Zadevni model

Te informacije so za naslednje modele:

 • SEL50F12GM

Zahtevani prenosi

Pred prenosom datoteke preberite ta razdelek.

Če želite namestiti to posodobitev, morate najprej prenesti gonilnik fotoaparata Sony. Za več podrobnosti preberite razdelek Kako prenesti gonilnik fotoaparata Sony v tem članku.

O tem prenosu

OPOMBE

 • Za izvajanje te posodobitve mora biti ta objektiv nameščen na ohišje fotoaparata z nastavkom E-mount.
 • Ta posodobitev ni primerna za nekatere modele (seznam modelov).
 • Če uporabljate PXW-FS7M2, upoštevajte korake, ki so navedeni v uporabniškem priročniku za PXW-FS7M2.

Prednosti in izboljšave

 • Odpravlja težavo, kadar v redkih primerih med uporabo zaslonke vrednost zaslonke lahko postane nestabilna.

Informacije o datoteki

Ime datoteke

 • Update_SEL50F12GMV2D.dmg

Različica datoteke

 • 02

Velikost datoteke

 • 1.8 MB (1 816 061 bajtov)

Datum izdaje

 • 21-06-2021

Priprava

To posodobitev sistemske programske opreme objektiva lahko izvedete le, kadar je objektiv nameščen na fotoaparat. Pred zagonom posodobitve obvezno namestite ciljni objektiv na ohišje fotoaparata. Poleg tega pri nameščanju objektiva ne pozabite izklopiti fotoaparata.

Preverite različico sistemske programske opreme objektiva.

Sledite spodnjim navodilom za preverjanje različice sistemske programske opreme objektiva. Če je različica sistemske programske opreme razl. 01, je posodobitev potrebna.
OPOMBA: če se ob vklopu fotoaparata prikaže nastavitveni zaslon za datum in čas, se prepričajte, da so vrednosti datuma in časa nastavljene pravilno.

 1. V fotoaparatu izberite Menu (Meni) → Setup (Nastavitev) → Version (Različica).
 2. Različica sistemske programske opreme objektiva se prikaže, kot je prikazano spodaj.
  OPOMBA: če uporabljate serijo QX, zaženite program za posodobitev sistemske programske opreme objektiva v računalniku in preverite različico sistemske programske opreme objektiva z zagonom posodobitve.
  Slika, ki prikazuje trenutno različico sistemske programske opreme

Sistemske zahteve

Operacijski sistem

Najnovejša različica posodobitve sistemske programske opreme objektiva je združljiva s temi različicami sistema Macintosh:

 • macOS 10.14, 10.15, 11 in 12

Strojna oprema računalnika

Najnovejša različica posodobitve sistemske programske opreme objektiva je združljiva z naslednjo strojno opremo:

 • Prostor na trdem disku: 200 MB ali več
 • Pomnilnik RAM: 512 MB ali več

Druga oprema za fotoaparat z izmenljivim objektivom α

 • Napajanje fotoaparata: popolnoma napolnjen paket akumulatorskih baterij ali namenski omrežni napajalnik (naprodaj posebej)
  OPOMBA: posodobitev lahko izvedete le, če je raven napolnjenosti baterije (tri črtice) ali več. Svetujemo vam, da uporabite popolnoma napolnjeno baterijo ali namenski omrežni napajalnik (naprodaj posebej). Pred posodobitvijo sistemske programske opreme objektiva odstranite navpični ročaj.
 • Kabel USB, ki je priložen fotoaparatu
  OPOMBA: če uporabite drug kabel USB, posodobitev morda ne bo delovala.

Druga oprema za profesionalni fotoaparat – oddajanje in produkcija

 • Napajanje fotoaparata: namenski omrežni napajalnik
 • Kabel USB, ki je priložen fotoaparatu
  OPOMBA: če uporabite drug kabel USB, posodobitev morda ne bo delovala.

Prenos in namestitev

Pomembno obvestilo

 • Pred posodobitvijo sistemske programske opreme objektiva zaprite vso drugo uporabniško programsko opremo.
 • Med posodabljanjem ne odstranjujte baterije, saj se lahko zaradi nenadnega izklopa napajanja fotoaparat pokvari.
 • Poskrbite, da računalnik ne bo preklopil v stanje mirovanja.
 • Pri povezovanju fotoaparata z računalnikom se prepričajte, da povezujete samo računalnik.
 • Pred začetkom posodobitve iz fotoaparata odstranite pomnilniško kartico.
 • Fotoaparata in računalnika še ne povežite.
 • Prepričajte se, da je računalnik povezan z internetom.

Za fotoaparat z izmenljivim objektivom α

 • Med posodabljanjem sistemske programske opreme objektiva uporabite popolnoma napolnjen paket akumulatorskih baterij ali namenski omrežni napajalnik (naprodaj posebej).
 • Pred posodobitvijo sistemske programske opreme objektiva namestite objektiv na fotoaparat. Prepričajte se, da je fotoaparat izklopljen.

Za profesionalni fotoaparat – oddajanje in produkcija

 • Med posodabljanjem uporabljajte namenski omrežni napajalnik.
 • Zagotovite, da bosta baterija in omrežni napajalnik odstranjena pred namestitvijo objektiva s posodobitvijo.
 • Potrdite nastavitev povezave USB.
  OPOMBA: v skladu z navodili, prikazanimi v oknu programa za posodobitev sistemske programske opreme Lens System Software Updater na fotoaparatu, izberite Menu (Meni) → Setup (Nastavitev) → USBUSB Connection (Povezava USB) in preverite, ali je izbrana možnost Mass Storage (Masovni pomnilnik). Če način Mass Storage (Masovni pomnilnik) ni izbran, ga izberite.
 • Pri računalnikih Mac s procesorji Apple Silicon (Apple M1) spremenite pravilnik o varnosti. Na zaslonu About This Mac (O tem računalniku Mac) je prikazan element Chip (Čip), ki mu sledi ime čipa. Glejte članek How to change the security policy on Mac computers with Apple silicon (Kako spremeniti pravilnik o varnosti pri računalnikih Mac s procesorjem Apple Silicon). Pri računalnikih Mac s procesorjem Intel ta korak ni potreben.

Kako prenesti gonilnik fotoaparata Sony?

 1. Obiščite stran za prenos gonilnika fotoaparata Sony in prenesite ustrezen gonilnik.
  OPOMBA: gonilki fotoaparata Sony so za računalnike Mac s procesorjem Intel drugačni kot za tiste s procesorjem Apple Silicon.
 2. Pritisnite gumb Download (Prenesi).
 3. Ko preberete izjavo, kliknite Download (Prenesi).
 4. Shranite datoteko na namizje računalnika (priporočeno).

Kako prenesti program za posodobitev sistemske programske opreme objektiva (Lens System Software Updater)?

 1. Pritisnite gumb Download (Prenesi) zgoraj.
 2. Ko preberete izjavo, kliknite Download (Prenesi).
  OPOMBA: začel se bo prenos datoteke Update_SEL50F12GMV2D.dmg.
 3. Shranite datoteko na namizje računalnika (priporočeno).

Ko je datoteka uspešno prenesena, lahko namestite posodobitev.

1. korak: postopek namestitve gonilnika fotoaparata Sony

 1. Zaprite vse programe, ki se trenutno izvajajo v računalniku.
 2. Dvokliknite datoteko Camera_Driver_2102a.dmg, ki ste jo prenesli. V tem koraku ne priključite fotoaparata.
  OPOMBA: če ste fotoaparat priklopili na računalnik, ga odklopite, preden nadaljujete postopek.
 3. Namestitveni program gonilnika fotoaparata Sony Camera Driver Installer se razširi.
 4. Dvokliknite ikono SonyCameraDriver.pkg.
 5. Odpre se zaslon namestitvenega progama. Nadaljujte v skladu z navodili.
 6. Prikaže se poziv, ali želite sistemu dovoliti zagon namestitve. Vnesite geslo za skrbniški račun.

  OPOMBE
  • Če operacijski sistem prikaže pogovorno okno System Extension Blocked (Razširitev sistema blokirana) (dejansko sporočilo se razlikuje glede na različico operacijskega sistema), kliknite gumb Open Security Preferences (Odpri varnostne nastavitve). Odpre se zaslon Security & Privacy (Varnost in zasebnost) operacijskega sistema macOS.
  • Če operacijski sistem ne prikaže pogovornega okna System Extension Blocked (Razširitev sistema blokirana), pojdite na 2. korak: zagon programa za posodobitev.
 7. Na zaslonu Security & Privacy (Varnost in zasebnost) odprite zavihek General (Splošno) in kliknite ikono ključa. Ko boste pozvani k vnosu gesla, vnesite geslo, ki ste ga uporabili pri prijavi s skrbniškim računom, nato kliknite gumb Unlock (Odkleni).
 8. Kliknite gumb Allow (Dovoli), da sistemu dovolite začetek nalaganja programske opreme sistema.
 9. Če se po kliku gumba Allow (Dovoli) prikaže poziv k ponovnem zagonu, ponovno zaženite računalnik in se vrnite na začetek postopka posodobitve.
 10. Če zaslon Security and Privacy (Varnost in zasebnost) ne izgine, zaprite okno.

2. korak: zagon programa za posodobitev sistemske programske opreme objektiva (Lens System Software Updater)

 1. Dvokliknite datoteko Update_SEL50F12GMV2D.dmg, ki ste jo prenesli. V tem koraku ne priključite fotoaparata.
 2. Datoteka Update_SEL50F12GMV2D se razširi.
 3. Dvokliknite ikono LensSystemSoftwareUpdater.
 4. Sporočilo vas pozove, da aplikaciji dovolite izvajanje sprememb. Vnesite geslo za skrbniški račun.
 5. Program Lens System Software Updater (Program za posodobitev sistemske programske opreme objektiva) se zažene.

  OPOMBE
  • Če sistem ni pripravljen na posodobitev, se pojavi sporočilo o napaki. Glede na sporočilo ustrezno ukrepajte in znova dvokliknite LensSystemSoftwareUpdater.
  • Če se pojavi sporočilo You need to restart your computer (Ponovno zaženite računalnik), računalnik ponovno zaženite in nato ponovno dvokliknite LensSystemSoftwareUpdater.
  • Če se pojavi sporočilo You need to install Sony Camera Driver (Namestiti morate gonilnik fotoaparata Sony), opravite postopek, ki je opisan v 1. koraku: postopek namestitve gonilnika fotoaparata Sony, nato pa ponovno dvokliknite LensSystemSoftwareUpdater.
  • Če se pojavi sporočilo Check the Security & Privacy setting. (Preverite nastavitve varnosti in zasebnosti.), izvedite 7. in 8. točko v 1. koraku: postopek namestitve gonilnika fotoaparata Sony, nato pa ponovno zaženite računalnik in znova dvokliknite LensSystemSoftwareUpdater.
 6. Vklopite fotoaparat in ga s priloženim kablom USB povežite z računalnikom, na zaslonu LCD fotoaparata se prikaže USB Mode (Način USB).
 7. Kliknite Next (Naprej) v programu za posodobitev sistemske programske opreme objektiva. Na računalniku se prikaže okno programa za posodobitev sistemske programske opreme objektiva, na zaslonu fotoaparata pa se prikaže sporočilo Follow computer instructions. (Sledite navodilom računalnika).
  OPOMBA: fotoaparata od tega koraka naprej ne izklapljajte, dokler se ne konča postopek posodobitve sistemske programske opreme objektiva. Morda bo trajalo nekaj minut, da se prikaz na zaslonu spremeni, kar je odvisno od modela fotoaparata.
  • Računalnik
   Zaslon za preverjanje različice
  • Fotoaparat
   Zaslon
  Odpravljanje težav
  • Če se prikaže sporočilo The update is not available for your model (Posodobitev za vaš model ni na voljo), preverite, ali je datoteka sistemske programske opreme objektiva, ki jo poskušate namestiti, prava za objektiv, nameščen na fotoaparat. Če je vklopljen ustrezni program za posodobitev sistemske programske opreme objektiva, ga zaprite, odklopite kabel USB, izklopite fotoaparat in se vrnite nazaj na 2. korak: zagon programa za posodobitev sistemske programske opreme objektiva (Lens System Software Updater).
  • Če se prikaže sporočilo Could not find camera with the lens for this update mounted (Fotoaparata z nameščenim objektivom za to posodobitev ni bilo mogoče najti), preverite, ali je fotoaparat naveden v razdelku Relevant Products (Ustrezni izdelki) in ali je fotoaparat povezan z računalnikom prek kabla USB.
 8. Kliknite Next (Naprej) v programu za posodobitev sistemske programske opreme objektiva. V spodnjem levem delu zaslona sta prikazani trenutna različica in različica po posodobitvi. Če je trenutna različica sistemske programske opreme objektiva razl. 02, posodobitev ni potrebna. V tem primeru prekinite povezavo USB in kliknite Finish (Dokončaj), izklopite fotoaparat, odstranite baterijo in/ali omrežni napajalnik, znova vstavite baterijo ali priključite omrežni napajalnik in vklopite fotoaparat.
  • Potrebna je posodobitev.
    Slika, ki prikazuje trenutno različico sistemske programske opreme v programu System Software Updater
  • Posodobitev ni potrebna.
   Slika, ki označuje najnovejšo različico programske opreme v programu System Software Updater
 9. Potrdite, da je Current version (Trenutna različica) razl. 01, in kliknite Next (Naprej). Podatki se prenašajo v fotoaparat (približno 5 sekund).
  OPOMBA: fotoaparata med posodobitvijo ne izklapljajte in ne izključujte kabla USB.
 10. Ko je prenos podatkov končan, se prikaže ta zaslon.
  Zaslon za zagon posodobitve
  Kliknite Finish (Dokončaj).
 11. Začne se postopek posodobitve in na fotoaparatu se prikaže vrstica napredovanja (približno 30 sekund).
 12. Postopek posodobitve je končan, ko se na fotoaparatu prikaže sporočilo Lens update complete. (Posodobitev objektiva je končana).
  Če uporabljate serijo QX, je postopek posodobitve končan, ko izgine zaslon serije QX.
 13. Izključite kabel USB.
  OPOMBA: ko je posodobitev končana, izklopite fotoaparat, odstranite baterijo in/ali omrežni napajalnik, znova vstavite baterijo ali priključite omrežni napajalnik in vklopite fotoaparat.

3. korak: preverite, ali je različica sistemske programske opreme objektiva razl.02

 1. V fotoaparatu izberite Menu (Meni) → Setup (Nastavitev) → Version (Različica).
 2. Različica sistemske programske opreme objektiva se prikaže, kot je prikazano spodaj:
  Slika, ki prikazuje posodobljeno različico programske opreme
  OPOMBA: Ko je pri računalnikih Mac, ki uporabljajo procesor Apple Silicone, posodobitev končana, priporočamo, da pravilnik za varnost ponastavite na prvotno nastavitev. Pri računalnikih Mac s procesorjem Intel ta korak ni potreben. Po potrebi glejte članek How to change the security policy on Mac computers with Apple silicon (Kako spremeniti pravilnik o varnosti pri računalnikih Mac s procesorjem Apple Silicon).

Vprašanja in odgovori

Posodobitev ni končana

Če na zaslonu dlje kot 10 minut ni slike, za odpravo težave sledite spodnjim korakom.

 1. Odklopite kabel USB iz računalnika.
 2. Odstranite baterijo in omrežni napajalnik iz fotoaparata, počakajte nekaj minut, nato ponovno vstavite baterijo ali priključite omrežni napajalnik.
 3. Znova zaženite računalnik.
 4. Vklopite fotoaparat in ponovno opravite postopek namestitve.

Po zagonu programa za posodobitev sistemske programske opreme se ne prikaže zaslon za preverjanje različice, prikaže pa se sporočilo Failed to update (Posodobitev ni uspela).

Če pride do tega, ste morda v preteklosti fotoaparat že posodobili z gonilnikom System Software Update Helper (Pomočnik za posodobitev sistemske programske opreme) in niste odstranili tiste programske opreme:

 1. Ponovno prenesite System Software Update Helper (Pomočnik za posodobitev sistemske programske opreme) in odstranite gonilnik s pomočjo orodja za odstranjevanje, ki ga najdete v preneseni datoteki v mapi Uninstaller (Program za odstranjevanje).
 2. Ko ste odstranili gonilnik System Software Update Helper (Pomočnik za posodobitev sistemske programske opreme) dvokliknite Update_SEL50F12GMV2D.dmg in ponovno zaženite posodobitev.
 • Registrirajte izdelek

  Pridobite dostop do vseh informacij, imejte izdelek vedno posodobljen in izkoristite odlične ponudbe

 • Skupnost Sony

  Obiščite našo skupnost ter delite svoje izkušnje in rešitve z drugimi Sonyjevimi strankami

 • Stik s podporo

  Obrnite se na Sonyjevo ekipo za podporo

 • Popravila in garancija

  Dogovorite se za popravilo, temu sledite ali se mu celo izognite