Primerni modeli

Te informacije so za naslednje modele:

 • BDP-S1500
 • BDP-S3500

POMEMBNO: Datoteko lahko uporabljate le z določenimi modeli. Vsi modeli niso na voljo v vseh državah.

O tem prenosu

Prednosti in izboljšave v primerjavi z najnovejšo posodobitvijo

BDP-S3500
 • Izboljša omrežno povezavo
 • Odstrani funkcijo Gracenote
BDP-S1500
 • Komplet se posodablja skupaj z drugimi modeli za posodobitev, pri čemer pa se ne spremenijo funkcije, le podatki o različici.

Pretekle prednosti in izboljšave

 • Izboljšana stabilnost sistema
 • Izboljša stabilnost omrežnih storitev predvajalnika Blu-ray Disc
 • Izboljšanje povezljivosti omrežnih storitev
 • Izboljša predvajanje podatkovnih videoposnetkov

Informacije o datoteki

Ime datoteke

 • Posodobitev vdelane programske opreme za predvajalnik Blu-ray "BDP-S1500/S3500"

Različica datoteke

 • M24.R.0357

Velikost datoteke

 • 123 MB (129,461,603 bajtov)

Datum izdaje

 • 26-03-2019

Priprava

Vaša vdelana programska oprema je morda že posodobljena, zlasti če imate novi model predvajalnika diskov Blu-ray. Če je številka različice M24.R.0357 ali novejša, posodobitev ni potrebna.

Če niste prepričani, lahko preprosto preverite različico vdelane programske opreme:

 1. Vklopite televizor in preverite, ali je izbran vhod, na katerega je priključen vaš predvajalnik diskov Blu-ray. Če je predvajalnik priključen na vtičnico HDMI2, izberite vhod HDMI2
 2. Vklopite predvajalnik Blu-ray. Če začne predvajati disk, pritisnite STOP [ZAUSTAVI] in počakajte, da se prikaže meni [Home Screen]
 3. V meniju [Home Screen] s puščičnimi tipkami na daljinskem upravljalniku izberite Setup [Nastavitev] > System Settings [Sistemske nastavitve] in pritisnite ENTER
 4. Označite System Information [Sistemske informacije] in izberite ENTER
 5. Na zaslonu televizorja je številka različice vdelane programske opreme prikazana tako:
  "Software Version M24.R.xxxx" - če je različica vdelane programske opreme M24.R.0357 ali novejša, že uporabljate najnovejšo različico vdelane programske opreme.

Na voljo sta 2 preprosta načina za posodobitev vdelane programske opreme predvajalnika diskov Blu-ray:

Načina za posodobitev vdelane programske opreme predvajalnika diskov Blu-ray
Kaj potrebujeteZakaj uporabiti ta način?
Spletna/omrežna posodobitev
***PRIPOROČENO***
 • Ethernetni kabel ali brezžični usmerjevalnik za vzpostavitev povezave med internetom in predvajalnikom diskov Blu-ray
 • Prepričajte se, ali je predvajalnik diskov Blu-ray priključen na:
  • aktivno internetno povezavo in
  • združljiv televizor
Ta način priporočamo, saj je najbolj preprost in najhitrejši način za posodobitev vdelane programske opreme.
Naprava USB za shranjevanje
 • Računalnik
 • Naprava USB za shranjevanje
Ta način za posodobitev vdelane programske opreme uporabite, če ne morete vzpostaviti povezave z internetom.

Prenos in namestitev

Posodobitev sistema BDP-S1500/S3500 prek interneta

Priporočamo to metodo, saj je najbolj preprost način za posodobitev. Običajno traja 15-30 minut. Najprej pripravite opremo, nato pa s spleta prenesite posodobitev v predvajalnik Blu-ray.

Kaj potrebujete:

 • aktivno internetno povezavo (s kablom Ethernet ali brezžičnim usmerjevalnikom) in
 • združljiv televizor

Kako zagotoviti nemoten potek posodobitve

Posodobitev je ponavadi zelo preprosta. Na ta način boste zagotovili, da bo posodobitev uspešna že v prvem poskusu:

 • Natančno preberite navodila, saj lahko v nasprotnem primeru poškodujete predvajalnik Blu-ray
 • Predvajalnika Blu-ray med posodobitvijo ne izklopite in ga ne izključite iz električnega napajanja
 • Ne pritiskajte nobenih gumbov, razen tistih, ki so omenjeni v navodilih

Pripravite opremo:

 1. Vklopite televizor in preverite, ali je izbran vhod, v katerega je priključen predvajalnik Blu-ray. (Če je predvajalnik priključen v vtičnico HDMI 2, izberite vhod HDMI 2.)
 2. S kablom Ethernet ali prek brezžične povezave z usmerjevalnikom povežite predvajalnik Blu-ray z internetom.
 3. Vklopite predvajalnik Blu-ray. (Če je v predvajalniku disk, ga vzemite ven.)

Prenesite posodobitev:

 1. S puščičnimi tipkami na daljinskem upravljalniku v [Home Screen] izberite Setup (Namestitev) ---> Software Update (Posodobitev programske opreme) in nato Update via Internet (Posodobi prek interneta).
 2. Na televizorju se prikaže potrditev o posodobitvi programske opreme. Z daljinskim upravljalnikom izberite OK (V redu) in nato pritisnite ENTER.
 3. Na televizorju se prikaže sporočilo Update to a new software version. (Posodobi na novo različico programske opreme.) in najnovejša različica programske opreme
 4. Izberite Start (Začni) in nato pritisnite ENTER.
 5. Začne se postopek posodobitve in na televizorju se prikaže zaslon za posodobitev
 6. Med posodobitvijo na televizorju vidite vrstico napredka "x %" in hitrost prenosa. - X se nastavi na 0 in med postopkom naraste vse do 100
 7. Predvajalnik se bo znova zagnal in posodobitev se bo nadaljevala. - Med tem korakom predvajalnika ne uporabljajte in ga ne vklopite.
 8. Na televizorju boste zopet videli vrstico napredka "x %" in hitrost prenosa. - X se nastavi na 0 in med postopkom naraste vse do 100.
 9. Ko se predvajalnik izklopi in se samodejno ponovno zažene, je posodobitev končana. - Predvajalnika ne uporabljajte in ga ne izklapljajte, dokler posodobitev ni končana.
 10. Preverite različico vdelane programske opreme. Če je številka različice M24.R.0357, je bila vdelana programska oprema uspešno posodobljena

Odpravljanje težav

Kaj storiti, če imate težave z internetno posodobitvijo vdelane programske opreme predvajalnika Blu-ray:

 • Na televizorju se prikaže sporočilo "Connection status cannot be confirmed" (Stanja povezave ni mogoče potrditi) ali "This device is not connected to network" (Ta naprava ni povezana z omrežjem)
  Težava je morda v omrežni povezavi.
  1. Za žično povezavo: preverite, ali je sta predvajalnik in vir internetne povezave povezana s kablom LAN
  2. Za brezžično povezavo: preverite, ali je brezžični usmerjevalnik vklopljen in povezan z virom internetne povezave
  3. V nastavitvah omrežja preverite, ali ste potrdili, da ima vaš predvajalnik Blu-ray lasten naslov IP oz. ga nima. (Če uporabljate strežnik proxy, v polje "Proxy Server" (Strežnik Proxy) vpišite naslov IP strežnika proxy, ki ga uporabljate, in ne ime gostitelja proxy.)
  4. Prepričajte se, da je tako pri možnosti "Physical Connection" (Fizična povezava) in možnosti "Internet Access" (Internetni dostop) oznaka OK (V redu) v meniju Network Settings (Nastavitve omrežja) ---> Network Connection Status (Stanje omrežne povezave).
  5. Znova poskusite izvesti posodobitev

 • Med posodobitvijo je prišlo do izpada električne energije
  Vklopite predvajalnik in znova poskusite izvesti posodobitev.

 • Posodobitev traja več kot 30 minut in se še ni končala
  1. Izključite napajalni kabel iz vtičnice in ga čez nekaj minut znova priključite
  2. Vklopite predvajalnik Blu-ray
  3. Znova poskusite izvesti posodobitev.
  4. Lahko pa tudi neposredno prekličete omrežni postopek in nadaljujete neposredno ter posodobitev izvedete prek pomnilnika USB

 • Med posodobitvijo se prikaže sporočilo "Update failed" (Posodobitev ni uspela)
  • Prepričajte se, da ni težav v vaši omrežni povezavi z internetom
  • Na zaslonu "Update failed" (Posodobitev ni uspela) izberite OK (V redu) in tako ponovno poskusite izvesti postopek posodobitve ali pa izberite Cancel(Prekliči) in tako ustavite postopek
  • Če težave še vedno ne morete odpraviti, prenesite datoteko vdelane programske opreme in posodobitev izvedite prek pomnilnika USB
  • Lahko pa tudi neposredno prekličete omrežni postopek in nadaljujete neposredno ter posodobitev izvedete prek pomnilnika USB.

 • Po več poskusih posodobitev vdelane programske opreme še vedno ne dela.
  1. Prenesite datoteko vdelane programske opreme in posodobitev izvedite prek pomnilnika USB

Posodobitev prek pomnilniške naprave USB in računalnika

Priporočamo, da uporabite spletno posodobitev, če je to mogoče. V nasprotnem primeru lahko uporabite ta način. Posodobitev boste prenesli v računalnik, jo prenesli v pomnilniško napravo in nato v predvajalnik diskov Blu-ray.

Priporočamo uporabo teh operacijskih sistemov:

 • Windows 10 / 8.1 / 7
 • Macintosh OS X različica 10.5 ali novejša različica

Kako zagotoviti nemoten potek posodobitve

Posodobitev je po navadi zelo preprosta. Če želite, da bo posodobitev uspešna že v prvem poskusu, upoštevajte to:

 • Pazljivo preberite navodila, saj lahko v nasprotnem primeru poškodujete predvajalnik diskov Blu-ray
 • Predvajalnika diskov Blu-ray med posodobitvijo ne izklopite in ga ne izključite z električnega napajanja
 • Ne pritiskajte nobenih gumbov, razen tistih, ki so omenjeni v navodilih

Prenesite posodobitev v računalnik:

 1. Preberite ter sprejmite pogoje in določila
 2. Prenesite datoteko UPDATE_M24R0357.ZIP v računalnik in si zapomnite mapo, v katero jo boste prenesli
 3. Poiščite datoteko v računalniku, kliknite jo z desno tipko miške in izberite Properties [Lastnosti]. Preverite, ali je velikost datoteke 123 MB (129,461,603 bajtov).

Datoteke s posodobitvijo prenesite v pomnilniško napravo USB:

 1. Ekstrahirajte datoteko v računalnik. Ekstrahirana datoteka se imenuje "UPDATE"
 2. Preverite, ali so v mapo "UPDATE" vključene te štiri datoteke: MSB24-FW.BIN, MSB24-FW.ID, MSB24-FW_MB.BIN in MSB24-FW_MB.ID
 3. Na računalnik priključite združljivo pomnilniško napravo USB.- podprta sta datotečna sistema FAT32 in NTFS

Za operacijski sistem Windows;:

 1. Odprite imenik, v katerem je bila ustvarjena mapa, in z desno tipko miške kliknite mapo UPDATE
 2. V meniju, ki se prikaže, kliknite Send To [Pošlji v]
 3. Kliknite pogon, ki predstavlja vašo napravo USB (npr. izmenljivi disk E:).
 4. Mapa s posodobitvijo bo kopirana v napravo USB.

Za operacijski sistem Mac OS; X:

 1. Povlecite mapo UPDATE in jo spustite v korensko mapo naprave USB

Opomba: Posodobitev ne bo izvedena, če datoteka ne bo kopirana v korenski imenik v napravi USB ali če spremenite ime datoteke.

Prenesite posodobitev v predvajalnik

Najprej pripravite opremo in nato prenesite posodobitev v predvajalnik.

Pripravite opremo:

 1. Vklopite televizor in preverite, ali je izbran vhod, na katerega je priključen predvajalnik diskov Blu-ray. (Če je predvajalnik priključen na vtičnico HDMI 2, izberite vhod HDMI 2.)
 2. Vklopite predvajalnik Blu-ray
 3. Prepričajte se, da na predvajalnik diskov Blu-ray ni priključena nobena druga naprava USB. Če so priključene druge naprave USB, jih izključite iz predvajalnika diskov Blu-ray

Prenesite posodobitev:

 1. Pomnilniško napravo USB, v kateri je shranjena datoteka s posodobitvijo, priključite na vrata USB na sprednji plošči predvajalnika
 2. V meniju [Home Screen] s puščičnimi tipkami na daljinskem upravljalniku označite izberite Setup [Nastavitev] - Software Update [Posodobitev programske opreme] in nato pritisnite gumb Enter
 3. Prikaže se sporočilo za potrditev posodobitve programske opreme. Izberite Update via USB Memory [Posodobitev prek pomnilniške naprave USB] in nato OK [V redu] z daljinskim upravljalnikom ter pritisnite gumb ENTER
 4. Posodobitev se začne
 5. Med posodobitvijo je na televizorju prikazana vrstica napredka x %. Med posodobitvijo se X spremeni 0 in se poveča do 100
 6. Predvajalnik se bo znova zagnal in posodobitev se bo nadaljevala. - Med tem korakom predvajalnika ne uporabljajte in ga ne vklopite.
 7. Na televizorju se bo znova prikazala vrstica napredka x %. Med posodobitvijo se X spremeni 0 in se poveča do 100
 8. Po dokončani posodobitvi se bo predvajalnik samodejno izklopil. Predvajalnika ne uporabljajte in ga ne izklapljajte, dokler posodobitev ni končana.
 9. Napravo USB izključite iz predvajalnika in vklopite predvajalnik.
 10. Preverite različico vdelane programske opreme. Če je številka različice M24.R.0357, je bila vdelana programska oprema uspešno posodobljena

Odpravljanje težav

Kaj storiti, če imate težave pri posodabljanju vdelane programske opreme predvajalnika diskov Blu-ray z računalnikom in diskom.

 • Ne morem izbrati možnosti "Update via USB Memory" [Posodobitev prek pomnilniške naprave USB]
  Preverite, ali je:
  1. naprava USB pravilno priključena na predvajalnik diskov Blu-ray in
  2. naprava USB formatirana tako, da podpira datotečni sistem (FAT32 in NTFS), in
  3. naprava USB združljiva s predvajalnikom diskov Blu-ray.

 • Datoteke s posodobitvijo, ki sem jo prenesel s spletnega mesta, ne morem ekstrahirati
  Ali ste datoteko uspešno prenesli? Izbrišite datoteko in jo znova prenesite.

 • Prikaže se sporočilo "There is no update file" [Manjka datoteka s posodobitvijo]
  Preverite, ali je ekstrahirana mape pravilno poimenovana kot UPDATE (z velikimi črkami) in ali so v mapi vse datoteke:
  • MSB24-FW.BIN
  • MSB24-FW.ID
  • MSB24-FW_MB.BIN
  • MSB24-FW_MB.ID

 • Prikaže se sporočilo "The file is corrupted" [Datoteka je poškodovana]
  Znova prenesite datoteko s posodobitvijo in ponovite celoten postopek.
 • Posodobitev traja več kot 30 minut in se še ni končala.
  1. Izključite napajalni kabel iz vtičnice in ga čez nekaj minut znova priključite
  2. Vklopite predvajalnik diskov Blu-ray
  3. Znova poskusite izvesti posodobitev.
 • Med posodobitvijo je prišlo do izpada električne energije
  Vključite predvajalnik diskov Blu-Ray in ponovno poskusite izvesti posodobitev
 • Registrirajte izdelek

  Pridobite dostop do vseh informacij, imejte izdelek vedno posodobljen in izkoristite odlične ponudbe

 • Skupnost Sony

  Obiščite našo skupnost ter delite svoje izkušnje in rešitve z drugimi Sonyjevimi strankami

 • Stik s podporo

  Obrnite se na Sonyjevo ekipo za podporo

 • Popravila in garancija

  Dogovorite se za popravilo, temu sledite ali se mu celo izognite