Zadevni model

Te informacije so za naslednje modele:

 • STR-DN1060
 • STR-DN860

O tem prenosu

Prednosti in izboljšave

 • Izboljša stabilnost vgrajene naprave Chromecast za zvok

Prejšnje prednosti in izboljšave

Oglejte si prejšnje prednosti in izboljšave 

Omejitve

 • Samo za uporabo z izdelki, ki so naprodaj v Evropi. Vsi modeli niso na voljo v vseh državah/regijah.

Informacije o datoteki

Ime

 • Vdelana programska oprema AV-sprejemnika na različico M29.R.0534

Ime datoteke Zip

 • UPDATE_M29R0534.zip

Različica datoteke

 • Različica M29.R.0534

Velikost datoteke

 • 219 MB (229 809 722 bajtov)

Datum izdaje

 • 12-10-2021

Priprava

Vdelana programska oprema je morda že posodobljena, zlasti če imate nov AV-sprejemnik. Če je številka različice M29.R.0534 ali novejša, posodobitev ni potrebna.

Če niste prepričani, lahko preprosto preverite različico vdelane programske opreme:

 1. Vklopite televizor in preverite, ali je izbran vhod, na katerega je priključen AV-sprejemnik. Če je AV-sprejemnik priključen v vtičnico HDMI2, izberite vhod HDMI2.
 2. Vklopite AV-sprejemnik.
 3. Pritisnite HOME (Domov) na daljinskem upravljalniku in počakajte, da se prikaže zaslon HOME.
 4. Na daljinskem upravljalniku pritisnite HOME (Domov) nato s puščičnimi gumbi izberite SetupSystem SettingsSystem Information (Namestitev → Nastavitve sistema → Informacije sistema) in pritisnite ENTER.
 5. Če je številka različice na televizijskem zaslonu M29.R.0534 ali višja, je naložena najnovejša različica vdelane programske opreme.

Na voljo sta 2 preprosta načina posodobitve vdelane programske opreme AV-sprejemnika:

NačinKaj potrebujete?Zakaj uporabiti ta način?
Internet/omrežje
(PRIPOROČENO)
 • Aktivna internetna povezava (prek ethernetnega kabla ali brezžičnega usmerjevalnika)
 • Združljivi televizor
Priporočamo ta način, saj je najpreprostejši in najhitrejši za posodobitev vdelane programske opreme.
Pomnilniška naprava USB
 • Računalnik
 • Pomnilniška naprava USB
Ta način za posodobitev vdelane programske opreme uporabite, če ne morete vzpostaviti povezave z internetom.

Namestitev

Posodobitev AV-sprejemnika prek spleta

Priporočamo ta način, saj je najpreprostejši za posodobitev. Običajno traja 15–60 minut. Najprej pripravite opremo, nato pa s spleta prenesite posodobitev v AV-sprejemnik.

Kaj potrebujete:

 • Aktivna internetna povezava (prek ethernetnega kabla ali brezžičnega usmerjevalnika)
 • Združljiv televizor

Kako zagotoviti nemoten potek posodobitve

Posodobitev je ponavadi zelo preprosta. Zagotovite, da bo posodobitev uspela že v prvem poskusu:

 • Pazljivo preberite navodila, saj lahko v nasprotnem primeru poškodujete AV-sprejemnik.
 • Ne izklopite AV-sprejemnika in ga ne odklopite z vira napajanja, medtem ko se izvaja posodobitev.
 • Pritiskate lahko samo tiste gumbe, ki so omenjeni v navodilih.

Pripravite opremo:

 1. Vklopite televizor in preverite, ali je izbran vhod, v katerega je priključen AV-sprejemnik. (Če je sprejemnik priključen v vtičnico HDMI2, izberite vhod HDMI2.)
 2. Z ethernetnim kablom ali prek brezžične povezave z usmerjevalnikom povežite AV-sprejemnik z internetom.
 3. Vklopite AV-sprejemnik.

Prenesite posodobitev:

 1. S puščičnimi tipkami na daljinskem upravljalniku v meniju Home (Domov) izberite SetupSystem SettingsSoftware UpdateUpdate via Internet (Namestitev → Nastavitve sistema → Posodobitev programske opreme → Posodobitev prek interneta) in nato pritisnite ENTER.
 2. Ko se prikaže sporočilo A new software version has been found on the network. Do you want to update the software? (V omrežju je na voljo nova različica programske opreme. Želite posodobiti programsko opremo?), izberite OK (V redu) in pritisnite ENTER.
 3. Ko se prikaže sporočilo Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M29.R.XXXX New version M29.R.0534 (Posodobitev na novo različico programske opreme. Med izvajanjem posodobitve ne izklopite napajanja. Trenutna različica M29.R.XXXX, nova različica M29.R.0534), izberite Start, in nato pritisnite ENTER.
 4. Posodobitev se začne.
 5. Prikaže se to sporočilo: When update starts, UPDATING will be displayed on the display window of the receiver. Update takes up to 60 minutes. When update is finished, COMPLETE will be displayed on the displays window of the receiver, and the receiver will restart automatically. Do not disconnect the power cord during the update process. (Ko se začne postopek posodobitve, se na zaslonu sprejemnika prikaže sporočilo "Posodabljanje". Posodobitev traja največ 60 minut. Po dokončani posodobitvi se na zaslonu sprejemnika prikaže sporočilo "Dokončano" in sprejemnik se samodejno znova zažene. Med posodobitvijo ne odklopite napajalnega kabla.).
  Opomba: Po končanem prenosu programske opreme se po približno 5 minutah začne posodabljanje. Izberite OK (V redu) in nato pritisnite ENTER.
 6. Med posodobitvijo je na zaslonu sprejemnika prikazano sporočilo UPDATING (Posodabljanje).
 7. Nadgradnja vdelane programske opreme je zaključena, ko se prikaže sporočilo COMPLETE (Dokončano).
 8. Ko je nadgradnja dokončana, se bo AV-sprejemnik samodejno znova zagnal.
 9. Preverite različico vdelane programske opreme. Če je prikazana številka različice M29.R.0534, je bila vdelana programska oprema uspešno posodobljena.

Odpravljanje težav

Kaj storiti, če imate težave s posodabljanjem vdelane programske opreme AV-sprejemnika prek interneta?

 • Na televizijskem zaslonu se prikaže sporočilo Update failed. Connect the USB memory containing the update files or connect to the network to retry. If the update fails again, please contact the customer service center (Posodobitev ni uspela. Priključite pomnilnik USB z datotekami s posodobitvijo ali se povežite v omrežje in poskusite znova. Če posodobitev še vedno ne uspe, se obrnite na službo za podporo uporabnikom).
  1. Preverite, ali so usmerjevalnik in vse naprave, povezane med AV-sprejemnikom in usmerjevalnikom, vklopljene.
  2. Preverite, ali je med AV-sprejemnikom in usmerjevalnikom uporabljena ustrezna vrsta kabla (neposredni ali prehodni kabel).
  3. Preverite, ali so vsi kabli med AV-sprejemnikom in usmerjevalnikom ustrezno povezani.
  4. Znova poskusite izvesti posodobitev.
  Če ne uspete izvesti postopka Update via Internet (Posodobitev prek interneta), poskusite izvesti postopek Update via USB Memory (Posodobitev s pomnilniške naprave USB).
 • Ko se postopek Update via Internet (Posodobitev prek interneta) začne, se prikaže sporočilo Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Hitrost prenosa: xxxxxx KB/xxxxx KB in xx % se prikaže na televizijskem zaslonu), vrstica napredovanja pa se ne spremeni.
  Odvisno od omrežne povezave lahko postopek Update via Internet (Posodobitev prek interneta) traja dalj časa (do 60 minut). Zato se prikaže sporočilo Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Hitrost prenosa: xxxxxx KB/xxxxx KB in xx % se prikaže na televizijskem zaslonu) in vrstica napredovanja na zaslonu se dalj časa ne spremeni.
 • Med izvajanjem postopka Update via Internet (Posodobitev prek interneta) se na televizijskem zaslonu prikaže sporočilo Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later. (Stanja povezave ni mogoče potrditi. Komunikacija s strežnikom ni mogoča. Poskusite znova pozneje.), posodobitve programske opreme pa ni mogoče izvesti.
  • Preverite, ali je kabel LAN priključen.
  • Preverite, ali ste v omrežnih nastavitvah potrdili, da ima AV-sprejemnik svoj naslov IP (če uporabljate strežnik proxy, vnesite njegov naslov IP v polje Proxy Server (Strežnik proxy) namesto imena gostitelja proxy).
  • Poskusite znova izvesti posodobitev.
 • Med posodobitvijo je prišlo do izpada električne energije.
  Vklopite AV-sprejemnik in znova poskusite izvesti posodobitev.
 • Posodobitev traja več kot 90 minut in se še ni končala.
  Če je AV-sprejemnik povezan z omrežjem prek brezžične povezave, ga poskusite z omrežjem povezati prek kabla in ponovite postopek. Če težave s tem ne odpravite, je morda hitrost omrežnega prenosa nizka. V tem primeru poskusite posodobiti sistem s postopkom Update via USB Memory (Posodobitev s pomnilniške naprave USB).
 • Na televizijskem zaslonu se prikaže sporočilo This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting (Naprava ni povezana z omrežjem. Izvedite diagnostični pregled omrežja v nastavitvah povezave strežnika).
  Preverite, ali je kabel LAN priključen na AV-sprejemnik.
 • Na televizijskem zaslonu se prikaže sporočilo Already Updated (Že posodobljeno).
  Različica vdelane programske opreme, ki je trenutno nameščena v AV-sprejemniku, je najnovejša različica.

Update via USB Memory

Priporočamo, da uporabite spletno posodobitev, če je to mogoče. V nasprotnem primeru lahko uporabite ta način. Posodobitev boste najprej prenesli v računalnik, nato v pomnilniško napravo USB in nato v AV-sprejemnik.

Priporočamo uporabo teh operacijskih sistemov:

 • Windows 10 ali 8.1
 • macOS 10.12 — 10.15, 11
 • Mac OS X

Kako zagotoviti nemoten potek posodobitve

Posodobitev je ponavadi zelo preprosta. Če želite, da bo posodobitev uspešna že v prvem poskusu, upoštevajte to:

 • Pazljivo preberite navodila , saj lahko v nasprotnem primeru poškodujete svoj AV-sprejemnik.
 • Ne izklopite AV-sprejemnika in ga ne odklopite z vira napajanja, medtem ko se izvaja posodobitev.
 • Pritiskate lahko samo tiste gumbe, ki so omenjeni v navodilih.

Prenesite posodobitev v računalnik:

 1. Preberite in sprejmite pogoje in določila.
 2. Datoteko UPDATE_M29R0534.zip prenesite v računalnik in si zapomnite mesto, kamor ste jo shranili.
 3. Poiščite datoteko v računalniku, kliknite jo z desno miškino tipko in nato kliknite Properties (Lastnosti). Preverite, ali je velikost datoteke 219 MB 229 809 722 bajtov.

Shranjevanje v pomnilnik USB:

 1. Razširite datoteko v računalnik:
  • Mac: Pojdite na mesto, kamor se je prenesla datoteka, in dvokliknite datoteko UPDATE_M29R0534.zip. Razširjena mapa se imenuje UPDATE (Posodobitev).
  • Windows:
   1. Odprite mapo, v katero se je prenesla datoteka, in z desnim miškinim gumbom kliknite datoteko UPDATE_M29R0534.zip ter nato kliknite Extract All (Razširi vse).
   2. V oknu Extract Compressed (Zipped) Folders (Razširi stisnjene (zip) mape) kliknite Extract (Razširi).
   3. Ustvarila se bo nova mapa z imenom UPDATE (Posodobitev).
 2. Preverite, ali mapa UPDATE (Posodobitev) vključuje te štiri datoteke: MSB29-FW.BIN, MSB29-FW.ID, MSB29-FW_MB.BIN in MSB29-FW_MB.ID.
 3. Na računalnik priključite združljivo pomnilniško napravo USB.
  • Mac: Povlecite in spustite mapo UPDATE (Posodobitev) v korensko mapo naprave USB.
  • Windows:
   1. Odprite imenik, v katerem je bila ustvarjena mapa, in z desno miškino tipko kliknite mapo UPDATE (Posodobitev).
   2. V meniju kliknite Send To... (Pošlji v ...).
   3. Kliknite pogon, ki označuje napravo USB (npr. izmenljivi disk E:).
   4. Mapa UPDATE (Posodobitev) bo kopirana v napravo USB.

Opomba: Posodobitev ne bo izvedena, če datoteka ne bo kopirana v korenski imenik naprave USB ali če spremenite ime datoteke.

Prenesite posodobitev v AV-sprejemnik.

Najprej pripravite opremo in nato prenesite posodobitev v AV-sprejemnik.

Pripravite opremo:

 1. Vklopite televizor in preverite, ali je izbran vhod, v katerega je priključen AV-sprejemnik. (Če je AV-sprejemnik priključen v vtičnico HDMI2, izberite vhod HDMI2.)
 2. Vklopite AV-sprejemnik.
 3. Prepričajte se, da na AV-sprejemnik ni priključena nobena druga naprava USB. Če so priključene druge naprave USB, jih izključite iz AV-sprejemnika.

Prenesite posodobitev:

 1. Napravo za shranjevanje USB, v kateri je shranjena datoteka s posodobitvijo, priključite v vrata USB na sprednji plošči AV-sprejemnika.
 2. S puščičnimi tipkami na daljinskem upravljalniku v meniju Home (Domov) izberite SetupSystem SettingsSoftware UpdateUpdate via USB Memory (Namestitev → Nastavitve sistema → Posodobitev programske opreme → Posodobitev prek pomnilniške naprave USB) in nato pritisnite ENTER.
 3. Sporočilo Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M29.R.XXXX New version M29.R.0534. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update. (V pomnilniku USB so bile najdene datoteke s posodobitvijo. Ali želite posodobiti programsko opremo? Trenutna različica M29.R.XXXX, nova različica M29.R.0534. Med posodobitvijo ne izklopite enote in ne odstranite pomnilnika USB.) se prikaže na televizijskem zaslonu. Izberite OK (V redu) in nato pritisnite ENTER.
 4. Na televizijskem zaslonu se prikaže naslednje sporočilo: When update starts, UPDATING will be displayed on the display window of the receiver. Update takes up to 60 minutes. When update is finished, COMPLETE will be displayed on the displays window of the receiver, and the receiver will restart automatically. Do not disconnect the power cord during the update process. (Ko se začne postopek posodobitve, se na zaslonu sprejemnika prikaže sporočilo "Posodabljanje". Posodobitev traja največ 60 minut. Po dokončani posodobitvi se na zaslonu sprejemnika prikaže sporočilo "Dokončano" in sprejemnik se samodejno znova zažene. Med posodobitvijo ne odklopite napajalnega kabla.). Izberite OK (V redu) in nato pritisnite ENTER.
 5. Posodobitev se začne.
 6. Med posodobitvijo je na zaslonu sprejemnika prikazano sporočilo UPDATING (Posodabljanje).
 7. Nadgradnja vdelane programske opreme je zaključena, ko se na zaslonu prikaže sporočilo COMPLETE (Dokončano).
  Opomba: Ne izklopite AV-sprejemnika in ga ne odklopite z vira napajanja, medtem ko se izvaja posodobitev.
 8. Po dokončani posodobitvi se bo AV-sprejemnik samodejno izklopil. AV-sprejemnika ne uporabljajte in ne izklapljajte, dokler posodobitev ni končana.
 9. Napravo USB izključite z AV-sprejemnika in vklopite sprejemnik.
 10. Preverite različico vdelane programske opreme. Če je prikazana številka različice M29.R.0534, je bila vdelana programska oprema uspešno posodobljena.

Odpravljanje težav

Kaj lahko naredite, če imate težave s posodabljanjem vdelane programske opreme AV-sprejemnika z osebnim računalnikom in pomnilniško napravo USB?

 • Na zaslonu sprejemnika se izmenično prikazujeta napisa UPDATE (Posodobitev) in ERROR (Napaka).
  1. Izklopite sistem in izključite napajalni kabel.
  2. Vklopite AV-sprejemnik.
  3. Uporabite drugo pomnilniško napravo USB in z njo ponovite postopek Update via USB Memory (Posodobitev s pomnilniške naprave USB).
 • Med posodobitvijo je prišlo do izpada električne energije.
  Vklopite napajanje AV-sprejemnika in ponovno izvedite postopek Update via USB Memory (Posodobi s pomnilniške naprave USB).
 • Posodobitvene datoteke UPDATE_M29R0534.zip, prenesene s spletnega mesta za posodobitve, ni mogoče razširiti.
  Ali je prenos datoteke uspel? Poskusite izbrisati datoteko in jo znova prenesite.
 • Posodobitev traja več kot 90 minut in se še ni končala.
  1. Izključite napajalni kabel iz električne vtičnice in ga čez nekaj minut znova priključite.
  2. Vklopite AV-sprejemnik.
  3. Znova poskusite izvesti posodobitev.
 • Registrirajte izdelek

  Pridobite dostop do vseh informacij, imejte izdelek vedno posodobljen in izkoristite odlične ponudbe

 • Skupnost Sony

  Obiščite našo skupnost ter delite svoje izkušnje in rešitve z drugimi Sonyjevimi strankami

 • Stik s podporo

  Obrnite se na Sonyjevo ekipo za podporo

 • Popravila in garancija

  Dogovorite se za popravilo, temu sledite ali se mu celo izognite