITEV) in »ERROR« (NAPAKA).
  1. Izklopite sistem in izključite napajalni kabel.
  2. Vklopite sprejemnik AV.
  3. Poskusite posodobiti sistem prek pomnilnika USB.

 • Med posodobitvijo se je sistem izklopil
  Vklopite sprejemnik AV in ponovite postopek posodobitve prek pomnilnika USB.

 • Datoteke za posodobitev UPDATE_M29R0476.zip, ki sem jo prenesel(-a) s spletnega mesta za posodobitve, ne morem razširiti.
  Ali je prenos datoteke uspel? Poskusite izbrisati datoteko in jo znova prenesite.

 • Posodobitev traja več kot 90 minut in se še ni končala
  1. Izključite napajalni kabel iz vtičnice in ga čez nekaj minut znova priključite.
  2. Vklopite sprejemnik AV.
  3. Znova poskusite izvesti posodobitev.

 • Registrirajte izdelek

  Pridobite dostop do vseh informacij, imejte izdelek vedno posodobljen in izkoristite odlične ponudbe

 • Skupnost Sony

  Obiščite našo skupnost ter delite svoje izkušnje in rešitve z drugimi Sonyjevimi strankami

 • Stik s podporo

  Obrnite se na Sonyjevo ekipo za podporo

 • Popravila in garancija

  Dogovorite se za popravilo, temu sledite ali se mu celo izognite