Zadevni model

Te informacije so za naslednje modele:

 • DSC-RX0M2
 • DSC-RX0M2G

O tem prenosu

Prednosti in izboljšave

 • Doda funkcijo pretakanja prek vmesnika USB, da omogoči povezavo z računalnikom ali pametnim telefonom Xperia prek kabla USB za pretakanje v živo in komuniciranje v spletu z uporabo videa in zvoka visoke kakovosti.
  OPOMBE:
  • To velja za pametne telefone Xperia 1 II in Xperia 5 II, nadgrajene na Android 11. Razpoložljivost posodobitve je odvisna od regije. (od 22. aprila 2021)
  • Pri povezovanju naprave prek vrat USB Type-C uporabite komercialno dostopen kabel USB ali adapter za pretvorbo priključka.
 • Izboljša splošno stabilnost in zmogljivost fotoaparata.
  OPOMBA: za podrobnosti o vseh posodobljenih funkcijah si oglejte Vodnik za pomoč.

Pretekle prednosti in izboljšave

V tej posodobitvi so vključene naslednje prednosti in izboljšave.

 • Dodana funkcija AF-S med during mov rec (AF-S med snemanjem videoposnetka):
  če je ta funkcija omogočena, lahko AF-S vklopite tako, da med snemanjem do polovice pritisnete sprožilo.
  OPOMBE:
  • Če je ta funkcija vklopljena, samodejno ostrenje in sprememba vidnega kota ustvarjata šum. Če tega šuma ne želite posneti, uporabite zunanji mikrofon.
  • Če uporabljate to funkcijo na brezžičnem daljinskem upravljalniku RMT-P1BT (naprodaj ločeno), v fotoaparatu izberite način movie recording (snemanje videoposnetka), nato pa na upravljalniku RMT-P1BT premaknite stikalo MOVIE/STILL (VIDEOPOSNETEK/FOTOGRAFIJA) v položaj [STILL] (FOTOGRAFIJA).
 • Omogoča delovanje z brezžičnim daljinskim upravljalnikom RMT-P1BT (naprodaj ločeno)
 • Izboljša splošno stabilnost fotoaparata.
  OPOMBA: za podrobnosti o vseh posodobljenih funkcijah si oglejte Vodnik za pomoč

Informacije o datoteki

Ime datoteke

 • Update_DSCRX0M2V300.dmg

Različica datoteke

 • 3.00

Velikost datoteke

 • 293 MB (293 004 437 bajtov)

Datum izdaje

 • 27-04-2021

Priprava

Preverjanje različice programske opreme sistema

Sledite spodnjim navodilom za preverjanje različice sistemske programske opreme. Če je različica sistemske programske opreme razl. 2.00 ali starejša, je potrebna posodobitev.
OPOMBA: če se ob vklopu fotoaparata prikaže nastavitev zaslona Date/Time (Datum/čas), se prepričajte, da so vrednosti datuma in časa nastavljene pravilno.

 1. Izberite Menu (Meni) → Setup5 (Nastavitev5) → Version (Različica).
 2. Različica sistemske programske opreme se prikaže, kot je prikazano spodaj.
  Slika, ki označuje trenutno različico sistemske programske opreme

Sistemske zahteve

Operacijski sistemi

Najnovejša različica posodobitve sistemske programske opreme je združljiva z naslednjimi različicami sistema Macintosh:

 • macOS 10.14, 10.15, 11

Strojna oprema računalnika

Za to posodobitev programske opreme sistema potrebujete naslednjo strojno opremo:

 • Mac s procesorjem Intel (Mac z Apple silicon ni podprt)
 • Prostor na trdem disku: najmanj 600 MB
 • RAM: najmanj 600 MB

Druga strojna oprema

 • Vir napajanja za napravo
  • Popolnoma napolnjen paket akumulatorskih baterij NP-BJ1.
   OPOMBA: posodobitev lahko izvedete le, če je raven napolnjenosti baterije (tri črtice) ali več. Svetujemo vam, da uporabljate popolnoma napolnjeno baterijo. Pred posodobitvijo sistemske programske opreme odstranite navpični ročaj.
 • Kabel USB, ki je priložen fotoaparatu.
  OPOMBA: ob uporabi drugega kabla USB posodobitev morda ne bo delovala.

Prenos in namestitev

Pomembno obvestilo

 • Pred posodobitvijo sistemske programske opreme zaprite vso drugo uporabniško programsko opremo.
 • Uporabljajte popolnoma napolnjen paket akumulatorskih baterij NP-BJ1.
 • Med posodabljanjem ne odstranjujte baterije, saj se lahko zaradi nenadnega izklopa napajanja fotoaparat pokvari.
 • Pred začetkom posodobitve iz fotoaparata odstranite pomnilniško kartico.
 • Posodobitev sistemske programske opreme bo trajala približno 12 minut. V tem času poskrbite, da računalnik ne bo preklopil v način mirovanja.
  OPOMBA: če računalnik preklopi v način mirovanja in je posodobitev prekinjena, morate ponovno izvesti celoten postopek posodobitve.
 • Ne odpirajte možnosti About This System Software Updater (O programu System Software Updater) v meniju programa System Software Updater, ker to lahko povzroči napako programske opreme za posodobitev.
 • Fotoaparata ne povezujte z drugimi napravami, razen z računalnikom.
 • Fotoaparata in računalnika še ne povežite.
 • Prepričajte se, da je računalnik povezan z internetom.
 • V skladu z navodili, prikazanimi v oknu programa System Software Updater na fotoaparatu, izberite Menu (Meni ) → Setup3 (Nastavitev3) → USB Connection (Povezava USB) in preverite, ali je izbrana možnost Mass Storage (Masovni pomnilnik). Če način Mass Storage (Masovni pomnilnik) ni izbran, ga izberite.

Kako prenesti gonilnik fotoaparata Sony:

 1. Obiščite stran za prenose gonilnika fotoaparata Sony.
 2. Pritisnite gumb Download (Prenesi).
 3. Ko preberete izjavo, kliknite Download (Prenesi).
  OPOMBA: začel se bo prenos datoteke Camera_Driver_2102a.dmg.
 4. Shranite datoteko na namizje računalnika (priporočeno).
  Velikost datoteke: 130 KB (129.582 bajtov)

Kako prenesti posodobitev:

 1. Pritisnite gumb Download (Prenesi) zgoraj.
 2. Ko preberete izjavo, kliknite Download (Prenesi).
  OPOMBA: začel se bo prenos datoteke Update_DSCRX0M2V300.dmg.
 3. Shranite datoteko na namizje računalnika (priporočeno).
  Velikost datoteke: 293 MB (293 004 437 bajtov)

1. korak: kako namestiti gonilnik fotoaparata Sony

 1. Zaprite vse programe, ki se trenutno izvajajo v računalniku.
 2. Dvokliknite datoteko Camera_Driver_2102a.dmg, ki ste jo prenesli. V tem koraku ne priključujte fotoaparata.
  OPOMBA: če ste fotoaparat priklopili na računalnik, ga pred nadaljevanjem postopka odklopite.
 3. Namestitveni program gonilnika fotoaparata Sony se razširi.
 4. Dvokliknite ikono SonyCameraDriver.pkg.
 5. Odpre se zaslon namestitvenega progama. Nadaljujte v skladu z navodili. 
 6. Vprašani boste, ali želite sistemu dovoliti zagon namestitve. Vnesite geslo za skrbniški račun.

  OPOMBE:
  • Če operacijski sistem prikaže sporočilno pogovorno okno System Extension Blocked (Razširitev sistema blokirana) (dejansko sporočilo se bo razlikovalo glede na različico operacijskega sistema; razširitev se v tem primeru nanaša na gonilnik fotoaparata Sony), kliknite gumb Open Security Preferences (Odpri varnostne nastavitve). Odpre se zaslon Security & Privacy (Varnost in zasebnost) operacijskega sistema macOS.
  • Če operacijski sistem ne prikaže pogovornega okna System Extension Blocked (Razširitev sistema blokirana), pojdite na 2. korak: zaženite program Updater.
 7. Na zaslonu Security & Privacy (Varnost in zasebnost) odprite zavihek General (Splošno) in kliknite ikono ključa. Ko boste pozvani k vnosu gesla, vnesite geslo, ki ste ga uporabili pri prijavi s skrbniškim računom, potem pa kliknite gumb Unlock (Odkleni).
 8. Kliknite gumb Allow (Dovoli), da sistemu dovolite začetek nalaganja programske opreme sistema podjetja Sony Imaging Products & Solutions Inc.
 9. Po kliku gumba Allow (Dovoli) v primeru, da ste pozvani k ponovnem zagonu, ponovno zaženite računalnik in se vrnite na začetek postopka posodobitve.
 10. Če zaslon Security and Privacy (Varnost in zasebnost) ne izgine, zaprite okno.

2. korak: zaženite program Updater

 1. Dvokliknite datoteko Update_DSCRX0M2V300.dmg, ki ste jo prenesli. V tem koraku ne priključujte fotoaparata.
 2. Datoteka Update_DSCRX0M2V300 se razširi.
 3. Dvokliknite ikono SystemSoftwareUpdater.
 4. Sporočilo vas pozove, da aplikaciji dovolite izvajanje sprememb. Vnesite geslo za skrbniški račun.
 5. Program System Software Updater se bo zagnal.

  OPOMBE:
  • Če sistem ni pripravljen na posodobitev, se pojavi sporočilo o napaki.
   Izvedite ustrezen ukrep v skladu s sporočilom in znova dvokliknite SystemSoftwareUpdater.
  • Če se pojavi sporočilo You need to restart your computer (Ponovno morate zagnati računalnik),
   ponovno zaženite računalnik in nato znova dvokliknite SystemSoftwareUpdater.
  • Če se pojavi sporočilo You need to install Sony Camera Driver (Namestiti morate gonilnik fotoaparata Sony),
   izvedite postopek, opisan v 1. koraku: kako namestiti gonilnik fotoaparata Sony.
   Nato znova dvokliknite SystemSoftwareUpdater.
  • Če se pojavi sporočilo Check the Security & Privacy setting. (Preverite nastavitve varnosti in zasebnosti),
   izvedite 7. in 8. korak v razdelku 1. korak: kako namestiti gonilnik fotoaparata Sony.
   Nato ponovno zaženite računalnik in znova dvokliknite SystemSoftwareUpdater.
 6. Vklopite fotoaparat in ga s priloženim kablom USB povežite z računalnikom, na zaslonu LCD fotoaparata se prikaže USB Mode (Način USB).
 7. Kliknite Next (Naprej).
  V spodnjem levem delu zaslona sta prikazani številki trenutne različice in različice po posodobitvi.
  OPOMBA: če računalnik ne najde naprave, se na zaslonu prikaže sporočilo Could not find the camera for this update (fotoaparata za to posodobitev ni bilo mogoče najti). Poskusite naslednje:
  • izključite in znova priključite kabel USB.
  • Če je na računalniku več vrat USB, poskusite uporabiti druga vrata.
   POMEMBNO: med posodobitvijo ne smete izklopiti fotoaparata ali izključiti kabla USB.
 8. Ko potrdite, da je trenutna različica programske opreme razl.2.00 ali starejša, kliknite Next (Naprej). Če je trenutna različica sistemske programske opreme razl. 3.00, posodobitev ni potrebna. V tem primeru odklopite fotoaparat iz računalnika in kliknite Finish (Dokončaj). Izklopite fotoaparat, odstranite baterijo, jo znova vstavite in nato vklopite fotoaparat.
  Potrebna je posodobitev
  Slika, ki označuje trenutno različico sistemske programske opreme v programu System Software Updater

  Posodobitev ni potrebna
  Slika, ki označuje trenutno različico v programu System Software Updater
 9. Fotoaparat se bo samodejno ponastavil.

  OPOMBA: ikona Loading (Nalaganje) se morda ne bo prikazala, kar je odvisno od različice operacijskega sistema, ki ga uporabljate.
 10. Zaženite posodobitev.
  Po samodejni ponastavitvi se začne posodobitev in prikaže se vrstica napredovanja.
  POMEMBNO: med posodobitvijo ne smete izklopiti fotoaparata ali izključiti kabla USB.
  OPOMBA: posodabljanje bo trajalo približno 12 minut.
 11. Po končani posodobitvi se fotoaparat znova samodejno zažene.
 12. Ko se zaslon LCD znova prikaže, kliknite Finish (Dokončaj) in odklopite kabel USB.

  OPOMBA: po ponovnem zagonu se včasih prikaže opozorilo o obnovitvi podatkov. To je običajno. Počakajte, da opozorilo izgine.

3. korak: preverite različico sistemske programske opreme naprave.

 1. V fotoaparatu izberite Menu (Meni) → Setup5 (Nastavitev6) → Version (Različica).
 2. Različica sistemske programske opreme se prikaže, kot je prikazano spodaj.
  Slika, ki označuje posodobljeno različico programske opreme

Vprašanja in odgovori

Posodobitev ni končana

Če na zaslonu dlje kot 12 minut ni slike, za odpravo težave sledite spodnjim korakom:

 1. Odklopite kabel USB iz računalnika.
 2. Odstranite baterijo in omrežni napajalnik iz kamere, počakajte nekaj minut, nato ponovno vstavite baterijo ali priključite omrežni napajalnik.
 3. Znova zaženite računalnik.
 4. Vklopite fotoaparat in ponovno opravite postopek namestitve.
 • Registrirajte izdelek

  Pridobite dostop do vseh informacij, imejte izdelek vedno posodobljen in izkoristite odlične ponudbe

 • Skupnost Sony

  Obiščite našo skupnost ter delite svoje izkušnje in rešitve z drugimi Sonyjevimi strankami

 • Stik s podporo

  Obrnite se na Sonyjevo ekipo za podporo

 • Popravila in garancija

  Dogovorite se za popravilo, temu sledite ali se mu celo izognite