Zadevni model

Te informacije so za naslednje modele:

 • UBP-X1100ES

O tem prenosu

Prednosti in izboljšave

 • Izboljša kakovost barv določene vsebine SDR
 • Izboljša splošno delovanje

Prejšnje prednosti in izboljšave

 • Izboljša zmogljivost predvajanja plošč Ultra HD Blu-ray
 • Odpravlja težave, ki se lahko pojavijo pri uporabi omrežnih storitev
 • Izboljša kakovost slike v določenih prizorih

Informacije o datoteki

Ime datoteke

 • Posodobitev vdelane programske opreme, različica M46.R.0058 za UBP-X1100ES

Različica datoteke

 • M46.R.0058

Velikost datoteke

 • 187 MB (196 198 059 bajtov)

Datum izdaje

 • 31-05-2022

Priprava

Vdelana programska oprema je morda že posodobljena, zlasti če imate nov model predvajalnika Blu-ray. Če je številka različice M46.R.0058 ali novejša, posodobitev ni potrebna.

Če niste prepričani, lahko preprosto preverite različico vdelane programske opreme.

 1. Vklopite televizor in preverite, ali je izbran vhod, na katerega je priključen predvajalnik Blu-ray. Če je predvajalnik priključen v vtičnico HDMI 2, izberite vhod HDMI 2.
 2. Vklopite predvajalnik Blu-ray. Če začne predvajati plošči, pritisnite STOP in počakajte, da se prikaže meni Home Screen (Začetni zaslon).
 3. V meniju Home Screen (Začetni zaslon) izberite Setup (Nastavitev) → System Settings (Sistemske nastavitve) in nato s puščičnimi tipkami na daljinskem upravljalniku izberite ENTER.
 4. Izberite možnost System Information (Informacije o sistemu) in nato izberite možnost ENTER.
 5. Če je številka različice na televizijskem zaslonu M46.R.0058 ali višja, je naložena najnovejša različica vdelane programske opreme.

Vdelano programsko opremo predvajalnika Blu-ray lahko posodobite na dva preprosta načina.

NačinKaj potrebujete?Zakaj uporabiti ta način?
Internet/omrežje
(PRIPOROČENO)
 • Priporočamo ethernetni kabel ali brezžični usmerjevalnik, da povežete predvajalnik Blu-ray z internetom.
 • Prepričajte se, ali ima predvajalnik Blu-ray vzpostavljene te povezave:
  • Aktivna internetna povezava
  • Združljiv televizor
Priporočamo ta način, saj je najpreprostejši in najhitrejši za posodobitev vdelane programske opreme.
Pomnilniška naprava USB
 • Računalnik
 • Pomnilniška naprava USB
Ta način za posodobitev vdelane programske opreme uporabite, če ne morete vzpostaviti povezave z internetom.

Prenos in namestitev

Posodobitev predvajalnika Blu-ray prek interneta

Priporočamo ta način, saj je najpreprostejši za posodobitev. Običajno traja 15–30 minut. Najprej pripravite opremo, nato pa s spleta prenesite posodobitev v predvajalnik Blu-ray.

Kaj potrebujete?

 • Aktivna internetna povezava (prek ethernetnega kabla ali brezžičnega usmerjevalnika)
 • Združljiv televizor

Kako zagotoviti nemoten potek posodobitve?

Posodobitev je ponavadi zelo preprosta. Če želite, da bo posodobitev uspešna že v prvem poskusu, upoštevajte to:

 • Natančno preberite navodila, saj lahko v nasprotnem primeru predvajalnik Blu-ray poškodujete.
 • Predvajalnika Blu-ray ne izklopite in ga ne odklopite z vira napajanja, medtem ko se izvaja posodobitev.
 • Ne pritiskajte nobenih gumbov, razen tistih, ki so omenjeni v navodilih.

Priprava opreme

 1. Vklopite televizor in preverite, ali je nastavljen na vhod, kamor je priključen predvajalnik Blu-ray. (Če je predvajalnik priključen na priključek HDMI 2, izberite vhod HDMI 2.)
 2. Predvajalnik Blu-ray povežite z internetnim virom prek ethernetnega kabla ali brezžičnega usmerjevalnika.
 3. Vklopite predvajalnik Blu-ray. (Če je v predvajalniku plošča, jo vzemite ven.)

Prenos posodobitve

 1. V meniju Home Screen (Začetni zaslon) izberite Setup (Nastavitev) → Software Update (Posodobitev programske opreme) in nato s puščičnimi gumbi na daljinskem upravljalniku izberite možnost Update via Internet (Posodobitev prek interneta).
 2. Na televizorju se bo izpisalo Software Update confirmation (Potrditev posodabljanja programske opreme). Z daljinskim upravljalnikom izberite OK (V redu) in nato pritisnite ENTER.
 3. Na televizorju se prikaže sporočilo Update to a new software version (Posodobitev na novo različico programske opreme) in najnovejša različica programske opreme.
 4. Izberite možnost Start (Začni) in nato pritisnite ENTER.
 5. Postopek posodabljanja se začne in na televizorju vidite zaslon za posodobitev.
 6. Med posodobitvijo bosta na televizorju prikazani vrstica napredovanja x % in hitrost prenosa. Med posodobitvijo se znak x spremeni v 0 in raste do 100.
 7. Predvajalnik se bo izklopil in ponovno vklopil in posodobitev se bo nadaljevala. V tem koraku predvajalnika ne vklapljajte in ga ne uporabljajte.
 8. Na televizorju se bosta znova prikazali vrstica napredovanja x % in hitrost prenosa. Med posodobitvijo se znak x spremeni v 0 in raste do 100.
 9. Predvajalnik se bo samodejno izklopil in ponovno vklopil, da konča posodabljanje. Predvajalnika ne uporabljajte in ga ne izklapljajte, dokler posodobitev ni končana.
 10. Preverite različico vdelane programske opreme. Če je prikazana številka različice M46.R.0058, je bila vdelana programska oprema uspešno posodobljena.

Odpravljanje težav

Kaj narediti v primeru težav s posodabljanjem vdelane programske opreme predvajalnika Blu-ray prek interneta.

 • Če se na televizorju izpiše sporočilo Connection status cannot be confirmed (Stanja povezave ni mogoče potrditi) ali sporočilo This device is not connected to network (Ta naprava ni priključena v omrežje), je morda prišlo do težave z omrežno povezavo.
  1. Pri žični povezavi: preverite, ali kabel LAN povezuje predvajalnik in internetni vir.
  2. Pri brezžični povezavi: preverite, ali je brezžični usmerjevalnik vklopljen in povezan z internetnim virom.
  3. V omrežnih nastavitvah preverite, ali ste označili, ali ima predvajalnik Blu-ray svoj lastni IP-naslov. (Če uporabljate strežnik proxy, vnesite njegov naslov IP v polje Proxy Server (Strežnik proxy) namesto imena gostitelja proxy.)
  4. V meniju Network Settings (Omrežne nastavitve) → Network Connection Status (Stanje omrežne povezave) preverite ali sta možnosti Physical Connection (Fizična povezava) in Internet Access (Dostop do interneta) potrjene z OK (V redu).
  5. Poskusite znova izvesti posodobitev.
 • Če je med posodabljanjem prišlo do izpada električne energije, predvajalnik ponovno vklopite in ga poskusite ponovno posodobiti.
 • Če posodobitev traja že več kot 30 minut in se še ni končala:
  1. Izključite napajalni kabel iz električne vtičnice in ga čez nekaj minut znova priključite.
  2. Vklopite predvajalnik Blu-ray Disc.
  3. Znova poskusite izvesti posodobitev.
  4. Omrežni postopek lahko tudi prekinete in nadaljujete neposredno s posodobitvijo s pomnilnika USB.
 • Če se med posodobitvijo izpiše sporočilo Update failed (Posodobitev ni uspela):
  • Zagotovite, da ni težav pri povezavi omrežja z internetom.
  • Na zaslonu Update failed (Posodobitev ni uspela) izberite možnost OK (V redu), če želite ponovno poskusiti s posodobitvijo, ali možnost Cancel (Prekliči), če želite prekiniti postopek.
  • Če težave ne odpravite, prenesite datoteko z vdelano programsko opremo in izvedite posodobitev prek pomnilnika USB.
  • Omrežni postopek lahko tudi prekinete in nadaljujete neposredno s posodobitvijo s pomnilnika USB.
 • Če po več poskusih posodobitev vdelane programske opreme še vedno ne deluje, prenesite datoteko z vdelano programsko opremo in izvedite posodobitev prek pomnilnika USB.

Posodobitev prek pomnilniške naprave USB in računalnika

Priporočamo, da uporabite spletno posodobitev, če je to mogoče. V nasprotnem primeru lahko uporabite ta način. Posodobitev boste najprej prenesli v računalnik, nato v pomnilniško napravo USB in nato v predvajalnik Blu-ray.

Priporočamo uporabo teh operacijskih sistemov:

 • Windows 11
 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • macOS 10.12–10.15, 11
 • Mac OS X

Kako zagotoviti nemoten potek posodobitve?

Posodobitev je ponavadi zelo preprosta. Če želite, da bo posodobitev uspešna že v prvem poskusu, upoštevajte spodnje ukrepe.

 • Natančno preberite navodila, saj lahko v nasprotnem primeru predvajalnik Blu-ray poškodujete.
 • Predvajalnika Blu-ray ne izklopite in ga ne odklopite z vira napajanja, medtem ko se izvaja posodobitev.
 • Ne pritiskajte nobenih gumbov, razen tistih, ki so omenjeni v navodilih.

Prenos posodobitve v računalnik

 1. Preberite pogoje in določila ter podajte soglasje.
 2. Prenesite datoteko UPDATE_M46R0058.ZIP v računalnik in si zapomnite ime mape, v katero jo boste prenesli.
 3. Poiščite datoteko v računalniku, kliknite jo z desno miškino tipko in nato kliknite Properties (Lastnosti). Preverite, ali je velikost datoteke 187 MB (196 198 059 bajtov).

Datoteke s posodobitvijo prenesite v pomnilniško napravo USB.

 1. Razširite datoteko v računalnik. Razširjena mapa se imenuje UPDATE (Posodobitev).
 2. Preverite, ali mapa UPDATE (Posodobitev) vključuje te štiri datoteke: MSB46-FW.BIN, MSB46-FW.ID, MSB46-FW_MB.BIN, and MSB46-FW_MB.ID.
 3. Na računalnik priključite združljivo pomnilniško napravo USB.
  Opomba: FAT32 in NTFS sta podprta.
Za operacijske sisteme Windows
 1. Odprite imenik, v katerem je bila ustvarjena mapa, in z desno miškino tipko kliknite mapo UPDATE (Posodobitev).
 2. V meniju kliknite Send To... (Pošlji v ...).
 3. Kliknite pogon, ki označuje napravo USB (npr. izmenljivi disk E:).
 4. Mapa s posodobitvijo bo kopirana v napravo USB.
Za operacijske sisteme macOS
 1. Povlecite in spustite mapo UPDATE (Posodobitev) v korensko mapo naprave USB.
  Opomba: Posodobitev ne bo izvedena, če datoteka ne bo kopirana v korenski imenik naprave USB ali če spremenite ime datoteke.

Prenesite posodobitev v predvajalnik.

Najprej pripravite opremo in nato prenesite posodobitev v predvajalnik.

Priprava opreme
 1. Vklopite televizor in preverite, ali je nastavljen na vhod, kamor je priključen predvajalnik Blu-ray. (Če je predvajalnik priključen na priključek HDMI 2, izberite vhod HDMI 2.)
 2. Vklopite predvajalnik Blu-ray.
 3. Prepričajte se, da na predvajalnik Blu-ray Disc ni priključena nobena druga naprava USB. V nasprotnem primeru jih izključite iz predvajalnika Blu-ray Disc.
Prenos posodobitve
 1. Pomnilniško napravo USB, v kateri je shranjena datoteka s posodobitvijo, priključite v priključek USB na sprednji plošči predvajalnika.
 2. S puščičnimi tipkami na daljinskem upravljalniku v meniju Home Screen (Domači zaslon) izberite Setup (Nastavitev) → Software Update (Posodobitev programske opreme), nato pa pritisnite ENTER.
 3. Ko se izpiše potrditev Software Update (Posodobitev programske opreme), z daljinskim upravljalnikom izberite možnost Update via USB Memory (Posodobitev prek pomnilnika USB), nato izberite možnost OK (V redu) in pritisnite ENTER.
 4. Posodobitev se začne.
 5. Med posodobitvijo na televizorju vidite vrstico napredovanja x %. Med posodobitvijo se znak x spremeni v 0 in raste do 100.
 6. Predvajalnik se bo izklopil in ponovno vklopil in posodobitev se bo nadaljevala. V tem koraku predvajalnika ne vklapljajte in ga ne uporabljajte.
 7. Na televizorju boste znova videli vrstico napredovanja x %. Med posodobitvijo se znak x spremeni v 0 in raste do 100.
 8. Predvajalnik se izklopi in se samodejno ponovno vklopi po dokončani posodobitvi. Predvajalnika ne uporabljajte in ga ne izklapljajte, dokler posodobitev ni končana.
 9. Napravo USB odstranite iz predvajalnika.
 10. Preverite različico vdelane programske opreme. Če je prikazana številka različice M46.R.0058, je bila vdelana programska oprema uspešno posodobljena.

Odpravljanje težav

Kaj narediti v primeru težav s posodabljanjem vdelane programske opreme predvajalnika Blu-ray prek računalnika in plošče?

 • Če ne morete izbrati možnosti Update via USB Memory (Posodobitev prek pomnilnika USB), preverite naslednje:
  1. Naprava USB je pravilno povezana s predvajalnikom Blu-ray Disc.
  2. Naprava USB je formatirana tako, da podpira datotečni sistem (FAT32 in NTFS).
  3. Naprava USB je združljiva s predvajalnikom Blu-ray Disc.
 • Če datoteke s posodobitvijo, ki ste jo prenesli s spletnega mesta, ni mogoče razširiti, jo poskusite izbrisati in prenesti znova.
 • Če se izpiše sporočilo There is no update file (Ni datoteke s posodobitvijo), poskrbite, da je razširjena mapa pravilno poimenovana UPDATE (Posodobitev) (z velikimi črkami) in da so v njej vse datoteke: MSB46-FW.BIN, MSB46-FW.ID, MSB46-FW_MB.BIN, and MSB46-FW_MB.ID.
 • Če se izpiše sporočilo The file is corrupted (Datoteka je poškodovana), znova prenesite datoteko s posodobitvijo in ponovite celoten postopek.
 • Če posodobitev traja že več kot 30 minut in se še ni končala.
  1. Izključite napajalni kabel iz električne vtičnice in ga čez nekaj minut znova priključite.
  2. Vklopite predvajalnik Blu-ray Disc.
  3. Znova poskusite izvesti posodobitev.
 • Če je med posodabljanjem prišlo do izpada električne energije, vklopite predvajalnik Blu-ray Disc in poskusite ponoviti postopek posodobitve.
 • Registrirajte izdelek

  Pridobite dostop do vseh informacij, imejte izdelek vedno posodobljen in izkoristite odlične ponudbe

 • Skupnost Sony

  Obiščite našo skupnost ter delite svoje izkušnje in rešitve z drugimi Sonyjevimi strankami

 • Stik s podporo

  Obrnite se na Sonyjevo ekipo za podporo

 • Popravila in garancija

  Dogovorite se za popravilo, temu sledite ali se mu celo izognite