EULA (End-User-License-Agreement)

Prenosi programske opreme in spletne aplikacije: omejitve in zavrnitve odgovornosti

Kakršni koli gonilniki, programska oprema, programi (vključno z vsemi nadgradnjami in posodobitvami), vtičniki za brskalnike, zunanje naprave in druge aplikacije, računalniške storitve ali pripomočki, kakršna koli programska oprema, ki je na voljo uporabnikom v povezavi z oziroma za omogočanje dostopa do kakršne koli naročnine, povezane s tem spletnim mestom ter vsemi datotekami in slikami, ki so vključene v ali ustvarjene s programsko opremo, programi in drugimi orodji, ki so na voljo za prenos, ali kot oddaljena aplikacija ali storitev iz vsebine spletnega mesta (pripomočki) so omogočeni kot podpora in storitev za uporabnike. Pravice do pripomočkov (ne glede na to, ali so preneseni ali ne) se ne prenašajo na uporabnike in so v lasti (velja za vse pravice intelektualne lastnine) družbe Sony, njenih podružnic ali ustreznih izdajateljev licenc.

Za uporabnikovo uporabo kakršnih koli pripomočkov veljajo tudi pogoji kakršnih koli povezanih spletnih ali drugih dokumentov, licenca za končnega uporabnika ali druge povezane pogodbe ter določila in pogoji, ki jih določi ustrezen prodajalec ali izdajatelj licence (EULA) (ki imajo v primeru kakršne koli nedoslednosti s temi pogoji prednost pred temi pogoji). Če pripomočku ni priložena nobena licenca EULA, se uporabniku pripomoček licencira kot licenca za enega uporabnika, neprenosljiva, neizključna licenca z možnostjo preklica.

Pripomočki se lahko uporabljajo le na način, določen v ustrezni licenci EULA. Uporabnik ne sme reproducirati, kopirati, posoditi, dati v najem, izvajati povratni inženiring, razstavljati ali prodajati pripomočkov, razen do mere, ki jo izrecno dovoljuje EULA ali veljavni zakon. Nepooblaščena uporaba pripomočkov pomeni kršitev avtorskih pravic in drugih pravic intelektualne lastnine in družba Sony ali ustrezen izdajatelj licence (kot je primerno) si pridržuje vse pravice.
Družba Sony ne daje nobenih jamstev glede natančnosti ali zanesljivosti rezultatov ali vsebin, ki izhajajo iz uporabe pripomočkov. Družba Sony ne sprejema nobene odgovornosti za izgubo podatkov ali škodo, ki je posledica namestitve ali uporabe katerega koli od prenesenih pripomočkov, ter ne daje nobenega drugega jamstva in ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi s temi pripomočki. Sony priporoča, da uporabniki pred namestitvijo ali uporabo pripomočkov vedno ustvarijo in obdržijo kopijo vseh podatkov strojne opreme (s/v katero bodo pripomočki nameščeni/uporabljeni), uporabniki pa jamčijo, da bodo to res naredili.
Družba Sony in njene podružnice ne ponujajo podpore ali pomoči pri uporabi, nameščanju ali vzdrževanju kakršnih koli pripomočkov oziroma odpravljanju napak ali težav, ki so posledica uporabe ali namestitve pripomočkov, razen kadar je v ustrezni licenci EULA (če je na voljo) izrecno navedeno drugače.

Uporabnik sprejema, da lahko za pripomočke in morebitno spremno dokumentacijo in/ali tehnične informacije veljajo ustrezni zakoni in predpisi glede nadzora izvoza. Uporabnik se strinja, da pripomočkov ne bo neposredno ali posredno izvažal oziroma ponovno izvažal, če bi to pomenilo kršitev omenjenih zakonov ali predpisov.
V primerih, kjer se družba Sony (pisno) strinja z zagotavljanjem tehnične podpore v zvezi z izdelkom Sony, to podporo zagotavlja le za ustrezne izdelke Sony z operacijskimi sistemi in drugo programsko opremo, ki so v isti obliki in različici kot ob dostavi iz tovarne Sony ali podružnične tovarne. Družba Sony se lahko odloči, da ne bo zagotavljala podpore za njene izdelke, v katere so bili naknadno dodani ali preneseni pripomočki.

Veljavne licence EULA lahko določajo dodatne izjeme ali omejitve glede jamstev in odgovornosti v zvezi s pripomočki.

S prenosom katerega koli pripomočka sprejemate te pogoje. Če se s temi pogoji ne strinjate, ne smete prenesti nobenega pripomočka ali spremne spletne dokumentacije.