Priprava

O tej nadgradnji (24/05/2011):

Ta pripomoček je namenjen nadgradnji vdelane programske opreme predvajalnika sistema za domači kino Blu-ray Disc/DVD na različico 011 in predstavlja naslednje prednosti:


 • Izboljšanje predvajanja plošč BD-ROM

Novosti prejšnjih nadgradenj, ki so del različice 011:

 • Predvajanju medijev Blu-ray in DVD je bila dodana možnost počasnega predvajanja.
 • Predvajanju medijev Blu-ray in DVD je bila dodana možnost predvajanje posameznih sličic.
 • Izboljša združljivost za boljše delovanje z nekaterimi BD-ROM-i.
 • Izboljšanje predvajanja plošč BD-ROM

Velja za modele:

 • BDV-E300
 • BDV-E800W
 • BDV-E801
 • BDV-Z7

Prosimo, izberite metodo, ki jo želite uporabiti za posodobitev vašega predvajalnika Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System:


 • Mrežna nadgradnja:
  • Mrežna nadgradnja je neposredni postopek, zato je zelo priporočljivo, da uporabite ta način nadgradnje.
  • Predvajalnik Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System boste morali s pomočjo kabla Ethernet povezati z internetom.

Kliknite tukaj za ogled navodil

Kliknite tukaj za ogled navodil

Mrežna nadgradnja:

bdp
 • Prosimo, da pazljivo in podrobno preberete vse informacije, preden prenesete in namestite katerokoli datoteko. V primeru neupoštevanja navodil se lahko predvajalnik preneha odzivati ali pa ga bo treba popraviti.
 • Ta pripomoček je za uporabo namenjen samo s predvajalniki Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System, ki so na prodaj v Evropi. Vsi modeli niso na voljo v vseh državah.
 • Če želite uporabiti to metodo nadgradnje, mora biti predvajalnik pravilno priključen na internet.
 • Če želite izvesti nadgradnjo vdelane programske opreme, mora biti predvajalnik priključen na združljiv televizor.
 • Postopek nadgradnje vdelane programske opreme traja od 15 do 30 minut, odvisno od konfiguracije sistema in mrežne povezave.

Navodila:

 • Preden začnete:
 1. Vključite televizor in izberite vhod, na katerega je priključen predvajalnik Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System.
 2. S pomočjo kabla Ethernet priključite terminal LAN na predvajalniku Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System na internet.
 3. Vključite predvajalnik Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System.
 4. Če je v predvajalnik vstavljena plošča, to ploščo odstranite.
 • Izvajanje nadgradnje:
 1. V meniju xross media bar™ s tipkami s puščicami na daljinskem upravljalniku označite možnost "Setup" - "Network Update" [Nastavitve - Mrežna posodobitev] in pritisnite gumb ENTER.
 2. Na televizorju se prikaže sporočilo "Perform version update?" [Izvedem posodobitev različice?].
 3. Izberite OK [V redu] in pritisnite gumb ENTER.
 4. Začne se postopek prenosa in na televizorju se prikaže zaslon za prenos.
 5. Med prenosom je na televizorju in sprednjem zaslonu predvajalnika prikazano sporočilo "DL/*9".

  Opomba: Oznaka "*" se spreminja od "0" do "9," prikazuje pa napredovanje prenosa.
 6. Ko je prenos končan, se začne nadgradnja in na sprednjem zaslonu predvajalnika se prikaže "UPDATING".
 7. Med namestitvijo nadgradnje je na sprednjem zaslonu predvajalnika prikazano sporočilo "VUP*/9".
 8. Nadgradnja vdelane programske opreme je zaključena, ko se na zaslonu predvajalnika prikaže napis "COMPLETE" [DOKONČAJ].

  POZOR!! Predvajalnika ne uporabljajte in ga ne izklopite, dokler je prikazano to sporočilo. V nasprotnem primeru se predvajalnik Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System lahko preneha odzivati ali pa ga bo treba popraviti.
 9. Predvajalnik Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System se bo samodejno izključil.
 10. Vključite predvajalnik Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System.
 11. Preverite različico trenutne vdelane programske opreme, da boste potrdili, ali je bila nadgradnja uspešno nameščena.

  Opomba: Če so zadnje tri številke različice 011 je bila vdelana programska oprema uspešno nadgrajena.

Možne težave z mrežno posodobitvijo

Na zaslonu se izmenično prikazujeta napisa "UPDATE" [POSODOBITEV] in "INCOMPLETE" [NEDOKONČANO].

 1. Izključite napajalni kabel in ga znova vključite.
 2. Vključite sistem za domači kino Blue-Ray/DVD.
 3. Znova izvedite postopek mrežne nadgradnje.
 4. Če težava po ponovni nadgradnji ni odpravljena, kontaktirajte Sony.


Med mrežno nadgradnjo se na televizorju prikaže napis "Connection status cannot be confirmed" [Stanje povezave ni moč potrditi] in vdelane programske opreme ne morete nadgraditi.

Težava je morda v mrežni povezavi. Preverite nastavitve sistema za domači kino Blu-Ray/DVD.

 1. Preverite, ali je kabel LAN vstavljen v priključek.
 2. Preverite mrežne nastavitve in ali ima sistem za domači kino Blu-Ray/DVD lasten naslov IP. Če uporabljate strežnik proxy, v polje "Proxy Server" [Strežnik Proxy] vpišite naslov IP strežnika proxy, ki ga uporabljate in ne ime gostitelja proxy.
 3. Znova izvedite postopek mrežne nadgradnje.


Med posodobitvijo je bilo prekinjeno napajanje.

Znova vključite sistem. Znova izvedite postopek mrežne nadgradnje.Ko po nadgradnji vključite sistem za domači kino za predvajanje plošč Blu-Ray/DVD, se na zaslonu nenehno prikazuje napis "WELCOME" [DOBRODOŠLI].

Kontaktirajte Sony..Nadgradnja vdelane programske opreme (ne prenos) se po več kot 30 minutah ne zaključi.

 1. Izvlecite električni kabel (napajalni kabel) iz vtičnice (električno omrežje) in ga čez nekaj minut znova vstavite v vtičnico.
 2. Vključite sistem za domači kino Blue-Ray/DVD.
 3. Znova izvedite postopek mrežne nadgradnje.
 4. Če težava po ponovni nadgradnji ni odpravljena, kontaktirajte Sony.


Sistem po 3D posodobitvi ne oddaja 3D signala, tudi če je sistem priključen na TV, ki je združljiv s 3D.


TV, ki je združljiv s 3D, priključite preko povezave HDMI.
Izvedite naslednje:

 1. Pritisnite ""HOME"" [DOMOV].
  Na TV-zaslonu se prikaže domači meni.
 2. Pritisnite , da izberete možnost "Setup" [Nastavitve].
 3. Pritisnite , da izberete "Screen Settings" [Nastavitve zaslona], nato pa pritisnite Enter.
 4. Pritisnite , da izberete "Output Video Format" [Oblika zapisa izhodnega videa], nato pa pritisnite Enter.
 5. Pritisnite, da izberete "HDMI", nato pa pritisnite Enter.
 6. Izberite "Auto" [Samodejno] in za dokončanje nastavitev sledite napotkom na zaslonu.

Ustvarjanje plošče za nadgradnjo, ki jo boste vstavili v predvajalnik Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System

Če ste s pomočjo možnosti "Mrežna nadgradnja" uspešno nadgradili sistem Blu-ray, ta postopek ni potreben.

Velja za modele:

 • BDV-E300
 • BDV-E800W
 • BDV-E801
 • BDV-Z7

Če model vašega sistema BD tukaj ni naveden, kliknite tukaj in izberite ustrezni model.

Opozorilo:

 • Ta pripomoček je namenjen za uporabo samo s sistemom za domači kino Blu-Ray Disc/DVD, kot je na prodaj v Evropi. Vsi modeli niso na voljo v vseh državah.
 • Natančno upoštevajte navodila za nadgradnjo. V primeru neupoštevanja navodil lahko pride do prekinitve postopka nadgradnje, zaradi česar se bo sistem nehal odzivati ali pa ga bo treba popraviti.
 • Ne izklapljajte sistema in ga ne odklapljajte z električnega omrežja. Prekinitev električnega napajanja med nameščanjem nadgradnje vdelane programske opreme lahko povzroči, da se sistem neha odzivati ali da ga je treba popraviti.
 • Ponastavljene bodo tovarniške nastavitve sistema za domači kino Blu-Ray Disc/DVD. Po namestitvi nadgradnje boste morali vaš sistem znova konfigurirati.
 • Nadgradnjo vdelane programske opreme zapišite na nov CD-R, ki je primeren za zapisovanje. Sistem morda ne bo pravilno prebral umazane ali opraskane plošče.
 • Priporočen operacijski sistem za prenos nadgradnje programske opreme:
  • Priporočljivo je uporabiti Windows® Vista®, Windows® XP ali Windows® 7.
 • Potrebujete računalnik z zapisovalnikom CD-jev.

Preverite različico vdelane programske opreme sisteme za domači kino:

 • Vključite televizor in izberite vhod, na katerega je priključen sistem za domači kino BDV-E300/E800W/E801/Z7.
 • Vključite sistem za domači kino BDV-E300/E800W/E801/Z7.
 • Če sistem za domači kino začne predvajati ploščo, pritisnite gumb "STOP" in počakajte, da se na televizorju prikaže moder zaslon Sony Blu-Ray Disc™.
 • V zaslonu "XrossMediaBar" (XMB™) s tipkami s puščicami na daljinskem upravljalniku označite možnost "Setup" > "System Settings" [Nastavitve > Sistemske nastavitve] in pritisnite gumb ENTER.
 • S tipkami s puščicami na daljinskem upravljalniku označite možnost "System Information" [Informacije o sistemu] in pritisnite gumb ENTER.
 • Na televizorju bo prikazana različica vdelane programske opreme, ki je trenutno nameščena na BDV-E300/E800W/E801/Z7:

  RAZLIČICA PROGRAMSKE OPREME XX.X.006

  Če je številka različice programske opreme večja od 011, posodobitve programske opreme ni treba namestiti.

Postopek prenosa:

 1. Prenesite datoteko UPDATA_13x011.ZIP v začasni imenik ali imenik za prenos (zapomnite si mesto imenika).
 2. Pojdite v mapo, v katero ste prenesli datoteko, in preverite, ali je datoteka UPDATA_13x011.ZIP velika 48,165,706 bajtov.
 3. Z desno miškino tipko kliknite na datoteko UPDATA_13x011.ZIP in izberite "Lastnosti".
 4. V zaslonu "UPDATA_13x011.ZIP Lastnosti" preverite, ali je navedena "Velikost:" enaka "46,9 MB (48,165,706 bajtov)". 5. Datoteko UPDATA_13x011.ZIP razširite na želeno mesto.
 6. Razširjeni datoteki bosta poimenovani "BD13-VUD.BIN" in "SONY_VUP.ID"
 7. Če želite ustvariti ploščo za nadgradnjo vdelane programske opreme, razširjeni datoteki ("BD13-VUD.BIN" in "SONY_VUP.ID") zapišite na ploščo CD-R. (Ne uporabljajte formata ISO9660, če uporabljate programsko opremo za zapisovanje.)

Pomembna opozorila:

 • Ko uporabljate programsko opremo za zapisovanje DVD/CD plošč, izberite obliko zapisa UDF.
 • Plošča mora biti dokončana.
 • Preverite, ali je bilo zapisovanje plošče pravilno dokončano brez napak. V primeru dvoma ustvarite novo ploščo za nadgradnjo.
 • Če boste uporabili format ISO9660, plošča za nadgradnjo morda ne bo koristna.
 • Ploščo za nadgradnjo ustvarite samo na način, ki je opisan zgoraj.

Postopek nadgradnje vdelane programske opreme:

 • Opozorilo:

  - Med postopkom nadgradnje ne izklapljajte sistema in ga ne odklapljajte z električnega napajanja. Vaš sistem se lahko sicer poškoduje in postane neuporaben, morda ga bo treba popraviti.

  - Dokler nadgradnja ni končana, ne pritiskajte nobenih gumbov, razen tistih, za katere ste pozvani. Vaš sistem se lahko sicer poškoduje in postane neuporaben, morda ga bo treba popraviti.
 1. Vključite televizor in izberite vhod, na katerega je priključen sistem za domači kino BD/DVD.
 2. Vključite sistem za domači kino BD/DVD.
 3. Ploščo za posodobitev vstavite v sistem za domači kino in zaprite predal za ploščo.
 4. Ko je plošča naložena, se prikaže sporočilo Perform version update? [Izvedem posodobitev različice?]. 5. Izberite OK [V redu] in pritisnite gumb ENTER.
 6. Začne se postopek prenosa in na zaslonu sistema se prikaže "UPDATE" ["POSODOBITEV"].
 7. Med posodabljanjem:
  UPDATE */9 (zasveti) ("*" se iz "0" spremeni v "9," označuje napredek) se prikaže na zaslonu sistema. 8. Posodobitev vdelane programske opreme je zaključena, ko se na zaslonu sistema prikaže napis COMPLETE! [DOKONČANO!].
  Sistema ne uporabljajte in ga ne izklopite, dokler je prikazano to sporočilo. V nasprotnem primeru se lahko sistem za domači kino BD/DVD preneha odzivati ali ga je treba popraviti.
 9. Ploščo za posodobitev vzemite iz sistema.
 10. Vključite sistem za domači kino BD/DVD.
 11. Preverite različico vdelane programske opreme:Mogući problemi u vezi sa metodom korišćenja diska za nadogradnju

Na zaslonu sistema se prikaže sporočilo "SYS ERR" ali "UPDATE NG".

 1. Izvucite mrežni utikač iz utičnice, pa ga ponovo utaknite.
 2. Uključite napajanje BD/DVD sistem kućnog bioskopa.
 3. Ako se simptom ne reši posle ponovljene nadogradnje, izvadite disk iz sistema i obrišite datoteke nadgoradnje sa računara.
 4. Ponovo preuzmite nadogradnju i pratite gorenavedenu proceduru u potpunosti da biste kreirali novi disk nadogradnje i instalirali nadogradnju firmvera.
 5. Ako problem i dalje postoji, molimo obratite se kompaniji Sony.


Poruka "UPDATE" [NADOGRADNJA U TOKU] se ne prikazuje na displeju prednje ploče sistema kada se stavi disk za nadogradnju.

Izvadite disk iz sistema i obrišite datoteke nadogradnje sa svog računara. Ponovo preuzmite nadogradnju i pratite gorenavedenu proceduru u potpunosti da biste kreirali novi disk nadogradnje i instalirali nadogradnju firmvera.NAPAJANJE je isključeno za vreme nadogradnje.

Ostavite disk za nadogradnju u fioci za disk i ponovo uključite sistem. Nadogradnja treba da se pokrene automatski.Datoteka nadogradnje UPDATA_13x011.ZIP koju sam preuzeo/la sa web lokacije za nadogradnju ne može da se raspakuje.

Preuzimanje možda nije uspešno obavljeno. Obrišite preuzetu datoteku i ponovo je preuzmite.Nadogradnja firmvera se ne završava i nakon rada od preko 30 minuta.

 1. Izvucite AC mrežni kabl (za napajanje) iz zidne utičnice i posle nekoliko minuta ga ponovo priključite.
 2. Uključite napajanje BD/DVD sistem kućnog bioskopa.
 3. Molimo da ponovo izvršite proceduru mrežne nadogradnje.
 4. Ako se simptom ne reši posle ponovljene nadogradnje, molimo obratite se kompaniji Sony.
 • Registrirajte izdelek

  Pridobite dostop do vseh informacij, imejte izdelek vedno posodobljen in izkoristite odlične ponudbe

 • Skupnost Sony

  Obiščite našo skupnost ter delite svoje izkušnje in rešitve z drugimi Sonyjevimi strankami

 • Stik s podporo

  Obrnite se na Sonyjevo ekipo za podporo

 • Popravila in garancija

  Dogovorite se za popravilo, temu sledite ali se mu celo izognite