Zadevni model

Te informacije so za naslednje modele:

 • HT-ST5000

O tem prenosu

Prednosti in izboljšave

 • Izboljša omrežno povezljivost.

Prejšnje prednosti in izboljšave

Oglejte si prejšnje prednosti in izboljšave

Informacije o datoteki

Ime datoteke

 • Vdelana programska oprema zvočniškega modula na različico M40.R.0518

Različica datoteke

 • M40.R.0518

Velikost datoteke

 • 228 MB (240 119 916 bajtov)

Datum izdaje

 • 17-02-2022

Priprava

Preverjanje različice vdelane programske opreme

Vdelana programska oprema je morda že posodobljena, zlasti če imate novi zvočniški modul. Če je številka različice M40.R.0518 ali novejša, posodobitev ni potrebna.

Če niste prepričani, lahko preprosto preverite različico vdelane programske opreme.

 1. Vklopite televizor in preverite, ali je nastavljen na vhod, kamor je priključen zvočniški modul. Če je zvočniški modul priključen v vtičnico HDMI2, izberite vhod HDMI2.
 2. Vklopite zvočniški modul.
 3. Pritisnite HOME na daljinskem upravljalniku in počakajte, da se prikaže zaslon HOME (Domači zaslon).
 4. S puščičnimi tipkami na daljinskem upravljalniku v meniju HOME (Domači zaslon) izberite Setup (Nastavitev) → System Settings (Nastavitve sistema), nato pa pritisnite tipko ENTER.
 5. Na zaslonu označite možnost System Information (Informacije sistema) in pritisnite tipko ENTER.
 6. Če je številka različice na televizijskem zaslonu Različica programske opreme M40.R.0518 ali višja, imate že najnovejšo različico vdelane programske opreme.

Pomembno obvestilo

 • Natančno preberite navodila, saj lahko v nasprotnem primeru zvočniški modul poškodujete.
 • Med posodabljanjem zvočniškega modula ne izklopite in ga ne odklopite z vira napajanja.
 • Ne pritiskajte nobenih gumbov, razen tistih, ki so omenjeni v navodilih.
 • Do dokončanja posodobitve ne smete odklopiti napajalnega kabla ali omrežnega kabla (LAN), saj lahko pride do sistemske napake.

Vdelano programsko opremo zvočniškega modula lahko posodobite na 2 preprosta načina.

NačinKaj potrebujete?Zakaj uporabiti ta način?
Internet/omrežje
(PRIPOROČENO)
 • Ethernetni kabel za povezavo zvočniškega modula z internetom
 • Zvočniški modul mora imeti vzpostavljene te povezave:
  • aktivna internetna povezava
  • združljiv televizor
Priporočamo ta način, saj je najpreprostejši in najhitrejši za posodobitev vdelane programske opreme.
Pomnilniška naprava USB
 • Računalnik
 • Pomnilniška naprava USB
Ta način za posodobitev vdelane programske opreme uporabite, če ne morete vzpostaviti povezave z internetom.

Prenos in namestitev

Posodobitev zvočniškega modula prek spleta

Priporočamo ta način, saj je najpreprostejši za posodobitev. Običajno traja 15–30 minut. Najprej pripravite opremo, nato pa s spleta prenesite posodobitev v zvočniški modul.

Kaj potrebujete?

 • Ethernetni kabel za povezavo zvočniškega modula z internetom
 • Zvočniški modul mora imeti vzpostavljene te povezave:
  • aktivna internetna povezava (z ethernetnim kablom ali brezžičnim usmerjevalnikom)
  • združljiv televizor

Pripravite opremo

 1. Vklopite televizor in preverite, ali je nastavljen na vhod, kamor je priključen zvočniški modul. Če je zvočniški modul priključen na vhod HDMI 2, izberite vhod HDMI 2.
 2. Zvočniški modul in internetni vir med seboj povežite z ethernetnim kablom.
 3. Vklopite zvočniški modul.
  Opomba: Lahko se pojavi sporočilo The file is corrupted (Datoteka je poškodovana), vendar lahko nadaljujete z naslednjim korakom.
 4. Pritisnite HOME na daljinskem upravljalniku in počakajte, da se prikaže zaslon HOME (Domači zaslon).

1. korak: namestitev posodobitve

 1. S puščičnimi tipkami na daljinskem upravljalniku v meniju Home (Domači zaslon) izberite Setup (Nastavitev) → Software Update (Posodobitev programske opreme) → Update via Internet (Posodobitev prek interneta), nato pa pritisnite Enter.
 2. Če se na televizijskem zaslonu prikaže sporočilo A new software version has been found on the network. Do you want to update the software? (V omrežju je na voljo nova različica programske opreme. Želite posodobiti programsko opremo?), z daljinskim upravljalnikom izberite OK (V redu) in nato pritisnite ENTER.
 3. Približno 5 minut po končanem prenosu programske opreme se začne posodabljanje.
 4. Če se na televizijskem zaslonu prikaže sporočilo Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M40.R.xxxx New version M40.R.0518 (Posodobitev na novo različico programske opreme. Med izvajanjem posodobitve ne izklopite napajanja. Trenutna različica M40.R.xxxx, nova različica M40.R.0518), z daljinskim upravljalnikom izberite Start, nato pa pritisnite ENTER.
 5. Posodobitev se začne.
 6. Če se na televizijskem zaslonu prikaže sporočilo Update Caution (Opozorilo o posodobitvi), z daljinskim upravljalnikom izberite OK (V redu), nato pa pritisnite ENTER.
 7. Med posodobitvijo je na zaslonu sprednje plošče prikazano sporočilo UPDT (Posodobitev).
 8. Nadgradnja vdelane programske opreme je zaključena, ko se na zaslonu sprednje plošče prikaže sporočilo DONE (Dokončano). Med posodabljanjem zvočniškega modula ne izklopite in ga ne odklopite z vira napajanja.
 9. Zvočniški modul se bo po končani nadgradnji samodejno ponovno zagnal.

2. korak: potrditev uspešno opravljene posodobitve

Preverite različico vdelane programske opreme. Če je prikazana številka različice M40.R.0518, je bila vdelana programska oprema uspešno posodobljena.

Odpravljanje težav

Ukrepi pri težavah s posodabljanjem vdelane programske opreme zvočniškega modula iz interneta

 • Če se na televizijskem zaslonu prikaže sporočilo Update failed. Connect the USB memory containing the update files to retry. If the update fails again, please contact the customer service center (Posodobitev ni uspela. Priključite pomnilnikUSB z datotekami s posodobitvijo in poskusite znova. Če posodobitev še vedno ne uspe, se obrnite na službo za podporo uporabnikom.):
  1. Preverite, ali so usmerjevalnik in vse naprave, povezane med zvočniškim modulom in usmerjevalnikom, vklopljeni.
  2. Preverite, ali je med zvočniškim modulom in usmerjevalnikom uporabljena ustrezna vrsta kabla (neposredni ali prehodni kabel).
  3. Preverite, ali so vsi kabli med zvočniškim modulom in usmerjevalnikom ustrezno povezani.
  4. Znova poskusite izvesti posodobitev. Če posodobitev programske opreme še vedno ni mogoča, poskusite izvesti postopek posodobitve prek pomnilnika USB.
 • Če se po začetku postopka posodobitve prek interneta prikaže sporočilo Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Hitrost prenosa: xxxxxx KB/xxxxx KB in xx % se prikaže na TV-zaslonu), vrstica napredovanja pa se ne spremeni, lahko glede na omrežno povezavo postopek posodobitve prek interneta traja dalj časa (do 60 minut). Zato se prikaže sporočilo Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Hitrost prenosa: xxxxxx KB/xxxxx KB in xx % se prikaže na televizijskem zaslonu) in vrstica napredovanja na zaslonu se dalj časa ne spremeni.
 • Če se med izvajanjem postopka posodobitve prek interneta na televizijskem zaslonu prikaže sporočilo Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later. (Stanja povezave ni mogoče potrditi. Komunikacija s strežnikom ni mogoča. Poskusite znova pozneje.), posodobitve programske opreme pa ni mogoče izvesti:
  • Preverite, ali je kabel LAN priključen.
  • Preverite, ali ima zvočniški modul svoj lastni naslovIP v omrežnih nastavitvah. (Če uporabljate strežnik proxy, vnesite njegov naslov IP v polje Proxy Server (Strežnik proxy) namesto imena gostitelja proxy.)
  • Poskusite znova izvesti posodobitev.
 • Če je med posodabljanjem prišlo do izpada električne energije, vklopite zvočniški modul in ga poskusite ponovno posodobiti.
 • Če posodobitev traja že več kot 60 minut in se še ni končala, zvočniški modul pa je povezan z omrežjem prek brezžične povezave, ga povežite z omrežjem prek kabla in poskusite ponoviti postopek. Če težave s tem ne odpravite, je morda hitrost omrežnega prenosa nizka. V tem primeru poskusite posodobiti sistem s postopkom Update via USB Memory (Posodobitev s pomnilniške naprave USB).
 • Če se na televizijskem zaslonu prikaže sporočilo This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting (Naprava ni povezana z omrežjem. Izvedite diagnostični pregled omrežja v nastavitvah povezave strežnika.), preverite ali je kabel LAN povezan z zvočniškim modulom.
 • Če se na televizijskem zaslonu prikaže sporočilo Already Updated (Že posodobljeno), je različica vdelane programske opreme, ki je trenutno nameščena v zvočniškem modulu, najnovejša različica.

Posodobitev prek pomnilniške naprave USB in računalnika

Priporočamo, da uporabite spletno posodobitev, če je to mogoče. V nasprotnem primeru lahko uporabite ta način. Posodobitev najprej prenesite v računalnik, nato v pomnilniško napravo USB in nato v zvočniški modul.

Priprave na posodobitev vdelane programske opreme

Preden prenesete vdelano programsko opremo, se prepričajte, ali računalnik uporablja enega od naslednjih operacijskih sistemov in pripravite pogon USB.

Operacijski sistemi:
 • Windows 11
 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • macOS 10.12–10.15, 11
 • Mac OS X

1. korak: namestitev posodobitve

 1. Preberite in sprejmite pogoje in določila.
 2. Datoteko UPDATE_M40R0518.zip prenesite v računalnik in si zapomnite, v katero mapo ste jo shranili.
 3. Poiščite datoteko v računalniku, kliknite jo z desno miškino tipko in nato kliknite Properties (Lastnosti). Preverite, ali je velikost datoteke 228 MB 240 119 916 bajtov.
Datoteke s posodobitvijo prenesite v pomnilniško napravo USB.
 1. Razširite datoteko s posodobitvijo iz datoteke UPDATE_M40R0518.zip.
  • Mac:
   1. Pojdite na mesto, kamor se je prenesla datoteka, in dvokliknite datoteko UPDATE_M40R0518.zip.
   2. Ustvarila se bo nova mapa z imenom UPDATE (Posodobitev).
  • Windows:
   1. Odprite mapo, v katero se je prenesla datoteka, in z desno miškino tipko kliknite datoteko UPDATE_M40R0518.zip, nato pa izberite Extract All (Razširi vse).
    Opomba: Pri privzetih nastavitvah za brskalnik Microsoft Edge se bo datoteka shranila v mapo Downloads (Prenosi). Mapo Downloads (Prenosi) poiščete tako, da na zaslonu Start kliknete ploščico Desktop (Namizje) in z Raziskovalcem (Windows Explorer) poiščete preneseno datoteko.
   2. V oknu Extract Compressed (Zipped) Folders (Razširi stisnjene (zip) mape) kliknite Extract (Razširi).
   3. Ustvarila se bo nova mapa z imenom UPDATE (Posodobitev).
    Opomba: Razširjene bodo štiri datoteke: MSB40-FW.BIN, MSB40-FW.ID, MSB40-FW_MB.BIN, and MSB40FW_MB.ID.
 2. Na računalnik priključite združljivo pomnilniško napravo USB.
 3. Mapo UPDATE (Posodobitev) prenesite v pomnilniško napravo USB:
  • Mac: Povlecite in spustite mapo UPDATE (Posodobitev) v korensko mapo naprave USB.
  • Windows:
   1. Odprite imenik, v katerem je bila ustvarjena mapa, in z desno miškino tipko kliknite mapo UPDATE (Posodobitev).
   2. V meniju izberite Send To... (Pošlji v ...) in kliknite pogon, ki predstavlja napravo USB (npr. Izmenljivi disk E:).
   3. Mapa s posodobitvijo bo kopirana v napravo USB.
  Opomba: Posodobitev ne bo izvedena, če mapa ne bo kopirana v korenski imenik v napravi USB ali če spremenite ime mape.
 4. Po kopiranju mape UPDATE (Posodobitev) odstranite napravoUSB iz računalnika.
Prenesite posodobitev v predvajalnik:
 1. Pripravite opremo:
  1. Vklopite televizor in preverite, ali je nastavljen na vhod, kamor je priključen zvočniški modul. Če je zvočniški modul priključen na vhod HDMI 2, izberite vhod HDMI 2.
  2. Vklopite zvočniški modul.
  3. Pritisnite HOME na daljinskem upravljalniku in počakajte, da se prikaže zaslon HOME (Domači zaslon).
  4. Vstavite napravo USB, kjer so shranjene 4 datoteke.
 2. Prenesite posodobitev:
  1. Na zaslonu HOME (Domači zaslon) s puščičnimi tipkami na daljinskem upravljalniku izberite Setup (Nastavitev) → Software Update (Posodobitev programske opreme), nato pa pritisnite ENTER.
  2. S puščičnimi tipkami izberite Update via USB Memory (Posodobi s pomnilniške napraveUSB) in nato pritisnite tipko ENTER.
  3. Če se na televizijskem zaslonu prikaže sporočilo Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M40.R.xxxx New version M40.R.0518. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update. (V pomnilniku USB so bile najdene datoteke s posodobitvijo. Ali želite posodobiti programsko opremo? Trenutna različica M40.R.xxxx, nova različica M40.R.0518), z daljinskim upravljalnikom izberite OK (V redu), nato pa pritisnite ENTER.
  4. Če se na televizijskem zaslonu prikaže sporočilo Update Caution (Opozorilo o posodobitvi), z daljinskim upravljalnikom izberite OK (V redu), nato pa pritisnite ENTER.
  5. Posodobitev se začne.
  6. Med posodobitvijo je na zaslonu sprednje plošče prikazano sporočilo UPDT (Posodobitev).
  7. Posodobitev vdelane programske opreme je zaključena, ko se na zaslonu sprednje plošče prikaže sporočilo DONE (Dokončano), zvočniški modul pa se samodejno ponovno zažene.
   Opomba: Med posodobitvijo ne odklopite napajalnega kabla.

2. korak: Potrdite, da je posodobitev bila uspešna.

Preverite različico vdelane programske opreme. Če je prikazana številka različice M40.R.0518, je bila vdelana programska oprema uspešno posodobljena.

Odpravljanje težav

Ukrepi pri težavah s posodabljanjem vdelane programske opreme zvočniškega modula z osebnim računalnikom in pomnilniško napravo USB:
 • Če se na zaslonu sprednje plošče izmenično prikazujeta napisa UPDT (Posodobitev) in ERROR (Napaka):
  1. Izklopite sistem in izključite napajalni kabel.
  2. Vklopite napajanje zvočniškega modula.
  3. Poskusite s postopkom posodobitve sistema prek pomnilnika USB.
 • Če je med posodabljanjem prišlo do izpada električne energije, vklopite zvočniški modul in znova izvedite postopek posodobitve sistema prek pomnilnika USB.
 • Če datoteke s posodobitvijo UPDATE_M40R0518.zip, ki ste jo prenesli s spletnega mesta, ni mogoče razširiti, izbrišite datoteko in jo znova prenesite.
 • Če posodobitev traja že več kot 30 minut in se še ni končala:
  1. Odklopite napajalni kabel AC, počakajte nekaj minut in ga nato znova priklopite.
  2. Vklopite zvočniški modul.
  3. Znova poskusite izvesti posodobitev.
 • Registrirajte izdelek

  Pridobite dostop do vseh informacij, imejte izdelek vedno posodobljen in izkoristite odlične ponudbe

 • Skupnost Sony

  Obiščite našo skupnost ter delite svoje izkušnje in rešitve z drugimi Sonyjevimi strankami

 • Stik s podporo

  Obrnite se na Sonyjevo ekipo za podporo

 • Popravila in garancija

  Dogovorite se za popravilo, temu sledite ali se mu celo izognite