O tem prenosu

O tej nadgradnji:

Ta pripomoček je namenjen posodobitvi vdelane programske opreme BDV-IT1000 na različico 010 in predstavlja naslednje prednosti:

Izboljšanje v primerjavi z vdelano programsko opremo različice 006:

 • Večja združljivost BD-Java, ki izboljša delovanje z nekaterimi BD-ROM-i.
 • Izboljša delovanje BD-Live ter interaktivnost.

Opozorilo:

 • Pripomoček je primeren za uporabo samo z BDV-IT1000, ki je na prodaj v Evropi. Vsi modeli niso na voljo v vseh državah.
 • Pazljivo sledite navodilom UPDATE_BDV1000_VER010.EXE. V primeru neupoštevanja navodil lahko pride do prekinitve postopka UPDATE_BDV1000_VER010.EXE, zaradi česar se bo sistem za domači kino nehal odzivati ali pa ga bo treba popraviti.
 • Ne izklapljajte sistema za domači kino in ga ne odklapljajte iz električnega omrežja. Zaradi prekinitve električnega napajanja med nameščanjem vdelane programske opreme UPDATE_BDV1000_VER010.EXE se lahko sistem za domači kino neha odzivati ali ga je treba popraviti.

Informacije o datoteki

Ime datoteke

 • UPDATE_BDV1000_VER010.EXE

Velikost datoteke

 • -

Priprava

Posodobitev vdelane programske opreme BDV-IT1000 lahko izvedete na dva načina:

 • Mrežna posodobitev:
  • Mrežna posodobitev je neposreden postopek, zato je zelo priporočljivo, da uporabite ta način.
  • BDV-IT1000 boste morali s pomočjo kabla Ethernet povezati z internetom.
 • Ustvarjanje plošče za posodobitev, ki jo boste vstavili v BDV-IT1000.
  • Posodobitev vdelane programske opreme zapišite na nov CD-R, ki je primeren za zapisovanje. Sistem za domači kino morda ne bo pravilno prebral umazane ali opraskane plošče.
  • Potrebujete računalnik z zapisovalnikom CD-jev in programsko opremo za zapisovanje.
  • Prenesena datoteka bo ustvarila sliko ISO. Slika ISO (.iso) je slika diska datotečnega sistema ISO 9660.
  • Večina pripomočkov za zapisovanje na CD je primernih za zapisovanje datotek ISO na disk. Za več informacij glejte pomoč vaše programske opreme za zapisovanje CD-jev.
   NE UPORABLJAJTE PLOŠČ CD-RW. Priporočljivo je uporabiti ploščo CD-R.

Preverite različico vdelane programske opreme sisteme za domači kino:

 • Vključite televizor in izberite vhod, na katerega je priključen sistem za domači kino BDV-IT1000.
 • Vključite sistem za domači kino BDV-IT1000.
 • Če sistem za domači kino začne predvajati ploščo, pritisnite gumb "STOP" in počakajte, da se na televizorju prikaže moder zaslon Sony Blu-Ray Disc™.
 • V zaslonu "XrossMediaBar" (XMB™) s tipkami s puščicami na daljinskem upravljalniku označite možnost "Setup" > "System Settings" [Nastavitve > Sistemske nastavitve] in pritisnite gumb ENTER.
 • S tipkami s puščicami na daljinskem upravljalniku označite možnost "System Information" [Informacije o sistemu] in pritisnite gumb ENTER.
 • S tipkami s puščicami na daljinskem upravljalniku izberite možnost "System Information" [Informacije o sistemu] in pritisnite gumb ENTER.
 • Na televizorju bo prikazana različica vdelane programske opreme, ki je trenutno nameščena na BDV-IT1000:

  RAZLIČICA PROGRAMSKE OPREME XX.X.006

  Če je številka različice programske opreme večja od 010, posodobitve programske opreme ni treba namestiti.

Mrežna posodobitev je neposreden postopek, zato je zelo priporočljivo, da za posodobitev vdelane programske opreme BDV-IT1000 uporabite ta način.

Če BDV-IT1000 ne morete povezati na internet, uporabite način "Plošča za posodobitev", ki je opisan v nadaljevanju.

 • Prosimo, da pazljivo in podrobno preberete vse informacije, preden prenesete in namestite katerokoli datoteko. V primeru neupoštevanja navodil se lahko sistem za domači kino preneha odzivati ali pa ga bo treba popraviti.
 • Če želite uporabiti to metodo posodobitve, mora biti sistem za domači kino pravilno priključen na internet.
 • Če želite izvesti posodobitev vdelane programske opreme, mora biti sistem za domači kino priključen na združljiv televizor.

Postopek posodobitve vdelane programske opreme traja od 15 do 30 minut, odvisno od konfiguracije sistema in mrežne povezave.

 1. Vključite televizor in izberite vhod, na katerega je priključen sistem za domači kino BD/DVD.
 2. Uporabite kabel Ethernet in priključite terminal LAN na sistemu za domači kino na internet.
 3. Vključite sistem za domači kino BD/DVD.
 4. Če je v sistem vstavljena plošča, to ploščo odstranite.
 5. V zaslonu XrossMediaBar (XMB®) s tipkami s puščicami na daljinskem upravljalniku označite možnost Setup - Network Update [Nastavitve - Mrežna posodobitev] in pritisnite gumb ENTER.
 6. Prikaže se sporočilo Perform version update? [Izvedem posodobitev različice?] 7. Izberite OK [V redu] in pritisnite gumb ENTER.
 8. Začne se postopek prenosa in prikaže se zaslon za prenos.
  DOWNLOAD */9 (zasveti) ("*" se iz "0" spremeni v "9," označuje napredek) se prikaže na zaslonu sistema. 9. Ko je postopek prenosa zaključen, se začne posodobitev in na zaslonu sistema se prikaže sporočilo UPDATE.
 10. Med posodabljanjem:
  UPDATE */9 (zasveti) ("*" se iz "0" spremeni v "9," označuje napredek) se prikaže na zaslonu sistema.
 11. Posodobitev vdelane programske opreme je zaključena, ko se na zaslonu sistema prikaže napis COMPLETE! [DOKONČANO!].
  Sistema ne uporabljajte in ga ne izklopite, dokler je prikazano to sporočilo. V nasprotnem primeru se lahko sistem za domači kino BD/DVD preneha odzivati ali ga je treba popraviti.
 12. Sistem za domači kino BD/DVD se bo samodejno izključil.
 13. Vključite sistem za domači kino BD/DVD.
 14. Preverite različico vdelane programske opreme:Možne težave z mrežno posodobitvijo

Na zaslonu sistema se prikaže sporočilo "SYSTEM ERR" ali "UPDATE NG".

 1. Izključite in znova vključite napajalni kabel.
 2. Vključite sistem za domači kino BD/DVD.
 3. Znova izvedite postopek mrežne posodobitve.
 4. Če težava po ponovni posodobitvi ni odpravljena, kontaktirajte Sony.

Med mrežno posodobitvijo se na televizorju prikaže napis "Connection status cannot be confirmed" [Stanje povezave ni moč potrditi] in vdelane programske opreme ne morete posodobiti.

Težava je morda v mrežni povezavi. Preverite nastavitve sistema za domači kino.

 1. Preverite, ali je kabel LAN vstavljen v priključek.
 2. Preverite mrežne nastavitve in ali ima sistem za domači kino BD/DVD lasten naslov IP. Če uporabljate strežnik proxy, v polje "Proxy Server" [Strežnik Proxy] vpišite naslov IP strežnika proxy, ki ga uporabljate in ne ime gostitelja proxy.
 3. Znova izvedite postopek mrežne posodobitve.

Med posodobitvijo je bilo prekinjeno napajanje.

Znova vključite sistem za domači kino BD/DVD. Znova izvedite postopek mrežne posodobitve.

Postopek mrežne posodobitve je sestavljen iz dveh delov, najprej prenos in nato posodobitev. Če po prenosu postopek posodobitve vdelane programske opreme ni zaključen tudi po 30 minutah.
Kontaktirajte Sony..

Če BDV-IT1000 ne morete povezati na internet, uporabite način posodobitve s pomočjo plošče za posodobitev.
Če ste s pomočjo "Mrežne posodobitve" uspešno posodobili BDV-IT1000, ta postopek ni potreben.

 • Natančno upoštevajte navodila za posodobitev. V primeru neupoštevanja navodil lahko pride do prekinitve postopka posodobitve, zaradi česar se bo sistem za domači kino nehal odzivati ali pa ga bo treba popraviti.
 • Ne izklapljajte sistema za domači kino in ga ne odklapljajte iz električnega omrežja. Zaradi prekinitve električnega napajanja med nameščanjem posodobitve vdelane programske opreme se lahko sistem za domači kino neha odzivati ali ga je treba popraviti.
 • Posodobitev vdelane programske opreme zapišite na nov CD-R, ki je primeren za zapisovanje. Sistem za domači kino morda ne bo pravilno prebral umazane ali opraskane plošče.
 • Priporočen operacijski sistem za prenos posodobitve programske opreme:
  • Potrebujete Microsoft® Windows® 98SE ali novejši.
  • Priporočljivo je uporabiti Windows® Vista®, Windows® XP ali Windows® 2000 (Service Pack 4).
 • Potrebujete računalnik z zapisovalnikom CD-jev in programsko opremo za zapisovanje.
 • Večina pripomočkov za zapisovanje na CD je primernih za zapisovanje datotek ISO na disk. Za več informacij glejte pomoč vaše programske opreme za zapisovanje CD-jev.

Postopek prenosa:

 1. Datoteko UPDATE_BDV1000_VER010.EXE prenesite v začasni imenik ali imenik za prenos (zapomnite si mesto imenika).
 2. Odprite mapo v katero ste prenesli datoteko in preverite, ali je datoteka UPDATE_BDV1000_VER010.EXE velika 51.284.992 bajtov.
 3. Z desno miškino tipko kliknite na datoteko UPDATE_BDV1000_VER010.EXE in izberite "Lastnosti".
 4. V zaslonu "UPDATE_BDV1000_VER010.EXE Lastnosti" preverite, ali je navedena "Velikost:" enaka 49,4 MB (51.284.992 bajtov)". 5. Dvokliknite datoteko UPDATE_BDV1000_VER010.EXE, da razširite posodobitev vdelane programske opreme.
 6. V pogovorno okno UPDATE_BDV1000_VER010.EXE vpišite mesto ali kliknite gumb "Browse ..." [Brskaj ...] in izberite mesto za razširjene podatke ter kliknite "OK" [V redu]. Datoteka UPDATE_BDV1000_VER010.ISO bo razširjena v izbrano mesto.
 7. S pomočjo funkcije "Burn Image" [Zapiši sliko] vaše programske opreme za zapisovanje CD-jev ustvarite ploščo za posodobitev z datoteko UPDATE_BDV1000_VER010.ISO.

  Pomembna opozorila:
  • Plošča mora biti dokončana.
  • Preverite, ali je bilo zapisovanje plošče pravilno dokončano brez napak. V primeru dvoma ustvarite novo ploščo za posodobitev.
  • Zapisovanje plošče za posodobitev, ki je bila ustvarjena s pomočjo programske opreme za paketno zapisovanje, ni podprto. (Paketno zapisovanje je tehnologija zapisovanja optičnih diskov, ki omogoča zapisovanje na medije CD podobno kot na disketo).
  • Ploščo za posodobitev ustvarite samo na način, ki je opisan zgoraj.

Postopek posodobitve vdelane programske opreme:

 • Med postopkom posodobitve ne izklapljajte sistema za domači kino in ga ne odklapljajte z električnega napajanja. Vaš sistem za domači kino se lahko sicer poškoduje in postane neuporaben, morda ga bo treba popraviti.
 • Dokler posodobitev ni končana, ne pritiskajte nobenih gumbov, razen tistih, za katere ste pozvani. Vaš sistem za domači kino se lahko sicer poškoduje in postane neuporaben, morda ga bo treba popraviti.
 1. Vključite televizor in izberite vhod, na katerega je priključen sistem za domači kino BD/DVD.
 2. Vključite sistem za domači kino BD/DVD.
 3. Ploščo za posodobitev vstavite v sistem za domači kino in zaprite predal za ploščo.
 4. Ko je plošča naložena, se prikaže sporočilo Perform version update? [Izvedem posodobitev različice?]. 5. Izberite OK [V redu] in pritisnite gumb ENTER.
 6. Začne se postopek prenosa in na zaslonu sistema se prikaže "UPDATE" ["POSODOBITEV"].
 7. Med posodabljanjem:
  UPDATE */9 (zasveti) ("*" se iz "0" spremeni v "9," označuje napredek) se prikaže na zaslonu sistema. 8. Posodobitev vdelane programske opreme je zaključena, ko se na zaslonu sistema prikaže napis COMPLETE! [DOKONČANO!].
  Sistema ne uporabljajte in ga ne izklopite, dokler je prikazano to sporočilo. V nasprotnem primeru se lahko sistem za domači kino BD/DVD preneha odzivati ali ga je treba popraviti.
 9. Ploščo za posodobitev vzemite iz sistema.
 10. Vključite sistem za domači kino BD/DVD.
 11. Preverite različico vdelane programske opreme:Možne težave z načinom posodobitve s ploščo za posodobitev

Na zaslonu sistema se prikaže sporočilo "SYS ERR" ali "UPDATE NG".

 1. Izključite in znova vključite napajalni kabel.
 2. Vključite sistem za domači kino BD/DVD.
 3. Znova sledite navodilom za uporabo plošče za posodobitev.
 4. Če težave ne morete odpraviti, kontaktirajte Sony.

Ko je plošča za posodobitev vstavljena, na zaslonu sistema za domači kino ni prikazano sporočilo "UPDATE".

Vzemite ploščo za posodobitev iz sistema za domači kino in izbrišite datoteke za posodobitev iz računalnika. Znova prenesite posodobitev in sledite celotnemu zgoraj navedenemu postopku, da ustvarite novo ploščo za posodobitev in namestite posodobitev vdelane programske opreme.

Kako lahko preverim, ali je bila plošča za posodobitev zapisana
Ko je bila plošča za posodobitev zapisana, preverite, ali je ime plošče "BV10-00010".

Med posodobitvijo je bilo prekinjeno napajanje.
Znova vključite sistem za domači kino BD/DVD in znova sledite navodilom za uporabo plošče za posodobitev.

Ko dvokliknem na datoteko za posodobitev UPDATE_BDV1000_VER010.EXE, ki je bila prenesena iz spletne strani za posodobitev, datoteka UPDATE_BDV1000_VER010.ISO ni ustvarjena in prikaže se naslednje obvestilo o napaki: "Win32 Cabinet Self-Extraction".
Prenos morda ni bil uspešen. Izbrišite preneseno datoteko in znova prenesite datoteko za posodobitev.

Posodobitev vdelane programske opreme se po več kot 30 minutah ne zaključi.
Kontaktirajte Sony..

 • Registrirajte izdelek

  Pridobite dostop do vseh informacij, imejte izdelek vedno posodobljen in izkoristite odlične ponudbe

 • Skupnost Sony

  Obiščite našo skupnost ter delite svoje izkušnje in rešitve z drugimi Sonyjevimi strankami

 • Stik s podporo

  Obrnite se na Sonyjevo ekipo za podporo

 • Popravila in garancija

  Dogovorite se za popravilo, temu sledite ali se mu celo izognite