Zadevni model

Te informacije so za naslednje modele:

 • NW-A100TPS
 • NW-A105
 • NW-A105HN
 • NW-ZX507

O tem prenosu

Prednosti in izboljšave

 • Zagotavlja varnostne posodobitve (raven varnosti, prikazana v meniju Settings (Nastavitve), bo veljala od novembra 2021)

POMEMBNO:

 • za izboljšanje stabilnosti povezave morate na najnovejšo različico posodobiti programsko opremo aplikacije "Music Center for PC" in vdelano programsko opremo predvajalnika Walkman. Če ena od njiju ni posodobljena, se programska oprema aplikacije Music Center for PC in predvajalnik Walkman morda ne bosta pravilno povezala.
 • Če datum in čas na predvajalniku Walkman nista pravilno nastavljena, se obvestilo za posodobitev morda ne bo prikazalo. Če nista, ju nastavite ročno.

Prejšnje prednosti in izboljšave

Oglejte si prejšnje prednosti in izboljšave.

Informacije o datoteki

Različica datoteke

 • Različica 4.06.00

Velikost datoteke

 • 865 MB (907 411 888 bajtov)

Datum izdaje

 • 30-11-2021

Priprava

Preverite različico vdelane programske opreme.

Če je bil predvajalnik Walkman že posodobljen na različico programske opreme 4.06.00, vam posodobitve ni treba izvesti.

 1. Na domačem zaslonu podrsajte navzgor.
 2. Tapnite možnost Settings (Nastavitve) → System (Sistem) → About device (O napravi).
 3. Ime modela je prikazano v Model & hardware (Model in strojna oprema), različica programske opreme pa v Build number (Številka različice).

Pred nadgradnjo

 • Med posodabljanjem morate biti povezani z omrežjem.
 • Po posodobitvi vdelane programske opreme ni mogoče povrniti na prejšnjo različico.
 • Po posodobitvi bo morda nastavitev Wireless playback quality (Kakovost brezžičnega predvajanja) povrnjena na prvotno vrednost (LDAC-Connection pref. (Nastavitve povezave LDAC)).
 • Po posodobitvi se lahko prikaže zaslon Permissions (Dovoljenja). Če pride do tega, sledite navodilom na zaslonu.
 • Prenesite vse podatke iz predvajalnika Walkman v računalnik, ker se podatki, ki ostanejo v predvajalniku Walkman, med nadgradnjo lahko izgubijo.
 • Ne moremo jamčiti, da med izvajanjem te posodobitve skladbe in podatki ne bodo poškodovani ali izbrisani.
 • Če želite izvesti posodobitev, mora biti v predvajalniku Walkman še približno 2 GB prostora. Preverite, ali je na voljo zadosti prostega prostora.
 • Če v vgrajenem bliskovnem pomnilniku ni dovolj prostora, prenesite kakršne koli nepotrebne podatke nazaj v računalnik, da se sprosti več prostora.
 • Prepričajte se, da je stanje baterije predvajalnika Walkman vsaj 60 % in se polni.
 • Med namestitvijo te datoteke morate biti vpisani kot skrbnik ali kot uporabnik s skrbniškimi pravicami.
 • Komunikacijske stroške nosijo uporabniki.

Pomembno obvestilo

Za stranke, ki uporabljajo aplikacijo Music Center for PC:

 • za izboljšanje stabilnosti povezave posodobite programski opremi aplikacije Music Center for PC in predvajalnika Walkman na najnovejšo različico.
 • Če katera od programskih oprem NI posodobljena na najnovejšo različico, povezave morda ne bo mogoče vzpostaviti.

Če datum in čas v predvajalniku Walkman nista pravilno nastavljena, se obvestilo o posodobitvi morda ne bo prikazalo. Preverite, ali sta datum in čas pravilno nastavljena. Če sta nastavljena napačno, ju nastavite ročno.

Kako nastaviti datum in čas?

 1. Na domačem zaslonu podrsajte navzgor.
 2. Tapnite ikono Clock (Ura), prikažeta se trenutni datum in čas.
  OPOMBA: če sta datum in ura pravilno nastavljena, se prikaže obvestilo o posodobitvi predvajalnika Walkman in tega postopka vam ne bo treba nadaljevati.
 3. Tapnite (domači zaslon vrstice za krmarjenje) na spodnjem robu zaslona, da se vrnete nazaj na domači zaslon.
 4. Na domačem zaslonu podrsajte navzgor.
 5. Tapnite možnosti menija v naslednjem zaporedju: Settings (Nastavitve) – System (Sistem) – Date & time (Datum in čas).
 6. Če je funkcija Automatic date & time (Samodejna nastavitev datuma in časa) vklopljena, tapnite Automatic date & time (Samodejna nastavitev datuma in časa). Na zavihku Automatic date & time (Samodejna nastavitev datuma in časa) se prikaže Set date (Nastavi datum) in Set time (Nastavi čas).
 7. Tapnite Set date (Nastavi datum) in popravite datum, če je ta napačen. Nato tapnite OK (V redu), da se vrnete na zaslon Date & time (Datum in čas).
 8. Tapnite Set time (Nastavi čas) in popravite čas, če je ta napačen. Nato tapnite OK (V redu), da se vrnete na zaslon Date & time (Datum in čas).
 9. Tapnite Automatic date & time (Samodejna nastavitev datuma in časa) in vklopite možnost.

Prenos in namestitev

Nadgradnjo lahko izvedete na enega izmed naslednjih načinov:

 • Posodabljanje prek povezave Wi-Fi (brezžični LAN)
 • Posodabljaje z aplikacijo Music Center for PC

1. korak: namestitev posodobitve

(1) Posodabljanje prek povezave Wi-Fi (brezžični LAN)

Ko se povežete z internetom prek omrežja Wi-Fi, lahko v predvajalnik Walkman prenesete najnovejšo različico programske opreme in jo posodobite. Če je izdana nova različica programske opreme, se na zaslonu prikaže sporočilo o posodobitvi, ko je predvajalnik Walkman povezan z omrežjem Wi-Fi.

 1. Predvajalnik Walkman priključite na vir napajanja.
 2. Vklopite funkcijo Wi-Fi, da predvajalnik Walkman dobi dostop do interneta.
 3. Na domačem zaslonu podrsajte navzgor.
 4. Tapnite možnost Settings (Nastavitve) → System (Sistem) → Advanced (Napredno) → System updates (Posodobitve sistema).
 5. Potrdite sporočilo in sladite navodilom na zaslonu za posodobitev.

OPOMBA: ko boste poskusili posodobiti programsko opremo, boste morda morali dati dovoljenje za dostop do pomnilnika. V tem primeru morate odobriti dostop do pomnilnika.

(2) Posodabljanje z aplikacijo Music Center for PC

Music Center for PC je računalniška aplikacija, ki upravlja vsebine, namenjene predvajalniku Walkman.
Na začetnem zaslonu se aplikacija Music Center for PC prek internetne povezave samodejno poveže s strežnikom za posodobitev in samodejno preveri, ali ima predvajalnik Walkman informacije o posodobitvi.

 1. Izklopite funkcijo Wi-Fi, da predvajalniku Walkman onemogočite dostop do interneta.
 2. V računalniku zaženite aplikacijo Music Center for PC.
 3. Predvajalnik Walkman povežite z računalnikom.
 4. Na zaslonu predvajalnika WALKMAN se prikaže zaslon Use USB for (Napravo USB uporabi za). Na zaslonu Use USB for (Napravo USB uporabi za) tapnite File Transfer (Prenos datoteke), nato pa še OK (V redu).
 5. Na računalniškem zaslonu se prikaže sporočilo o posodobitvi. Potrdite sporočilo in sladite navodilom na zaslonu za posodobitev.

OPOMBA: po potrebi vklopite funkcijo Wi-Fi, da predvajalnik Walkman vzpostavi povezavo z internetom.

2. korak: preverite, ali je posodobitev uspela.

Po posodobitvi preverite, ali se je nova različica uspešno namestila s sledenjem navodilom.

 1. Na domačem zaslonu predvajalnika Walkman podrsajte navzgor.
 2. Tapnite Settings (Nastavitve) → System (Sistem) → About device (O napravi), da se v Build number (Številka različice) prikaže različica programske opreme.
 3. Če je številka različice 4.06.00, je bila posodobitev uspešna.
 • Registrirajte izdelek

  Pridobite dostop do vseh informacij, imejte izdelek vedno posodobljen in izkoristite odlične ponudbe

 • Skupnost Sony

  Obiščite našo skupnost ter delite svoje izkušnje in rešitve z drugimi Sonyjevimi strankami

 • Stik s podporo

  Obrnite se na Sonyjevo ekipo za podporo

 • Popravila in garancija

  Dogovorite se za popravilo, temu sledite ali se mu celo izognite