Zadevni model

Te informacije so za naslednje modele:

 • UBP-X800M2

O tem prenosu

Prednosti in izboljšave

 • Izboljša zmogljivost predvajanja plošč Ultra HD Blu-ray

Prejšnje prednosti in izboljšave

 • Odpravlja težave, ki se lahko pojavijo pri uporabi omrežnih storitev
 • Izboljša kakovost slike v določenih prizorih

Informacije o datoteki

Ime datoteke

 • Posodobitev vdelane programske opreme, različica M45.R.0056 za UBP-X800M2

Različica datoteke

 • M45.R.0056

Velikost datoteke

 • 187 MB (196 107 805 bajtov)

Datum izdaje

 • 24-08-2021

Priprava

Vdelana programska oprema je morda že posodobljena, zlasti če imate nov model predvajalnika Blu-ray. Če je številka različice M45.R.0056 ali višja, posodobitev ni potrebna.

Če niste prepričani, lahko preprosto preverite različico vdelane programske opreme:

 1. Vklopite televizor in preverite, ali je izbran vhod, na katerega je priključen vaš predvajalnik Blu-ray. Če je predvajalnik priključen v vtičnico HDMI2, izberite vhod HDMI2.
 2. Vklopite predvajalnik Blu-ray. Če začne predvajati plošči, pritisnite STOP in počakajte, da se prikaže meni Home Screen (Začetni zaslon).
 3. V meniju Home Screen (Začetni zaslon) s puščičnimi tipkami na daljinskem upravljalniku označite možnost SetupSystem Settings (Nastavitev → Sistemske nastavitve) in nato pritisnite ENTER.
 4. Označite možnost System Information (Informacije o sistemu) in izberite možnost ENTER.
 5. Če je na zaslonu televizorja številka različice M45.R.0056 ali višja, imate že najnovejšo različico vdelane programske opreme.

Vdelano programsko opremo predvajalnika Blu-ray lahko posodobite na dva preprosta načina:

NačinKaj potrebujete?Zakaj uporabiti ta način?
Internet/omrežje
(PRIPOROČENO)
 • Priporočamo ethernetni kabel ali brezžični usmerjevalnik, da povežete predvajalnik Blu-ray z internetom.
 • Prepričajte se, ali ima predvajalnik Blu-ray vzpostavljeno povezavo z:
  • aktivno internetno povezavo
  • združljivim televizorjem
Priporočamo ta način, saj je najpreprostejši in najhitrejši za posodobitev vdelane programske opreme.
Pomnilniška naprava USB
 • računalnikom
 • pomnilniško napravo USB
Ta način za posodobitev vdelane programske opreme uporabite, če ne morete vzpostaviti povezave z internetom.

Prenos in namestitev

Posodobitev predvajalnika Blu-ray prek interneta

Priporočamo ta način, saj je najpreprostejši za posodobitev. Običajno traja 15–30 minut. Najprej pripravite opremo, nato pa s spleta prenesite posodobitev v predvajalnik Blu-ray.

Kaj potrebujete:

 • aktivno internetno povezavo (prek ethernetnega kabla ali brezžičnega usmerjevalnika)
 • združljiv televizor

Kako zagotoviti nemoten potek posodobitve

Posodobitev je ponavadi zelo preprosta. Zagotovite, da bo posodobitev uspela že v prvem poskusu:

 • Natančno preberite navodila, saj lahko v nasprotnem primeru predvajalnik Blu-ray poškodujete.
 • Predvajalnika Blu-ray ne izklopite in ga ne odklopite z vira napajanja, medtem ko se izvaja posodobitev.
 • Ne pritiskajte nobenih gumbov, razen tistih, ki so omenjeni v navodilih.

Pripravite opremo:

 1. Vklopite televizor in preverite, ali je nastavljen na vhod, kamor je priključen predvajalnik Blu-ray. (Če je predvajalnik priključen v vtičnico HDMI 2, izberite vhod HDMI 2.)
 2. Predvajalnik Blu-ray povežite z internetnim virom prek ethernetnega kabla ali brezžičnega usmerjevalnika.
 3. Vklopite predvajalnik Blu-ray. (Če je v predvajalniku plošča, jo vzemite ven.)

Prenesite posodobitev:

 1. V meniju Home Screen (Začetni zaslon) s puščičnimi tipkami na daljinskem upravljalniku izberite možnost SetupSoftware Update (Nastavitev → Posodobitev programske opreme) in nato pritisnite Update via Internet (Posodobitev prek interneta).
 2. Na televizorju se bo izpisalo Software Update confirmation (Potrditev posodabljanja programske opreme). Z daljinskim upravljalnikom izberite možnost OK (V redu) in nato pritisnite ENTER.
 3. Na televizorju se izpišeta sporočilo Update to a new software version. (Posodobite na novo različico programske opreme.) in najnovejša različica programske opreme.
 4. Izberite možnost Start (Začni) in nato pritisnite ENTER.
 5. Postopek posodabljanja se začne in na televizorju vidite zaslon za posodobitev.
 6. Med posodobitvijo bosta na televizorju prikazani vrstica napredovanja x % in hitrost prenosa. Med posodobitvijo se znak x spremeni v 0 in raste do 100.
 7. Predvajalnik se bo izklopil in ponovno vklopil in posodobitev se bo nadaljevala. V tem koraku predvajalnika ne vklapljajte in ga ne uporabljajte.
 8. Na televizorju se bosta znova prikazali vrstica napredovanja x % in hitrost prenosa.
  Opomba: Med posodobitvijo se znak x spremeni v 0 in raste do 100.
 9. Predvajalnik se bo samodejno izklopil in ponovno vklopil, da konča posodabljanje.
  Opomba: Predvajalnika ne uporabljajte in ga ne izklapljajte, dokler posodobitev ni končana.
 10. Preverite različico vdelane programske opreme. Če je številka različice M45.R.0056, je posodobitev vdelane programske opreme uspela.

Odpravljanje težav

Kaj narediti v primeru težav s posodabljanjem vdelane programske opreme predvajalnika Blu-ray prek interneta.

 • Če se na televizorju izpiše sporočilo Connection status cannot be confirmed (Stanja povezave ni mogoče potrditi) ali sporočilo This device is not connected to network (Ta naprava ni priključena v omrežje), je morda prišlo do težave z omrežno povezavo:
  1. Pri žični povezavi: preverite, ali kabel LAN povezuje predvajalnik in internetni vir.
  2. Pri brezžični povezavi: preverite, ali je brezžični usmerjevalnik vklopljen in povezan z internetnim virom.
  3. V omrežnih nastavitvah preverite, ali ste označili, ali ima predvajalnik Blu-ray svoj lastni IP-naslov. (Če uporabljate strežnik proxy, vnesite njegov naslov IP v polje Proxy Server (Strežnik proxy) namesto imena gostitelja proxy.)
  4. Potrdite možnosti Physical Connection (Fizična povezava) in Internet Access (Dostop do interneta) v Network SettingsNetwork Connection Status (Omrežne nastavitve → Stanje omrežne povezave).
  5. Poskusite znova izvesti posodobitev.
 • Če je med posodabljanjem prišlo do izpada električne energije, predvajalnik ponovno vklopite in ga poskusite ponovno posodobiti.
 • Če posodobitev traja že več kot 30 minut in se še ni končala:
  1. Izključite napajalni kabel iz električne vtičnice in ga čez nekaj minut znova priključite.
  2. Vklopite predvajalnik Blu-ray Disc.
  3. Znova poskusite izvesti posodobitev.
  4. Omrežni postopek lahko tudi prekinete in nadaljujete neposredno s posodobitvijo s pomnilnika USB.
 • Če se med posodobitvijo izpiše sporočilo Update failed (Posodobitev ni uspela:
  • Zagotovite, da ni težav pri povezavi omrežja z internetom.
  • Na zaslonu Update failed (Posodobitev ni uspela) izberite možnost OK (V redu), če želite ponovno poskusiti s posodobitvijo, ali možnost Cancel (Prekliči), če želite prekiniti postopek.
  • Če težave ne odpravite, prenesite datoteko z vdelano programsko opremo in izvedite posodobitev prek pomnilnika USB.
  • Omrežni postopek lahko tudi prekinete in nadaljujete neposredno s posodobitvijo s pomnilnika USB.
 • Če po več poskusih posodobitev vdelane programske opreme še vedno ne deluje, prenesite datoteko z vdelano programsko opremo in izvedite posodobitev prek pomnilnika USB.

Posodobitev prek pomnilniške naprave USB in računalnika

Priporočamo, da uporabite spletno posodobitev, če je to mogoče. V nasprotnem primeru lahko uporabite ta način. Posodobitev boste najprej prenesli v računalnik, nato v pomnilniško napravo USB in nato v predvajalnik Blu-ray.

Priporočamo uporabo teh operacijskih sistemov:

 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • macOS 10.12 — 10.15, 11
 • Mac OS X

Kako zagotoviti nemoten potek posodobitve

Posodobitev je ponavadi zelo preprosta. Če želite, da bo posodobitev uspešna že v prvem poskusu, upoštevajte to:

 • Natančno preberite navodila, saj lahko v nasprotnem primeru predvajalnik Blu-ray poškodujete.
 • Predvajalnika Blu-ray ne izklopite in ga ne odklopite z vira napajanja, medtem ko se izvaja posodobitev.
 • Ne pritiskajte nobenih gumbov, razen tistih, ki so omenjeni v navodilih.

Prenesite posodobitev v računalnik:

 1. Preberite pogoje in določila ter podajte soglasje.
 2. Prenesite datoteko UPDATE_M45R00 0056.ZIP v računalnik in si zapomnite ime mape, v katero jo boste prenesli.
 3. Poiščite datoteko v računalniku, kliknite jo z desno miškino tipko in nato kliknite Properties (Lastnosti). Preverite, ali je velikost datoteke 187 MB (196 107 805 bajtov).

Datoteke s posodobitvijo prenesite v pomnilniško napravo USB:

 1. Razširite datoteko v računalnik: Razširjena mapa se imenuje UPDATE (Posodobitev).
 2. Preverite, ali so v mapi UPDATE (Posodobitev) te štiri datoteke: MSB45-FW.BIN, MSB45-FW.ID, MSB45-FW_MB.BIN in MSB45-FW_MB.ID
 3. Na računalnik priključite združljivo pomnilniško napravo USB.
  Opomba: FAT32 in NTFS sta podprta.
Za operacijske sisteme Windows:
 1. Odprite imenik, v katerem je bila ustvarjena mapa, in z desno miškino tipko kliknite mapo UPDATE (Posodobitev).
 2. V meniju kliknite Send To... (Pošlji v ...).
 3. Kliknite pogon, ki označuje napravo USB (npr. izmenljivi disk E:).
 4. Mapa s posodobitvijo bo kopirana v napravo USB.
Za operacijske sisteme macOS:
 1. Povlecite in spustite mapo UPDATE (Posodobitev) v korensko mapo naprave USB.
  Opomba: Posodobitev ne bo izvedena, če datoteka ne bo kopirana v korenski imenik naprave USB ali če spremenite ime datoteke.

Prenesite posodobitev v predvajalnik

Najprej pripravite opremo in nato prenesite posodobitev v predvajalnik.

Pripravite opremo:
 1. Vklopite televizor in preverite, ali je nastavljen na vhod, kamor je priključen predvajalnik Blu-ray. (Če je predvajalnik priključen v vtičnico HDMI 2, izberite vhod HDMI 2.)
 2. Vklopite predvajalnik Blu-ray.
 3. Prepričajte se, da na predvajalnik Blu-ray Disc ni priključena nobena druga naprava USB. V nasprotnem primeru jih izključite iz predvajalnika Blu-ray Disc.
Prenesite posodobitev:
 1. Pomnilniško napravo USB, v kateri je shranjena datoteka s posodobitvijo, priključite v vrata USB na sprednji plošči predvajalnika.
 2. V meniju Home Screen (Začetni zaslon) s puščičnimi tipkami na daljinskem upravljalniku izberite možnost SetupSoftware Update (Nastavitev → Posodobitev programske opreme) in nato pritisnite ENTER.
 3. Izpisala se bo potrditev posodabljanja programske opreme. Izberite možnost Update via USB Memory (Posodobitev prek pomnilnika USB), z daljinskim upravljalnikom označite možnost OK (V redu) in pritisnite ENTER.
 4. Posodobitev se začne.
 5. Med posodobitvijo na televizorju vidite vrstico napredovanja x %. Med posodobitvijo se znak x spremeni v 0 in raste do 100.
 6. Predvajalnik se bo izklopil in ponovno vklopil in posodobitev se bo nadaljevala. V tem koraku predvajalnika ne vklapljajte in ga ne uporabljajte.
 7. Na televizorju boste znova videli vrstico napredovanja x %.
  Opomba: Med posodobitvijo se znak x spremeni v 0 in raste do 100.
 8. Predvajalnik se izklopi in se samodejno ponovno vklopi po dokončani posodobitvi. Predvajalnika ne uporabljajte in ga ne izklapljajte, dokler posodobitev ni končana.
 9. Napravo USB odstranite iz predvajalnika.
 10. Preverite različico vdelane programske opreme. Če je številka različice M45.R.0056, je posodobitev vdelane programske opreme uspela.

Odpravljanje težav

Kaj narediti v primeru težav s posodabljanjem vdelane programske opreme predvajalnika Blu-ray prek računalnika in plošče.

 • Če ne morete izbrati možnosti Update via USB Memory (Posodobitev prek pomnilnika USB), preverite naslednje:
  1. Naprava USB je pravilno povezana s predvajalnikom Blu-ray Disc.
  2. Naprave USB so formatirane tako, da podpirajo datotečni sistem (FAT32 in NTFS).
  3. Naprave USB so združljive s predvajalnikom Blu-ray Disc.
 • Če datoteke s posodobitvijo, ki ste jo prenesli s spletnega mesta, ni mogoče razširiti, morda ni bila uspešno prenesena. Poskusite datoteko izbrisati in jo ponovno prenesite.
 • Če se izpiše sporočilo There is no update file (Ni datoteke s posodobitvijo), poskrbite, da je razširjena mapa pravilno poimenovana UPDATE (Posodobitev) (z velikimi črkami) in da so v njej te datoteke:
  • MSB45-FW.BIN
  • MSB45-FW.ID
  • MSB45-FW_MB.BIN
  • MSB45-FW_MB.ID
 • Če se izpiše sporočilo The file is corrupted (Datoteka je poškodovana), znova prenesite datoteko s posodobitvijo in ponovite celoten postopek.
 • Če posodobitev traja že več kot 30 minut in se še ni končala:
  1. Izključite napajalni kabel iz električne vtičnice in ga čez nekaj minut znova priključite.
  2. Vklopite predvajalnik Blu-ray Disc.
  3. Znova poskusite izvesti posodobitev.
 • Če je med posodabljanjem prišlo do izpada električne energije, vklopite predvajalnik Blu-ray Disc in poskusite ponoviti postopek posodobitve.
 • Registrirajte izdelek

  Pridobite dostop do vseh informacij, imejte izdelek vedno posodobljen in izkoristite odlične ponudbe

 • Skupnost Sony

  Obiščite našo skupnost ter delite svoje izkušnje in rešitve z drugimi Sonyjevimi strankami

 • Stik s podporo

  Obrnite se na Sonyjevo ekipo za podporo

 • Popravila in garancija

  Dogovorite se za popravilo, temu sledite ali se mu celo izognite