Primerni modeli

 • BDP-CX7000ES

O tem prenosu

Prednosti in izboljšave:

Ta pripomoček je namenjen posodobitvi vdelane programske opreme predvajalnika Blu-ray Disc™ na različico 020 in predstavlja naslednje prednosti:

 • Izboljša združljivost za boljše delovanje z nekaterimi BD-ROM-i

Priprava

Preverite različico vdelane programske opreme predvajalnika:

 • Vključite televizor in izberite vhod, na katerega je priključen predvajalnik Blu-ray Disc™.
 • Vključite predvajalnik Blu-ray Disc™.
 • S tipkami s puščicami na daljinskem upravljalniku izberite možnost "Setup" - "System Settings" ["Nastavitve" - "Sistemske nastavitve"] in pritisnite gumb "ENTER" (na sredini tipk s puščicami).
 • S tipkami s puščicami izberite možnost "System Information" ["Informacije o sistemu"] in pritisnite gumb "ENTER" (na sredini tipk s puščicami).
 • Na televizorju bo prikazana različica vdelane programske opreme, ki je trenutno nameščena na predvajalniku Blu-ray Disc™:

  Različica programske opreme xx.x.xxx

  Če so zadnje tri številke različice programske opreme 020 ali večje, posodobitve programske opreme ni treba namestiti.

 • Mrežna posodobitev:
  • Mrežna posodobitev je neposredni postopek, zato je zelo priporočljivo, da uporabite ta način.
  • Predvajalnik Blu-ray Disc™ boste morali s pomočjo kabla Ethernet povezati z internetom.

Kliknite tukaj za ogled navodil

Kliknite tukaj za ogled navodil

Updating over the internet 

Mrežna nadgradnja je neposreden postopek, zato je zelo priporočljivo, da za nadgradnjo vdelane programske opreme predvajalnika Blu-ray uporabite ta način.

 • Prosimo, da pazljivo in podrobno preberete vse informacije, preden prenesete in namestite katerokoli datoteko. V primeru neupoštevanja navodil se lahko predvajalnik preneha odzivati ali pa ga bo treba popraviti.
 • Ta pripomoček je za uporabo namenjen samo s predvajalniki Blu-ray, ki so na prodaj v Evropi. Vsi modeli niso na voljo v vseh državah.
 • Če želite uporabiti to metodo nadgradnje, mora biti predvajalnik pravilno priključen na internet.
 • Če želite izvesti nadgradnjo vdelane programske opreme, mora biti predvajalnik priključen na združljiv televizor.
 • Postopek nadgradnje vdelane programske opreme traja od 15 do 30 minut, odvisno od konfiguracije sistema in mrežne povezave.

Navodila:

 • Preden začnete:
 1. Vključite televizor in izberite vhod, na katerega je priključen predvajalnik Blu-ray Disc™.
 2. S pomočjo kabla Ethernet priključite terminal LAN na predvajalniku Blu-ray Disc™ na internet.
 3. Vključite predvajalnik Blu-ray Disc™.
 • Izvajanje nadgradnje:
 1. V meniju Home s tipkami s puščicami na daljinskem upravljalniku označite možnost "Setup" - "Network Update" [Nastavitve - Mrežna posodobitev] in pritisnite gumb ENTER.
 2. Na televizorju se prikaže sporočilo "Perform version update?" [Izvedem posodobitev različice?].
 3. Izberite OK [V redu] in pritisnite gumb ENTER.
 4. Začne se postopek prenosa in na televizorju se prikaže zaslon za prenos.
 5. Med prenosom je na televizorju in sprednjem zaslonu predvajalnika prikazano sporočilo "DOWNLOAD */9".
  Opomba: Oznaka "*" se spreminja od "0" do "9," prikazuje pa napredovanje prenosa.
 6. Ko je prenos končan, se začne nadgradnja in na sprednjem zaslonu predvajalnika se prikaže "VERSION UP".
 7. Med namestitvijo nadgradnje je na sprednjem zaslonu predvajalnika prikazano sporočilo "VERSION UP*/9".
  Opomba: Oznaka "*" se spreminja od "0" do "9," prikazuje pa napredovanje nadgradnje.
 8. Nadgradnja vdelane programske opreme je zaključena, ko se na zaslonu predvajalnika prikaže napis "FINISH" [DOKONČAJ].
  POZOR!! Predvajalnika ne uporabljajte in ga ne izklopite, dokler je prikazano to sporočilo. V nasprotnem primeru se predvajalnik Blu-ray Disc™ lahko preneha odzivati ali pa ga bo treba popraviti.
 9. Predvajalnik Blu-ray Disc™ se bo samodejno izključil.
 10. Vključite predvajalnik Blu-ray Disc™.
 11. Preverite različico trenutne vdelane programske opreme, da boste potrdili, ali je bila nadgradnja uspešno nameščena.
  Opomba: Če so zadnje tri številke različice 020 je bila vdelana programska oprema uspešno nadgrajena.

Možne težave z mrežno nadgradnjo

Na zaslonu predvajalnika se prikaže sporočilo "SYSTEM ERROR" ali "VERSION UP NG".

 1. Nekaj sekund pritisnite in zadržite gumb "POWER", dokler se naprava ne izključi.
 2. Vključite predvajalnik Blu-ray Disc™.
 3. Znova izvedite postopek mrežne nadgradnje.
 4. Če težava po ponovni nadgradnji ni odpravljena, kontaktirajte Sony.


Kadar zaženete posodobitev iz omrežja, se na televizorju prikaže neko sporočilo o napaki in ne morete izvesti posodobitve strojne programske opreme.

Težava je morda v mrežni povezavi. Preverite mrežne nastavitve predvajalnika Blu-ray Disc™.

 1. Preverite, ali je kabel LAN vstavljen v priključek.
 2. Preverite mrežne nastavitve in ali ima predvajalnik Blu-ray Disc™ lasten naslov IP. Če uporabljate strežnik proxy, v polje "Proxy Server" [Strežnik Proxy] vpišite naslov IP strežnika proxy, ki ga uporabljate in ne ime gostitelja proxy.
 3. Znova izvedite postopek mrežne nadgradnje.


Med posodobitvijo je bilo prekinjeno napajanje.

Znova vključite predvajalnik. Znova izvedite postopek mrežne nadgradnje.Nadgradnja vdelane programske opreme (ne prenos) se po več kot 30 minutah ne zaključi.

Kontaktirajte Sony.

Update using a recordable CD-R and your PC

Če ste s pomočjo možnosti "Mrežna posodobitev" uspešno podosobili predvajalnik Blu-ray Disc™, ta postopek ni potreben.

Opozorilo:

 • Ta pripomoček je za uporabo namenjen samo s predvajalniki Blu-ray Disc™, ki so na prodaj v Evropi. Vsi modeli niso na voljo v vseh državah.
 • Natančno upoštevajte navodila za posodobitev. V primeru neupoštevanja navodil lahko pride do prekinitve postopka posodabljanja, zaradi česar se bo predvajalnik nehal odzivati ali pa ga bo treba popraviti.
 • Ne izklapljajte predvajalnika in ga ne odklapljajte iz električnega omrežja. Zaradi prekinitve električnega napajanja med nameščanjem posodobitve vdelane programske opreme se lahko predvajalnik neha odzivati ali ga je treba popraviti.
 • Posodobitev vdelane programske opreme zapišite na nov CD-R, ki je primeren za zapisovanje. Predvajalnik morda ne bo pravilno prebral umazane ali opraskane plošče.
 • Priporočen operacijski sistem za prenos posodobitve programske opreme:
  • Priporočljivo je Windows® Vista®, Windows® XP ali Windows® 7, Mac OS X 10.6.3.
 • Potrebujete računalnik z zapisovalnikom CD-jev.

Postopek prenosa:

 1. Datoteko UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.EXE prenesite v začasni imenik ali imenik za prenos (zapomnite si mesto imenika).
 2. Odprite mapo, v katero ste prenesli datoteko, in preverite, ali je datoteka UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.EXE velika 47.269.888 bajtov.
 3. Z desno miškino tipko kliknite na datoteko UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.EXE in izberite "Lastnosti".
 4. V zaslonu "UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.EXE Lastnosti" preverite, ali je navedena "Velikost:" enaka "45 MB (47.269.888 bajtov)". 5. Dvokliknite datoteko UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.EXE, da razširite posodobitev vdelane programske opreme.
 6. V pogovorno okno UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.EXE vpišite mesto ali kliknite gumb "Browse ..." [Brskaj ...] in izberite mesto za razširjene podatke ter kliknite "OK" [V redu]. Datoteka UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.ISO bo razširjena v izbrano mesto.
 7. Če želite ustvariti ploščo za posodobitev vdelane programske opreme, razširjeno datoteko (UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.ISO) zapišite v korenski imenik CD-R. (Ne uporabljajte formata ISO9660, če uporabljate programsko opremo za zapisovanje).

  Ne ustvarjajte podatkovnega diska. Če želite, da bo plošča za posodobitev delovala, morate ploščo ustvariti s funkcijo "Zapiši sliko" v vaši programski opremi za zapisovanje CD-jev.

Pomembna opozorila:

 • Plošča mora biti dokončana.
 • Preverite, ali je bilo zapisovanje plošče pravilno dokončano brez napak. V primeru dvoma ustvarite novo ploščo za posodobitev.
 • Če boste uporabili format ISO9660, plošča za posodobitev morda ne bo koristna.
 • Ploščo za posodobitev ustvarite samo na način, ki je opisan zgoraj.

Postopek posodobitve vdelane programske opreme:

 • Opozorilo:

  - Med postopkom posodobitve ne izklapljajte predvajalnika in ga ne odklapljajte z električnega napajanja. Vaš predvajalnik se lahko v nasprotnem primeru poškoduje in postane neuporaben, morda ga bo treba popraviti.

  - Dokler posodobitev ni končana, ne pritiskajte nobenih gumbov, razen tistih, za katere ste pozvani. Vaš predvajalnik se lahko v nasprotnem primeru poškoduje in postane neuporaben, morda ga bo treba popraviti.
 • Preden začnete:
 1. Vključite televizor in izberite vhod, na katerega je priključen predvajalnik Blu-ray Disc™.
 2. Vključite predvajalnik Blu-ray Disc™.
 3. Pritisnite gumb ODPRI/ZAPRI na daljinskem upravljalniku ali na sprednji plošči, da odprete sprednji pokrov.
 4. Vstavite ploščo za posodobitev in pritisnite gumb ODPRI/ZAPRI na daljinskem upravljalniku ali na sprednji plošči, da zaprete sprednji pokrov.
 • Izvajanje posodobitve:
 1. S tipkami s puščicami na daljinskem upravljalniku izberite možnost "Other Discs" [Druge plošče] v ikoni zvrsti ("Video" ali "Music" [Glasba] ali "Photo" [Slike]) in pritisnite gumb "ENTER" (na sredini tipk s puščicami).
 2. Ko je plošča naložena, se prikaže sporočilo "Perform version update?" [Izvedem posodobitev različice?].
 3. S tipkami s puščicami na daljinskem upravljalniku izberite možnost "OK" [V redu] in pritisnite gumb "ENTER" (na sredini tipk s puščicami).
 4. Začne se posodobitev in na zaslonu predvajalnika se prikaže napis "VERSION UP */9".
  Opomba: Oznaka "*" se spreminja od "0" do "9," prikazuje pa napredovanje posodobitve.
 5. Posodobitev vdelane programske opreme je zaključena, ko se na zaslonu predvajalnika prikaže napis "FINISH" [KONEC].
  Predvajalnika ne uporabljajte in ga ne izklopite, dokler je prikazano to sporočilo. V nasprotnem primeru se lahko vaš predvajalnik preneha odzivati ali pa ga bo treba popraviti.
 6. Predvajalnik Blu-ray Disc™ se bo samodejno izključil.
 7. Vključite predvajalnik Blu-ray Disc™.
 8. Ploščo za posodobitev vzemite iz predvajalnika.
 9. Preverite različico vdelane programske opreme. Če je številka različice 020, je bila vdelana programska oprema uspešno posodobljena.

Možne težave z načinom posodobitve s ploščo za posodobitev

Na zaslonu predvajalnika se prikaže sporočilo "SYSTEM ERROR" ali "VERSION UP NG".

 1. Nekaj sekund pritisnite in zadržite gumb "POWER", dokler se naprava ne izključi.
 2. Vključite predvajalnik.
 3. Znova sledite navodilom za uporabo plošče za posodobitev.
 4. Če težave ne morete odpraviti, kontaktirajte Sony.


Plošča za posodobitev ni prikazana v "Other Discs" [Druge plošče] v meniju HOME [DOMOV], ko je plošča za posodobitev vstavljena.

Vzemite ploščo za posodobitev iz predvajalnika in izbrišite datoteke za posodobitev iz računalnika. Znova prenesite posodobitev in sledite celotnemu zgoraj navedenemu postopku, da ustvarite novo ploščo za posodobitev in namestite posodobitev vdelane programske opreme.Ko dvokliknem na datoteko za posodobitev UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.EXE, ki je bila prenesena iz spletne strani za posodobitev, datoteka UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.ISO ni ustvarjena in prikaže se naslednje obvestilo o napaki: "Win32 Cabinet Self-Extraction".

Prenos morda ni bil uspešen. Izbrišite preneseno datoteko in znova prenesite datoteko za posodobitev.Posodobitev vdelane programske opreme se po več kot 30 minutah ne zaključi.

Kontaktirajte Sony.

 • Registrirajte izdelek

  Pridobite dostop do vseh informacij, imejte izdelek vedno posodobljen in izkoristite odlične ponudbe

 • Skupnost Sony

  Obiščite našo skupnost ter delite svoje izkušnje in rešitve z drugimi Sonyjevimi strankami

 • Stik s podporo

  Obrnite se na Sonyjevo ekipo za podporo

 • Popravila in garancija

  Dogovorite se za popravilo, temu sledite ali se mu celo izognite