Primerni modeli

Te informacije so za naslednje modele:

 • BDV-N5200W
 • BDV-N7200W
 • BDV-N9200W
 • BDV-N9200WL
 • BDV-NF7220

POMEMBNO: Datoteko lahko uporabljate le z določenimi modeli. Vsi modeli niso na voljo v vseh državah.

O tem prenosu

Prednosti in izboljšave v primerjavi z najnovejšo posodobitvijo

 • Odstrani funkcijo Gracenote
 • Izboljša združljivost brezžične povezave Miracast™

Pretekle prednosti in izboljšave

 • Odpravlja težavo, kjer določenih naslovov Blu-ray ni mogoče predvajati.
 • Izboljšana povezljivost storitve BRAVIA Internet Video
 • Izboljšana združljivost predvajanja plošč BD-ROM
 • Izboljšane možnosti povezave z drugimi proizvajalci televizorjev

Informacije o datoteki

Ime datoteke

 • Posodobitev vdelane programske opreme M21.R.0182 za BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220

Različica datoteke

 • M21.R.0182

Velikost datoteke

 • 105 MB (110,653,212 bajtov)

Datum izdaje

 • 19-03-2019

Priprava

Preverite različico vdelane programske opreme

Vaša vdelana programska oprema je morda že posodobljena. Če je številka različice M21.R.0182 ali novejša, posodobitev ni potrebna.

Če niste prepričani, lahko preprosto preverite različico vdelane programske opreme:

 1. Vklopite televizor in preverite, ali je nastavljen na vhod, kamor je priključen sistem BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220. Če je sistem BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 priklopljen na vtičnico HDMI2, za vhod izberite HDMI2.
 2. Vklopite sistem BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220.
 3. Pritiskajte gumb "FUNCTION" (Funkcija), dokler se na zaslonu sprednje plošče ne prikaže funkcija "BD/DVD".
 4. Če se začne predvajati plošča, pritisnite HOME (Domov) in počakajte, da se prikaže zaslon menija XrossMediaBar (XMB).
 5. V meniju XrossMediaBar označite možnost Setup > System Settings (Nastavitev > Sistemske nastavitve) in s puščičnimi tipkami na daljinskem upravljalniku izberite ENTER.
 6. Na zaslonu označite možnost System Information (Informacije sistema) in pritisnite tipko ENTER.
 7. Na TV-zaslonu je številka različice vdelane programske opreme prikazana tako:
  Software Version M21.R.0182 (Različica programske opreme M21.R.0182) – če je številka različice M21.R.0182 ali novejša, imate naloženo najnovejšo različico vdelane programske opreme.

Pomembno obvestilo

 • Natančno preberite navodila, saj lahko v nasprotnem primeru sistem BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 poškodujete.
 • Sistema BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 ne izklopite ali odklopite z vira napajanja, medtem ko se izvaja posodobitev.
 • Ne pritiskajte gumbov, razen tistih, ki so omenjeni v navodilih.
 • Med prenašanjem in posodabljanjem programske opreme ne izvlecite napajalnega kabla ali omrežnega kabla (LAN).
 • Do dokončanja posodobitve ne smete izvleči napajalnega kabla. Sicer to povzroči okvaro sistema.

Vdelano programsko opremo sistema BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 lahko posodobite na 2 preprosta načina:


Kaj potrebujeteZakaj uporabiti ta način?
Internet/omrežje
***PRIPOROČLJIVO***
 • Ethernetni kabel za povezavo sistema BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 z internetom
 • Prepričajte se, ali ima BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 vzpostavljeno:
  • aktivno internetno povezavo
  • povezavo z združljivim televizorjem
Priporočamo ta način, saj je najpreprostejši in najhitrejši za posodobitev vdelane programske opreme.
Naprava za shranjevanje USB
 • Računalnik
 • Naprava za shranjevanje USB
Ta način za posodobitev vdelane programske opreme uporabite, če ne morete vzpostaviti povezave z internetom.

Prenos in namestitev

Posodabljanje sistema BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 prek interneta

Priporočamo to metodo, ker je najpreprostejši način za posodobitev. Običajno traja 15–30 minut. Najprej pripravite opremo, nato pa s spleta prenesite posodobitev v sistem BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220.

Kaj potrebujete:

 • Ethernetni kabel za povezavo sistema BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 z internetom
 • Prepričajte se, ali ima BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 vzpostavljeno:
  • aktivno internetno povezavo (z ethernetnim kablom ali brezžičnim usmerjevalnikom)
  • povezavo z združljivim televizorjem

Pripravite opremo:

 1. Vklopite televizor in preverite, ali je nastavljen na vhod, kamor je priključen sistem BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220.(Če je sistem BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 priklopljen na vtičnico HDMI 2, za vhod izberite HDMI 2.)
 2. Z ethernetnim kablom povežite BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 z internetnim virom.
 3. Vklopite sistem BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 in odstranite morebitno ploščo v predvajalniku.
 4. Pritiskajte gumb "FUNCTION" (Funkcija), dokler se na zaslonu sprednje plošče ne prikaže funkcija "BD/DVD". - Nadgradnjo lahko izvedete samo, ko je izbrana funkcija "BD/DVD".
 5. S puščičnimi tipkami daljinskega upravljalnika v meniju XrossMediaBar izberite [Setup] > [System Settings] (Nastavitev > Sistemske nastavitve) in izberite možnost ENTER.
 6. Z daljinskim upravljalnikom izberite "Quick Start Mode" (Način hitrega vklopa) in se prepričajte, da je možnost "Quick Start Mode" (Način hitrega vklopa) nastavljena na "Off" (Izklop), sicer nadgradnja vdelane programske opreme ne bo uspešna.

1. korak: Namestite posodobitev

 1. S puščičnimi tipkami na daljinskem upravljalniku v meniju XrossMediaBar izberite [Setup] > [Software Update] > [Update via Internet] (Nastavitev > Posodobitev programske opreme > Posodobitev prek interneta) in nato pritisnite [Enter].
 2. Na TV-zaslonu se prikaže sporočilo [A new software version has been found on the network. Do you want to update the software?] (V omrežju je bila najdena nova posodobitev programske opreme. Ali želite posodobiti programsko opremo?). Z daljinskim upravljalnikom izberite [OK] (V redu) in pritisnite [ENTER].
 3. Na TV-zaslonu se prikaže sporočilo [Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M21.R.xxxx New version M21.R.0182] (Posodobitev na novo različico programske opreme. Med izvajanjem posodobitve ne izklopite napajanja. Trenutna različica M21.R.xxxx, nova različica M21.R.0182.). Z daljinskim upravljalnikom izberite [Start] (Začetek) in pritisnite [ENTER].
 4. Posodobitev se začne.
 5. Med posodobitvijo je na zaslonu sprednje plošče prikazano sporočilo ["UPDATE"] (Posodobitev).
 6. Nadgradnja vdelane programske opreme je zaključena, ko se na zaslonu sprednje plošče prikaže sporočilo [DONE] (Dokončano).
  Opomba: med postopkom posodabljanja ne odklopite napajalnega kabla.
 7. Ponovno vklopite sistem.

2. korak: Potrdite, da je posodobitev bila uspešna.

 1. Preverite različico vdelane programske opreme. Če številka različice znaša M21.R.0182, je bila posodobitev vdelane programske opreme uspešna.

Odpravljanje težav

Kaj storiti, če imate težave s posodabljanjem vdelane programske opreme sistema BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 prek interneta?

 • Na TV-zaslonu se prikaže sporočilo [Update failed. ...] (Posodobitev ni bila uspešna).
  1. Usmerjevalnik in vse naprave povezane med sistemom BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 in usmerjevalnikom so vklopljeni.
  2. Med sistemom BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 in usmerjevalnikom je uporabljena ustrezna vrsta kabla (neposredni ali prehodni kabel).
  3. Vsi kabli med sistemom BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 in usmerjevalnikom so ustrezno povezani.
  4. Ponovno poskusite opraviti postopek posodobitve.

  Če posodobitev programske opreme ni mogoča, poskusite izvesti postopek posodobitve prek pomnilnika USB.

 • Ko se postopek posodobitve prek interneta začne, se na televizijskem zaslonu prikaže sporočilo [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%] (Hitrost prenosa: xxxxxxkB/xxxxxkB in xx %), vrstica napredovanja pa se dalj časa ne spremeni.
  Postopek posodobitve prek interneta je lahko dolgotrajen (do 60 minut) in je odvisen od omrežne povezave. Zato se prikaže sporočilo [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% (Hitrost prenosa: xxxxxxkB/xxxxxkB in xx %)], vrstica napredovanja pa se dalj časa ne spremeni.
 • Med posodobitvijo prek interneta je na TV-zaslonu prikazano sporočilo [Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later.] (Stanja povezave ni možno potrditi, komunikacija s strežnikom ni možna. Poskusite znova pozneje.)] in nadgradnje vdelane programske opreme ni mogoče izvesti.
  • Preverite, ali je kabel LAN priključen.
  • Preverite, ali ste v nastavitvah omrežja označili, ali ima sistem BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 svoj lastni IP naslov.(Če uporabljate strežnik proxy, v polje Proxy Server (Strežnik proxy) vnesite naslov IP strežnika proxy, ki ga uporabljate, namesto imena gostitelja strežnika proxy.)
  • Poskusite znova izvesti postopek posodobitve.
 • Med posodobitvijo je prišlo do izpada električne energije.
  Vklopite sistem BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 in ponovno poskusite izvesti postopek posodobitve.
 • Posodobitev traja več kot 60 minut in se še ni končala.
  Če je sistem BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 povezan z omrežjem prek brezžične povezave, ga poskusite z omrežjem povezati prek kabla in ponovite postopek.
  Če težave s tem ne odpravite, je morda hitrost omrežnega prenosa nizka. V tem primeru poskusite posodobiti sistem s postopkom posodobitve prek pomnilnika USB.
 • Na TV-zaslonu se prikaže sporočilo [This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting (Naprava ni povezana z omrežjem. Izvedite diagnostični pregled omrežja v nastavitvah povezave strežnika)].
  Preverite, ali je kabel LAN priklopljen na sistem BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220.
 • Na televizijskem zaslonu se prikaže sporočilo [Already Updated] (Že posodobljeno).
  Različica vdelane programske opreme, ki je trenutno nameščena v sistemu BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220, je najnovejša različica.

Posodobitev prek pomnilniške naprave USB in računalnika

Priporočamo, da uporabite spletno posodobitev, če je to mogoče. V nasprotnem primeru lahko uporabite ta način. Posodobitev najprej prenesete v računalnik, nato v pomnilniško napravo USB in nato v sistem BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220.

Priprave na posodobitev vdelane programske opreme

Preden prenesete vdelano programsko opremo, se prepričajte, ali vaš računalnik uporablja enega od naslednjih operacijskih sistemov in pripravite pogon USB Flash.

Operacijski sistemi

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1

1. korak: Namestite posodobitev

 1. Preberite in sprejmite pogoje in določila.
 2. Prenesite datoteko UPDATA_M21R0182.zip v računalnik in si zapomnite ime mape, v katero jo boste prenesli.
 3. Poiščite datoteko v svojem računalniku, kliknite jo z desno tipko miške in nato kliknite Properties (Lastnosti). Preverite, ali velikost datoteke znaša 105 MB (110.653.212 bajtov).
Datoteke s posodobitvijo prenesite v pomnilniško napravo USB:
 1. Razširite datoteko s posodobitvijo iz datoteke UPDATA_M21R0182.zip.
  1. Odprite mapo, v katero se je prenesla datoteka, in z desnim miškinim gumbom kliknite datoteko UPDATA_M21R0182.zip ter nato kliknite "Extract All" (Razširi vse).
   Opomba: pri operacijskem sistemu Windows® 8.1, Windows® 10 se pri privzetih nastavitvah brskalnika Internet Explorer® datoteka shrani v mapo Downloads (Prenosi).Mapo Downloads (Prenosi) poiščete tako, da na začetnem zaslonu kliknete ploščico "Namizje" (Desktop) in z Raziskovalcem (Windows Explorer) poiščete preneseno datoteko.
  2. V oknu "Extract Compressed (Zipped) Folders" (Razširi stisnjene (zip) mape) kliknite "Extract" (Razširi).
  3. Ustvarila se bo nova mapa z imenom "UPDATE" (Posodobitev).
   Opomba: razširjene bodo štiri datoteke: MSB21-FW.BIN, MSB21-FW.ID, MSB21-FW_MB.BIN in MSB21FW_MB.ID.
 2. Na računalnik priključite združljivo napravo za shranjevanje USB.
 3. Mapo UPDATE (Posodobitev) prenesite v pomnilniško napravo USB:
   Odprite imenik, v katerem je bila ustvarjena mapa, in z desno miškino tipko kliknite mapo UPDATE (Posodobitev).
  1. V meniju izberite Send To... (Pošlji v) in kliknite pogon, ki predstavlja napravo USB (npr. Izmenljivi disk E:).
  2. Mapa s posodobitvijo bo kopirana v napravo USB.
  Opomba: posodobitev ne bo izvedena, če mapa ne bo kopirana v korenski imenik v napravi USB ali če spremenite ime mape.
 4. Po kopiranju mape UPDATE (Posodobitev) odstranite napravo USB iz računalnika.
Prenesite posodobitev v predvajalnik:

Najprej pripravite opremo in nato prenesite posodobitev v sistem BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220.

Pripravite opremo:
 1. Vklopite televizor in preverite, ali je nastavljen na vhod, kamor je priključen sistem BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220. (Če je sistem BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 priklopljen na vtičnico HDMI 2, za vhod izberite HDMI 2.)
 2. Vklopite sistem BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220.
 3. Pritiskajte gumb "FUNCTION" (Funkcija), dokler se na zaslonu sprednje plošče ne prikaže funkcija "BD/DVD".
 4. Če se začne predvajati plošča, pritisnite HOME (Domov) in počakajte, da se prikaže zaslon menija XrossMediaBar (XMB).
 5. Z daljinskim upravljalnikom izberite "Quick Start Mode" (Način hitrega vklopa) in se prepričajte, da je možnost "Quick Start Mode" (Način hitrega vklopa) nastavljena na "Off" (Izklop), sicer nadgradnja vdelane programske opreme ne bo uspešna.
 6. Vstavite napravo USB, kjer so shranjene 4 datoteke.
Prenesite posodobitev:
 1. S puščičnimi tipkami daljinskega upravljalnika v meniju XrossMediaBar izberite [Setup] > [Software Update] (Nastavitev > Posodobitev programske opreme) in nato pritisnite tipko ENTER.
 2. S puščičnimi tipkami izberite "Update via USB Memory" (Posodobi s pomnilniške naprave USB) in nato pritisnite tipko ENTER.
 3. Na televizorju prikaže sporočilo: ["Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M21.R.xxxx New version M21.R.0182.Do not turn off the power or remove the USB memory during the update."] (V pomnilniku USB so bile najdene posodobitvene datoteke. Ali želite posodobiti programsko opremo? Trenutna različica M21.R.xxxx, nova različica M21.R.0182. Med posodobitvijo ne izklopite napajanja in ne odstranite pomnilnika USB.). Z daljinskim upravljalnikom izberite OK in pritisnite ENTER.
 4. Na TV-zaslonu se prikaže sporočilo [Update Caution] (Opozorilo o posodobitvi). Z daljinskim upravljalnikom izberite OK in pritisnite ENTER.
 5. Posodobitev se začne.
 6. Med posodobitvijo je na zaslonu sprednje plošče prikazano sporočilo "UPDATE" (Posodobitev).
 7. Nadgradnja vdelane programske opreme je zaključena, ko se zaslonu sprednje plošče prikaže sporočilo [DONE] (Dokončano).
  Opomba: med postopkom posodabljanja ne odklopite napajalnega kabla.
 8. Ponovno vklopite sistem.

2. korak: Potrdite, da je posodobitev bila uspešna.

 1. Preverite različico vdelane programske opreme. Če je številka različice M21.R.0182, je bila posodobitev vdelane programske opreme uspešna.

Odpravljanje težav

Kaj storiti, če imate težave s posodabljanjem vdelane programske opreme sistema BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 s pomočjo osebnega računalnika in pomnilniške naprave USB?

 • Na zaslonu sprednje plošče se izmenično prikazujeta napisa "UPDT" (Posodobitev) in "ERROR" (Napaka).
  1. Izklopite sistem in izključite napajalni kabel.
  2. Vklopite napajanje sistema BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220.
  3. Odstranite ploščo.
  4. Poskusite posodobiti sistem prek pomnilnika USB.

 • Med posodabljanjem je prišlo do izpada električne energije.
  Vklopite napajanje sistema BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 in ponovno izvedite postopek Update via USB Memory (Posodobi s pomnilniške naprave USB).

 • Posodobitvene datoteke UPDATA_M21R0182.zip, prenesene s spletnega mesta za posodobitve, ni mogoče razširiti.
  Ali je prenos datoteke uspel? Poskusite izbrisati datoteko in jo znova prenesite.

 • Posodobitev traja več kot 30 minut in se še ni končala.
  1. Izključite napajalni kabel iz vtičnice in ga čez nekaj minut znova priključite.
  2. Vklopite sistem BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220.
  3. Ponovno poskusite opraviti postopek posodobitve.
 • Registrirajte izdelek

  Pridobite dostop do vseh informacij, imejte izdelek vedno posodobljen in izkoristite odlične ponudbe

 • Skupnost Sony

  Obiščite našo skupnost ter delite svoje izkušnje in rešitve z drugimi Sonyjevimi strankami

 • Stik s podporo

  Obrnite se na Sonyjevo ekipo za podporo

 • Popravila in garancija

  Dogovorite se za popravilo, temu sledite ali se mu celo izognite