Zadevni model

Te informacije so za naslednje modele:

 • SEL24105G

Zahtevani prenosi

Pred prenosom datoteke preberite ta razdelek.

Če želite namestiti to posodobitev, morate najprej prenesti gonilnik fotoaparata Sony. Za več podrobnosti preberite razdelek Kako prenesti gonilnik fotoaparata Sony v tem članku.

O tem prenosu

Opombe:

Prednosti in izboljšave

 • Izboljša delovanje stabilizatorja slike, kadar ga uporabljate s fotoaparatom ILCE-7RM5.
 • Izboljšana stabilnost delovanja

Informacije o datoteki

Ime datoteke

 • Update_SEL24105GV2D.dmg

Različica datoteke

 • 02

Velikost datoteke

 • 1.3 MB (1 320 445 bajtov)

Datum izdaje

 • 08-11-2022

Priprava

To posodobitev sistemske programske opreme objektiva lahko izvedete le, kadar je objektiv nameščen na fotoaparat. Pred zagonom posodobitve obvezno namestite ciljni objektiv na ohišje fotoaparata. Poleg tega pri nameščanju objektiva ne pozabite izklopiti fotoaparata.

Preverite različico sistemske programske opreme objektiva.

Sledite spodnjim navodilom za preverjanje različice sistemske programske opreme objektiva. Če je različica sistemske programske opreme razl. 01, je posodobitev potrebna.
Opomba: Če se ob vklopu fotoaparata prikaže nastavitveni zaslon za datum in čas, ju nastavite.

 1. V fotoaparatu izberite Menu (Meni) → Setup (Nastavitev) → Version (Različica).
 2. Prikazana je različica sistemske programske opreme objektiva.
  Opomba: Če uporabljate serijo QX, zaženite program za posodobitev sistemske programske opreme objektiva v računalniku in preverite različico sistemske programske opreme objektiva z zagonom posodobitve.

Sistemske zahteve

Operacijski sistem

Najnovejša različica posodobitve sistemske programske opreme objektiva je združljiva s temi različicami operacijskega sistema Macintosh:

 • macOS 10.15, 11, 12

Strojna oprema računalnika

 • Prostor na trdem disku: 200 MB ali več
 • Pomnilnik RAM: 512 MB ali več

Druga oprema za fotoaparat z zamenljivim objektivom α

 • Vir napajanja fotoaparata: popolnoma napolnjen paket akumulatorskih baterij ali namenski omrežni napajalnik (naprodaj posebej)
  Opomba: Posodobitev lahko izvedete le, če je raven napolnjenosti baterije (tri oznake) ali več. Svetujemo vam, da uporabite popolnoma napolnjeno baterijo ali namenski omrežni napajalnik (naprodaj posebej). Pred posodobitvijo sistemske programske opreme objektiva odstranite navpično držalo.
 • Kabel USB, ki je priložen fotoaparatu
  Opomba: Če uporabite drug kabel USB, posodobitev morda ne bo delovala.

Druga oprema za profesionalni fotoaparat – oddajanje in produkcija

 • Napajanje fotoaparata: namenski omrežni napajalnik
 • Kabel USB, ki je priložen fotoaparatu.
  Opomba: Če uporabite drug kabel USB, posodobitev morda ne bo delovala.

Prenos in namestitev

Pomembno obvestilo

 • Pred posodobitvijo zaprite druge aplikacije.
 • Baterije ne odstranite med posodobitvijo, saj v nasprotnem primeru fotoaparata zaradi nenadne prekinitve napajanja morda ne boste mogli upravljati.
 • Poskrbite, da računalnik ne bo preklopil v stanje mirovanja.
 • Pri povezovanju fotoaparata z računalnikom se prepričajte, da povezujete samo računalnik.
 • Pred posodobitvijo odstranite pomnilniško kartico iz fotoaparata.
 • Fotoaparata še ne povežite z računalnikom.
 • Računalnik mora imeti vzpostavljeno internetno povezavo.

Za fotoaparate α z izmenljivimi objektivi

 • Med posodabljanjem sistemske programske opreme objektiva uporabite popolnoma napolnjen paket akumulatorskih baterij ali namenski omrežni napajalnik (naprodaj posebej).
 • Pred posodobitvijo sistemske programske opreme objektiva namestite objektiv na fotoaparat. Prepričajte se, da je fotoaparat izklopljen.

Za profesionalni fotoaparat – oddajanje in produkcija

 • Med posodabljanjem uporabljajte namenski omrežni napajalnik.
 • Zagotovite, da bosta baterija in omrežni napajalnik odstranjena pred namestitvijo objektiva s posodobitvijo.
 • Potrdite nastavitev povezave USB.
  Opomba: Sledite navodilom v oknu programa za posodobitev sistemske programske opreme na fotoaparatu in izberite Menu (Meni) → Setup (Nastavitev) → USBUSB Connection (Povezava USB) ter nato preverite, ali je izbrana možnost Mass Storage (Masovni pomnilnik). Če način Mass Storage (Masovni pomnilnik) ni izbran, ga izberite.

Za računalnike Mac s procesorjem Apple Silicon

 • Pri računalnikih Mac s procesorji Apple Silicon (Apple M1) spremenite pravilnik o varnosti. Na zaslonu About This Mac (O tem računalniku Mac) se bo prikazal element Chip (Čip), ki mu sledi ime čipa. Glejte članek How to change the security policy on Mac computers with Apple silicon (Kako spremeniti pravilnik o varnosti pri računalnikih Mac s procesorjem Apple Silicon). Pri računalnikih Mac s procesorjem Intel ta korak ni potreben.

Kako prenesti gonilnik fotoaparata Sony?

 1. Obiščite stran za prenos gonilnika fotoaparata Sony in prenesite ustrezen gonilnik.
 2. Pritisnite gumb Download (Prenesi).
 3. Ko preberete izjavo, kliknite Download (Prenesi).
 4. Shranite datoteko na namizje računalnika (priporočeno).

Kako prenesti program za posodobitev sistemske programske opreme objektiva (Lens System Software Updater)?

 1. Pritisnite gumb Download (Prenesi).
 2. Ko preberete izjavo, kliknite Download (Prenesi).
  Opomba: Datoteka Update_SEL24105GV2D.dmg se bo začela prenašati.
 3. Datoteko shranite na namizje računalnika (priporočeno).

Ko je datoteka uspešno prenesena, lahko namestite posodobitev.

1. korak: postopek namestitve gonilnika fotoaparata Sony.

 1. Zaprite vse programe, ki se trenutno izvajajo v računalniku.
 2. Dvokliknite datoteko Camera_Driver_2110a.dmg, ki ste jo prenesli. V tem koraku ne priključite fotoaparata.
  Opomba: Če ste fotoaparat priklopili na računalnik, ga odklopite, preden nadaljujete postopek.
 3. Namestitveni program gonilnika fotoaparata Sony Camera Driver Installer se razširi.
 4. Dvokliknite ikono SonyCameraDriver.pkg.
 5. Odpre se zaslon namestitvenega progama. Nadaljujte v skladu z navodili.
 6. Prikaže se poziv, ali želite sistemu dovoliti zagon namestitve. Vnesite geslo za skrbniški račun.

  OPOMBE
  • Če operacijski sistem prikaže sporočilo System Extension Blocked (Razširitev sistema blokirana) (dejansko sporočilo se bo razlikovalo glede na različico operacijskega sistema; razširitev se v tem primeru nanaša na gonilnik fotoaparata Sony), kliknite gumb Open Security Preferences (Odpri varnostne nastavitve). Odpre se zaslon Security & Privacy (Varnost in zasebnost) operacijskega sistema macOS.
  • Če operacijski sistem ne prikaže sporočila System Extension Blocked (Razširitev sistema blokirana), pojdite na 2. korak: zagon programa za posodobitev sistemske programske opreme objektiva.
 7. Na zaslonu Security & Privacy (Varnost in zasebnost) odprite zavihek General (Splošno) in kliknite ikono ključa. Ko boste pozvani k vnosu gesla, vnesite geslo, ki ste ga uporabili pri prijavi s skrbniškim računom, nato kliknite gumb Unlock (Odkleni).
 8. Kliknite gumb Allow (Dovoli), da sistemu dovolite začetek nalaganja programske opreme sistema.
 9. Če se po kliku gumba Allow (Dovoli) pojavi sporočilo o ponovnem zagonu, ponovno zaženite računalnik in se vrnite na začetek postopka za posodobitev.
 10. Če zaslon Security & Privacy (Varnost in zasebnost) ne izgine, zaprite okno.

2. korak: zagon programa za posodobitev sistemske programske opreme objektiva

 1. Dvokliknite datoteko Update_SEL24105GV2D.dmg, ki ste jo prenesli. V tem koraku ne priključite fotoaparata.
 2. Dvokliknite mapo Update_SEL24105GV2D.dmg, ki se prikaže na namizju.
 3. Dvokliknite ikono LensSystemSoftwareUpdater.
 4. Če želite naložiti razširitev jedra, morate v sporočilu aplikaciji omogočiti, da naredi spremembe. Vnesite geslo za skrbniški račun.
 5. Program Lens System Software Updater (Program za posodobitev sistemske programske opreme objektiva) se zažene.

  Opombe:
  • Če sistem ni pripravljen na posodobitev, se pojavi sporočilo o napaki. Glede na sporočilo ustrezno ukrepajte in znova dvokliknite LensSystemSoftwareUpdater.
  • Če se pojavi sporočilo You need to restart your computer (Ponovno zaženite računalnik), računalnik ponovno zaženite in nato ponovno dvokliknite LensSystemSoftwareUpdater.
  • Če se pojavi sporočilo You need to install Sony Camera Driver (Namestiti morate gonilnik fotoaparata Sony), opravite postopek, ki je opisan v 1. koraku: postopek namestitve gonilnika fotoaparata Sony, nato pa ponovno dvokliknite LensSystemSoftwareUpdater.
  • Če se pojavi sporočilo Check the Security & Privacy setting (Preverite nastavitve varnosti in zasebnosti.), izvedite 7. in 8. točko v 1. koraku: postopek namestitve gonilnika fotoaparata Sony, nato pa ponovno zaženite računalnik in znova dvokliknite LensSystemSoftwareUpdater.
 6. Vklopite fotoaparat in ga s priloženim kablom USB povežite z računalnikom, na zaslonu LCD fotoaparata se prikaže USB Mode (Način USB).
 7. Kliknite Next (Naprej) v programu za posodobitev sistemske programske opreme objektiva. V računalniku se prikaže okno programa za posodobitev sistemske programske opreme objektiva, na zaslonu fotoaparata pa se prikaže sporočilo Follow computer instructions (Sledite navodilom računalnika).
  Opomba: Fotoaparata od tega koraka naprej ne izklapljajte, dokler se ne konča postopek posodobitve sistemske programske opreme objektiva. Morda bo trajalo nekaj minut, da se prikaz na zaslonu spremeni, kar je odvisno od modela fotoaparata.
  • Računalnik
   Zaslon za preverjanje različice
  • Fotoaparat
   Zaslon <b>Follow computer instructions</b> (Sledite navodilom v računalniku)
  Odpravljanje težav:
  • Če se prikaže sporočilo The update is not available for your model (Posodobitev za vaš model ni na voljo), preverite, ali je datoteka sistemske programske opreme objektiva, ki jo poskušate namestiti, prava za objektiv, nameščen na fotoaparat. Če je vklopljen ustrezni program za posodobitev sistemske programske opreme objektiva, ga zaprite, odklopite kabel USB, izklopite fotoaparat in se vrnite nazaj na 2. korak: zagon programa za posodobitev sistemske programske opreme objektiva
  • Če se prikaže sporočilo Could not find camera with the lens for this update mounted (Fotoaparata z nameščenim objektivom za to posodobitev ni bilo mogoče najti), preverite, ali je fotoaparat naveden v razdelku Relevant Products (Ustrezni izdelki) in ali je fotoaparat povezan z računalnikom prek kabla USB.
 8. Kliknite Next (Naprej) v programu za posodobitev sistemske programske opreme objektiva. V spodnjem levem delu zaslona sta prikazani trenutna različica in različica po posodobitvi. Če je trenutna različica sistemske programske opreme objektiva razl. 02, posodobitev ni potrebna. V tem primeru prekinite povezavo USB in kliknite Finish (Dokončaj), izklopite fotoaparat, odstranite baterijo in/ali omrežni napajalnik, znova vstavite baterijo ali priključite omrežni napajalnik in vklopite fotoaparat.
  • Posodobitev je potrebna.
    Slika, ki prikazuje trenutno različico sistemske programske opreme v programu System Software Updater
  • Posodobitev ni potrebna.
   Slika, ki označuje najnovejšo različico programske opreme v programu System Software Updater
 9. Preverite, ali je v polju Current version (Trenutna različica) prikazana različica 01 in kliknite Next (Naprej). Podatki se prenašajo v fotoaparat (približno 5 sekund).
  Opomba: Med posodobitvijo ne izklopite fotoaparata in ne izključite kabla USB.
 10. Ko je prenos podatkov končan, se prikaže ta zaslon.
  Zaslon za zagon posodobitve
  Kliknite Finish (Dokončaj).
 11. Začne se postopek posodobitve in na fotoaparatu se prikaže vrstica napredovanja (približno 30 sekund).
 12. Postopek posodobitve je končan, ko se na fotoaparatu prikaže sporočilo Lens update complete (Posodobitev objektiva je končana). Če uporabljate serijo QX, je postopek posodobitve končan, ko izgine zaslon serije QX.
 13. Izključite kabel USB.
  Opomba: Ko je posodobitev končana, izklopite fotoaparat, odstranite baterijo in/ali omrežni napajalnik, znova vstavite baterijo ali priključite omrežni napajalnik in vklopite fotoaparat.

3. korak: preverite, ali je različica sistemske programske opreme objektiva razl.02.

 1. V fotoaparatu izberite Menu (Meni) → Setup (Nastavitev) → Version (Različica).
 2. Prikazana je različica sistemske programske opreme objektiva.

  Opomba: Ko je pri računalnikih Mac, ki uporabljajo procesor Apple Silicone, posodobitev končana, priporočamo, da pravilnik za varnost ponastavite na prvotno nastavitev. Pri računalnikih Mac s procesorjem Intel ta korak ni potreben. Po potrebi glejte članek How to change the security policy on Mac computers with Apple silicon (Kako spremeniti pravilnik o varnosti pri računalnikih Mac s procesorjem Apple Silicon).

Vprašanja in odgovori

Posodobitev ni končana.

Če na zaslonu dlje kot 1 minuto ni slike, za odpravo težave sledite spodnjim korakom.

 1. Odklopite kabel USB iz računalnika.
 2. Odstranite baterijo in omrežni napajalnik iz fotoaparata, počakajte nekaj minut, nato ponovno vstavite baterijo ali priključite omrežni napajalnik.
 3. Znova zaženite računalnik.
 4. Vklopite fotoaparat in ponovno opravite postopek namestitve.

Po zagonu programa za posodobitev sistemske programske opreme se ne prikaže zaslon za preverjanje različice, prikaže pa se sporočilo Failed to update (Posodobitev ni uspela).

Če pride do tega, ste morda v preteklosti fotoaparat že posodobili z gonilnikom System Software Update Helper (Pomočnik za posodobitev sistemske programske opreme) in niste odstranili tiste programske opreme.

 1. Ponovno prenesite System Software Update Helper (Pomočnik za posodobitev sistemske programske opreme) in odstranite gonilnik s pomočjo orodja za odstranjevanje, ki ga najdete v preneseni datoteki v mapi Uninstaller (Program za odstranjevanje).
 2. Ko ste odstranili gonilnik System Software Update Helper (Pomočnik za posodobitev sistemske programske opreme), dvokliknite Update_SEL24105GV2D.dmg in ponovno zaženite posodobitev.
 • Registrirajte izdelek

  Pridobite dostop do vseh informacij, imejte izdelek vedno posodobljen in izkoristite odlične ponudbe

 • Skupnost Sony

  Obiščite našo skupnost ter delite svoje izkušnje in rešitve z drugimi Sonyjevimi strankami

 • Stik s podporo

  Obrnite se na Sonyjevo ekipo za podporo

 • Popravila in garancija

  Dogovorite se za popravilo, temu sledite ali se mu celo izognite