Primerni modeli

Te informacije so za naslednje modele:
 • SLT-A99
 • SLT-A99V

O tem prenosu

 • Ime: Posodobitev vdelane programske opreme razl. 1.02 za SLT-A99 (Macintosh)
 • Datum izdaje: 27/08/2013
 • Prednosti in izboljšave:
  • Dodatek k sočasnemu izhodnemu načinu HDMI: med stanjem pripravljenosti snemanja videoposnetka bo fotoaparat lahko predvajal nemoten 50 fps videoposnetek istočasno tako na zunanjem monitorju, povezanem preko HDMI, kot tudi na zaslonu LCD fotoaparata.
   Opomba: fotoaparat mora biti v načinu videoposnetkov, [HDMI Info. Display] (Prikaz info. HDMI) pa mora biti nastavljen na [Off] (Izključeno).

Različica 1.02 vsebuje sledeče prednosti in izboljšave v primerjavi s prejšnjim programom:

 • Omogoča podporo za naslednje objektive, ki so združljivi s funkcijo »Dual AF« (Dvojni AF): SAL24F20Z, SAL85F14Z, SAL135F18Z, SAL70300G, SAL70200G, SAL35F14G, SAL1635Z, SAL100M28, SAL50M28, SAL85F28, SAL300F28G, SAL70400G2, SAL50F14Z
 • Omogoča podporo za naslednje objektive, ki so združljivi s funkcijo samodejne izravnave: SAL100M28, SAL50M28, SAL85F28, SAL18200, SAL20F28, SAL28F28

Preverite različico vdelane programske opreme vašega fotoaparata

Sledite spodaj navedenim navodilom, če želite preveriti različico vdelane programske opreme vašega fotoaparata.
Če je različica vdelane programske opreme Ver.1.02 ali novejša, posodobitev ni potrebna.

 1. V fotoaparatu izberite Menu [Meni] --> Setup [Nastavitve] --> Version [Različica].
 2. Različica vdelane programske opreme se prikaže, kot je prikazano spodaj.

Sistemske zahteve

Operacijski sistemi

Najnovejša različica posodobitve vdelane programske opreme je združljiva z najpogostejšimi različicami OS Microsoft Windows:
 • Windows® Vista* SP2
 • Windows® 7 SP1
 • Windows® 8
  Opombe:
  * Različica Starter ni podprta.

Strojna oprema računalnika

Najnovejša različica posodobitve vdelane programske opreme je združljiva z naslednjo strojno opremo:
 • Prostor na trdem disku: 200 MB ali več
 • RAM: 512 MB ali več
  Opomba: pred posodobitvijo vdelane programske opreme zaprite vse druge aplikacije.
 • Napajanje fotoaparata
  • Popolnoma napolnjena baterija za ponovno polnjenje NP-FM500H
   ali
   napajalnik AC-PW10AM (kupite posebej)
   Opomba: posodobitev lahko izvedete le, če je raven napolnjenosti baterije (tri oznake) ali več. Svetujemo vam, da uporabite popolnoma napolnjeno baterijo ali napajalnik AC-PW10AM (kupite ga posebej).
 • Kabel USB, ki je priložen fotoaparatu
  Opomba: učinkovitost posodobitve ni zagotovljena z uporabo katerega drugega kabla USB.

Prenesi

Pomembna opozorila:

 • Med izvajanjem posodobitve vdelane programske opreme uporabite popolnoma napolnjeno baterijo za ponovno polnjenje NP-FM500H ali napajalnik AC-PW10AM (kupite ga posebej).
 • Baterije ali napajalnika ne odstranite med izvajanjem posodobitve, saj v nasprotnem primeru fotoaparata zaradi nenadne prekinitve napajanja morda ne boste mogli upravljati.
 • Pred posodobitvijo odstranite pomnilniško kartico iz fotoaparata.
 • Med posodobitvijo ne zakrivajte senzorjev okularja ; v nasprotnem primeru bo zaslon LCD morda preklopil na iskalo. Če na zaslonu LCD ni prikaza, pritisnite gumb [ISKALO/LCD].
 1. Poskrbite, da boste prijavljeni kot uporabnik s skrbniškimi pravicami.
 2. Na dnu strani preberite izjavo in potrdite, da se strinjate s pogoji in določili, tako da označite potrditveno polje. Nato kliknite na gumb Download [Prenos].
 3. Začel se bo prenos datoteke [Update_SLTA99V102.exe] (89.7 MB (94 068 856 bytes)).
 4. Datoteko shranite na namizje vašega računalnika (priporočeno).

Namesti

Zagon posodobitve vdelane programske opreme

 1. Zaprite vse zagnane programe na vašem računalniku.
 2. Dvokliknite datoteko [Update_SLTA99V102.exe], ki ste jo prenesli, da se odpre okno Firmware Updater [Posodobitev vdelane programske opreme].


  Prikaže se okno Firmware Updater [Posodobitev vdelane programske opreme].

 3. Glede na navodila v oknu Firmware Updater [Posodobitev vdelane programske opreme] na fotoaparatu izberite Menu [Meni] --> Setup [Nastavitve] --> USB Connection [Povezava USB] in preverite, ali je izbrana možnost Mass Storage [Masovni pomnilnik].
  Če ni izbrana možnost Mass Storage [Masovni pomnilnik], izberite Mass Storage [Masovni pomnilnik]. 4. Odstranite pomnilniško kartico iz fotoaparata, če tega še niste storili.
 5. S priloženim kablom USB povežite fotoaparat in računalnik.
  Opomba: USB Mode (Način USB) se prikaže na zaslonu LCD fotoaparata.
 6. Preverite, ali je v pladnju opravil v spodnjem desnem kotu računalniškega zaslona prikazana ikona "Safely Remove Hardware" [Varno odstranjevanje strojne opreme] .
 7. Ko boste preveriti zgoraj navedene napotke, v oknu Firmware Updater [Posodobitev vdelane programske opreme] kliknite Next [Naprej]. V oknu Firmware Updater [Posodobitev vdelane programske opreme] se prikaže slika 1, na zaslonu LCD fotoaparata pa se prikaže slika 2.
  • Ko kliknete Next [Naprej], med posodobitvijo ne zakrivajte senzorjev okularja ( na sliki 2.1); v nasprotnem primeru bo zaslon LCD morda preklopil na iskalo. Če na zaslonu LCD ni prikaza, pritisnite gumb [ISKALO/LCD] ( na sliki 2.1).
  • Če se na zaslonu LCD fotoaparata ne pojavi prikaz, ki je prikazan na sliki 2, izklopite kabel USB iz fotoaparata in nadaljujte z napotki iz poglavja "Postopek za obnovo", ki je opisan na dnu strani.
  Opomba: od tega koraka naprej ne izključite fotoaparata, dokler postopek posodobitve vdelane programske opreme ni zaključen.
  Slika 1Slika 2
  Slika 2.1

 8. Ko se boste prepričali, da sta prikazana zaslona, ki sta prikazana na sliki 1 in sliki 2, kliknite Next [Naprej]. V spodnjem levem delu okna sta prikazani trenutna različica in različica po posodobitvi. (Slika 3)
 9. Ko se boste prepričali, da je Current Version (Trenutna različica)Ver.1.01 or lower, kliknite Next (Naprej).
  Če se prikaže zaslon, ki je prikazan na sliki 4, posodobitev ni potrebna. Sledite navodilu in prekinite povezavo USB ter kliknite Finish [Dokončaj]. Izključite fotoaparat, odstranite baterijo ali napajalnik, znova vstavite baterijo ali priključite napajalnik in vključite fotoaparat.
  Slika 3: Posodobitev je potrebna.

  Slika 4: Posodobitev ni potrebna.

 10. Kliknite ikono "Safely Remove Hardware" [Varno odstranjevanje strojne opreme] v pladnju opravil v spodnjem desnem kotu računalniškega zaslona, da prekinete povezavo USB, kot je prikazano na sliki 5.
  Opomba: kabel USB naj bo priključen, tudi ko prekinete povezavo USB na računalniku.
  Slika 5

 11. Za ponastavitev fotoaparata pritisnite gumb na sredini upravljalnega vrtljivega gumba fotoaparata.


  Opomba: ko pritisnete gumb gumb na sredini upravljalnega vrtljivega gumba, se zaslon izklopi. Nadaljujte z naslednjim korakom.
 12. Kliknite Next [Naprej] v oknu Firmware Updater [Posodobitev vdelane programske opreme] (slika 5).
 13. Po ponastavitvi poteka preverjanje ponovne vzpostavitve povezave s fotoaparatom in prikaže se zaslon na sliki 6.
 14. Kliknite Run [Zaženi] za začetek posodobitve. Med posodobitvijo se prikaže vrstica napredovanja (približno 5 minut).
  Opomba: med posodobitvijo nikoli ne izključite fotoaparata ali izklopite kabla USB.
  Slika 6

 15. Ko je posodobitev zaključena, se pojavi zaslon, ki je prikazan na sliki 7. Kliknite Finish [Dokončaj] in izvlecite kabel USB.
  Slika 7

 16. Izključite fotoaparat, odstranite baterijo ali napajalnik, znova vstavite baterijo ali priključite napajalnik in vključite fotoaparat.

Preverite, ali je različica vdelane programske opreme vašega fotoaparata Ver.1.02.

 1. V fotoaparatu izberite Menu [Meni] --> Setup [Nastavitve] --> Version [Različica].
 2. Različica vdelane programske opreme se prikaže, kot je prikazano spodaj.

Postopek za obnovo

Če povezava preko USB ni bila uspešna, sledite spodaj navedenim navodilom:

 1. Vključite fotoaparat.
 2. Istočasno pritisnite gumbe MENU [MENI], Playback [Predvajanje] in MOVIE [VIDEOPOSNETEK].
 3. Ko pritiskate te gumbe, izključite fotoaparat.
 4. Spustite gumbe in počakajte 30 sekund.
 5. Istočasno znova pritisnite gumbe MENU [MENI], Playback [Predvajanje] in MOVIE [VIDEOPOSNETEK].
 6. Ko pritiskate te gumbe, vključite fotoaparat.
 7. Spustite gumbe.

Ko boste opravili prej opisan postopek, poskusite znova nadaljevati s korakom 2.3. • Registrirajte izdelek

  Pridobite dostop do vseh informacij, imejte izdelek vedno posodobljen in izkoristite odlične ponudbe

 • Skupnost Sony

  Obiščite našo skupnost ter delite svoje izkušnje in rešitve z drugimi Sonyjevimi strankami

 • Stik s podporo

  Obrnite se na Sonyjevo ekipo za podporo

 • Popravila in garancija

  Dogovorite se za popravilo, temu sledite ali se mu celo izognite