Zadevni model

Te informacije so za naslednje modele:

 • STR-DN1080

O tem prenosu

Prednosti in izboljšave

 • Odpravlja težavo, pri kateri predvajanje zvoka Dolby Atmos spremlja šum.
 • Odpravlja težavo, pri kateri se zvok Dolby Atmos morda ne predvaja prek ARC.
 • Izboljša omrežno povezljivost.

Prejšnje prednosti in izboljšave

Oglejte si prejšnje prednosti in izboljšave

Informacije o datoteki

Ime datoteke

 • Posodobitev vdelane programske opreme, različica M41.R.0518 za STR-DN1080

Ime datoteke Zip

 • UPDATE_M41R0518.zip

Različica datoteke

 • Različica M41.R.0518

Velikost datoteke

 • 230 MB (241 578 745 bajtov)

Datum izdaje

 • 17-02-2022

Priprava

Preverjanje različice vdelane programske opreme

Vdelana programska oprema je morda že posodobljena, zlasti če imate nov AV-sprejemnik. Če je številka različice M41.R.0518 ali novejša, posodobitev ni potrebna.

Če niste prepričani, lahko preprosto preverite različico vdelane programske opreme.

 1. Vklopite televizor in preverite, ali je izbran vhod, v katerega je priključen AV-sprejemnik. Če je AV-sprejemnik priključen v vtičnico HDMI2, izberite vhod HDMI2.
 2. Vklopite AV-sprejemnik.
 3. Pritisnite HOME na daljinskem upravljalniku in počakajte, da se prikaže zaslon HOME (Domači zaslon).
 4. S puščičnimi tipkami na daljinskem upravljalniku izberite Setup (Nastavitev) → System Settings (Nastavitve sistema) → System Information (Informacije o sistemu), nato pa pritisnite ENTER.
 5. Če je številka različice na televizijskem zaslonu M41.R.0518 ali višja, je naložena najnovejša različica vdelane programske opreme.

Na voljo sta 2 preprosta načina posodobitve vdelane programske opreme sprejemnika AV.

NačinKaj potrebujete?Zakaj uporabiti ta način?
Internet/omrežje
(PRIPOROČENO)
 • Aktivna internetna povezava (z ethernetnim kablom ali brezžičnim usmerjevalnikom)
 • Združljiv televizor
Priporočamo ta način, saj je najpreprostejši in najhitrejši za posodobitev vdelane programske opreme.
Pomnilniška naprava USB
 • Računalnik
 • Pomnilniška naprava USB
Ta način za posodobitev vdelane programske opreme uporabite, če ne morete vzpostaviti povezave z internetom.

Prenos in namestitev

Posodobitev AV-sprejemnika prek spleta

Priporočamo ta način, saj je najpreprostejši za posodobitev. Običajno traja 15–60 minut. Najprej pripravite opremo, nato pa s spleta prenesite posodobitev v AV-sprejemnik.

Kaj potrebujete?

 • Aktivna internetna povezava (z ethernetnim kablom ali brezžičnim usmerjevalnikom)
 • Združljiv televizor

Ukrepi za posodobitev brez težav

Posodobitev je ponavadi zelo preprosta. Na naslednji način boste že v prvem poskusu naredili vse prav:

 • Pazljivo preberite navodila, saj lahko v nasprotnem primeru poškodujete AV-sprejemnik.
 • Ne izklopite AV-sprejemnika in ga ne odklopite z vira napajanja, medtem ko se izvaja posodobitev.
 • Ne pritiskajte nobenih gumbov, razen tistih, ki so omenjeni v navodilih.

Pripravite opremo

 1. Vklopite televizor in preverite, ali je izbran vhod, v katerega je priključen AV-sprejemnik. Če je sprejemnik priključen v vtičnico HDMI2, izberite vhod HDMI2.
 2. Z ethernetnim kablom ali prek brezžične povezave z usmerjevalnikom povežite AV-sprejemnik z internetom.
 3. Vklopite AV-sprejemnik.

Prenesite posodobitev

 1. S puščičnimi tipkami na daljinskem upravljalniku v meniju Home (Domači zaslon) izberite Setup (Nastavitev) → System Settings (Nastavitve sistema) → Software Update (Posodobitev programske opreme) → Update via Internet (Posodobitev prek interneta), nato pa pritisnite Enter.
 2. Če se na televizijskem zaslonu prikaže sporočilo A new software version has been found on the network. Do you want to update the software? (V omrežju je na voljo nova različica programske opreme. Želite posodobiti programsko opremo?), z daljinskim upravljalnikom izberite OK (V redu) in nato pritisnite ENTER.
 3. Če se na televizijskem zaslonu prikaže sporočilo Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M41.R.XXXX New version M41.R.0518 (Posodobitev na novo različico programske opreme. Med izvajanjem posodobitve ne izklopite napajanja. Trenutna različica M41.R.XXXX, nova različica M41.R.0518), z daljinskim upravljalnikom izberite Start, nato pa pritisnite ENTER.
 4. Posodobitev se začne.
 5. Po končanem prenosu programske opreme se po približno 5 minutah začne posodabljanje. Ko se na televizijskem zaslonu prikaže sporočilo When update starts, UPDATING will be displayed on the display window of the receiver. Update takes up to 60 minutes. When update is finished, COMPLETE will be displayed on the displays window of the receiver, and the receiver will restart automatically. Do not disconnect the power cord during the update process (Ko se začne postopek posodobitve, se na zaslonu sprejemnika prikaže sporočilo "Posodabljanje". Posodobitev traja največ 60 minut. Po dokončani posodobitvi se na zaslonu sprejemnika prikaže sporočilo "Dokončano" in sprejemnik se samodejno znova zažene. Med posodobitvijo ne odklopite napajalnega kabla.), z daljinskim upravljalnikom izberite OK (V redu), nato pa pritisnite ENTER.
 6. Med posodobitvijo je na zaslonu sprejemnika prikazano sporočilo UPDATING (Posodabljanje).
 7. Nadgradnja vdelane programske opreme je zaključena, ko se na zaslonu prikaže sporočilo COMPLETE (Dokončano).
  Opomba: Ne izklopite AV-sprejemnika in ga ne odklopite z vira napajanja, medtem ko se izvaja posodobitev.
 8. Ko je nadgradnja dokončana, se bo AV-sprejemnik samodejno znova zagnal.
 9. Preverite različico vdelane programske opreme. Če je prikazana številka različice M41.R.0518, je bila vdelana programska oprema uspešno posodobljena.

Odpravljanje težav

Ukrepi pri težavah s posodabljanjem vdelane programske opreme AV-sprejemnika prek interneta:
 • Če se na televizijskem zaslonu prikaže sporočilo Update failed. Connect the USB memory containing the update files or connect to the network to retry. If the update fails again, please contact the customer service center (Posodobitev ni uspela. Priključite pomnilnik USB z datotekami s posodobitvijo ali se povežite v omrežje in poskusite znova. Če posodobitev še vedno ne uspe, se obrnite na službo za podporo uporabnikom.):
  1. Prepričajte se, da so usmerjevalnik in vse naprave, priključene med AV-sprejemnikom in usmerjevalnikom, vklopljene.
  2. Preverite, ali je med AV-sprejemnikom in usmerjevalnikom uporabljena ustrezna vrsta kabla (neposredni ali prehodni kabel).
  3. Preverite, ali so vsi kabli med AV-sprejemnikom in usmerjevalnikom ustrezno povezani.
  4. Znova poskusite izvesti posodobitev.
  Opomba: Če posodobitev programske opreme ni mogoča, poskusite izvesti postopek posodobitve prek pomnilnika USB.
 • Če se po začetku postopka posodobitve prek interneta prikaže sporočilo Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Hitrost prenosa: xxxxxx KB/xxxxx KB in xx % se prikaže na TV-zaslonu), vrstica napredovanja pa se ne spremeni, lahko glede na omrežno povezavo postopek posodobitve prek interneta traja dalj časa (do 60 minut). Zato se prikaže sporočilo Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Hitrost prenosa: xxxxxx KB/xxxxx KB in xx % se prikaže na televizijskem zaslonu) in vrstica napredovanja na zaslonu se dalj časa ne spremeni.
 • Če se med izvajanjem postopka posodobitve prek interneta na televizijskem zaslonu prikaže sporočilo Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later. (Stanja povezave ni mogoče potrditi. Komunikacija s strežnikom ni mogoča. Poskusite znova pozneje.), posodobitve programske opreme pa ni mogoče izvesti:
  1. Preverite, ali je kabel LAN priključen.
  2. Preverite, ali ste v omrežnih nastavitvah potrdili, da ima AV-sprejemnik svoj naslov IP (če uporabljate strežnik proxy, vnesite njegov naslov IP (namesto imena gostitelja proxy) v polje Proxy Server (Strežnik proxy)).
  3. Poskusite znova izvesti posodobitev.
 • Če je med posodabljanjem prišlo do izpada električne energije, ponovno vklopite AV-sprejemnik in ga poskusite ponovno posodobiti.
 • Če traja posodobitev več kot 90 minut in se še ni končala, AV-sprejemnik pa je z omrežjem povezan prek brezžične povezave, ga poskusite z omrežjem povezati prek kabla in ponovite postopek. Če težave s tem ne odpravite, je morda hitrost omrežnega prenosa nizka. V tem primeru poskusite posodobiti sistem s postopkom posodobitve prek pomnilnika USB.
 • Če se na televizijskem zaslonu prikaže sporočilo This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting (Naprava ni povezana z omrežjem. Izvedite diagnostični pregled omrežja v nastavitvah povezave strežnika.), preverite ali je kabel LAN povezan z AV-sprejemnikom.
 • Če se na televizijskem zaslonu prikaže sporočilo Already Updated (Že posodobljeno), je različica vdelane programske opreme, ki je trenutno nameščena v AV-sprejemniku, najnovejša različica.

Posodobitev prek pomnilniške naprave USB in računalnika

Priporočamo, da uporabite spletno posodobitev, če je to mogoče. V nasprotnem primeru lahko uporabite ta način. Posodobitev boste najprej prenesli v računalnik, nato v pomnilniško napravo USB in nato v AV-sprejemnik.

Priporočamo uporabo teh operacijskih sistemov:

 • Windows 8.1, 10, 11
 • macOS 10.12–10.15, 11
 • Mac OS X

Ukrepi za posodobitev brez težav

Posodobitev je ponavadi zelo preprosta. Na naslednji način boste že v prvem poskusu naredili vse prav:

 • Pazljivo preberite navodila, saj lahko v nasprotnem primeru poškodujete AV-sprejemnik.
 • ne izklopite AV-sprejemnika in ga ne odklopite z vira napajanja, medtem ko se izvaja posodobitev.
 • Ne pritiskajte nobenih gumbov, razen tistih, ki so omenjeni v navodilih.

Prenesite posodobitev v računalnik

 1. Preberite in sprejmite pogoje in določila.
 2. Datoteko UPDATE_M41R0518.zip prenesite v računalnik in si zapomnite, v katero mapo ste jo shranili.
 3. Poiščite datoteko v računalniku, kliknite jo z desno miškino tipko in nato kliknite Properties (Lastnosti). Preverite, ali je velikost datoteke 230 MB (241 578 745 bajtov).

Shranjevanje v pomnilnik USB

 1. Razširite datoteko v računalnik:
  • Mac: Pojdite na mesto, kamor se je prenesla datoteka, in dvokliknite datoteko UPDATE_M41R0518.zip. Razširjena mapa se imenuje UPDATE (Posodobitev).
  • Windows:
   1. Odprite mapo, v katero se je prenesla datoteka, in z desnim miškinim gumbom kliknite datoteko UPDATE_M41R0518.zip ter nato kliknite Extract All (Razširi vse).
   2. V oknu Extract Compressed (Zipped) Folders (Razširi stisnjene (zip) mape) kliknite Extract (Razširi).
   3. Ustvarila se bo nova mapa z imenom UPDATE (Posodobitev).
 2. Preverita, ali mapa UPDATE (Posodobitev) vključuje te štiri datoteke: MSB41-FW.BIN, MSB41-FW.ID, MSB41-FW_MB.BIN and MSB41-FW_MB.ID.
 3. Na računalnik priključite združljivo pomnilniško napravo USB.
  • Mac: Povlecite in spustite mapo UPDATE (Posodobitev) v korensko mapo naprave USB.
  • Windows:
   1. Odprite imenik, v katerem je bila ustvarjena mapa, in z desno miškino tipko kliknite mapo UPDATE (Posodobitev).
   2. V meniju, ki se prikaže, kliknite Send To... (Pošlji v ...)".
   3. Kliknite pogon, ki označuje napravo USB (npr. izmenljivi disk E:).
   4. Mapa s posodobitvijo bo kopirana v napravo USB.

Opomba: Posodobitev ne bo izvedena, če datoteka ne bo kopirana v korenski imenik naprave USB ali če spremenite ime datoteke.

Prenesite posodobitev v AV-sprejemnik.

 1. Pripravite opremo
  1. Vklopite televizor in preverite, ali je izbran vhod, v katerega je priključen AV-sprejemnik. Če je predvajalnik priključen v vtičnico HDMI2, izberite vhod HDMI2.
  2. Vklopite AV-sprejemnik.
  3. Prepričajte se, da na AV-sprejemnik ni priključena nobena druga naprava USB. Če so priključene druge naprave USB, jih izključite iz AV-sprejemnika.
 2. Prenesite posodobitev
  1. Napravo za shranjevanje USB, v kateri je shranjena datoteka s posodobitvijo, priključite v vrata USB na sprednji plošči AV-sprejemnika.
  2. S puščičnimi tipkami na daljinskem upravljalniku v meniju Home (Domači zaslon) izberite Setup (Nastavitev) → System Settings (Nastavitve sistema) → Software Update (Posodobitev programske opreme) → Update via USB Memory (Posodobitev programske opreme → Posodobitev s pomnilniške naprave USB) in nato pritisnite ENTER.
  3. Če se na televizijskem zaslonu prikaže sporočilo Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M35.R.XXXX New version M41.R.0518. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update. (V pomnilniku USB so bile najdene datoteke s posodobitvijo. Ali želite posodobiti programsko opremo? Trenutna različica M35.R.XXXX, nova različica M41.R.0518), z daljinskim upravljalnikom izberite OK (V redu), nato pa pritisnite ENTER.
  4. Če se na televizijskem zaslonu prikaže sporočilo When update starts, UPDATING will be displayed on the display window of the receiver. Update takes up to 60 minutes. When update is finished, COMPLETE will be displayed on the displays window of the receiver, and the receiver will restart automatically. Do not disconnect the power cord during the update process (Ko se začne postopek posodobitve, se na zaslonu sprejemnika prikaže sporočilo "Posodabljanje". Posodobitev traja največ 60 minut. Po dokončani posodobitvi se na zaslonu sprejemnika prikaže sporočilo "Dokončano" in sprejemnik se samodejno znova zažene. Med posodobitvijo ne odklopite napajalnega kabla.), z daljinskim upravljalnikom izberite OK (V redu), nato pa pritisnite ENTER.
  5. Posodobitev se začne.
  6. Med posodobitvijo bo na zaslonu sprejemnika prikazano sporočilo UPDATING (Podsodabljanje).
  7. Nadgradnja vdelane programske opreme je zaključena, ko se na zaslonu prikaže sporočilo COMPLETE (Dokončano).
   Opomba: Ne izklopite AV-sprejemnika in ga ne odklopite z vira napajanja, medtem ko se izvaja posodobitev.
  8. Po dokončani posodobitvi se bo predvajalnik samodejno izklopil. Predvajalnika ne uporabljajte in ga ne izklapljajte, dokler posodobitev ni končana.
  9. Napravo USB izključite z AV-sprejemnika in vklopite sprejemnik.
  10. Preverite različico vdelane programske opreme. Če je prikazana številka različice M41.R.0518, je bila vdelana programska oprema uspešno posodobljena.

Odpravljanje težav

Ukrepi pri težavah s posodabljanjem vdelane programske opreme AV-sprejemnika prek računalnika in CD-ja:
 • Če se na zaslonu sprejemnika izmenično prikazujeta napisa UPDATE (Posodobitev) in ERROR (Napaka):
  1. Izklopite sistem in izključite napajalni kabel.
  2. Vklopite AV-sprejemnik.
  3. Poskusite posodobiti sistem prek pomnilnika USB.
 • Če je med posodabljanjem prišlo do izpada električne energije, vklopite AV-sprejemnik in ponovite postopek posodobitve prek sistema pomnilnika USB.
 • Če datoteke s posodobitvijo UPDATE_M41R0518.zip, ki ste jo prenesli s spletnega mesta, ni mogoče razširiti, izbrišite datoteko in jo znova prenesite.
 • Če posodobitev traja že več kot 90 minut in se še ni končala:
  1. Izključite napajalni kabel iz električne vtičnice in ga čez nekaj minut znova priključite.
  2. Vklopite AV-sprejemnik.
  3. Znova poskusite izvesti posodobitev.
 • Registrirajte izdelek

  Pridobite dostop do vseh informacij, imejte izdelek vedno posodobljen in izkoristite odlične ponudbe

 • Skupnost Sony

  Obiščite našo skupnost ter delite svoje izkušnje in rešitve z drugimi Sonyjevimi strankami

 • Stik s podporo

  Obrnite se na Sonyjevo ekipo za podporo

 • Popravila in garancija

  Dogovorite se za popravilo, temu sledite ali se mu celo izognite