Zadevni model

Te informacije so za naslednje modele:

 • ILCE-7C
 • ILCE-7CL

Zahtevani prenosi

Pred prenosom datoteke preberite ta razdelek.

Če želite namestiti to posodobitev, morate najprej prenesti gonilnik fotoaparata Sony. Za več podrobnosti preberite razdelek Kako prenesti gonilnik fotoaparata Sony v tem članku.

O tem prenosu

Prednosti in izboljšave

 • Doda funkcijo pretakanja prek vmesnika USB, da omogoči povezavo z računalnikom prek kabla USB za pretakanje v živo in komuniciranje v spletu s sliko in zvokom v visoki kakovosti.
  Opomba: Pri povezovanju naprave prek vrat USB Type-C uporabite komercialno dostopen kabel USB ali adapter za pretvorbo priključka.
 • Med snemanjem filma prilagodi funkcijo samodejnega ostrenja oči za živali.
 • Izboljša stabilnost delovanja fotoaparata.
  Opomba: Za podrobnosti o vseh posodobljenih funkcijah si oglejte Vodnik za pomoč.

Prejšnje prednosti in izboljšave

 • Odpravi težavo, pri kateri se informacije, prikazane v iskalu, morda ne prikažejo v pravem položaju.

Informacije o datoteki

Ime datoteke

 • Update_ILCE7CV200.dmg

Različica datoteke

 • 2.00

Velikost datoteke

 • 347 MB (346 967 314 bajtov)

Datum izdaje

 • 07-12-2021

Priprava

Preverjanje različice programske opreme sistema

Sledite spodnjim navodilom za preverjanje različice sistemske programske opreme. Če je različica sistemske programske opreme razl. 1.01 ali starejša, je posodobitev potrebna.

Opomba: Če se ob vklopu fotoaparata prikaže nastavitveni zaslon Date/Time (Datum/čas), se prepričajte, da so vrednosti datuma in časa nastavljene pravilno.

 1. V fotoaparatu izberite Menu (Meni) → Setup6 (Nastavitev6) → Version (Različica).
 2. Prikazana je različica sistemske programske opreme.

Sistemske zahteve

Operacijski sistem

Najnovejša različica posodobitve sistemske programske opreme je združljiva z naslednjimi različicami sistema Macintosh:

 • macOS 10.14, 10.15, 11 in 12

Strojna oprema računalnika

Najnovejša različica posodobitve sistemske programske opreme je združljiva s spodnjo strojno opremo.

 • Prostor na trdem disku: 600 MB ali več
 • Pomnilnik RAM: 600 MB ali več

Druga strojna oprema

 • Napajanje fotoaparata: uporabljajte popolnoma napolnjen paket akumulatorskih baterij NP-FZ100.
  Opomba: Posodobitev lahko izvedete le, če je raven napolnjenosti baterije (tri črtice) ali več. Svetujemo vam, da uporabljate popolnoma napolnjeno baterijo. Pred posodobitvijo sistemske programske opreme odstranite navpični ročaj.
 • Uporabite kabel USB, ki je priložen fotoaparatu.
  Opomba: Če uporabite drug kabel USB, posodobitev morda ne bo delovala.

Prenos in namestitev

Pomembno obvestilo

 • Pred posodobitvijo sistemske programske opreme zaprite vso drugo uporabniško programsko opremo.
 • Uporabite popolnoma napolnjen paket akumulatorskih baterij (NP-FZ100).
 • Med posodabljanjem ne odstranjujte baterije, saj se lahko zaradi nenadnega izklopa napajanja fotoaparat pokvari.
 • Pred začetkom posodobitve iz fotoaparata odstranite pomnilniško kartico.
 • Posodobitev sistemske programske opreme bo trajala približno 15 minut. V tem času poskrbite, da računalnik ne bo preklopil v stanje mirovanja.
  Opomba: Če računalnik preklopi v stanje mirovanja in je posodobitev prekinjena, morate ponovno izvesti celoten postopek posodobitve.
 • Ne odpirajte možnosti About This System Software Updater (O programu za posodobitev sistemske programske opreme) v meniju System Software Updater (Program za posodobitev sistemske programske opreme), ker lahko s tem povzročite napako programske opreme.
 • Fotoaparata ne povezujte z drugimi napravami, razen s svojim računalnikom.
 • Fotoaparata in računalnika ne povežite, dokler ne prejmete poziva.
 • Računalnik mora imeti vzpostavljeno internetno povezavo.
 • V skladu z navodili, prikazanimi v oknu System Software Updater (Program za posodobitev sistemske programske opreme) na fotoaparatu, izberite Menu (Meni) → Setup3 (Nastavitev3) → USB Connection (Povezava USB) in preverite, ali je izbrana možnost Mass Storage (Masovni pomnilnik). Če način Mass Storage (Masovni pomnilnik) ni izbran, ga izberite.
 • Pri računalnikih Mac s procesorji Apple Silicon (Apple M1) morate spremeniti pravilnik o varnosti. Na zaslonu About This Mac (O tem računalniku Mac) se bo prikazal element Chip (Čip), ki mu sledi ime čipa. Glejte članek How to change the security policy on Mac computers with Apple silicon (Kako spremeniti pravilnik o varnosti pri računalnikih Mac s procesorjem Apple Silicon). Pri računalnikih Mac s procesorjem Intel ta korak ni potreben.

Kako prenesti gonilnik fotoaparata Sony?

 1. Obiščite stran za prenos gonilnika fotoaparata Sony in prenesite ustrezen gonilnik.
  Opomba: Gonilki fotoaparata Sony so za računalnike Mac s procesorjem Intel drugačni kot za tiste s procesorjem Apple Silicon.
 2. Pritisnite gumb Download (Prenesi).
 3. Ko preberete izjavo, kliknite Download (Prenesi).
 4. Shranite datoteko na namizje računalnika (priporočeno).

Kako prenesti posodobitveno datoteko?

 1. Pritisnite gumb Download (Prenesi) zgoraj.
 2. Ko preberete izjavo, kliknite Download (Prenesi).
  Opomba: Datoteka Update_ILCE7CV200.dmg se bo začela prenašati.
 3. Shranite datoteko na namizje računalnika (priporočeno).
  Opomba: Velikost datoteke: 347 MB (346 967 314 bajtov)

1. korak: postopek namestitve gonilnika fotoaparata Sony.

 1. Zaprite vse programe, ki se trenutno izvajajo v računalniku.
 2. Dvokliknite datoteko Camera_Driver_2102a.dmg ali Camera_Driver_2110a.dmg, ki ste jo prenesli. V tem koraku ne priključite fotoaparata.
  Opomba: Če ste fotoaparat priklopili na računalnik, ga odklopite, preden nadaljujete postopek.
 3. Namestitveni program gonilnika fotoaparata Sony Camera Driver Installer se razširi.
 4. Dvokliknite ikono SonyCameraDriver.pkg.
 5. Odpre se zaslon namestitvenega progama. Nadaljujte v skladu z navodili.
 6. Prikaže se poziv, ali želite sistemu dovoliti zagon namestitve. Vnesite geslo za skrbniški račun.

  Opombe:
  • Če operacijski sistem prikaže pogovorno okno System Extension Blocked (Razširitev sistema blokirana; dejansko sporočilo se razlikuje glede na različico operacijskega sistema), kliknite gumb Open Security Preferences (Odpri varnostne nastavitve). Odpre se zaslon Security & Privacy (Varnost in zasebnost) operacijskega sistema macOS.
  • Če operacijski sistem ne prikaže pogovornega okna System Extension Blocked (Razširitev sistema blokirana), pojdite na 2. korak: zaženite program za posodobitev.
 7. Na zaslonu Security & Privacy (Varnost in zasebnost) odprite zavihek General (Splošno) in kliknite ikono ključa. Ko boste pozvani k vnosu gesla, vnesite geslo, ki ste ga uporabili pri prijavi s skrbniškim računom, nato kliknite gumb Unlock (Odkleni).
 8. Kliknite gumb Allow (Dovoli), da sistemu dovolite začetek nalaganja programske opreme sistema.
 9. Če se po kliku gumba Allow (Dovoli) prikaže poziv k ponovnem zagonu, ponovno zaženite računalnik in se vrnite na začetek postopka posodobitve.
 10. Če zaslon Security and Privacy (Varnost in zasebnost) ne izgine, zaprite okno.

2. korak: zaženite program za posodobitev.

 1. Dvokliknite datoteko Update_ILCE7CV200.dmg, ki ste jo prenesli. V tem koraku ne priključite fotoaparata.
 2. Datoteka Update_ILCE7CV200 se razširi.
 3. Dvokliknite ikono SystemSoftwareUpdater.
 4. Sporočilo vas pozove, da aplikaciji dovolite izvajanje sprememb. Vnesite geslo za skrbniški račun.
 5. Program System Software Updater (Program za posodobitev sistemske programske opreme) se zažene.

  Opombe:
  • Če sistem ni pripravljen na posodobitev, se pojavi sporočilo o napaki. Ukrepajte v skladu s sporočilom in znova dvokliknite SystemSoftwareUpdater.
  • Če se pojavi sporočilo You need to restart your computer. (Ponovno zaženite računalnik.), računalnik ponovno zaženite in nato ponovno dvokliknite SystemSoftwareUpdater.
  • Če se pojavi sporočilo You need to install Sony Camera Driver (Namestiti morate gonilnik fotoaparata Sony), opravite postopek, ki je opisan v 1. koraku: postopek namestitve gonilnika fotoaparata Sony. Nato ponovno dvokliknite SystemSoftwareUpdater.
  • Če se pojavi sporočilo Check the Security & Privacy setting. (Preverite nastavitve varnosti in zasebnosti.), izvedite 7. in 8. točko v 1. koraku: postopek namestitve gonilnika fotoaparata Sony. Nato ponovno zaženite računalnik in znova dvokliknite SystemSoftwareUpdater.
 6. Vklopite fotoaparat in ga s priloženim kablom USB povežite z računalnikom, na zaslonu LCD fotoaparata se prikaže USB Mode (Način USB).
 7. Kliknite Next (Naprej). V spodnjem levem delu zaslona sta prikazani številki trenutne različice in različice po posodobitvi.
  POMEMBNO: Med posodobitvijo ne izklopite fotoaparata in ne izključite kabla USB.

  Opomba: Če računalnik ne more najti naprave, se na zaslonu računalnika prikaže sporočilo Could not find the camera for this update (Fotoaparata za to posodobitev ni bilo mogoče najti). Poskusite naslednje:
  • izključite in znova priključite kabel USB;
  • če je na računalniku več vrat USB, poskusite uporabiti druga vrata.
 8. Preverite, ali je trenutna različica programske opreme razl. 1.01 ali starejša, in kliknite Next (Naprej). Če je trenutna različica sistemske programske opreme razl. 2.00, posodobitev ni potrebna. V tem primeru odklopite fotoaparat iz računalnika in kliknite Finish (Dokončaj). Izklopite fotoaparat, odstranite baterijo, jo znova vstavite in nato vklopite fotoaparat.
  • Potrebna je posodobitev.
   Slika, ki prikazuje trenutno različico sistemske programske opreme v programu System Software Updater
  • Posodobitev ni potrebna.
   Slika, ki označuje najnovejšo različico programske opreme v programu System Software Updater
 9. Fotoaparat se bo samodejno ponastavil.

  Opomba: Ikona Loading (Nalaganje) se morda ne bo prikazala, kar je odvisno od različice operacijskega sistema, ki ga uporabljate.
 10. Zaženite posodobitev. Po samodejni ponastavitvi se začne posodobitev in prikaže se vrstica napredovanja. Posodabljanje bo trajalo približno 15 minut.
  POMEMBNO: Med posodobitvijo ne izklopite fotoaparata in ne izključite kabla USB.

 11. Po končani posodobitvi se fotoaparat znova samodejno zažene.
 12. Ko se zaslon LCD znova prikaže, kliknite Finish (Dokončaj) in odklopite kabel USB.

  Opomba: Po ponovnem zagonu se včasih prikaže opozorilo o obnovitvi podatkov. To je običajno. Počakajte, da opozorilo izgine.

Opomba: Ko je pri računalnikih Mac, ki uporabljajo procesor Apple Silicone, posodobitev končana, priporočamo, da pravilnik za varnost ponastavite na prvotno nastavitev. Pri računalnikih Mac s procesorjem Intel ta korak ni potreben. Po potrebi glejte članek How to change the security policy on Mac computers with Apple silicon (Kako spremeniti pravilnik o varnosti pri računalnikih Mac s procesorjem Apple Silicon).

3. korak: preverite različico sistemske programske opreme naprave.

 1. V fotoaparatu izberite Menu (Meni) → Setup6 (Nastavitev6) → Version (Različica).
 2. Prikazana je različica sistemske programske opreme.

Vprašanja in odgovori

Posodobitev ni končana.

Če na zaslonu dlje kot 15 minut ni slike, za odpravo težave sledite spodnjim korakom.

 1. Odklopite kabel USB iz računalnika.
 2. Odstranite baterijo in omrežni napajalnik iz fotoaparata, počakajte nekaj minut, nato ponovno vstavite baterijo ali priključite omrežni napajalnik.
 3. Znova zaženite računalnik.
 4. Vklopite fotoaparat in ponovno opravite postopek namestitve.

Po zagonu System Software Updater (Program za posodobitev sistemske programske opreme) se ne prikaže zaslon za preverjanje različice, prikaže pa se sporočilo Failed to update (Posodobitev ni uspela).

Če pride do tega, ste morda v preteklosti fotoaparat že posodobili z gonilnikom System Software Update Helper (Pomočnik za posodobitev sistemske programske opreme) in niste odstranili tiste programske opreme:

 1. Ponovno prenesite System Software Update Helper (Pomočnik za posodobitev sistemske programske opreme) in odstranite gonilnik s pomočjo orodja za odstranjevanje, ki ga najdete v preneseni datoteki v mapi Uninstaller (Program za odstranjevanje).
 2. Ko ste odstranili gonilnik System Software Update Helper (Pomočnik za posodobitev sistemske programske opreme) dvokliknite Update_ILCE7CV200.dmg in ponovno zaženite posodobitev.
 • Registrirajte izdelek

  Pridobite dostop do vseh informacij, imejte izdelek vedno posodobljen in izkoristite odlične ponudbe

 • Skupnost Sony

  Obiščite našo skupnost ter delite svoje izkušnje in rešitve z drugimi Sonyjevimi strankami

 • Stik s podporo

  Obrnite se na Sonyjevo ekipo za podporo

 • Popravila in garancija

  Dogovorite se za popravilo, temu sledite ali se mu celo izognite