Zadevni model

Te informacije so za naslednje modele:

 • SEL70200GM

Zahtevani prenosi

Pred prenosom datoteke preberite ta razdelek.

Če želite namestiti to posodobitev, morate najprej prenesti gonilnik fotoaparata Sony. Za več podrobnosti preberite razdelek Kako prenesti gonilnik fotoaparata Sony v tem članku.

O tem prenosu

OPOMBE:

 • za izvajanje te posodobitve mora biti ta objektiv nameščen na ohišje fotoaparata serije E.
 • Ta posodobitev ni primerna za nekatere modele (seznam modelov).
 • Če uporabljate PXW-FS7M2, upoštevajte korake, ki so navedeni v uporabniškem priročniku za PXW-FS7M2.

Prednosti in izboljšave

 • Izboljša stabilnost delovanja samodejnega ostrenja v določenih pogojih.

Pretekle prednosti in izboljšave

Oglejte si prejšnje prednosti in izboljšave 

Informacije o datoteki

Ime datoteke

 • Update_SEL70200GMV6D.dmg

Različica datoteke

 • 06

Velikost datoteke

 • 183 MB (1 830 071 bajtov)

Datum izdaje

 • 03-06-2021

Priprava

To posodobitev sistemske programske opreme objektiva lahko izvedete le, kadar je objektiv nameščen na fotoaparat. Pred zagonom posodobitve obvezno namestite ciljni objektiv na ohišje fotoaparata. Poleg tega pri nameščanju objektiva ne pozabite izklopiti fotoaparata.

Preverite različico sistemske programske opreme objektiva.

Sledite spodnjim navodilom za preverjanje različice sistemske programske opreme objektiva. Če je različica sistemske programske opreme razl. 05 ali starejša, je potrebna posodobitev.
OPOMBA: če se ob vklopu fotoaparata prikaže nastavitveni zaslon za datum in čas, se prepričajte, da so vrednosti datuma in časa nastavljene pravilno.

 1. V fotoaparatu izberite Menu (Meni) → Setup (Nastavitev) → Version (Različica).
 2. Različica sistemske programske opreme objektiva se prikaže, kot je prikazano spodaj.
  OPOMBA: če uporabljate serijo QX, zaženite program za posodobitev sistemske programske opreme objektiva v računalniku in preverite različico sistemske programske opreme objektiva z zagonom posodobitve.
  Slika, ki označuje trenutno različico sistemske programske opreme

Sistemske zahteve

Operacijski sistemi

Najnovejša različica posodobitve sistemske programske opreme objektiva je združljiva z naslednjimi različicami sistema Macintosh:

 • macOS 10.14, 10.15, 11

Strojna oprema računalnika

Najnovejša različica posodobitve sistemske programske opreme objektiva je združljiva z naslednjo strojno opremo:

 • Mac s procesorjem Intel (Mac z Apple silicon ni podprt)
 • Prostor na trdem disku: najmanj 200 MB
 • RAM: najmanj 512 MB

Druga oprema za fotoaparat z izmenljivim objektivom α

 • Vir napajanja za fotoaparat: popolnoma napolnjen paket akumulatorskih baterij ali namenski omrežni napajalnik (naprodaj ločeno).
  OPOMBA: posodobitev lahko izvedete le, če je raven napolnjenosti baterije (tri črtice) ali več. Svetujemo vam, da uporabite popolnoma napolnjeno baterijo ali namenski omrežni napajalnik (naprodaj posebej). Pred posodobitvijo sistemske programske opreme objektiva odstranite navpični ročaj.
 • Kabel USB, priložen fotoaparatu
  OPOMBA: ob uporabi drugega kabla USB posodobitev morda ne bo delovala.

Druga oprema za profesionalni fotoaparat – oddajanje in produkcija

 • Vir napajanja za fotoaparat: namenski omrežni napajalnik
 • Kabel USB

Prenos in namestitev

Pomembno obvestilo

 • pred posodobitvijo sistemske programske opreme objektiva zaprite vso drugo uporabniško programsko opremo.
 • Med posodabljanjem ne odstranjujte baterije, saj se lahko zaradi nenadnega izklopa napajanja fotoaparat pokvari.
 • Poskrbite, da računalnik ne bo preklopil v stanje mirovanja.
 • Pri povezovanju fotoaparata z računalnikom se prepričajte, da povezujete samo računalnik.
 • Pred začetkom posodobitve iz fotoaparata odstranite pomnilniško kartico.
 • Fotoaparata in računalnika še ne povežite.
 • Prepričajte se, da je računalnik povezan z internetom.

za fotoaparat z izmenljivim objektivom α

 • Med posodabljanjem sistemske programske opreme objektiva uporabite popolnoma napolnjen paket akumulatorskih baterij ali namenski omrežni napajalnik (naprodaj posebej).
 • Pred posodobitvijo sistemske programske opreme objektiva namestite objektiv na fotoaparat. Prepričajte se, da je fotoaparat izklopljen.

za profesionalni fotoaparat – oddajanje in produkcija

 • Med posodabljanjem uporabljajte namenski omrežni napajalnik.
 • Zagotovite, da bosta baterija in omrežni napajalnik odstranjena pred namestitvijo objektiva s posodobitvijo.
 • Potrdite nastavitve povezave USB
  OPOMBA: v skladu z navodili, prikazanimi v oknu programa Lens System Software Updater na fotoaparatu, izberite Menu (Meni) → Setup (Nastavitev) → USB (USB) → USB Connection (Povezava USB) in preverite, ali je izbrana možnost Mass Storage (Masovni pomnilnik). Če način Mass Storage (Masovni pomnilnik) ni izbran, ga izberite.

Kako prenesti gonilnik fotoaparata Sony:

 1. Obiščite stran za prenose gonilnika fotoaparata Sony.
 2. Pritisnite gumb Download (Prenesi).
 3. Ko preberete izjavo, kliknite Download (Prenesi).
  OPOMBA: začel se bo prenos datoteke Camera_Driver_2102a.dmg.
 4. Shranite datoteko na namizje računalnika (priporočeno).
  OPOMBA: velikost datoteke: 130 KB (129.582 bajtov)

Kako prenesti program za posodobitev sistemske programske opreme objektiva (Lens System Software Updater):

 1. Pritisnite gumb Download (Prenesi) zgoraj.
 2. Ko preberete izjavo, kliknite Download (Prenesi).
  OPOMBA: začel se bo prenos datoteke Update_SEL70200GMV6D.dmg.
 3. Shranite datoteko na namizje računalnika (priporočeno).

Ko je datoteka uspešno prenesena, lahko namestite posodobitev sistemske programske opreme objektiva različice06 za SEL70200GM.

1. korak: kako namestiti gonilnik fotoaparata Sony

 1. Zaprite vse programe, ki se trenutno izvajajo v računalniku.
 2. Dvokliknite datoteko Camera_Driver_2102a.dmg, ki ste jo prenesli. V tem koraku ne priključujte fotoaparata.
  OPOMBA: če ste fotoaparat priklopili na računalnik, ga pred nadaljevanjem postopka odklopite.
 3. Namestitveni program gonilnika fotoaparata Sony se razširi.
 4. Dvokliknite ikono SonyCameraDriver.pkg.
 5. Odpre se zaslon namestitvenega progama. Nadaljujte v skladu z navodili.
 6. Vprašani boste, ali želite sistemu dovoliti zagon namestitve. Vnesite geslo za skrbniški račun.

  OPOMBE:
  • Če operacijski sistem prikaže sporočilno pogovorno okno System Extension Blocked (Razširitev sistema blokirana) (dejansko sporočilo se bo razlikovalo glede na različico operacijskega sistema), kliknite gumb Open Security Preferences (Odpri varnostne nastavitve). Odpre se zaslon Security & Privacy (Varnost in zasebnost) operacijskega sistema macOS.
  • Če operacijski sistem ne prikaže sporočilnega pogovornega okna System Extension Blocked (Razširitev sistema blokirana), pojdite naprej na 2. korak: zaženite program Updater.
 7. Na zaslonu Security & Privacy (Varnost in zasebnost) odprite zavihek General (Splošno) in kliknite ikono ključa. Ko boste pozvani k vnosu gesla, vnesite geslo, ki ste ga uporabili pri prijavi s skrbniškim računom, potem pa kliknite gumb Unlock (Odkleni).
 8. Kliknite gumb Allow (Dovoli), da sistemu dovolite začetek nalaganja programske opreme sistema.
 9. Po kliku gumba Allow (Dovoli) v primeru, da ste pozvani k ponovnem zagonu, ponovno zaženite računalnik in se vrnite na začetek postopka posodobitve.
 10. Če zaslon Security and Privacy (Varnost in zasebnost) ne izgine, zaprite okno.

2. korak: zagon programa za posodobitev sistemske programske opreme objektiva (Lens System Software Updater)

 1. Dvokliknite datoteko Update_SEL70200GMV6D.dmg, ki ste jo prenesli. V tem koraku ne priključujte fotoaparata.
 2. Datoteka Update_SEL70200GMV6D se razširi.
 3. Dvokliknite ikono LensSystemSoftwareUpdater.
 4. Sporočilo vas pozove, da aplikaciji dovolite izvajanje sprememb. Vnesite geslo za skrbniški račun.
 5. Program Lens System Software Updater (program za posodobitev sistemske programske opreme objektiva) se zažene.

  OPOMBE:
  • Če sistem ni pripravljen na posodobitev, se pojavi sporočilo o napaki. Izvedite ustrezen ukrep v skladu s sporočilom in znova dvokliknite LensSystemSoftwareUpdater.
  • Če se pojavi sporočilo You need to restart your computer (Ponovno morate zagnati računalnik), ponovno zaženite računalnik in nato znova dvokliknite LensSystemSoftwareUpdater.
  • Če se pojavi sporočilo You need to install Sony Camera Driver (Namestiti morate gonilnik fotoaparata Sony), izvedite postopek, ki je opisan v 1. koraku: kako namestiti gonilnik fotoaparata Sony, potem pa znova dvokliknite LensSystemSoftwareUpdater.
  • Če se pojavi sporočilo Check the Security & Privacy setting. (Preverite nastavitve varnosti in zasebnosti), izvedite 7. in 8. korak v razdelku 1. korak: kako namestiti gonilnik fotoaparata Sony, potem pa ponovno zaženite računalnik in znova dvokliknite LensSystemSoftwareUpdater.
 6. Vklopite fotoaparat in ga s priloženim kablom USB povežite z računalnikom, na zaslonu LCD fotoaparata se prikaže USB Mode (Način USB).
 7. Kliknite Next (Naprej) v programu za posodobitev sistemske programske opreme objektiva. Na računalniku se prikaže okno programa za posodobitev sistemske programske opreme objektiva, na zaslonu fotoaparata pa se prikaže sporočilo Follow computer instructions. (Sledite navodilom računalnika).
  OPOMBA: fotoaparata od tega koraka naprej ne izklapljajte, dokler se ne konča postopek posodobitve sistemske programske opreme objektiva. Morda bo trajalo nekaj minut, da se prikaz na zaslonu spremeni, kar je odvisno od modela fotoaparata.
  • Osebni računalnik
   Preverite različico zaslona.
  • Fotoaparat
   Zaslon
  Odpravljanje težav:
  • Če se prikaže sporočilo The update is not available for your model (Posodobitev za vaš model ni na voljo), preverite, ali je datoteka sistemske programske opreme objektiva, ki jo poskušate namestiti, prava za objektiv, nameščen na fotoaparat. Če je vklopljen ustrezni program za posodobitev sistemske programske opreme objektiva, ga zaprite, odklopite kabel USB, izklopite fotoaparat in se vrnite nazaj na 2. korak: zagon programa za posodobitev sistemske programske opreme objektiva (Lens System Software Updater).
  • Če se prikaže sporočilo Could not find camera with the lens for this update mounted. (Ni mogoče najti fotoaparata z nameščenim objektivom za to posodobitev), preverite, ali je vaš fotoaparat na seznamu Relevant Products (Ustrezni izdelki) in ali je fotoaparat priključen na računalnik s kablom USB.
 8. Kliknite Next (Naprej) v programu za posodobitev sistemske programske opreme objektiva. V spodnjem levem delu zaslona sta prikazani trenutna različica in različica po posodobitvi. Če je trenutna različica sistemske programske opreme objektiva razl.06, posodobitev ni potrebna. V tem primeru prekinite povezavo USB in kliknite Finish (Dokončaj), izklopite fotoaparat, odstranite baterijo in/ali omrežni napajalnik, znova vstavite baterijo ali priključite omrežni napajalnik in vklopite fotoaparat.
  • Potrebna je posodobitev
    Slika, ki označuje trenutno različico sistemske programske opreme v programu System Software Updater
  • Posodobitev ni potrebna
   Slika, ki označuje najnovejšo različico programske opreme v programu System Software Updater.
 9. Preverite, ali je Current version (Trenutna različica) razl.05 ali starejša, nato pa kliknite Next (Naprej). Podatki se prenašajo v fotoaparat (približno 5 sekund).
  OPOMBA: med posodobitvijo ne izklopite fotoaparata in ne izključite kabla USB.
 10. Ko je prenos podatkov končan, se pojavi naslednji zaslon:
  Zaženite zaslon za posodobitev
  Kliknite Finish (Dokončaj).
 11. Začne se postopek posodobitve in na fotoaparatu se prikaže vrstica napredovanja (približno 30 sekund).
 12. Postopek posodobitve je končan, ko se na fotoaparatu prikaže sporočilo Lens update complete. (Posodobitev objektiva je končana).
  Če uporabljate serijo QX, je postopek posodobitve končan, ko izgine zaslon serije QX.
 13. Izključite kabel USB.
  OPOMBA: ko je posodobitev končana, izklopite fotoaparat, odstranite baterijo in/ali omrežni napajalnik, znova vstavite baterijo ali priključite omrežni napajalnik in vklopite fotoaparat.

3. korak: preverite, ali je različica sistemske programske opreme objektiva razl. 06

 1. V fotoaparatu izberite Menu (Meni) → Setup (Nastavitev) → Version (Različica).
 2. Različica sistemske programske opreme objektiva se prikaže, kot je prikazano spodaj:
  Slika, ki označuje posodobljeno različico programske opreme

Vprašanja in odgovori

Posodobitev ni končana

Če na zaslonu dlje kot 15 minut ni slike, s spodnjimi koraki odpravite težavo:

 1. Odklopite kabel USB iz računalnika.
 2. Odstranite baterijo in omrežni napajalnik iz kamere, počakajte nekaj minut, nato ponovno vstavite baterijo ali priključite omrežni napajalnik.
 3. Znova zaženite računalnik.
 4. Vklopite fotoaparat in ponovno opravite postopek namestitve.
 • Registrirajte izdelek

  Pridobite dostop do vseh informacij, imejte izdelek vedno posodobljen in izkoristite odlične ponudbe

 • Skupnost Sony

  Obiščite našo skupnost ter delite svoje izkušnje in rešitve z drugimi Sonyjevimi strankami

 • Stik s podporo

  Obrnite se na Sonyjevo ekipo za podporo

 • Popravila in garancija

  Dogovorite se za popravilo, temu sledite ali se mu celo izognite