Zadevni model

Te informacije so za naslednje modele:

 • ILME-FX6T
 • ILME-FX6TK
 • ILME-FX6V

O tem prenosu

Prednosti in izboljšave

 • Možnosti 100P in 120P doda v meni hitrosti sličic Slow & Quick Motion (Hitri in počasni posnetki), ko je nastavitev Codec nastavljena na RAW ali RAW & XAVC-I.
 • Izboljša splošno stabilnost kamere

Pretekle prednosti in izboljšave

 • Odpravlja težavo, kjer se vrednost EI med predvajanjem v načinu Cine EI ne odraža pravilno.
 • Izboljša splošno stabilnost kamere

OPOMBA: za podatke o prejšnjih različicah se obrnite na servisno službo.

Informacije o datoteki

Ime datoteke

 • BODYDATA.DAT

Datum izdaje

 • 【DATE】

Priprava

Ta dokument opisuje, kako posodobiti sistemsko programsko opremo ILME-FX6. Podatki o posodobitvi različice se najprej shranijo na kartico SD tipa SDXC ali pomnilniško kartico CFexpress tipa A, nato pa se posodobijo z uporabo MENU.
OPOMBE:

 • v tem dokumentu se za pomnilniško kartico CFexpress tipa A uporablja izraz kartica CFexpress.
 • Za podrobnosti o delovanju MENU glejte navodila za uporabo.

Preverjanje obstoječe različice

Operacijski sistemi

Izberite možnost Version (Različica) →Version Number (Številka različice) v meniju Maintenance (Vzdrževanje), da prikažete različico ILME-FX6.

Opombe o nadgradnji

 • Pri posodobitvi vedno priključite priloženi omrežni napajalnik. Če je hkrati pritrjen paket baterij, se posodobitev nadaljuje, če nato omrežni napajalnik odklopite.
 • Odklopite priključene naprave (kot so naprave USB, SDI, HDMI, mikrofon, dodatna oprema za nastavke) in odstranite vse medije, ki se ne uporabljajo pri posodabljanju.
 • Ko uporabljate kartico SD, se prepričajte, da gre za pomnilniško kartico SDXC ali CFexpress. Za podrobnosti o podprtih karticah SDXC ali CFexpress glejte navodila za uporabo.
 • Uporabite kartico SDXC ali CFexpress, ki je bila formatirana v reži za pomnilniško kartico s funkcijo formatiranja enote. Za podrobnosti o funkciji formatiranja glejte navodila za uporabo.

Shranjevanje podatkov o posodobitvi različice na kartico SDXC ali CFexpress

 1. Formatirano kartico SDXC ali CFexpress vstavite v računalnik.
 2. Prenesite datoteko ZIP s podatki o posodobitvi različice s spletnega mesta za prenos podatkov o posodobitvi različice in podatke shranite na računalnik.
 3. Ekstrahirajte datoteko ZIP, da pridobite podatke o posodobitvi različice (datotečna pripona .dat) in shranite podatke v korensko mapo kartice SDXC ali kartice CFexpress.

OPOMBA: ne spreminjajte imena datoteke.

Posodobitev različice programske opreme sistema

OPOMBA: med posodabljanjem programske opreme sistema ne izvajajte nobenega od naslednjih postopkov. Posodobitev različice ne bo dokončana in lahko povzroči okvaro enote.

 • Ne odstranite kartice SDXC ali CFexpress.
 • Ne izklopite enote.

Podrobnosti o delovanju enote si oglejte v navodilih za uporabo.

 1. V režo B enote vstavite kartico SDXC ali CFexpress, na kateri so bili shranjeni podatki o posodobitvi različice.
  OPOMBA: samo reža B prepozna podatke o posodobitvi različice.
 2. Izberite možnost Version (Različica) → Version Up (Posod. različice) v meniju Maintenance (Vzdrževanje) in nato izberite ukaz Execute (Izvedi).
  OPOMBA: prikaže se sporočilo Please use the AC Adapter (Uporabite omrežni napajalnik). Če podatkov o posodobitvi različice ni mogoče določiti, ni mogoče izbrati možnosti Version Up (Posod. različice).
 3. Izberite ukaz Execute (Izvedi) na potrditvenem zaslonu za posodobitev različice.
  OPOMBA: prikaže se sporočilo Version Update VX.XX (Posodobitev različice VX.XX) → VY.YY (X.XX:obstoječa številka različice, Y.YY: številka najnovejše različice).

 4. Ponovno izberite ukaz Execute (Izvedi) na potrditvenem zaslonu za posodobitev različice. Začne se posodobitev različice. Ko se začne posodobitev različice, indikator dostopa utripa. Postopek traja približno 6 minut (čas se razlikuje glede na kombinacijo stare in nove različice posodobitve). Ko je posodobitev različice uspešno končana, indikator dostopa preneha utripati, enota pa se samodejno znova zažene.
  OPOMBA: če je črn zaslon prikazan 15 minut ali dlje, stikalo za vklop enote nastavite v položaj OFF (Izklop), izključite in znova vstavite napajalni kabel ter stikalo za vklop nastavite v položaj ON (Vklop). Preverite postopek posodobitve različice in nato od 1. koraka znova izvedite postopek posodobitve. Če težava s posodobitvijo različice ne izgine in posodobitev ni uspešna, je morda prišlo do težave z enoto. Obrnite se na predstojnika servisnih storitev Sony.

 5. Preverite, ali je bila različica posodobljena (glejte Preverjanje obstoječe različice). Če programska oprema sistema ni posodobljena na najnovejšo različico, preverite postopek posodobitve različice in nato od 1. koraka znova izvedite postopek posodobitve.

 • Registrirajte izdelek

  Pridobite dostop do vseh informacij, imejte izdelek vedno posodobljen in izkoristite odlične ponudbe

 • Skupnost Sony

  Obiščite našo skupnost ter delite svoje izkušnje in rešitve z drugimi Sonyjevimi strankami

 • Stik s podporo

  Obrnite se na Sonyjevo ekipo za podporo

 • Popravila in garancija

  Dogovorite se za popravilo, temu sledite ali se mu celo izognite