Zadevni model

Te informacije so za naslednje modele:

 • XR-55A80J
 • XR-55A83J
 • XR-55A84J
 • XR-65A80J
 • XR-65A83J
 • XR-65A84J
 • XR-77A80J
 • XR-77A83J
 • XR-77A84J
 • XR-55A90J
 • XR-65A90J
 • XR-83A90J

Posodobitev je združljiva z vsemi različicami vdelane programske opreme za vse ustrezne modele.

O tem prenosu

Prednosti in izboljšave

 • Doda podporo za TV Channel Editor za mobilno aplikacijo BRAVIA za povezavo televizorja prek omrežja.
 • Odpravlja težavo, ko se v določenih razmerah poslabša kakovost slike v vgrajenem sprejemniku.
 • Odpravlja težavo, ko je mogoče slišati preskakovanje zvoka iz povezanega vira HDMI v načinu VRR.
 • Odpravlja težavo, ko ni mogoče slišati zvoka pri uporabi določenih računalniških grafičnih kartic v načinu 4K 120 Hz.
 • Izboljšana varnost

Prejšnje prednosti in izboljšave

Oglejte si prejšnje prednosti in izboljšave

Omejitve

 • Samo za televizorje, ki so naprodaj v Evropi. Vsi modeli niso na voljo v vseh državah/regijah.
 • Preverite, ali je vaš model na seznamu "Velja za modele", ki ga najdete na vrhu te strani.
 • Te programske opreme ne nameščajte na model televizorja, ki ga ni na tem seznamu. S tem lahko potencialno povzročite težave pri delovanju svojega televizorja.

Priprava

Preverjanje različice programske opreme

Vaša programska oprema je morda že posodobljena. Če niste prepričani, lahko enostavno preverite, katero različico programske opreme imate; sledite spodnjim navodilom.

 1. Na daljinskem upravljalniku televizorja pritisnite gumb HELP (Pomoč) ali pritisnite gumb (Vhod) in nato izberite Help (Pomoč).
  Opomba: Če se na zaslonu za izbiro vhoda ne prikaže Help (Pomoč), izberite Edit (Uredi) in dodajte Help (Pomoč).
 2. Na televizijskem zaslonu se pod imenom modela prikaže številka različice programske opreme.
  • Model: KD-/KE-/XBR-/XR-xxxxxxxx
  • Različica programske opreme: PKG-xxxxxxxx

Če je številka različice PKG6.7480.xxxx ali višja, imate najnovejšo različico programske opreme že nameščeno in posodobitev ni potrebna.

Na televizorju BRAVIA lahko vdelano programsko opremo posodobite na spodnja 2 načina:

 • Uporaba funkcije Automatically check for update (Samodejno preverjanje za posodobitev) (enostavno)
  Opomba: Televizor lahko prikazuje sporočilo Software is up to date (Programska oprema je posodobljena), tudi če nova različica še ni nameščena. Posodobitve za samodejni prenos programske opreme se postopoma izdajajo, zato morda ne bodo takoj na voljo. Poskusite znova pozneje. Če želite posodobitev opraviti zdaj, sledite navodilom in prenesite ter namestite posodobitev programske opreme z uporabo pogona USB.
 • Z uporabo pogona USB.

Uporaba funkcije Automatically check for update (Samodejno preverjanje za posodobitev) (enostavno)

Podjetje Sony zagotavlja posodobitve programske opreme z namenom, da bi izboljšali funkcije in uporabnikom zagotovili najboljšo televizijsko izkušnjo. Najlažji način za prejemanje posodobitev programske opreme je s funkcijo Automatically check for update (Samodejno preverjanje za posodobitev). Ta nastavitev je privzeto omogočena.
Če ste spodaj omogočili funkcijo Automatically check for update (Samodejno preverjanje za posodobitev), boste samodejno prejeli obvestilo o posodobitvi televizorja.

 1. Na daljinskem upravljalniku televizorja pritisnite gumb HELP (Pomoč) ali pritisnite gumb (Vhod) in nato izberite Help (Pomoč).
  Opomba: Če se na zaslonu za izbiro vhoda ne prikaže Help (Pomoč), izberite Edit (Uredi) in dodajte Help (Pomoč).
 2. Izberite Status & Diagnostics (Stanje in diagnostika).
  Opomba: Če se Status & Diagnostics (Stanje in diagnostika) ne prikaže, preskočite ta korak.
 3. Izberite System software update (Posodobitev sistemske programske opreme).
 4. Izberite Automatically check for update (Samodejno preverjanje za posodobitev).

Nova posodobitev vdelane programske opreme bo v tednih po njeni izdaji postopoma na voljo za vse televizorje z vzpostavljeno internetno povezavo.

POMEMBNO: Razdelki "System Requirements" (Sistemske zahteve), "File Info" (Informacije o datoteki) in "Download & Install" (Prenos in namestitev) so povezani s postopkom posodobitve s pogonom USB. Če ste posodabljanje končali z uporabo funkcije "Automatically check for update" (Samodejno preverjanje za posodobitev), te razdelke prezrite.

Za druga vprašanja o odpravljanju težav si oglejte razdelek Vprašanja in odgovori na Sonyjevi strani za podporo.

Uporaba pogona USB

Programsko opremo lahko posodobite tudi z uporabo pogona USB. Če s televizorjem niste vzpostavili internetne povezave ali nočete počakati na posodobitev s funkcijo Automatically check for update (Samodejno preverjanje za posodobitev), jo poskusite prenesti in posodobiti z uporabo pogona USB, kot je opisano v spodnjih navodilih.

Sistemske zahteve

Kaj potrebujete?

 • Računalnik z dostopom do interneta
 • Pogon USB
  * Televizor lahko posodobite tudi, če so na pogonu USB druge datoteke.

Informacije o datoteki

Ime datoteke

 • Posodobitev vdelane programske opreme na različico 6.7480 za televizor

Ime datoteke Zip

 • sony_atvotafull_2020_1607480100_eua_auth.zip

Različica datoteke

 • 6.7480

Velikost datoteke

 • 1 929 283 230 bajtov

Datum izdaje

 • 06-12-2023

Prenos in namestitev

Pomembno obvestilo

 • Natančno preberite navodila, saj se lahko sicer zgodi, da se bo televizor prenehal odzivati oz. ga bo treba popraviti.
 • Med posodabljanjem ne izklopite televizorja in ga ne odklopite iz napajanja.
 • Pritisnite le tiste gumbe, ki so omenjeni v navodilih.
 • Pred začetkom posodobitve vdelane programske opreme prekinite morebitno snemanje (samo modeli s trdim diskom USB za snemanje).

Kako prenesti posodobitev?

Pred namestitvijo posodobitve jo boste morali prenesti iz interneta in jo shraniti na pogon USB.

 1. Na vrhu strani kliknite gumb Download (Prenos), nato preberite in sprejmite določila in pogoje.
 2. Ko sprejmete pogoje in določila, kliknite gumb Download (Prenos) na dnu strani za prenos posodobitvene datoteke v računalnik.
 3. Preverite ime in velikost posodobitvene datoteke (glejte razdelek File Info (Informacije o datoteki)).
 4. Razširite preneseno datoteko v računalniku v mapi, do katere lahko preprosto dostopate.
 5. Preverite, ali se je ustvarila mapa sony_tvotafull_202x_zzzzzzzzzz_yyy_auth in vsebuje te datoteke:
  • sony_dtvxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxx_zzzzzzzzzzzzzz.zip
  • sony_dtvxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxx_zzzzzzzzzzzzzz_xxxx.dep
 6. V računalnik vstavite pogon USB.
 7. Pojdite v mapo, ker ste shranili razširjeni datoteki, in ju iz mape sony_tvotafull_202x_zzzzzzzzzz_yyy_auth kopirajte (ali povlecite in spustite) v korensko mapo pogona USB.
  Opomba: Korenska mapa je prva oziroma najvišja mapa v napravi, ki vsebuje vse preostale mape.
 8. Iz računalnika odstranite pogon USB in nadaljujte z naslednjim razdelkom.

1. korak: namestitev posodobitve

Ko ste posodobitveno datoteko prenesli in pripravili pomnilniško napravo USB, jo lahko namestite v televizor. Postopek lahko traja od 10 minut, televizor pa se bo med nameščanjem izklopil, preden se bo znova vklopil. Upoštevajte spodnje korake.

 1. Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb POWER in ga zadržite vsaj 3 sekunde in izberite Restart (Ponovni zagon). Glede na model televizorja in operacijski sistem pritisnite gumb POWER na daljinskem upravljalniku in ga zadržite za približno 5 sekund ali dokler se ne pojavi sporočilo Power off (Izklop).
 2. Prepričajte se, da v televizorju ni nobene druge pomnilniške naprave USB.
 3. V vhod USB na televizorju priključite pogon USB, na katerem sta dve razširjeni datoteki.
  Opomba: Pri televizorju z več vrati USB lahko uporabite katerakoli.
 4. Ko bo televizor zaznal pogon USB, se bodo na zaslonu izpisala različna obvestila. Upoštevajte navodila na zaslonu.
  Opomba: Če se sporočila ne izpišejo samodejno, poskusite z daljinskim upravljalnikom izklopiti in vklopiti televizor.
 5. Ko se bo začel postopek posodabljanja, bo indikator za VKLOP/IZKLOP začel utripati belo in na zaslonu televizorja se bo prikazal zaslon o napredku posodobitve.
 6. Po nekaj minutah se bo televizor izklopil in nato znova vklopil ter končal s posodabljanjem.
  OPOZORILO! Med postopkom nameščanja programske opreme:
  • ne odstranite naprave USB,
  • ne izklopite televizorja,
  • ne odklopite televizorja iz napajanja.
 7. Po končani posodobitvi se bo televizor samodejno ponovno zagnal.
 8. Pomnilniško napravo USB previdno odstranite iz vrat USB.

2. korak: preverite, ali je bila posodobitev uspešna

V razdelku Preverite trenutno različico programske opreme preverite, ali je bila posodobitev uspešno nameščena.

 • Če je številka različice PKG6.7480.xxxx, je bila posodobitev programske opreme uspešna.
 • Če številka različice ni PKG6.7480.xxxx, ponovno prenesite posodobitev in jo namestite.

Vprašanja in odgovori

Pogosta vprašanja

 • Ali se bodo ob posodobitvi izbrisale moje osebne nastavitve?
  Ne, vse vaše osebne nastavitve bodo ohranjene.
 • Ali lahko namestim starejšo različico programske opreme?
  Ne. Da si zagotovite optimalno zmogljivost televizorja, ne morete namestiti starejše različice programske opreme. Najnovejša različica programske opreme vsebuje vse prednosti in izboljšave prejšnje različice.
 • Ali je za televizor običajno, da se med posodabljanjem izklopi?
  Da, med postopkom posodobitve se televizor ponovno zažene. Televizor med nameščanjem nove programske opreme za ponovni zagon porabi več časa.
 • Kdaj naj vstavim pogon USB?
  Pogon USB vstavite, ko je televizor VKLOPLJEN. Pred posodabljanjem najprej dokončajte začetno nastavitev.

Kaj storiti, če imate težave s posodabljanjem vdelane programske opreme televizorja?

Če se na televizijskem zaslonu prikaže eno izmed obvestil An error occurred during the software update (Med posodabljanjem programske opreme je prišlo do napake) ali Software cannot be updated using this USB device (Programske opreme ni mogoče posodobiti z uporabo te pomnilniške naprave USB), sledite spodnjim navodilom.

 1. Televizor izklopite s pritiskom gumba za vklop/izklop POWER na televizorju.
 2. Ponovno pritisnite gumb za vklop/izklop POWER in nadaljujte s postopkom namestitve.

Če se na televizijskem zaslonu prikaže obvestilo No newer version of the TV software was found (Novejše različice programske opreme televizorja ni mogoče najti), je najnovejša različica že nameščena in posodobitev ni potrebna.

Opomba: Če skušate posodobiti z uporabo pogona USB, preverite naslednje.

 • Poskrbite, da pogon USB dobro deluje.
 • Pogon mora biti formatiran v obliki FAT16, FAT32, exFAT ali NTFS.
 • Posodobitev morda ne bo opravljena, tudi če uporabljate pogon USB, ki ustreza zgornjim pogojem, kar je odvisno od velikosti in strukture map drugih datotek, ki so na pogonu. Če posodobitev ne uspe, izbrišite druge datoteke in poskusite znova, ko je na pogonu shranjena samo datoteka za posodobitev. Če posodobitev še vedno ne uspe, formatirajte pogon USB z obliko FAT32 in poskusite znova.

Za druga vprašanja o odpravljanju težav si oglejte razdelek Vprašanja in odgovori na Sonyjevi strani za podporo.

 • Registrirajte izdelek

  Pridobite dostop do vseh informacij, imejte izdelek vedno posodobljen in izkoristite odlične ponudbe

 • Skupnost Sony

  Obiščite našo skupnost ter delite svoje izkušnje in rešitve z drugimi Sonyjevimi strankami

 • Stik s podporo

  Obrnite se na Sonyjevo ekipo za podporo

 • Popravila in garancija

  Dogovorite se za popravilo, temu sledite ali se mu celo izognite