Zadevni model

Te informacije so za naslednje modele:

 • HT-CT790
 • HT-NT5
 • HT-XT2

O tem prenosu

Prednosti in izboljšave

 • Izboljša stabilnost vgrajene naprave Chromecast za zvok

POMEMBNO: če predhodna nadgradnja vdelane programske opreme ni bila nameščena, bo s to nadgradnjo odstranjena funkcija predvajanja fotografij.

Prejšnje prednosti in izboljšave

Oglejte si prejšnje prednosti in izboljšave

Omejitve

 • Samo za uporabo z izdelki, ki so naprodaj v Evropi. Vsi modeli niso na voljo v vseh državah/regijah.

Informacije o datoteki

Ime datoteke

 • Vdelana programska oprema zvočniškega modula na različico M34.R.2197

Ime datoteke Zip

 • UPDATE_M34R2197.zip

Različica datoteke

 • M34.R.2197

Velikost datoteke

 • 215 MB (225 887 064 bajtov)

Datum izdaje

 • 12-10-2021

Priprava

Preverite različico vdelane programske opreme

Vdelana programska oprema je morda že posodobljena, zlasti če imate novi zvočniški modul. Če je številka različice M34.R.2197 ali novejša, posodobitev ni potrebna.

Če niste prepričani, lahko preprosto preverite različico vdelane programske opreme:

 1. Vklopite televizor in preverite, ali je nastavljen na vhod, kamor je priključen zvočniški modul. Če je zvočniški modul priključen v vtičnico HDMI2, izberite vhod HDMI2.
 2. Vklopite zvočniški modul.
 3. Pritisnite HOME (Domov) na daljinskem upravljalniku in počakajte, da se prikaže začetni zaslon.
 4. S puščicami daljinskega upravljalnika na začetnem zaslonu izberite SetupSystem Settings (Namestitev → Nastavitve sistema). Nato pritisnite tipko ENTER.
 5. Na zaslonu označite možnost System Information (Informacije sistema) in pritisnite tipko ENTER.
 6. Na televizijskem zaslonu je številka vdelane programske opreme prikazana kot Software Version M34.R.2197 (Različica programske opreme M34.R.2197).
  Če je številka različice M34.R.2197 ali višja, je naložena najnovejša različica vdelane programske opreme.

Pomembno obvestilo

 • Natančno preberite navodila, saj lahko v nasprotnem primeru zvočniški modul poškodujete.
 • Zvočniškega modula med posodabljanjem ne izklopite in ga ne odklopite z vira napajanja.
 • Ne pritiskajte nobenih gumbov, razen tistih, ki so omenjeni v navodilih.
 • Med prenašanjem in posodabljanjem programske opreme ne izvlecite napajalnega kabla ali omrežnega kabla (LAN).
 • Ne izvlecite napajalnega kabla, dokler posodobitev ni dokončana. Sicer to povzroči okvaro sistema.

Vdelano programsko opremo zvočniškega modula lahko posodobite na 2 preprosta načina.

NačinKaj potrebujete?Zakaj uporabiti ta način?
Internet/omrežje
(PRIPOROČENO)
 • Ethernetni kabel za povezavo zvočniškega modula z internetom
 • Zvočniški modul mora imeti vzpostavljene te povezave:
  • Aktivna internetna povezava
  • Združljivi televizor
Priporočamo ta način, saj je najpreprostejši in najhitrejši za posodobitev vdelane programske opreme.
Pomnilniška naprava USB
 • Računalnik
 • Pomnilniška naprava USB
Ta način za posodobitev vdelane programske opreme uporabite, če ne morete vzpostaviti povezave z internetom.

Prenos in namestitev

Posodobitev zvočniškega modula prek spleta

Priporočamo ta način, saj je najpreprostejši za posodobitev. Običajno traja 15–30 minut. Najprej pripravite opremo, nato pa s spleta prenesite posodobitev v zvočniški modul.

Kaj potrebujete?

 • Ethernetni kabel za povezavo zvočniškega modula z internetom
 • Zvočniški modul mora imeti vzpostavljene te povezave:
  • Aktivna internetna povezava (z ethernetnim kablom ali brezžičnim usmerjevalnikom)
  • Združljivi televizor

Pripravite opremo

 1. Vklopite televizor in preverite, ali je nastavljen na vhod, kamor je priključen zvočniški modul. Če je zvočniški modul priključen na vhod HDMI 2, izberite vhod HDMI 2.
 2. Zvočniški modul in internetni vir med seboj povežite z ethernetnim kablom.
 3. Vklopite zvočniški modul.
 4. Pritisnite HOME (Domov) na daljinskem upravljalniku in počakajte, da se prikaže začetni zaslon.

1. korak: Namestite posodobitev

 1. S puščičnimi tipkami na daljinskem upravljalniku v meniju Home (Domov) izberite SetupSoftware UpdateUpdate via Internet (Nastavitev → Posodobitev programske opreme → Posodobitev prek interneta) in nato pritisnite Enter.
 2. Na televizijskem zaslonu se prikaže sporočilo A new software version has been found on the network. Do you want to update the software? (V omrežju je na voljo nova različica programske opreme. Želite posodobiti programsko opremo?). Z daljinskim upravljalnikom izberite OK (V redu) in pritisnite ENTER.
 3. Približno 5 minut po končanem prenosu programske opreme se začne posodabljanje.
 4. Na televizijskem zaslonu se prikaže sporočilo Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M34.R.xxxx New version M34.R.2197 (Posodobitev na novo različico programske opreme. Med izvajanjem posodobitve ne izklopite napajanja. Trenutna različica M34.R.xxxx, nova različica M34.R.2197). Z daljinskim upravljalnikom izberite Start (Začetek) in pritisnite ENTER.
 5. Posodobitev se začne.
 6. Na televizijskem zaslonu se prikaže sporočilo Update Caution (Opozorilo o posodobitvi). Z daljinskim upravljalnikom izberite OK (V redu) in pritisnite ENTER.
 7. Med posodobitvijo je na sprednjem zaslonu prikazano sporočilo UPDT (Posodobitev).
 8. Nadgradnja vdelane programske opreme je zaključena, ko se na zaslonu sprednje plošče prikaže sporočilo DONE (Dokončano). Med posodabljanjem zvočniškega modula ne izklopite in ga ne odklopite z vira napajanja.
 9. Zvočniški modul se bo po končani nadgradnji samodejno ponovno zagnal.

2. korak: Potrdite, da je posodobitev bila uspešna.

Preverite različico vdelane programske opreme. Če je prikazana številka različice M34.R.2197, je bila vdelana programska oprema uspešno posodobljena.

Odpravljanje težav

Ukrepi pri težavah s posodabljanjem vdelane programske opreme zvočniškega modula iz interneta:

 • Na televizijskem zaslonu se prikaže sporočilo Update failed. Connect the USB memory containing the update files to retry. If the update fails again, please contact the customer service center (Posodobitev ni uspela. Priključite pomnilnik USB z datotekami s posodobitvijo ali se povežite v omrežje in poskusite znova. Če posodobitev še vedno ne uspe, se obrnite na službo za podporo uporabnikom.).
  1. Preverite, ali so usmerjevalnik in vse naprave, povezane med zvočniškim modulom in usmerjevalnikom, vklopljeni.
  2. Preverite, ali je med zvočniškim modulom in usmerjevalnikom uporabljena ustrezna vrsta kabla (neposredni ali prehodni kabel).
  3. Preverite, ali so vsi kabli med zvočniškim modulom in usmerjevalnikom ustrezno povezani.
  4. Znova poskusite izvesti posodobitev.
  Če posodobitev programske opreme ni mogoča, poskusite izvesti postopek posodobitve prek pomnilnika USB.
 • Ko se začne postopek posodobitve prek interneta, se prikaže sporočilo Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Hitrost prenosa: xxxxxx KB/xxxxx KB in xx % se prikaže na televizijskem zaslonu), vrstica napredovanja pa se ne spremeni.
  Odvisno od omrežne povezave lahko postopek Update via the Internet (Posodobitev prek interneta) traja dalj časa (do 60 minut). Zato se prikaže sporočilo Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Hitrost prenosa: xxxxxx KB/xxxxx KB in xx % se prikaže na televizijskem zaslonu) in vrstica napredovanja na zaslonu se dalj časa ne spremeni.
 • Med posodobitvijo prek interneta je na televizijskem zaslonu prikazano sporočilo Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later. (Stanja povezave ni mogoče potrditi. Komunikacija s strežnikom ni mogoča. Poskusite znova pozneje.), posodobitve programske opreme pa ni mogoče izvesti.
  • Preverite, ali je kabel LAN priključen.
  • Preverite, ali ima zvočniški modul svoj lastni naslov IP v omrežnih nastavitvah. (Če uporabljate strežnik proxy, vnesite njegov naslov IP v polje Proxy Server (Strežnik proxy) namesto imena gostitelja proxy.)
  • Poskusite znova izvesti posodobitev.
 • Med posodobitvijo je prišlo do izpada električne energije.
  Vklopite zvočniški modul in poskusite ponovno posodobiti.
 • Posodobitev traja več kot 60 minut in se še ni končala.
  Če je zvočniški modul povezan z omrežjem prek brezžične povezave, ga z omrežjem povežite prek kabla in ponovite postopek.
  Če težave s tem ne odpravite, je morda hitrost omrežnega prenosa nizka. V tem primeru poskusite posodobiti sistem s postopkom posodobitve prek pomnilnika USB.
 • Na televizijskem zaslonu se prikaže sporočilo This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting (Naprava ni povezana z omrežjem. Izvedite diagnostični pregled omrežja v nastavitvah povezave strežnika).
  Preverite, ali je kabel LAN priključen na zvočniški modul.
 • Na televizijskem zaslonu se prikaže sporočilo Already Updated (Že posodobljeno).
  Različica vdelane programske opreme, ki je trenutno nameščena v zvočniškem modulu, je najnovejša različica.

Posodobitev prek pomnilniške naprave USB in računalnika

Priporočamo, da uporabite spletno posodobitev, če je to mogoče. V nasprotnem primeru lahko uporabite ta način. Posodobitev najprej prenesite v računalnik, nato v pomnilniško napravo USB in nato v zvočniški modul.

Priprave na posodobitev vdelane programske opreme

Preden prenesete vdelano programsko opremo, se prepričajte, ali vaš računalnik uporablja enega od naslednjih operacijskih sistemov, in pripravite pogon USB Flash.

Operacijski sistemi:
 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • macOS 10.12–10.15, 11
 • Mac OS X

1. korak: Namestite posodobitev

 1. Preberite in sprejmite pogoje in določila.
 2. Datoteko UPDATE_M34R2197.zip prenesite v računalnik in si zapomnite, v katero mapo ste jo shranili.
 3. Poiščite datoteko v računalniku, kliknite jo z desno miškino tipko in nato kliknite Properties (Lastnosti). Preverite, ali je velikost datoteke 215 MB 225 887 064 bajtov.
Datoteke s posodobitvijo prenesite v pomnilniško napravo USB:
 1. Razširite datoteko s posodobitvijo iz datoteke UPDATE_M34R2197.zip.
  • Mac:
   1. Pojdite na mesto, kamor se je prenesla datoteka, in dvokliknite datoteko UPDATE_M34R2197.zip.
   2. Ustvarila se bo nova mapa z imenom UPDATE (Posodobitev).
  • Windows:
   1. Odprite mapo, v katero se je prenesla datoteka, in z desno miškino tipko klikniteUPDATE_M34R2197.zip in nato izberite Extract All (Razširi vse).
    OPOMBA: s privzetimi nastavitvami za brskalnik Internet Explorer se bo datoteka shranila v mapo Downloads (Prenosi). Mapo Downloads (Prenosi) poiščete tako, da na zaslonu Start kliknete ploščico Desktop (Namizje) in z Raziskovalcem (Windows Explorer) poiščete preneseno datoteko.
   2. V oknu Extract Compressed (Zipped) Folders (Razširi stisnjene (zip) mape) kliknite Extract (Razširi).
   3. Ustvarila se bo nova mapa z imenom UPDATE (Posodobitev).
    OPOMBA: razširjene bodo štiri datoteke: MSB34-FW.BIN in MSB34-FW.ID, MSB34-FW_MB.BIN in MSB34FW_MB.ID.
 2. Na računalnik priključite združljivo pomnilniško napravo USB.
 3. Mapo UPDATE (Posodobitev) prenesite v pomnilniško napravo USB:
  • Mac:
   Povlecite in spustite mapo UPDATE (Posodobitev) v korensko mapo naprave USB.
  • Windows:
   1. Odprite imenik, v katerem je bila ustvarjena mapa, in z desno miškino tipko kliknite mapo UPDATE (Posodobitev).
   2. V meniju izberite Send To... (Pošlji v ...) in kliknite pogon, ki predstavlja napravo USB (npr. Izmenljivi disk E:).
   3. Mapa s posodobitvijo bo kopirana v napravo USB.
  OPOMBA: posodobitev ne bo izvedena, če mapa ne bo kopirana v korenski imenik v napravi USB ali če spremenite ime mape.
 4. Po kopiranju mape UPDATE (Posodobitev) odstranite napravo USB iz računalnika.
Prenesite posodobitev v predvajalnik:

Najprej pripravite opremo in nato prenesite posodobitev v zvočniški modul.

Pripravite opremo:

 1. Vklopite televizor in preverite, ali je nastavljen na vhod, kamor je priključen zvočniški modul. Če je zvočniški modul priključen na vhod HDMI 2, izberite vhod HDMI 2.
 2. Vklopite zvočniški modul.
 3. Pritisnite HOME (Domov) na daljinskem upravljalniku in počakajte, da se prikaže začetni zaslon.
 4. Vstavite napravo USB, kjer so shranjene 4 datoteke.

Prenesite posodobitev:

 1. S puščičnimi tipkami daljinskega upravljalnika na začetnem zaslonu izberite SetupSoftware Update (Nastavitev → Posodobitev programske opreme) in nato pritisnite tipko ENTER.
 2. S puščičnimi tipkami izberite Update via USB Memory (Posodobi s pomnilniške naprave USB) in nato pritisnite tipko ENTER.
 3. Sporočilo Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M34.R.xxxx New version M34.R.2197. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update. (V pomnilniku USB so bile najdene datoteke s posodobitvijo. Ali želite posodobiti programsko opremo? Trenutna različica M29.R.XXXX, nova različica M34.R.2197. Med posodobitvijo ne izklopite enote in ne odstranite pomnilnika USB.) se prikaže na televizijskem zaslonu. Z daljinskim upravljalnikom izberite OK (V redu) in pritisnite ENTER.
 4. Na televizijskem zaslonu se prikaže sporočilo Update Caution (Opozorilo o posodobitvi). Z daljinskim upravljalnikom izberite OK (V redu) in pritisnite ENTER.
 5. Posodobitev se začne.
 6. Med posodobitvijo je na sprednjem zaslonu prikazano sporočilo UPDT (Posodobitev).
 7. Nadgradnja vdelane programske opreme je zaključena, ko se na zaslonu sprednje plošče prikaže sporočilo DONE (Dokončano). Zvočniški modul se bo samodejno ponovno zagnal.
  OPOMBA: med postopkom posodabljanja ne odklopite napajalnega kabla.

2. korak: Potrdite, da je posodobitev bila uspešna.

Preverite različico vdelane programske opreme. Če je prikazana številka različice M34.R.2197, je bila vdelana programska oprema uspešno posodobljena.

Odpravljanje težav

Ukrepi pri težavah s posodabljanjem vdelane programske opreme zvočniškega modula z osebnim računalnikom in pomnilniško napravo USB:
 • Na zaslonu sprednje plošče se izmenično prikazujeta napisa UPDT (Posodobitev) in ERROR (Napaka).
  1. Izklopite sistem in izključite napajalni kabel.
  2. Vklopite napajanje zvočniškega modula.
  3. Poskusite posodobiti sistem prek pomnilnika USB.
 • Med posodobitvijo je prišlo do izpada električne energije.
  Vklopite napajanje zvočniškega modula in ponovno izvedite postopek Update via USB Memory (Posodobi s pomnilniške naprave USB).
 • Datoteke s posodobitvijo UPDATE_M34R2197.zip, prenesene s spletnega mesta za posodobitve, ni mogoče razširiti.
  Ali je prenos datoteke uspel? Poskusite izbrisati datoteko in jo znova prenesite.
 • Posodobitev traja več kot 30 minut in se še ni končala.
  1. Izključite napajalni kabel iz električne vtičnice in ga čez nekaj minut znova priključite.
  2. Vklopite zvočniški modul.
  3. Znova poskusite izvesti posodobitev.
 • Registrirajte izdelek

  Pridobite dostop do vseh informacij, imejte izdelek vedno posodobljen in izkoristite odlične ponudbe

 • Skupnost Sony

  Obiščite našo skupnost ter delite svoje izkušnje in rešitve z drugimi Sonyjevimi strankami

 • Stik s podporo

  Obrnite se na Sonyjevo ekipo za podporo

 • Popravila in garancija

  Dogovorite se za popravilo, temu sledite ali se mu celo izognite