Zadevni model

Te informacije so za naslednje modele:

 • SRS-X99

O tem prenosu

Prednosti in izboljšave

 • Izboljšana varnost komunikacij.

POMEMBNO: Posodobite vdelano programsko opremo, če želite še naprej uporabljati storitev za distribucijo glasbe, ki je vgrajena v Chromecast.

Prejšnje prednosti in izboljšave

Oglejte si prejšnje prednosti in izboljšave.

Informacije o datoteki

Ime datoteke

 • Posodobitev vdelane programske opreme 1.60.3351 za SRS-X99

Različica datoteke

 • 1.60.3351

Velikost datoteke

 • 165 MB (173 711 325 bajtov)

Datum izdaje

 • 02-11-2021

Priprava

Preverite različico vdelane programske opreme

Ta posodobitev ni potrebna, če ste različico vdelane programske opreme osebnega zvočnega sistema že posodobili na različico 1.60.3351. Če niste prepričani, lahko preprosto preverite različico vdelane programske opreme. To lahko izvedete na dva načina:

 • Postopek potrditve z aplikacijo Sony | Music Center (SongPal).
  1. Enoto povežite z istim omrežjem Wi-Fi, v katerem je tudi pametni telefon, ki uporablja aplikacijo Sony | Music Center (SongPal).
  2. Zaženite aplikacijo Sony | Music Center (SongPal) v pametnem telefonu.
  3. Na zaslonu Speaker & Group izberite svoj zvočnik.
  4. Izberite Settings (Nastavitve).
  5. Na zaslonu Settings (Nastavitve) izberite Other Settings (Druge nastavitve).
  6. Na zaslonu Other Settings (Druge nastavitve) potrdite različico vdelane programske opreme za zvočnik.
 • Kako preveriti z računalnikom?
  1. Enoto priključite v računalnik prek omrežnega kabla (ni priložen).
  2. Na omrežni napajalnik (priložen) priključite napajalni kabel (priložen). Pritisnite gumb (ON/Standby) (vklop/stanje pripravljenosti), da vklopite zvočnik.

   Opomba: Počakajte, da indikator LINK (Povezava) preneha utripati in začne svetiti rožnato.
  3. V računalniku odprite možnost Sony Network Device Setting.
   1. Zaženite spletni brskalnik
   2. V naslovno vrstico vnesite naslednji naslov URL: http://169.254.1.1
  4. Na zaslonu Language Setup (Nastavitev jezika) izberite jezik, če je prikazan.
  5. Na zaslonu Device Details (Podatki o napravi) se prikaže različica vdelane programske opreme (X.XX.X.XX).

   Opomba: Na tem zaslonu so prikazani različica vdelane programske opreme, ime modela, ime naprave, vrsta povezave, internetni dostop, SSID in varnostni način.

Na voljo sta 2 preprosta načina posodobitve vdelane programske opreme za osebni zvočni sistem:

NačinKaj potrebujete?Zakaj uporabiti ta način?

Internet/omrežje
(PRIPOROČENO)

 • Ethernetni kabel ali brezžični usmerjevalnik, da osebni zvočni sistem povežete z internetom.
 • Preverite, ali ima osebni zvočni sistem vzpostavljene te povezave:
  • aktivna internetna povezava
Priporočamo ta način, saj je najpreprostejši in najhitrejši za posodobitev vdelane programske opreme.
Pomnilniška naprava USB
 • Računalnik
 • Pomnilniška naprava USB
Ta način za posodobitev vdelane programske opreme uporabite, če ne morete vzpostaviti povezave z internetom.

Namestitev

Internet/omrežje

Priporočamo ta način, saj je najpreprostejši za posodobitev. Običajno traja 3–10 minut.

Opomba: Če sistem NIMA vzpostavljene povezave z internetom (omrežjem), vdelane programske opreme ne morete posodobiti na najnovejšo različico.

 1. Vzpostavite povezavo z internetom (omrežjem)
  Opomba: Če zvočnik priključite neposredno na računalnik s kablom LAN, da bi preverili različico, izključite kabel LAN in ga znova priključite na dostopno točko.
 2. Če je zvočnik vklopljen, pritisnite gumb (ON/Standby) (vklop/stanje pripravljenosti) in ga izklopite.
 3. Pritisnite gumb (ON/Standby) (vklop/stanje pripravljenosti), da vklopite zvočnik.
 4. Počakajte, da indikator LINK (Povezava) preneha utripati in začne svetiti oranžno ali rožnato. Kadar je na voljo posodobitev programske opreme, začne svetiti gumb UPDATE (Posodobitev).
  Opomba: Če že imate najnovejšo različico programske opreme, gumb UPDATE ne sveti.
 5. Dotaknite se gumba UPDATE in ga držite, dokler ne slišite piskov. Ko se zažene posodobitev programske opreme, gumb UPDATE (Posodobitev) začne utripati.
  Opomba: Zvočnika med posodobitvijo ne morete uporabljati.
 6. Utripanje (interval in stanje) gumba UPDATE (Posodobitev) se med napredovanjem posodobitve spreminja.
 7. Po dokončani posodobitvi gumb UPDATE (Posodobitev) preneha svetiti, zvočnik pa samodejno preide v stanje pripravljenosti ali stanje pripravljenosti BLUETOOTH/Network (Bluetooth/omrežje).
 8. Preverite različico tako, da sledite korakom, ki so opisani v poglavju Preverjanje različice vdelane programske opreme, ter tako potrdite uspešno opravljeno posodobitev.

Vprašanja in odgovori

Med posodabljanjem indikator utripa rdeče, gumb UPDATE (Posodobitev) pa oranžno.

Programske opreme ni bilo mogoče posodobiti. V tem primeru ne morete izvajati nobenega postopka ali uporabljati funkcij, uporabljate lahko samo gumb za vklop. Stanje zvočnika preverite tako, da upoštevate spodnja navodila, in dokončajte posodobitev programske opreme prek pogona USB.

 1. Dotaknite se gumba (ON/Standby) (vklop/stanje pripravljenosti) in ga držite, da zvočnik IZKLOPITE.
 2. Dotaknite se gumba (ON/Standby) (vklop/stanje pripravljenosti) in ga držite, da zvočnik VKLOPITE.
 3. Počakajte približno 3 minute (ali dokler se ne vzpostavi povezava z omrežjem), nato pa preverite stanje gumba UPDATE (Posodobitev) na zvočniku.

Gumb UPDATE (Posodobitev) še vedno sveti oranžno.

Programske opreme ni bilo mogoče posodobiti. Posodobitev vdelane programske opreme za osebni zvočni sistem prek pogona USB.

Indikator Gumb VKLOP/stanje pripravljenosti utripa rdeče in gumb UPDATE (Posodobitev) oranžno.

Programske opreme ni bilo mogoče posodobiti. Posodobitev vdelane programske opreme za osebni zvočni sistem prek pogona USB.

Opombe:

 • Med posodobitvijo mora biti zvočnik priključen na napajanje in imeti vzpostavljeno povezavo z omrežjem.
 • Omrežni napajalnik IZKLJUČITE šele po dokončani posodobitvi.
 • Med posodobitvijo NE izklopite zvočnika.
 • Posodobitev po navadi traja od 3 do 10 minut. Posodobitev lahko traja tudi dlje, kar je odvisno od vašega omrežja.

USB

Priporočamo, da uporabite spletno posodobitev, če je to mogoče. V nasprotnem primeru lahko uporabite ta način. Posodobitev boste najprej prenesli v računalnik, nato v pomnilniško napravo USB in nato v osebni zvočni sistem.

Priprave na posodobitev vdelane programske opreme:

Preden prenesete vdelano programsko opremo, preverite, ali računalnik uporablja enega od naslednjih operacijskih sistemov, in da izpolnjujete zahteve za pogon USB:

Podprti operacijski sistemi:

 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Mac OS X (10.4) ali novejši

Opomba: Če imate Windows 8.1, ga uporabljajte v namiznem načinu. Delovanje z vsemi računalniki z nameščenim združljivim operacijskim sistemom ni zagotovljeno.

Snemalni mediji:

Pogon USB: delovanja ni mogoče zagotoviti za vse pogone USB z zmogljivostjo nad 256 MB.

Posodobitev vdelane programske opreme za osebni zvočni sistem prek pogona USB – postopek A

Opomba: Po posodobitvi programske opreme vrnitev na prejšnjo različico ni mogoča.

Prenos vdelane programske opreme:
 1. Zaprite vsa druga odprta okna in zagnane programe, razen te strani.
 2. Preberite pogoje in določila na tej strani ter jih sprejmite tako, da obkljukate polje.
 3. Prenesite posodobitev za vdelano programsko opremo. Datoteka SRSX99V1603351.UPG, 165 MB (173 711 325 bajtov) se bo začela prenašati.
 4. Datoteko shranite na namizje računalnika.
  Opombe:
  • Če uporabljate Windows 10 ali 8.1, bo datoteka s posodobitvijo morda samodejno shranjena v mapo Prenosi. Na začetnem zaslonu kliknite ploščico Namizje in v mapi Prenosi s programom Raziskovalec poiščite preneseno datoteko.
  • To je posodobitvena datoteka, ki je namenjena samo za model SRS-X99. Ta datoteka ni primerna za uporabo z drugimi osebnimi zvočnimi sistemi.
Priprava prenesene datoteke:
 • Uporabniki sistema Windows
  1. Z desno miškino tipko kliknite datoteko SRSX99V1603351.zip.
  2. Izberite možnost Extract All (Razširi vse).
  3. Odpre se okno Extract Compressed (Zipped) Folders (Razširi stisnjene mape (zip)), kjer kliknite Extract (Razširi).
  4. Mapa SRSX99V1603351 je sedaj oprta na namizju.
  5. V mapi UPDATE bodo 4 datoteke: LUTE01-FW.BIN, LUTE01-FW.ID, LUTE01-FW_MB.BIN, and LUTE01-FW_MB.ID
 • Uporabniki sistema Mac OS
  1. Dvokliknite shranjeno mapo SRSX99V1603351.zip.
  2. Na namizju je ustvarjena mapa SRSX99V1603351.

Opomba: Glede na operacijski sistem, ki ga uporabljate, bo datoteka morda ob prenosu samodejno razširjena. Glede na operacijski sistem, ki ga uporabljate, datoteke morda ne boste mogli razširiti z zgoraj navedenimi postopki. V tem primeru uporabite orodje za raztezanje.

Datoteke s posodobitvijo kopirajte na pogon USB:
 1. Inicializiran (formatiran) pogon USB vstavite v režo USB na računalniku.
 2. Mapo UPDATE kopirajte na pogon USB.
Posodobite zvočni sistem prek USB:
 1. Omrežni napajalnik (priložen) priključite v vtičnico DC IN 18 V na zvočniku.
 2. Napajalni kabel, povezan z omrežnim napajalnikom, trdno priključite v električno vtičnico. Premaknite stikalo NETWORK OFF/ON (izklop/vklop omrežja) na zadnji strani v položaj ON (vklopljeno).
 3. Pritisnite gumb (ON/Standby) (vklop/stanje pripravljenosti), da vklopite zvočnik.
 4. Počakajte približno 4 minute, da se utripanje indikatorja LINK (Povezava) upočasni.
 5. Pritisnite in držite gumb AUDIO IN in gumb za znižanje glasnosti.
 6. Gumb UPDATE (Posodobitev) zasveti po tem, ko se sliši piskanje.
  Opomba: Če imate vzpostavljeno povezavo z omrežjem, gumb UPDATE (Posodobitev) morda že sveti oranžno. Tudi v tem primeru izvedite postopek, kot je opisano na tej strani, in preverite piskanje.
 7. Medtem ko gumb UPDATE (Posodobitev) sveti, vstavite pogon USB v režo za vhod DC-OUT ONLY (USB) na zadnji strani zvočnika.
 8. Ko se zažene posodobitev programske opreme, gumb UPDATE (Posodobitev) začne utripati.
  Opomba: Zvočnika med posodobitvijo ne morete uporabljati.
 9. Utripanje (interval in stanje) gumba UPDATE (Posodobitev) se med napredovanjem posodobitve spreminja.
 10. Po dokončani posodobitvi gumb UPDATE (Posodobitev) preneha svetiti, zvočnik pa samodejno preide v stanje pripravljenosti ali stanje pripravljenosti BLUETOOTH/Network (Bluetooth/omrežje).
 11. Preverite različico vdelane programske opreme.

Opombe:

 • Med posodobitvijo mora biti zvočnik priključen na napajanje.
 • Omrežni napajalnik IZKLJUČITE šele po dokončani posodobitvi.
 • Med posodobitvijo NE izklopite zvočnika.
 • Posodobitev običajno traja okrog 10 minut.

Posodobitev vdelane programske opreme za osebni zvočni sistem prek pogona USB – postopek B

Če indikator (ON/Standby) (vklop/stanje pripravljenosti) utripa rdeče in gumb za posodobitev oranžno, posodobitev programske opreme ni uspela.
Posodobitev vdelane programske opreme boste morali prenesti na računalnik, shraniti v pogon USB in jo nato naložiti v zvočnik.
Da bi to storili, sledite spodnjim korakom:

Opomba: Po posodobitvi programske opreme prehod na prejšnjo različico ni mogoč.

Prenos vdelane programske opreme:
 1. Zaprite vsa druga odprta okna in zagnane programe, razen te strani.
 2. Preberite pogoje in določila na tej strani ter jih sprejmite tako, da obkljukate polje.
 3. Prenesite posodobitev za vdelano programsko opremo. Datoteka SRSX99V1603351.UPG, 165 MB (173 711 325 bajtov) se bo začela prenašati.
 4. Datoteko shranite na namizje računalnika.
  Opombe:
  • Če uporabljate Windows 10 ali 8.1, bo datoteka s posodobitvijo morda samodejno shranjena v mapo Prenosi. Na začetnem zaslonu kliknite ploščico Namizje in v mapi Prenosi s programom Raziskovalec poiščite preneseno datoteko.
  • To je posodobitvena datoteka, ki je namenjena samo za model SRS-X99. Ta datoteka ni primerna za uporabo z drugimi osebnimi zvočnimi sistemi.
Priprava prenesene datoteke:
 • Uporabniki sistema Windows
  1. Z desno miškino tipko kliknite datoteko SRSX99V1603351.zip.
  2. Izberite Extract All (Razširi vse).
  3. Odpre se okno Extract Compressed (Zipped) Folders (Razširi stisnjene mape (zip)), kjer kliknite Extract (Razširi).
  4. Mapa SRSX99V1603351 je sedaj oprta na namizju.
  5. V mapi UPDATE bodo 4 datoteke: LUTE01-FW.BIN, LUTE01-FW.ID, LUTE01-FW_MB.BIN, and LUTE01-FW_MB.ID
 • Uporabniki sistema Mac OS
  1. Dvokliknite shranjeno mapo SRSX99V1603351.zip.
  2. Na namizju se bo pojavila mapa z imenom UPDATE (posodobitev) z naslednjimi datotekami: LUTE01-FW.BIN, LUTE01-FW.ID, LUTE01-FW_MB.BIN, and LUTE01-FW_MB.ID.

Opomba: Pri uporabi zgoraj navedenih operacijskih sistemov je lahko prenesena datoteka samodejno razširjena. Če s tem postopkom ne morete razširiti datotek, boste morda morali uporabiti ločeno programsko opremo za raztezanje.

Datoteke s posodobitvijo kopirajte na pogon USB:
 1. Vstavite pogon v ena od vrat USB na računalniku.
 2. Povlecite mapo Update (Posodobitev) z namizja na pogon.
Posodobite zvočni sistem prek USB:
 1. Zvočnik vključite v električno vtičnico s priloženim omrežnim napajalnikom.
 2. Omrežno stikalo na zadnji strani zvočnika nastavite na položaj za vklop (on).
 3. Ko indikator (ON/Standby) (vklop/stanje pripravljenosti) utripa rdeče in gumb za posodobitev oranžno, izklopite zvočnik.
 4. Pogon USB s posodobitvenimi datotekami vstavite v vrata DC-OUT ONLY (USB) na zvočniku
 5. Ponovno vklopite zvočnik.
  Opomba: V 3 minutah izvedite korake od 3 do 5.
 6. Ko gumb za posodobitev začne utripati, se začne prenos posodobitve vdelane programske opreme v zvočnik.
  Opomba: Med prenosom zvočnika ni mogoče uporabljati.
 7. Z napredovanjem prenosa se hitrost utripanja upočasnjuje, ob dokončanju posodobitve pa preneha.
 8. Po dokončanem prenosu zvočnik samodejno preide v stanje pripravljenosti ali stanje pripravljenosti BLUETOOTH/Network.
 9. Z orodjem Software Version Check za brezžični zvočnik SRS-X99 preverite, ali je posodobitev dokončana.
 • Registrirajte izdelek

  Pridobite dostop do vseh informacij, imejte izdelek vedno posodobljen in izkoristite odlične ponudbe

 • Skupnost Sony

  Obiščite našo skupnost ter delite svoje izkušnje in rešitve z drugimi Sonyjevimi strankami

 • Stik s podporo

  Obrnite se na Sonyjevo ekipo za podporo

 • Popravila in garancija

  Dogovorite se za popravilo, temu sledite ali se mu celo izognite