Primerni modeli

 • DSC-HX5V z vdelano programsko opremo razliice 01.

  Posodobitev vdelane programske opreme opravite, e serijska tevilka naprave ustreza spodaj navedenemu razponu serijskih tevilk:

  1450001~1488430
  7452701~7525448

O tem prenosu

O tej posodobitvi (27/08/2010)

Zahvaljujemo se vam za vae trajno zanimanje za izdelke Sony.

Sony vedno skrbi za kakovost in zadovoljstvo svojih strank, zato vam tokrat ponujamo posodobitev vdelane programske opreme za fotoaparat DSC-HX5V. Za ve informacij o prenosu in namestitvi te posodobitve vdelane programske opreme glejte poglavje "Prenos in namestitev", ki ga najdete v nadaljevanju.

Pomembno:

V primeru vpraanj glede posodobitve vdelane programske opreme kontaktirajte SonyPreverite serijsko tevilko vaega fotoaparata

Posodobitev vdelane programske opreme opravite, e serijska tevilka naprave ustreza spodaj navedenemu razponu serijskih tevilk:

 • 1450001~1488430
 • 7452701~7525448


Preverite razliico vdelane programske opreme vaega fotoaparata

e elite preveriti razliico vdelane programske opreme vaega fotoaparata, sledite spodaj navedenim navodilom.
e je razliica vdelane programske opreme 02 ali noveja, posodobitev ni potrebna.

 1. Poskrbite, da bo fotoaparat izklopljen.
 2. Pritisnite gumb Play Back [Predvajaj] na fotoaparatu in hkrati pritisnite tipko za poveavo proti strani T.
 3. Pritisnite gumb Menu [Meni] na fotoaparatu.
 4. Izberite Setup [Nastavitve] na fotoaparatu.
 5. Na fotoaparatu se prikae seznam Main Setting [Glavne nastavitve]. Razliica vdelane programske opreme se prikae, kot je prikazano spodaj.

Izboljšave

 • Ta posodobitev vdelane programske opreme odpravi teavo, ko se v doloenih primernih nastavitev ure na DSC-HX5V ob prejemu informacij GPS o datumu ponastavi.

Sistemske zahteve

 • Strojna oprema raunalnika
  • Prostor na trdem disku: 200 MB ali ve
  • RAM: 512 MB ali ve
 • Napajanje fotoaparata
  • Popolnoma napolnjena baterija za ponovno polnjenje NP-BG1 ali NP-FG1
   ali
   Omreni napajalnik AC-LS5A (kupite ga posebej) in kabel VMC-MD2 (kupite ga posebej)

   Opomba: posodobitev lahko izvedete le, e je raven napolnjenosti baterije (tri oznake) ali ve. Svetujemo vam, da uporabite popolnoma napolnjeno baterijo ali omreni napajalnik AC-LS5A (kupite ga posebej).
 • Kabel USB je priloen fotoaparatu. (ko uporabljate baterijo).

Namesti

Pomembna opozorila:

 • Med izvajanjem posodobitve vdelane programske opreme uporabite popolnoma napolnjeno baterijo NP-BG1 ali NP-FG1 oz. omrežni napajalnik AC-LS5A (kupite ga posebej).
 • Ne odstranite baterije ali omrežnega napajalnika med izvajanjem posodobitve, saj v nasprotnem primeru fotoaparata zaradi nenadne prekinitve napajanja morda ne boste mogli upravljati.

1. korak: prenesite nadgradnjo vdelane programske opreme

 1. V računalnik se vpišite kot skrbnik računalnika.
 2. Ko boste prebrali izjavo, kliknite gumb [Sprejmi] spodaj.
 3. Začel se bo prenos datoteke [DSCHX5V2.exe] (29.3MB (30 755 864 bajtov)).
 4. Datoteko shranite na namizje računalnika (priporočeno).

2. korak: nadgradite vdelano programsko opremo fotoaparata

 1. Zaprite vse zagnane programe na vašem računalniku.
 2. Dvokliknite datoteko [DSCHX5V2.exe], ki ste jo prenesli, da se odpre okno Firmware Upgrader [Nadgradnja vdelane programske opreme].


  Prikaže se okno Firmware Upgrader [Nadgradnja vdelane programske opreme].

 3. Glede na navodila v oknu Firmware Upgrader [Nadgradnja vdelane programske opreme] na fotoaparatu izberite Menu [Meni] --> Setup [Nastavitve] --> USB Connection [Povezava USB] in preverite, ali je izbrana možnost Mass Storage [Masovni pomnilnik].
  Če ni izbrana možnost Mass Storage [Masovni pomnilnik], izberite Mass Storage [Masovni pomnilnik]. 4. S priloženim USB kablom povežite fotoaparat in računalnik.
  Opomba: Ko je fotoaparat povezan z računalnikom, se LCD-zaslon fotoaparata izključi. Nadaljujte z naslednjim korakom.
 5. Preverite, ali je v pladnju opravil v spodnjem desnem kotu računalniškega zaslona prikazana ikona "Safely Remove Hardware" [Varno odstranjevanje strojne opreme].
 6. Ko boste preveriti zgoraj navedene napotke, v oknu Firmware Upgrader [Nadgradnja vdelane programske opreme] kliknite Next [Naprej]. V oknu Firmware Upgrader [Nadgradnja vdelane programske opreme] se prikaže slika 1, na LCD-zaslonu fotoaparata pa se prikaže slika 2.
  Opomba: Od tega koraka naprej ne izključite fotoaparata, dokler se postopek nadgradnje vdelane programske opreme ne zaključi.

  Slika 1


  Slika 2


 7. Ko boste preverili zaslona, ki sta prikazana na sliki 1 in sliki 2, kliknite Next [Naprej]. V spodnjem levem delu zaslona sta prikazani trenutna različica in različica po nadgradnji. (Slika 3)
 8. Ko boste preverili zaslon, ki je prikazan na sliki 3, kliknite Next [Naprej].

  Če se prikaže zaslon, ki je prikazan v sliki 4, nadgradnja ni potrebna. Prekinite povezavo USB in kliknite Finish [Dokončaj]. Izključite fotoaparat, odstranite baterijo in/ali napajalnik, znova vstavite baterijo ali priključite napajalnik in vključite fotoaparat.

  Slika 3


  Slika 4


 9. Kliknite ikono "Safely Remove Hardware" [Varno odstranjevanje strojne opreme] v pladnju opravil v spodnjem desnem kotu računalniškega zaslona, da prekinete povezavo USB, kot kaže slika 5.
  Opomba: USB-kabel naj bo priključen, tudi ko je prekinjena USB-povezava z računalnikom.

  Slika 5


 10. Za ponastavitev fotoaparata pritisnite upravljalni vrtljivi gumb fotoaparata.


  Opomba: Ko pritisnete tipko, se zaslon izklopi. Nadaljujte z naslednjim korakom.

 11. Po ponastavitvi poteka preverjanje ponovne vzpostavitve povezave s fotoaparatom in prikaže se zaslon na sliki 6.
 12. Kliknite Run [Zaženi] za začetek nadgradnje. Med nadgradnjo se prikaže vrstica napredovanja (približno 4 minute).
  Opomba: med nadgradnjo nikoli ne izključite fotoaparata ali izklopite kabel USB.

  Slika 6


 13. Ko je nadgradnja zaključena, se pojavi zaslon, ki je prikazan na sliki 7. Kliknite Finish [Dokončaj] in izvlecite kabel USB.

  Slika 7


 14. Izključite fotoaparat, odstranite baterijo in/ali napajalnik, znova vstavite baterijo ali priključite napajalnik in vključite fotoaparat.

3. korak: Preverite, ali je različica vdelane programske opreme vašega fotoaparata 02.

 1. Poskrbite, da bo fotoaparat izklopljen.
 2. Pritisnite gumb Play Back [Predvajaj] na fotoaparatu in hkrati pritisnite tipko za povečavo proti strani T.
 3. Pritisnite gumb Menu [Meni] na fotoaparatu.
 4. Izberite Setup [Nastavitve] na fotoaparatu.
 5. Na fotoaparatu se prikaže seznam Main Settings [Glavne nastavitve]. Različica vdelane programske opreme je prikazana, kot je prikazano spodaj.

Informacije o datoteki

Ime datoteke

 • DSCHX5V2.exe

Velikost datoteke

 • -
 • Registrirajte izdelek

  Pridobite dostop do vseh informacij, imejte izdelek vedno posodobljen in izkoristite odlične ponudbe

 • Skupnost Sony

  Obiščite našo skupnost ter delite svoje izkušnje in rešitve z drugimi Sonyjevimi strankami

 • Stik s podporo

  Obrnite se na Sonyjevo ekipo za podporo

 • Popravila in garancija

  Dogovorite se za popravilo, temu sledite ali se mu celo izognite