O tem prenosu

 • Datum objave: 23-06-2016
 • Ime: Posodobitev vdelane programske opreme na razl. 1700
 • Velja za te modele: MEX-XB100BT
 • Prednosti in izboljšave:
   • Odpravlja težave v redkih primerih, ko se zvočna enota samodejno ponastavi ob preklopu vžiga iz položaja ACC OFF (izklop dodatne opreme) v ACC ON (vklop dodatne opreme).
   • Odpravi težavo, ko se zvočna enota ne zažene (ne preklopi iz stanja mirovanja) ob zagonu avtomobilskega motorja.
   • Opomba: Če se enota ne zažene ob zagonu avtomobilskega motorja in težave ne morete odpraviti s pritiskom gumba za ponastavitev na glavni enoti, opravite naslednje korake.

    1. Izklopite avtomobilski motor
    2. Odklopite glavno enoto iz vira napajanja avtomobilskega akumulatorja in počakajte nekaj minut, nato pa glavno enoto znova povežite v vir napajanja akumulatorja
    3. Vklopite avtomobilski motor in preverite, ali se glavna enota zažene
    4. Posodobite vdelano programsko opremo izdelka

 • Velja za naslednje različice vdelane programske opreme:
  • Če je različica vdelane programske opreme starejša od 1600, posodobite enoto
  • Če je različica vdelane programske opreme 1700 ali novejša, posodobitev ni potrebna

Kako preveriti različico vdelane programske opreme glavne enote

 1. Vklopite glavno enoto
 2. Pridržite gumb SOURCE (SRC) na glavni enoti eno sekundo, da izklopite zvočni vir in prikažete uro
 3. Pritisnite gumb MENU
 4. Obrnite upravljalni izbirnik v položaj SET GENERAL in ga pritisnite
 5. Obrnite upravljalni izbirnik v položaj SET FIRMWARE in ga pritisnite
 6. Obrnite upravljalni izbirnik v položaj FW VERSION in ga pritisnite. Prikaže se trenutna različica vdelane programske opreme. Če je prikazana različica 1700 ali novejša, posodobitev ni potrebna

Namesti

1. Priprava: kako pripraviti pomnilniško napravo USB za posodobitev vdelane programske opreme

 1. Povežite napravo USB z računalnikom in jo formatirajte tako, da izberete datotečni sistem FAT16 ali FAT32
 2. Prepričajte se, da je računalnik povezan z internetom
 3. Prenesite posodobitveno datoteko v računalnik
  • Ime datoteke: 15BTHIGH_v1700.dat
  • Velikost datoteke: 3,1 MB (3.260.480 bajtov)
 4. Kopirajte posodobitveno datoteko v korenski imenik naprave USB, povezane z računalnikom
 5. Odklopite napravo USB z računalnika

2. Posodobitev: kako posodobiti vdelano programsko opremo glavne enote s pomnilniško napravo USB

Opombe:

 • Upoštevajte vsa spodnja navodila
 • Posodobitveni postopek v avtomobilu traja približno 1 minuto
 • Parkirajte avtomobil na varnem mestu in zaženite motor, da preprečite padec napetosti pri napajanju enote

 1. Povežite pomnilnik USB z glavno enoto in preverite, ali se na zaslonu glavne enote prikaže oznaka USB NO MUSIC
 2. Pridržite gumb SOURCE (SRC) na glavni enoti eno sekundo, da izklopite zvočni vir in prikažete uro
 3. Pritisnite gumb MENU
 4. Obrnite upravljalni izbirnik v položaj SET GENERAL in ga pritisnite
 5. Obrnite upravljalni izbirnik v položaj SET AUTO OFF in ga pritisnite
 6. Obrnite upravljalni izbirnik v položaj SET A.OFF xx in nastavite možnost NO. Preverite, ali je na zaslonu enote prikazana oznaka SET A.OFF NO (glejte spodnje posnetke zaslona), in nato pritisnite upravljalni izbirnik 7. Obrnite upravljalni izbirnik v položaj SET FIRMWARE in ga pritisnite
 8. Obrnite upravljalni izbirnik v položaj FW UPDATE in ga pritisnite
 9. Obrnite upravljalni izbirnik v položaj FW UPDATE-YES in ga pritisnite. Posodobitev se zažene in na zaslonu se najprej prikaže oznaka CHECKING. Postopek traja približno 1 minuto in v primeru uspešne posodobitve se enota samodejno znova zažene iz stanja vira OFF (prikazana je ura)
 10. Preverite, ali je različica vdelane programske opreme posodobljena, tako da upoštevate zgornji postopek »Kako preveriti različico vdelane programske opreme glavne enote«. Če je prikazana različica 1700, je posodobitev vdelane programske opreme dokončana
 11. Če je bila pred posodobitvijo vdelane programske opreme uporabljena nastavitev AUTO OFF, jo znova nastavite

POMEMBNO: Priporočamo, da podatke o seznanjanju prek povezave Bluetooth, shranjene v mobilnem telefonu, izbrišete in znova izvedete seznanjanje, da preprečite morebitne težave s povezavo Bluetooth. Za podrobnosti o tem, kako izbrisati podatke o seznanjanju prek povezave Bluetooth, glejte navodila za uporabo mobilnega telefona.

 • Registrirajte izdelek

  Pridobite dostop do vseh informacij, imejte izdelek vedno posodobljen in izkoristite odlične ponudbe

 • Skupnost Sony

  Obiščite našo skupnost ter delite svoje izkušnje in rešitve z drugimi Sonyjevimi strankami

 • Stik s podporo

  Obrnite se na Sonyjevo ekipo za podporo

 • Popravila in garancija

  Dogovorite se za popravilo, temu sledite ali se mu celo izognite