Zadevni model

Te informacije so za naslednje modele:

 • HT-NT3
 • HT-RT5
 • HT-ST9
 • HT-XT3

O tem prenosu

Prednosti in izboljšave

 • Izboljša stabilnost vgrajene naprave Chromecast za zvok

Prejšnje prednosti in izboljšave

Oglejte si prejšnje prednosti in izboljšave

Omejitve

 • Samo za uporabo z izdelki, ki so naprodaj v Evropi. Vsi modeli niso na voljo v vseh državah/regijah.

Informacije o datoteki

Ime datoteke

 • Vdelana programska oprema zvočniškega modula na različico M28.R.0534

Različica datoteke

 • M28.R.0534

Velikost datoteke

 • 201 MB (211 045 006 bajtov)

Datum izdaje

 • 12-10-2021

Priprava

Preverite različico vdelane programske opreme

Vdelana programska oprema je morda že posodobljena, zlasti če imate novi zvočniški modul. Če je številka različice M28.R.0534 ali novejša, posodobitev ni potrebna.

Če niste prepričani, lahko preprosto preverite različico vdelane programske opreme:

 1. Vklopite televizor in preverite, ali je izbran vhod, na katerega je priključen vaš zvočniški modul. Če je zvočniški modul priključen v vtičnico HDMI2, izberite vhod HDMI2.
 2. Vklopite zvočniški modul.
 3. Pritisnite HOME (Domov) na daljinskem upravljalniku in počakajte, da se prikaže zaslon HOME.
 4. S puščičnimi tipkami daljinskega upravljalnika na zaslonu HOME (Domov) izberite SetupSystem Settings (Namestitev → Nastavitve sistema) in nato pritisnite ENTER.
 5. Označite System Information (Informacije sistema) in pritisnite ENTER.
 6. Če je številka različice na televizijskem zaslonu M28.R.0534 ali višja, je naložena najnovejša različica vdelane programske opreme.

Pomembno obvestilo

 • Natančno preberite navodila, saj lahko v nasprotnem primeru zvočniški modul poškodujete.
 • Med posodabljanjem zvočniškega modula ne izklopite in ga ne odklopite z vira napajanja.
 • Pritiskate lahko samo tiste gumbe, ki so omenjeni v navodilih.
 • Do dokončanja posodobitve ne smete izvleči napajalnega kabla ali omrežnega kabla (LAN).

Vdelano programsko opremo zvočniškega modula lahko posodobite na 2 preprosta načina:

NačinKaj potrebujete?Zakaj uporabiti ta način?
Internet/omrežje
(PRIPOROČENO)
 • Ethernetni kabel za povezavo zvočniškega modula z internetom
 • Zvočniški modul mora imeti vzpostavljene te povezave:
  • Aktivna internetna povezava
  • Združljivi televizor
Priporočamo ta način, saj je najpreprostejši in najhitrejši za posodobitev vdelane programske opreme.
Pomnilniška naprava USB
 • Računalnik
 • Pomnilniška naprava USB
Ta način za posodobitev vdelane programske opreme uporabite, če ne morete vzpostaviti povezave z internetom.

Namestitev

Posodobitev zvočniškega modula prek spleta

Priporočamo ta način, saj je najpreprostejši za posodobitev. Običajno traja 15–30 minut. Najprej pripravite opremo, nato pa s spleta prenesite posodobitev v zvočniški modul.

Kaj potrebujete:

 • Ethernetni kabel za povezavo zvočniškega modula z internetom
 • Preverite, ali ima zvočniški modul vzpostavljene te povezave:
  • Aktivna internetna povezava (z ethernetnim kablom ali brezžičnim usmerjevalnikom)
  • Združljivi televizor

Pripravite opremo:

 1. Vklopite televizor in preverite, ali je nastavljen na vhod, kamor je priključen zvočniški modul. (Če je zvočniški modul priključen na vhod HDMI2, izberite vhod HDMI2.)
 2. Zvočniški modul in internetni vir med seboj povežite z ethernetnim kablom.
 3. Vklopite zvočniški modul.
 4. Pritisnite HOME (Domov) na daljinskem upravljalniku in počakajte, da se prikaže zaslon HOME.

1. korak: Namestite posodobitev

 1. S puščičnimi tipkami na daljinskem upravljalniku v meniju HOME (Domov) izberite SetupSoftware UpdateUpdate via Internet (Nastavitev → Posodobitev programske opreme → Posodobitev prek interneta) in nato pritisnite ENTER.
 2. Ko se na televizijskem zaslonu prikaže sporočilo A new software version has been found on the network. Do you want to update the software? (V omrežju je na voljo nova različica programske opreme. Želite posodobiti programsko opremo?), izberite OK (V redu) in pritisnite ENTER.
 3. Približno 5 minut po končanem prenosu programske opreme se začne posodabljanje.
 4. Ko se na televizijskem zaslonu prikaže sporočilo Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M28.R.xxxx New version M28.R.0534 (Posodobitev na novo različico programske opreme. Med izvajanjem posodobitve ne izklopite napajanja. Trenutna različica M28.R.xxxx, nova različica M28.R.0534), izberite Start, in nato pritisnite ENTER.
 5. Posodobitev se začne.
 6. Ko se na televizijskem zaslonu prikaže sporočilo Update Caution (Opozorilo o posodobitvi), izberite OK (V redu) in nato pritisnite ENTER.
 7. Med posodobitvijo je na sprednjem zaslonu prikazano sporočilo UPDT (Posodobitev).
 8. Nadgradnja vdelane programske opreme je zaključena, ko se na zaslonu sprednje plošče prikaže sporočilo DONE (Dokončano). Med posodabljanjem zvočniškega modula ne izklopite in ga ne odklopite z vira napajanja.
 9. Zvočniški modul se bo po končani nadgradnji samodejno ponovno zagnal.

2. korak: Potrdite, da je posodobitev bila uspešna.

 1. Preverite različico vdelane programske opreme. Če je prikazana številka različice M28.R.0534, je bila vdelana programska oprema uspešno posodobljena.

Odpravljanje težav

Kaj storiti, če imate težave s posodabljanjem vdelane programske opreme zvočniškega modula iz interneta?

 • Na televizijskem zaslonu se prikaže sporočilo Update failed. Connect the USB memory containing the update files to retry. If the update fails again, please contact the customer service center (Posodobitev ni uspela. Priključite pomnilnik USB z datotekami s posodobitvijo ali se povežite v omrežje in poskusite znova. Če posodobitev še vedno ne uspe, se obrnite na službo za podporo uporabnikom.).
  1. Preverite, ali so usmerjevalnik in vse naprave, povezane med zvočniškim modulom in usmerjevalnikom, vklopljeni.
  2. Preverite, ali je med zvočniškim modulom in usmerjevalnikom uporabljena ustrezna vrsta kabla (neposredni ali prehodni kabel).
  3. Preverite, ali so vsi kabli med zvočniškim modulom in usmerjevalnikom ustrezno povezani.
  4. Ponovno poskusite opraviti postopek posodobitve.
  Če ne uspete izvesti postopka Update via Internet (Posodobitev prek interneta), poskusite izvesti postopek Update via USB Memory (Posodobitev s pomnilniške naprave USB).
 • Ko se postopek Update via Internet (Posodobitev prek interneta) začne, se prikaže sporočilo Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Hitrost prenosa: xxxxxx KB/xxxxx KB in xx % se prikaže na televizijskem zaslonu), vrstica napredovanja pa se ne spremeni.
  Odvisno od omrežne povezave lahko postopek Update via Internet (Posodobitev prek interneta) traja dalj časa (do 60 minut). Zato se prikaže sporočilo Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Hitrost prenosa: xxxxxx KB/xxxxx KB in xx % se prikaže na televizijskem zaslonu) in vrstica napredovanja na zaslonu se dalj časa ne spremeni.
 • Med izvajanjem postopka Update via Internet (Posodobitev prek interneta) se na televizijskem zaslonu prikaže sporočilo Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later. (Stanja povezave ni mogoče potrditi. Komunikacija s strežnikom ni mogoča. Poskusite znova pozneje.), posodobitve programske opreme pa ni mogoče izvesti.
  • Preverite, ali je kabel LAN priključen.
  • Preverite, ali ste v nastavitvah omrežja označili, ali ima zvočniški modul svoj lastni naslov IP. (Če uporabljate strežnik proxy, vnesite njegov naslov IP v polje Proxy Server (Strežnik proxy) namesto imena gostitelja proxy.)
  • Poskusite znova izvesti posodobitev.
 • Med posodobitvijo je prišlo do izpada električne energije.
  Vklopite zvočniški modul in poskusite ponovno posodobiti.
 • Posodobitev traja več kot 60 minut in se še ni končala.
  Če je zvočniški modul povezan z omrežjem prek brezžične povezave, ga poskusite z omrežjem povezati prek kabla in ponovite postopek.
  Če težave s tem ne odpravite, je morda hitrost omrežnega prenosa nizka. V tem primeru poskusite posodobiti sistem s postopkom posodobitve prek pomnilnika USB.
 • Na televizijskem zaslonu se prikaže sporočilo This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting (Naprava ni povezana z omrežjem. Izvedite diagnostični pregled omrežja v nastavitvah povezave strežnika).
 • Preverite, ali je kabel LAN priključen na zvočniški modul.
 • Na televizijskem zaslonu se prikaže sporočilo Already Updated (Že posodobljeno).
  Različica vdelane programske opreme, ki je trenutno nameščena v zvočniškem sistemu, je najnovejša različica

Posodobitev prek pomnilniške naprave USB in računalnika

Priporočamo, da uporabite spletno posodobitev, če je to mogoče. V nasprotnem primeru lahko uporabite ta način. Posodobitev boste najprej prenesli v računalnik, nato v pomnilniško napravo USB in nato v zvočniški modul.

Priprave na posodobitev vdelane programske opreme

Preden prenesete vdelano programsko opremo, se prepričajte, ali vaš računalnik uporablja enega od naslednjih operacijskih sistemov in pripravite pogon USB Flash.

Operacijski sistemi

 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • macOS 10.12–10.15, 11
 • Mac OS X

1. korak: Namestite posodobitev

 1. Preberite in sprejmite pogoje in določila.
 2. Datoteko UPDATE_M28R0534.zip prenesite v računalnik in si zapomnite ime mape.
 3. Poiščite datoteko v računalniku, kliknite jo z desno miškino tipko in nato kliknite Properties (Lastnosti). Preverite, ali je velikost datoteke 201 MB 211 045 006 bajtov.
Datoteke s posodobitvijo prenesite v pomnilniško napravo USB:
 1. Razširite datoteko s posodobitvijo iz datoteke UPDATE_M28R0534.zip.
  • Mac:
   1. Pojdite na mesto, kamor se je prenesla datoteka, in dvokliknite datoteko UPDATE_M28R0534.zip.
   2. Ustvarila se bo nova mapa z imenom UPDATE (Posodobitev).
  • Windows:
   1. Odprite mapo, v katero se je prenesla datoteka, in z desnim miškinim gumbom kliknite datoteko UPDATE_M28R0534.zip ter nato kliknite Extract All (Razširi vse).
    Opomba: Pri operacijskem sistemu Windows 8.1, Windows 10 se pri privzetih nastavitvah brskalnika Internet Explorer datoteka shrani v mapo Downloads (Prenosi). Mapo Downloads (Prenosi) poiščete tako, da na zaslonu Start kliknete ploščico Desktop (Namizje) in z Raziskovalcem (Windows Explorer) poiščete preneseno datoteko.
   2. V oknu Extract Compressed (Zipped) Folders (Razširi stisnjene (zip) mape) kliknite Extract (Razširi).
   3. Ustvarila se bo nova mapa z imenom UPDATE (Posodobitev).
    Opomba: Razširjene bodo štiri datoteke: MSB28-FW.BIN, MSB28-FW.ID, MSB28-FW_MB.BIN in MSB28FW_MB.ID.
 2. Na računalnik priključite združljivo pomnilniško napravo USB.
 3. Mapo UPDATE (Posodobitev) prenesite v pomnilniško napravo USB:
  • Mac: Povlecite in spustite mapo UPDATE (Posodobitev) v korensko mapo naprave USB.
  • Windows:
   1. Odprite imenik, v katerem je bila ustvarjena mapa, in z desno miškino tipko kliknite mapo UPDATE (Posodobitev).
   2. V meniju izberite Send To... (Pošlji v ...) in kliknite pogon, ki predstavlja napravo USB (npr. Izmenljivi disk E:).
   3. Mapa UPDATE (Posodobitev) bo kopirana v napravo USB.
  Opomba: Posodobitev ne bo izvedena, če mapa ne bo kopirana v korenski imenik v napravi USB ali če spremenite ime mape.
 4. Po kopiranju mape UPDATE (Posodobitev) odstranite napravo USB iz računalnika.
Prenesite posodobitev v zvočniški modul

Najprej pripravite opremo in nato prenesite posodobitev v zvočniški modul.

Pripravite opremo:
 1. Vklopite televizor in preverite, ali je nastavljen na vhod, kamor je priključen zvočniški modul. (Če je zvočniški modul priključen na vhod HDMI2, izberite vhod HDMI2.)
 2. Vklopite zvočniški modul.
 3. Pritisnite HOME (Domov) na daljinskem upravljalniku in počakajte, da se prikaže zaslon HOME.
 4. Vstavite napravo USB, kjer so shranjene 4 datoteke.
Prenesite posodobitev:
 1. S puščičnimi tipkami na daljinskem upravljalniku v meniju HOME (Domov) izberite SetupSoftware Update (Nastavitev → Posodobitev programske opreme) in nato pritisnite ENTER.
 2. Izberite Update via USB Memory (Posodobitev s pomnilniške naprave USB) in nato pritisnite ENTER.
 3. Ko se prikaže sporočilo Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M28.R.xxxx New version M28.R.0534. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update. (V pomnilniku USB so bile najdene datoteke s posodobitvijo. Ali želite posodobiti programsko opremo? Trenutna različica M28.R.xxxx, nova različica M28.R.0534), izberite OK (V redu) in pritisnite ENTER.
 4. Ko se prikaže sporočilo Update Caution (Opozorilo o posodobitvi), izberite OK (V redu) in nato pritisnite ENTER.
 5. Posodobitev se začne.
 6. Med posodobitvijo je na zaslonu sprednje plošče prikazano sporočilo UPDT (Posodobitev).
 7. Nadgradnja vdelane programske opreme je zaključena, ko se na zaslonu sprednje plošče prikaže sporočilo DONE (Dokončano). Zvočniški modul se bo samodejno ponovno zagnal.
  Opomba: Med posodobitvijo ne odklopite napajalnega kabla.

2. korak: Potrdite, da je posodobitev bila uspešna.

 1. Preverite različico vdelane programske opreme. Če je prikazana številka različice M28.R.0534, je bila vdelana programska oprema uspešno posodobljena.

Odpravljanje težav

Kaj lahko naredite, če imate težave s posodabljanjem vdelane programske opreme zvočniškega modula s pomočjo osebnega računalnika in pomnilniške naprave USB?

 • Na zaslonu sprednje plošče se izmenično prikazujeta napisa UPDT (Posodobitev) in ERROR (Napaka).
  1. Izklopite sistem in izključite napajalni kabel.
  2. Vklopite napajanje zvočniškega modula.
  3. Ponovno poskusite izvesti postopek Update via USB Memory (Posodobitev s pomnilniške naprave USB).
 • Med posodabljanjem je prišlo do izpada električne energije.
  Vklopite zvočniški modul in ponovno izvedite postopek Update via USB Memory (Posodobitev s pomnilniške naprave USB).
 • Posodobitvene datoteke UPDATE_M28R0534.zip, prenesene s spletnega mesta za posodobitve, ni mogoče razširiti.
  Ali je prenos datoteke uspel? Izbrišite datoteko in jo znova prenesite.
 • Posodobitev traja več kot 30 minut in se še ni končala.
  1. Izključite napajalni kabel iz vtičnice in ga čez nekaj minut znova priključite.
  2. Vklopite zvočniški modul.
  3. Ponovno poskusite opraviti postopek posodobitve.
 • Registrirajte izdelek

  Pridobite dostop do vseh informacij, imejte izdelek vedno posodobljen in izkoristite odlične ponudbe

 • Skupnost Sony

  Obiščite našo skupnost ter delite svoje izkušnje in rešitve z drugimi Sonyjevimi strankami

 • Stik s podporo

  Obrnite se na Sonyjevo ekipo za podporo

 • Popravila in garancija

  Dogovorite se za popravilo, temu sledite ali se mu celo izognite