Primerni modeli

Te informacije so za naslednje modele:

 • BDV-E2100
 • BDV-E3100
 • BDV-E4100
 • BDV-E6100
 • BDV-EF1100

POMEMBNO: Datoteko lahko uporabljate le z določenimi modeli. Vsi modeli niso na voljo v vseh državah.

O tem prenosu

Prednosti in izboljšave v primerjavi z najnovejšo posodobitvijo

 • Odstrani funkcijo Gracenote

Pretekle prednosti in izboljšave

 • Odpravlja težavo, kjer določenih naslovov Blu-ray ni mogoče predvajati.
 • Izboljša povezljivost s televizorji drugih proizvajalcev.
 • Odpravlja težavo z varnostjo SSL.
 • Izboljša povezljivost BRAVIA® Internet Video.
 • Izboljša predvajanje BD-ROM.

Informacije o datoteki

Ime datoteke

 • Posodobitev vdelane programske opreme sistema BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 na različico M16.R.0257

Različica datoteke

 • M16.R.0257

Velikost datoteke

 • 102 MB (107,018,636 bajtov)

Datum izdaje

 • 05-03-2019

Priprava

Preverite različico vdelane programske opreme

Vaša vdelana programska oprema je morda že posodobljena. Če je številka različice M16.R.0257 ali novejša, posodobitev ni potrebna.

Če niste prepričani, lahko preprosto preverite različico vdelane programske opreme:

 1. Vklopite televizor in preverite, ali je nastavljen na vhod, kamor je priključen sistem BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100. Če je sistem BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 priklopljen na vtičnico HDMI 2, za vhod izberite HDMI 2.
 2. Vklopite sistem BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100.
 3. Pritiskajte gumb "FUNCTION" (Funkcija), dokler se na zaslonu sprednje plošče ne prikaže funkcija "BD/DVD".
 4. Če se začne predvajati plošča, pritisnite STOP in počakajte, da se prikaže zaslon menija XrossMediaBar (XMB).
 5. V meniju XrossMediaBar označite možnost Setup > System Settings (Nastavitev > Sistemske nastavitve) in s puščičnimi tipkami na daljinskem upravljalniku izberite ENTER.
 6. Na zaslonu označite možnost System Information (Informacije sistema) in pritisnite tipko ENTER.
 7. Na TV-zaslonu je številka različice vdelane programske opreme prikazana tako:
  Software Version M16.R.0257 (Različica programske opreme M16.R.0257) – če je številka različice M16.R.0257 ali novejša, imate naloženo najnovejšo različico vdelane programske opreme.

Pomembno obvestilo

 • Natančno preberite navodila, saj lahko v nasprotnem primeru sistem BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 poškodujete.
 • Sistema BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 ne izklopite ali odklopite z vira napajanja, medtem ko se izvaja posodobitev.
 • Ne pritiskajte gumbov, razen tistih, ki so omenjeni v navodilih.
 • Med prenašanjem ali posodabljanjem programske opreme ne izvlecite napajalnega kabla ali omrežnega kabla (LAN).
 • Do dokončanja posodobitve ne smete izvleči napajalnega kabla. To bo povzročilo napako sistema.

Vdelano programsko opremo sistema BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 lahko posodobite na dva preprosta načina:


Kaj potrebujeteZakaj uporabiti ta način?
Internet/omrežje
***PRIPOROČLJIVO***
 • Ethernetni kabel za povezavo sistema BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 z internetom
 • Prepričajte se, ali ima BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 vzpostavljeno:
  • aktivno internetno povezavo
  • povezavo z združljivim televizorjem
Priporočamo ta način, saj je najpreprostejši in najhitrejši za posodobitev vdelane programske opreme.
Uporaba zapisljive plošče CD-R
 • Računalnik z zapisovalnikom CD-jev
 • Čisto nova zapisljiva plošča CD-R, ki je čista in brez prask
Ta način za posodobitev vdelane programske opreme uporabite, če ne morete vzpostaviti povezave z internetom.

Prenos in namestitev

Posodabljanje sistema BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 prek interneta

Priporočamo to metodo, ker je najpreprostejši način za posodobitev. Običajno traja 15–30 minut. Najprej pripravite opremo, nato pa s spleta prenesite posodobitev v sistem BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100.

Kaj potrebujete:

 • Ethernetni kabel za povezavo sistema BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 z internetom
 • Prepričajte se, ali ima BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 vzpostavljeno:
  • aktivno internetno povezavo (z ethernetnim kablom ali brezžičnim usmerjevalnikom)
  • povezavo z združljivim televizorjem

Pripravite opremo:

 1. Vklopite televizor in preverite, ali je nastavljen na vhod, kamor je priključen sistem BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100.(Če je sistem BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 priklopljen na vtičnico HDMI 2, za vhod izberite HDMI 2.)
 2. Z ethernetnim kablom povežite BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 z internetnim virom.
 3. Vklopite sistem BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 in odstranite morebitno ploščo v predvajalniku.
 4. Pritiskajte gumb "FUNCTION" (Funkcija), dokler se na zaslonu sprednje plošče ne prikaže funkcija "BD/DVD". - Nadgradnjo lahko izvedete samo, ko je izbrana funkcija "BD/DVD".
 5. S puščičnimi tipkami daljinskega upravljalnika v meniju XrossMediaBar izberite [Setup] > [System Settings] (Nastavitev > Sistemske nastavitve) in izberite možnost ENTER.
 6. Z daljinskim upravljalnikom izberite "Quick Start Mode" (Način hitrega vklopa) in se prepričajte, da je možnost "Quick Start Mode" (Način hitrega vklopa) nastavljena na "Off" (Izklop), sicer nadgradnja vdelane programske opreme ne bo uspešna.

1. korak: Namestite posodobitev

 1. S puščičnimi tipkami na daljinskem upravljalniku v meniju XrossMediaBar izberite [Setup] > [Network Update] (Nastavitev > Omrežna posodobitev) in nato pritisnite [Enter].
 2. Na TV-zaslonu se prikaže sporočilo [A new software version has been found on the network. Do you want to update the software?] (V omrežju je bila najdena nova posodobitev programske opreme. Ali želite posodobiti programsko opremo?). Z daljinskim upravljalnikom izberite [OK] (V redu) in pritisnite [ENTER].
 3. Na TV-zaslonu se prikaže sporočilo [Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M16.R.xxxx New version M16.R.0257] (Posodobitev na novo različico programske opreme. Med izvajanjem posodobitve ne izklopite napajanja. Trenutna različica M16.R.xxxx, nova različica M16.R.0257.). Z daljinskim upravljalnikom izberite [Start] (Začetek) in pritisnite [ENTER].
 4. Posodobitev se začne.
 5. Med posodobitvijo je na zaslonu sprednje plošče prikazano sporočilo ["UPDATE"] (Posodobitev).
 6. Nadgradnja vdelane programske opreme je zaključena, ko se na zaslonu sprednje plošče prikaže sporočilo [DONE] (Dokončano).
  Opomba: med postopkom posodabljanja ne odklopite napajalnega kabla.
 7. Ponovno vklopite sistem.

2. korak: Potrdite, da je posodobitev bila uspešna.

 1. Preverite različico vdelane programske opreme. Če je številka različice M16.R.0257, je bila posodobitev vdelane programske opreme uspešna.

Odpravljanje težav

Kaj storiti, če imate težave s posodabljanjem vdelane programske opreme sistema BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 prek interneta?

 • Na TV-zaslonu se prikaže sporočilo [Update failed. ...] (Posodobitev ni bila uspešna).
  1. Usmerjevalnik in vse naprave povezane med sistemom BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 in usmerjevalnikom so vklopljeni.
  2. Med sistemom BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 in usmerjevalnikom je uporabljena ustrezna vrsta kabla (neposredni ali prehodni kabel).
  3. Vsi kabli med sistemom BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 in usmerjevalnikom so ustrezno povezani.
  4. Ponovno poskusite opraviti postopek posodobitve.

  Če ne morete izvesti postopka posodobitve programske opreme, poskusite s postopkom posodobitve prek plošče CD-R.

 • Ko se postopek posodobitve prek interneta začne, se na televizijskem zaslonu prikaže sporočilo [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%] (Hitrost prenosa: xxxxxxkB/xxxxxkB in xx %), vrstica napredovanja pa se dalj časa ne spremeni.
  Postopek posodobitve prek interneta je lahko dolgotrajen (do 60 minut) in je odvisen od omrežne povezave. Zato se prikaže sporočilo [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% (Hitrost prenosa: xxxxxxkB/xxxxxkB in xx %)], vrstica napredovanja pa se dalj časa ne spremeni.
 • Med posodobitvijo prek interneta je na TV-zaslonu prikazano sporočilo [Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later.] (Stanja povezave ni možno potrditi, komunikacija s strežnikom ni možna. Poskusite znova pozneje.)] in nadgradnje vdelane programske opreme ni mogoče izvesti.
  • Preverite, ali je kabel LAN priključen.
  • Preverite, ali ste v nastavitvah omrežja označili, ali ima sistem BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 svoj lastni IP naslov.(Če uporabljate strežnik proxy, v polje Proxy Server (Strežnik proxy) vnesite naslov IP strežnika proxy, ki ga uporabljate, namesto imena gostitelja strežnika proxy.)
  • Poskusite znova izvesti postopek posodobitve.
 • Med posodobitvijo je prišlo do izpada električne energije.
  Vklopite sistem BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 in ponovno poskusite izvesti postopek posodobitve.
 • Posodobitev traja več kot 60 minut in se še ni končala.
  Če je sistem BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 povezan z omrežjem prek brezžične povezave, ga poskusite z omrežjem povezati prek kabla in ponovite postopek.
  Če težave s tem ne odpravite, je morda hitrost omrežnega prenosa nizka. V tem primeru poskusite posodobiti sistem s postopkom posodobitve prek plošče CD-R.
 • Na TV-zaslonu se prikaže sporočilo [This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting (Naprava ni povezana z omrežjem. Izvedite diagnostični pregled omrežja v nastavitvah povezave strežnika)].
  Preverite, ali je kabel LAN priklopljen na sistem BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100.
 • Na televizijskem zaslonu se prikaže sporočilo [Already Updated] (Že posodobljeno).
  Različica vdelane programske opreme, ki je trenutno nameščena v sistemu BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100, je najnovejša različica.

Posodobitev prek plošče CD-R in osebnega računalnika

Priporočamo, da uporabite spletno posodobitev, če je to mogoče. V nasprotnem primeru lahko uporabite ta način. Posodobitev najprej prenesite v računalnik, nato na ploščo CD-R in nato v sistem BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100.

Priprave na posodobitev vdelane programske opreme

Preden prenesete vdelano programsko opremo, se prepričajte, ali računalnik uporablja enega od naslednjih operacijskih sistemov in pripravite ploščo CD-R.

Operacijski sistemi

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1

1. korak: Namestite posodobitev

 1. Preberite in sprejmite pogoje in določila.
 2. Prenesite datoteko UPDATA_M16R0215.zip v računalnik in si zapomnite ime mape, v katero jo boste prenesli.
 3. Poiščite datoteko v svojem računalniku, kliknite jo z desno tipko miške in nato kliknite Properties (Lastnosti). Preverite, ali velikost datoteke znaša 102 MB (107.018.636 bajtov).
Ustvarite ploščo:
 1. Razširite datoteko s posodobitvijo iz datoteke UPDATA_M16R0215.zip.
  1. Odprite mapo, v katero se je prenesla datoteka, in z desnim miškinim gumbom kliknite datoteko UPDATA_M16R0215.zip ter nato kliknite "Extract All" (Razširi vse).
   Opomba: pri operacijskem sistemu Windows® 8.1, Windows® 10 se pri privzetih nastavitvah brskalnika Internet Explorer® datoteka shrani v mapo Downloads (Prenosi).Mapo Downloads (Prenosi) poiščete tako, da na začetnem zaslonu kliknete ploščico "Namizje" (Desktop) in z Raziskovalcem (Windows Explorer) poiščete preneseno datoteko.
  2. V oknu "Extract Compressed (Zipped) Folders" (Razširi stisnjene (zip) mape) kliknite "Extract" (Razširi).
  3. Ustvarila se bo nova mapa z imenom "UPDATE" (Posodobitev).
   Opomba: razširjene bodo štiri datoteke: MSB16-FW.BIN, MSB16-FW.ID, MSB16-FW_MB.BIN in MSB16FW_MB.ID.
 2. Te 4 datoteke zapišite na prazen zapisljiv CD. Uporabljate programsko opremo za zapisovanje na CD-je? Izberite obliko zapisa UDF (Universal Disc Format).
  Z uporabo oblike zapisa ISO9660 je lahko ustvarjena plošča s posodobitvijo neustrezna.
Prenesite posodobitev v predvajalnik:

Najprej pripravite opremo in nato prenesite posodobitev v sistem BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100.

Pripravite opremo:
 1. Vklopite televizor in preverite, ali je nastavljen na vhod, kamor je priključen sistem BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100. (Če je sistem BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 priklopljen na vtičnico HDMI 2, za vhod izberite HDMI 2.)
 2. Vklopite sistem BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100.
 3. Pritiskajte gumb "FUNCTION" (Funkcija), dokler se na zaslonu sprednje plošče ne prikaže funkcija "BD/DVD".
 4. Če se začne predvajati plošča, pritisnite STOP (Ustavitev) in počakajte, da se prikaže zaslon menija XrossMediaBar (XMB).
 5. Z daljinskim upravljalnikom izberite "Quick Start Mode" (Način hitrega vklopa) in se prepričajte, da je možnost "Quick Start Mode" (Način hitrega vklopa) nastavljena na "Off" (Izklop), sicer nadgradnja vdelane programske opreme ne bo uspešna.
 6. V predvajalnik vstavite ploščo in zaprite pladenj za plošče.
Prenesite posodobitev:
 1. Ko se plošča naloži, se na televizorju prikaže sporočilo [Update disc has been inserted. Do you want to update software? Current version M16.R.xxxx New version M16.R.0257 Never turn off power while performing update.] (Plošča s posodobitvijo je vstavljena. Ali želite posodobiti programsko opremo? Trenutna različica M16.R.xxxx, nova različica M16.R.0257. Med izvajanjem posodobitve ne izklopite napajanja.)
 2. Z daljinskim upravljalnikom izberite OK (V redu) in pritisnite ENTER.
 3. Posodobitev se začne.
 4. Med posodobitvijo je na zaslonu sprednje plošče prikazano sporočilo UPDATE (Posodobitev).
 5. Nadgradnja vdelane programske opreme je zaključena, ko se na zaslonu sprednje plošče prikaže sporočilo [DONE] (Dokončano).
  Opomba: med postopkom posodabljanja ne odklopite napajalnega kabla.
 6. Ponovno vklopite sistem.

2. korak: Potrdite, da je posodobitev bila uspešna.

 1. Preverite različico vdelane programske opreme. Če številka različice znaša M16.R.0257, je bila posodobitev vdelane programske opreme uspešna.

Odpravljanje težav

Kaj storiti, če imate težave s posodabljanjem vdelane programske opreme sistema BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 s pomočjo osebnega računalnika in plošče CD-R?

 • Na zaslonu sprednje plošče se izmenično prikazujeta napisa "UPDT" (Posodobitev) in "ERROR" (Napaka).
  1. Izklopite sistem in izključite napajalni kabel.
  2. Vklopite napajanje sistema BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100.
  3. Odstranite ploščo.
  4. Poskusite s postopkom posodobitve prek plošče CD-R.

 • Ko vstavite ploščo s posodobitvijo, se na sprednji plošči ne pojavi sporočilo "UPDATE" (Posodobitev).
  Sistem ponovno vklopite, pri tem pa naj bo plošča z nadgradnjo na pladnju za plošče. Nadgradnja se samodejno ponovno zažene.

 • Med posodabljanjem je prišlo do izpada električne energije.
  Sistem ponovno vklopite, pri tem pa naj bo plošča z nadgradnjo na pladnju za plošče. Nadgradnja se samodejno ponovno zažene.

 • Posodobitvene datoteke UPDATA_M16R0215.zip, prenesene s spletnega mesta za posodobitve, ni mogoče razširiti.
  Ali je prenos datoteke uspel? Poskusite izbrisati datoteko in jo znova prenesite.

 • Posodobitev traja več kot 30 minut in se še ni končala.
  1. Izključite napajalni kabel iz vtičnice in ga čez nekaj minut znova priključite.
  2. Vklopite sistem BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100.
  3. Ponovno poskusite opraviti postopek posodobitve.
 • Registrirajte izdelek

  Pridobite dostop do vseh informacij, imejte izdelek vedno posodobljen in izkoristite odlične ponudbe

 • Skupnost Sony

  Obiščite našo skupnost ter delite svoje izkušnje in rešitve z drugimi Sonyjevimi strankami

 • Stik s podporo

  Obrnite se na Sonyjevo ekipo za podporo

 • Popravila in garancija

  Dogovorite se za popravilo, temu sledite ali se mu celo izognite