Zadevni model

Te informacije so za naslednje modele:

 • TA-AN1000

O tem prenosu

Prednosti in izboljšave

 • Odpravlja težavo nestabilne vgrajene funkcije Chromecast
 • Odpravlja težavo nestabilnega delovanja sistema
 • Odpravlja težavo morebitnega slišnega zvoka releja napajanja sredi noči
 • Odpravlja manjše težave

Prejšnje prednosti in izboljšave

 • Odpravlja težavo, ko funkcije 360 Spatial Sound Mapping ni mogoče vklopiti in stanje Auto Calibration (Samodejno umerjanje) ni prikazano kot Done (Opravljeno), tudi če je bilo uspešno opravljeno.
 • Odpravlja težavo, ko zvok srednjega kanala morda ni slišen, ko je aktivna funkcija Speaker Relocation (Premestitev zvočnika).
 • Odpravlja težavo morebitnega slišnega zvoka Power Relay (Rele napajanja), ko je Power (Napajanje) nastavljeno na Standby (Stanje pripravljenosti) in je funkcija Network/Bluetooth Standby (Stanje pripravljenosti, omrežje/Bluetooth) nastavljena na Off (Izklop).

Informacije o datoteki

Ime datoteke

 • AN10STR-1_455.zip

Različica datoteke

 • Različica posodobitve vdelane programske opreme 1.455

Velikost datoteke

 • 514 MB (539 240 102 bajtov)

Datum izdaje

 • 07-11-2023

Priprava

Preverjanje različice vdelane programske opreme

Vdelana programska oprema je morda že posodobljena, zlasti če imate nov AV-sprejemnik. Če je številka različice 1.455 ali novejša, posodobitev ni potrebna.

Če niste prepričani, lahko preprosto preverite različico vdelane programske opreme.

 1. Vklopite televizor in poskrbite, da je izbran vhod, na katerega je priključen AV-sprejemnik. Če je AV-sprejemnik priključen v vtičnico HDMI2, izberite vhod HDMI2.
 2. Vklopite AV-sprejemnik.
 3. Pritisnite HOME na daljinskem upravljalniku in počakajte, da se prikaže zaslon HOME (Domači zaslon).
 4. Na začetnem zaslonu s puščičnimi tipkami daljinskega upravljalnika izberite Setup (Nastavitev) → System Settings (Nastavitve sistema) in nato pritisnite ENTER.
 5. S puščičnimi tipkami daljinskega upravljalnika izberite System Information (Informacije o sistemu) in nato pritisnite ENTER.
 6. Če je na televizijskem zaslonu prikazana različica 001.455 ali novejša (prvo in drugo ničlo v številki različice lahko prezrete), že imate nameščeno najnovejšo vdelano programsko opremo.

Pomembno obvestilo

 • Natančno preberite navodila, saj lahko v nasprotnem primeru poškodujete AV-sprejemnik.
 • AV-sprejemnika ne izklopite ali odklopite iz omrežnega napajanja, medtem ko se izvaja posodobitev.
 • Pritisnite le tiste gumbe, ki so omenjeni v navodilih.
 • Med prenašanjem in posodabljanjem programske opreme ne izvlecite napajalnega kabla. V sistemu lahko pride do napake.

Vdelano programsko opremo lahko posodobite na dva enostavna načina.

NačinKaj potrebujete?Zakaj uporabiti ta način?
Internet/omrežje
(PRIPOROČENO)
 • Aktivna internetna povezava (z brezžičnim usmerjevalnikom)
 • Združljiv televizor
Priporočamo ta način, saj je najpreprostejši in najhitrejši za posodobitev vdelane programske opreme.
Pomnilniška naprava USB
 • Računalnik
 • Pomnilniška naprava USB
Ta način za posodobitev vdelane programske opreme uporabite, če ne morete vzpostaviti povezave z internetom.

Prenos in namestitev

Posodabljanje prek interneta

Priporočamo ta način, saj je najpreprostejši za posodobitev. Običajno traja 15–30 minut. Najprej namestite opremo in nato prenesite posodobitev z interneta.

Kaj potrebujete?

 • Aktivna internetna povezava (z brezžičnim usmerjevalnikom)
 • Združljiv televizor

Priprava opreme

 1. Vklopite televizor in preverite, ali je izbran vhod, kamor je priključen AV-sprejemnik. (Če je AV-sprejemnik priključen v vrata HDMI2, izberite vhod HDMI2.)
 2. AV-sprejemnik in internetni vir med seboj povežite z brezžičnim usmerjevalnikom.
 3. Vklopite AV-sprejemnik.
 4. Pritisnite HOME na daljinskem upravljalniku in počakajte, da se prikaže zaslon HOME (Domači zaslon).

1. korak: namestitev posodobitve

 1. S puščičnimi tipkami na daljinskem upravljalniku v meniju HOME (Domači zaslon) izberite SetupSoftware Update → Network update (Nastavitev → Napredne nastavitve → Posodobitev programske opreme → Omrežna posodobitev) in nato pritisnite ENTER.
 2. Ko se na televizijskem zaslonu prikaže sporočilo Update to a new software version. Never turn off the power while performing the update. Current version 00x.xxx New version 001.455 (Posodobite na novo različico programske opreme. Med izvajanjem posodobitve ne izklopite napajanja. Trenutna različica 00x.xxx, nova različica 001.455), z daljinskim upravljalnikom izberite OK (V redu) in nato pritisnite ENTER.
 3. Na televizijskem zaslonu se prikaže sporočilo Update Caution (Opozorilo o posodobitvi). Z daljinskim upravljalnikom izberite OK (V redu) in nato pritisnite ENTER.
 4. AV-sprejemnik iz interneta prenese podatke o vdelani programski opremi.
 5. Po prenosu se AV-sprejemnik ponovno zažene in začne se posodabljanje glavne enote. Med posodabljanjem glavne enote je na sprednjem zaslonu prikazan napredek stanja posodobitve XX %.
 6. Ko je glavna enota posodobljena, se bo AV-sprejemnik samodejno ponovno zagnal.
 7. Posodobitev je končana, ko se na televizorju prikaže sporočilo o dokončanju.

2. korak: potrditev uspešno opravljene posodobitve

Preverite različico vdelane programske opreme. Če je prikazana številka različice 1.455, je bila vdelana programska oprema uspešno posodobljena.

Odpravljanje težav

Kaj storiti, če imate težave s posodabljanjem vdelane programske opreme AV-sprejemnika prek interneta?

 • Na televizijskem zaslonu se prikaže sporočilo The device is not connected to network. To update, your AV Receiver needs to be connected to the Internet. (Naprava ni povezana z omrežjem. Za posodobitev je treba AV-sprejemnik povezati z internetom.) Če ne uspete izvesti postopka Update via Internet (Posodobitev prek interneta), poskusite izvesti postopek Update via USB Memory (Posodobitev s pomnilniške naprave USB).
  1. Preverite, ali so usmerjevalnik in vse naprave, povezane med AV-sprejemnikom in usmerjevalnikom, vklopljene.
  2. Preverite, ali so vsi kabli med AV-sprejemnikom in usmerjevalnikom ustrezno povezani.
  3. Znova poskusite izvesti posodobitev.
 • Ko se postopek Update via Internet (Posodobitev prek interneta) začne, se prikaže sporočilo Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Hitrost prenosa: xxxxxx KB/xxxxx KB in xx % se prikaže na televizijskem zaslonu), vrstica napredovanja pa se ne spremeni.
  Odvisno od omrežne povezave lahko postopek Update via Internet (Posodobitev prek interneta) traja dalj časa (do 60 minut). Zato se prikaže sporočilo Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Hitrost prenosa: xxxxxx KB/xxxxx KB in xx % se prikaže na televizijskem zaslonu) in vrstica napredovanja na zaslonu se dalj časa ne spremeni.
 • Med izvajanjem postopka Update via Internet (Posodobitev prek interneta) se na televizijskem zaslonu prikaže sporočilo Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later. (Stanja povezave ni mogoče potrditi. Komunikacija s strežnikom ni mogoča. Poskusite znova pozneje.), posodobitve programske opreme pa ni mogoče izvesti.
  1. Preverite, ali je vzpostavljena povezava z brezžičnim omrežjem.
  2. Preverite, ali ste v nastavitvah omrežja označili, ali ima AV-sprejemnik svoj lastni naslov IP. (Če uporabljate strežnik proxy, vnesite njegov naslov IP v polje Proxy Server (Strežnik proxy) namesto imena gostitelja proxy.)
  3. Poskusite znova izvesti posodobitev.
 • Med posodobitvijo je prišlo do izpada električne energije.
  Vklopite AV-sprejemnik in znova poskusite izvesti posodobitev.
 • Posodobitev traja več kot 60 minut in se še ni končala.
  Če težave s tem ne odpravite, je morda hitrost omrežnega prenosa nizka. V tem primeru posodobite sistem s postopkom Update via USB Memory (Posodobitev s pomnilniške naprave USB).
 • Na televizijskem zaslonu se prikaže sporočilo Already Updated (Že posodobljeno).
  Različica vdelane programske opreme, ki je trenutno nameščena v AV-sprejemniku, je najnovejša različica.

Posodobitev prek pomnilniške naprave USB in računalnika

Priporočamo, da uporabite spletno posodobitev, če je to mogoče. V nasprotnem primeru lahko uporabite ta način. Posodobitev boste najprej prenesli v računalnik, nato v pomnilniško napravo USB in nato v Av-sprejemnik.

Priprave na posodobitev vdelane programske opreme

Preden prenesete vdelano programsko opremo, se prepričajte, ali vaš računalnik uporablja enega od naslednjih operacijskih sistemov in pripravite pogon USB.

Operacijski sistem

 • Windows 11
 • Windows 10
 • Mac OS X

1. korak: namestitev posodobitve

 1. Preberite in sprejmite pogoje in določila.
 2. Datoteko AN10STR-1_455.zip prenesite v računalnik in si zapomnite ime mape.
 3. Poiščite datoteko v računalniku, kliknite jo z desno miškino tipko in nato kliknite Properties (Lastnosti). Preverite, ali je velikost datoteke 514 MB (539 240 102 bajtov).
Datoteke prenesite v pomnilniško napravo USB.
 1. Razširite datoteko s posodobitvijo iz datoteke AN10STR-1_455.zip.
  • Za operacijski sistem Mac OS X
   1. Pojdite na mesto, kamor se je prenesla datoteka, in dvokliknite datoteko AN10STR-1_455.zip.
   2. Ustvarila se bo nova datoteka z imenom F_NSTR0.UPG.
  • Za operacijski sistem Microsoft Windows
   1. Odprite mapo, v katero se je prenesla datoteka, in z desnim miškinim gumbom kliknite datoteko AN10STR-1_455.zip ter nato kliknite Extract All (Razširi vse).
    Opomba: V sistemu Windows se bo pri privzetih nastavitvah za brskalnik Microsoft Edge datoteka shranila v mapo Downloads (Prenosi). Mapo Downloads (Prenosi) poiščete tako, da na zaslonu Start kliknete ploščico Desktop (Namizje) in z Raziskovalcem (Windows Explorer) poiščete preneseno datoteko.
   2. V oknu Extract Compressed (Zipped) Folders (Razširi stisnjene (zip) mape) kliknite Extract (Razširi).
   3. Ustvarila se bo nova datoteka z imenom F_NSTR0.UPG.
 2. Na računalnik priključite združljivo pomnilniško napravo USB.
 3. Datoteko F_NSTR0.UPG prenesite v pomnilniško napravo USB.
  • Za operacijske sisteme Mac OS X: povlecite in spustite mapo F_NSTR0.UPG v korensko mapo naprave USB.
  • Za operacijske sisteme Windows
   1. Odprite imenik, v katerem je bila ustvarjena mapa, in z desno miškino tipko kliknite datoteko F_NSTR0.UPG.
   2. V meniju izberite Send To... (Pošlji v ...) in kliknite pogon, ki predstavlja napravo USB (npr. Izmenljivi disk E:).
   3. Datoteka F_NSTR0.UPG bo kopirana v napravo USB.
  Opomba: Posodobitev ne bo izvedena, če mapa ne bo kopirana v korenski imenik v napravi USB ali če spremenite ime mape.
 4. Po kopiranju datoteke F_NSTR0.UPG odstranite napravo USB iz računalnika.
Prenesite posodobitev v AV-sprejemnik.

Najprej pripravite opremo in nato prenesite posodobitev v AV-sprejemnik.

Priprava opreme
 1. Vklopite televizor in preverite, ali je izbran vhod, v katerega je priključen AV-sprejemnik. (Če je AV-sprejemnik priključen v vrata HDMI2, izberite vhod HDMI2.)
 2. Vklopite AV-sprejemnik.
 3. Pritisnite HOME na daljinskem upravljalniku in počakajte, da se prikaže zaslon HOME (Domači zaslon).
 4. Vstavite napravo USB, kjer je shranjena datoteka F_NSTR0.UPG.
Prenos posodobitve
 1. Na zaslonu HOME (Domači zaslon) s puščičnimi tipkami na daljinskem upravljalniku izberite SetupSoftware UpdateUSB update (Nastavitev → Napredne nastavitve → Posodobitev programske opreme → Posodobitev naprave USB) in nato pritisnite ENTER.
 2. Ko se na televizijskem zaslonu prikaže sporočilo Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version xxx.xxx New version 001.455 (Posodobite na novo različico programske opreme. Med izvajanjem posodobitve ne izklopite napajanja. Trenutna različica xxx.xxx, nova različica 001.455), z daljinskim upravljalnikom izberite OK (V redu) in nato pritisnite ENTER.
 3. Ko se na televizijskem zaslonu prikaže sporočilo Update Caution (Opozorilo o posodobitvi), z daljinskim upravljalnikom izberite OK (V redu) in pritisnite ENTER.
 4. AV-sprejemnik s pomnilniške naprave USB prenese podatke o vdelani programski opremi.
 5. Po prenosu se AV-sprejemnik ponovno zažene in začne se posodabljanje glavne enote. Med posodabljanjem glavne enote je na sprednjem zaslonu prikazan napredek stanja posodobitve XX %.
 6. Ko je glavna enota posodobljena, se bo AV-sprejemnik samodejno ponovno zagnal.
 7. Posodobitev je končana, ko se na televizorju prikaže sporočilo o dokončanju.

2. korak: potrditev uspešno opravljene posodobitve

Preverite različico vdelane programske opreme. Če je prikazana številka različice 1.455, je bila vdelana programska oprema uspešno posodobljena.

Odpravljanje težav

Ukrepi pri težavah s posodabljanjem vdelane programske opreme AV-sprejemnika z vašim računalnikom in pomnilniško napravo USB

 • Na zaslonu sprednje plošče se izmenično prikazujeta napisa UPDT (Posodobitev) in ERROR (Napaka).
  1. Izklopite sistem in izključite napajalni kabel.
  2. Vklopite AV-sprejemnik.
  3. Ponovno poskusite izvesti postopek Update via USB Memory (Posodobitev s pomnilniške naprave USB).
 • Med posodabljanjem je prišlo do izpada električne energije.
  Vklopite napajanje AV-sprejemnika in ponovno izvedite postopek Update via USB Memory (Posodobi s pomnilniške naprave USB).
 • Posodobitvene datoteke AN10STR-1_455.zip, prenesene s spletnega mesta, ni mogoče razširiti.
  Ali je prenos datoteke uspel? Izbrišite datoteko in jo znova prenesite.
 • Posodobitev traja več kot 60 minut in se še ni končala.
  1. Izključite napajalni kabel iz električne vtičnice in ga čez nekaj minut znova priključite.
  2. Vklopite AV-sprejemnik.
  3. Znova poskusite izvesti posodobitev.
 • Registrirajte izdelek

  Pridobite dostop do vseh informacij, imejte izdelek vedno posodobljen in izkoristite odlične ponudbe

 • Skupnost Sony

  Obiščite našo skupnost ter delite svoje izkušnje in rešitve z drugimi Sonyjevimi strankami

 • Stik s podporo

  Obrnite se na Sonyjevo ekipo za podporo

 • Popravila in garancija

  Dogovorite se za popravilo, temu sledite ali se mu celo izognite