Zadevni model

Te informacije so za naslednje modele:

 • XAV-AX6050

O tem prenosu

Prednosti in izboljšave

 • Odpravi težavo, kjer se po vklopu nekatera od imen prednastavljenih postaj DAB spremenijo v Unknown (Neznano).
 • Odpravi težavo, kjer se ob izbiri možnosti Radio AM občasno zasliši pokajoč zvok.
 • Izboljša varnost programske opreme.
 • Doda podporo prikazu logotipov postaj DAB na zaslonu.

POMEMBNO: Prepričajte se, da sta datum in čas ustrezno nastavljena pred posodabljanjem IN po njem.

Informacije o datoteki

Ime datoteke

 • XAV-6050_1340500.eup

Različica datoteke

 • 1.34.05

Velikost datoteke

 • 365 MB (383 725 491 bajtov)

Datum izdaje

 • 28-11-2023

Priprava

Preverjanje različice vdelane programske opreme

Sledite spodnjim korakom, da preverite trenutno različico nameščene vdelane programske opreme enote.
Opomba: Če je različica prikazana kot 1.34.05, ni treba posodobiti vdelane programske opreme.

 1. VKLOPITE glavno enoto.
 2. Na začetnem zaslonu izberite Settings (Nastavitve).
 3. Izberite System (Sistem).
 4. Izberite System Information (Informacije o sistemu). Prikaže se trenutna različica vdelane programske opreme.

Pomembno obvestilo

 • Avtomobil parkirajte na varno mesto in zaženite motor, da se napetost akumulatorja med posodobitvijo ne zniža preveč.
 • Med posodabljanjem ne izklopite enote.
 • Med posodabljanjem ne odklopite pametnega telefona ali pomnilniške naprave USB.
 • Po končani posodobitvi nastavite datum in čas.

Vdelano programsko opremo enote lahko posodobite na 2 preprosta načina:

NačinKaj potrebujete?Zakaj uporabiti ta način?

Pomnilniška naprava USB

 • Računalnik
 • Pomnilniška naprava USB
  Vdelano programsko opremo posodobite na ta način, če imate pomnilniško napravo USB in računalnik.
  Internet/omrežje z deljenjem povezave prek USB-ja
  • Kabel USB (Type-C)
  • Pametni telefon z aktivno internetno povezavo
  Vdelano programsko opremo posodobite na ta način, če imate pametni telefon z aktivno internetno povezavo.
  Opomba: Ne jamčimo, da boste posodobitev na ta način lahko opravili z vsemi pametnimi telefoni. Če na ta način posodobitve ne morete opraviti, jo opravite s pomnilniško napravo USB.

  Prenos in namestitev

  Posodobitev s pomnilniško napravo USB

  Vdelano programsko opremo lahko posodobite s pomnilniško napravo USB. Posodobitev prenesite v pomnilniško napravo USB in jo namestite v glavno enoto.

  Postopek za prenos posodobitve

  1. Na računalnik priklopite pomnilniško napravo USB.
   Opombe:
   • Podprte so pomnilniške naprave USB z datotečnim sistemom FAT16, FAT32 ali exFAT.
   • Na pomnilniški napravi USB mora biti dovolj prostora, da shranite datoteko.
  2. Prepričajte se, da je računalnik povezan z internetom.
  3. Datoteko za posodobitev (XAV-6050_1340500.eup) prenesite v računalnik.
  4. Datoteko kopirajte v korensko mapo pomnilniške naprave USB, ki je priklopljena na računalnik.
  5. Odstranite napravo za shranjevanje USB iz računalnika.

  Pripravite opremo (pomembno)

  Opomba: Pred zamenjavo povezav izklopite kontakt avtomobila in odklopite napajalna kabla (rumenega in rdečega), da preprečite kratke stike. Po zamenjavi povezav napajalna kabla (rumenega in rdečega) priklopite šele po tem, ko ste priklopili vse druge kable. Podrobnosti si lahko ogledate v razdelku Povezava/namestitev navodil za uporabo.

  1. Za izboljšanje učinkovitosti delovanja kamer priporočamo, da napajalne kable kamere (vodnike) priklopite na napajalni priključek dodatne opreme.
  2. VKLOPITE glavno enoto.

  1. korak: namestitev posodobitve

  1. VKLOPITE glavno enoto.
  2. Napravo za shranjevanje USB priključite na vrata USB glavne enote.
  3. Na začetnem zaslonu izberite Settings (Nastavitve).
   Opomba: Če razdelek Settings (Nastavitve) ni prikazan v razdelku Favorite (Priljubljeno), se dotaknite možnosti All Apps (Vse aplikacije), da se prikaže zaslon HOME2 (ZAČETNI ZASLON 2), nato pa izberite Settings (Nastavitve).
  4. Izberite System (Sistem).
  5. Izberite Software Update (Posodobitev sistemske programske opreme).
  6. Izberite Update via Flash Drive (Posodobitev s pogona USB).
   • Če se na enoti prikaže sporočilo Update file is not found (Datoteke za posodobitev ni mogoče najti), preverite datotečno strukturo pomnilniške naprave USB. Datoteke za posodobitev morda ni ali pa ni shranjena v korenski mapi. Morda uporabljate starejšo različico ali poškodovano datoteko za posodobitev.
  7. Če enota v pomnilniški napravi USB najde datoteko za posodobitev, je njena različica prikazana kot 1.34.05.
   • Če prikazana različica ni 1.34.05, prenesite najnovejšo datoteko za posodobitev. Morda uporabljate napačne datoteke za posodobitev.
  8. Izberite Update (Posodobi). Enota se bo nato začela posodabljati.
   Opomba: Posodabljanje bo trajalo približno 5 minut.

  2. korak: potrditev uspešno opravljene posodobitve

  1. VKLOPITE glavno enoto.
  2. Na začetnem zaslonu izberite Settings (Nastavitve).
  3. Izberite System (Sistem).
  4. Izberite System Information (Informacije o sistemu). Prikaže se trenutna različica vdelane programske opreme. Ko je različica 1.34.05 prikazana kot številka različice, je posodobitev vdelane programske opreme končana.

  Če še vedno ne morete posodobiti vdelane programske opreme, poskusite z drugo pomnilniško napravo USB.

  3. korak: nastavljanje datuma in časa

  1. VKLOPITE glavno enoto.
  2. Počakajte, da naprava sprejme signal GPS.
   Opomba: Datum in čas se bosta morda spremenila v drugačen datum in čas.
  3. Na začetnem zaslonu izberite Settings (Nastavitve).
  4. Izberite System (Sistem).
  5. Izberite Date/Time (Datum/čas) ter nastavite datum in čas.

  Posodobitev z deljenjem povezave prek USB-ja

  Enoto lahko s pametnim telefonom posodobite z deljenjem povezave prek USB-ja. Običajno traja 15–30 minut. Najprej pripravite opremo, nato pa posodobitev s spleta prenesite v glavno enoto.
  Opomba: Ne jamčimo, da boste posodobitev na ta način lahko opravili z vsemi pametnimi telefoni. Če vdelane programske opreme ne morete posodobiti z deljenjem povezave prek USB-ja, poskusite na načine, opisane v razdelku Odpravljanje težav: Posodobitev z deljenjem povezave prek USB-ja poglavja Vprašanja in odgovori. Če vdelane programske opreme še vedno na morete posodobiti, to naredite s pomnilniško napravo USB.

  Pripravite opremo (pomembno)

  Opomba: Pred zamenjavo povezav izklopite kontakt avtomobila in odklopite napajalna kabla (rumenega in rdečega), da preprečite kratke stike. Po zamenjavi povezav napajalna kabla (rumenega in rdečega) priklopite šele po tem, ko ste priklopili vse druge kable. Podrobnosti si lahko ogledate v razdelku Povezava/namestitev navodil za uporabo.

  1. Za izboljšanje učinkovitosti delovanja kamer priporočamo, da napajalne kable kamere (vodnike) priklopite na napajalni priključek dodatne opreme.
  2. VKLOPITE glavno enoto.

  1. korak: nastavljanje datuma in časa

  1. VKLOPITE glavno enoto.
  2. Če datum in čas nista nastavljena, izberite Settings (Nastavitve) na začetnem zaslonu.
  3. Izberite System (Sistem).
  4. Izberite Date/Time (Datum/čas) ter nastavite datum in čas.
   POMEMBNO: Če čas ni nastavljen, komunikacija prek omrežja morda ne bo mogoča. Prepričajte se, da je čas nastavljen pravilno.

  2. korak: namestitev posodobitve

  1. Na začetnem zaslonu izberite Settings (Nastavitve).
   Opomba: Če razdelek Settings (Nastavitve) ni prikazan v razdelku Favorite (Priljubljeno), se dotaknite možnosti All Apps (Vse aplikacije), da se prikaže zaslon HOME2 (ZAČETNI ZASLON 2), nato pa izberite Settings (Nastavitve).
  2. Izberite System (Sistem).
  3. Izberite Software Update (Posodobitev sistemske programske opreme).
  4. Izberite Update via USB Tethering (Posodobitev z deljenjem povezave prek USB-ja).
  5. Pametni telefon s kablom USB priklopite v vrata USB glavne enote.
  6. V pametnem telefonu omogočite deljenje povezave prek USB-ja.
   • Prepričajte se, da ima pametni telefon vzpostavljeno internetno povezavo.
   • Če želite omogočiti deljenje povezave prek USB-ja, preberite navodila za uporabo telefona.
  7. Izberite Next (Naprej).
  8. Če enota najde ustrezno datoteko za posodobitev, je njena različica prikazana kot 1.34.05.
  9. Izberite Next (Naprej).
  10. Pred prenosom preberite prikazano omejitev odgovornosti in licenčno pogodbo za končnega uporabnika (EULA). Če se strinjate z namestitvijo vdelane programske opreme, izberite Agree (Strinjam se).
  11. Pred začetkom prenosa preberite opombe.
  12. Izberite Update (Posodobi), da začnete prenos.
  13. Enota se bo nato začela posodabljati. Posodabljanje bo trajalo približno 15–30 minut.

  3. korak: potrditev uspešno opravljene posodobitve

  1. VKLOPITE glavno enoto.
  2. Na začetnem zaslonu izberite Settings (Nastavitve).
  3. Izberite System (Sistem).
  4. Izberite System Information (Informacije o sistemu). Prikaže se trenutna različica vdelane programske opreme. Ko je različica 1.34.05 prikazana kot številka različice, je posodobitev vdelane programske opreme končana.

  4. korak: nastavljanje datuma in časa

  1. VKLOPITE glavno enoto.
  2. Počakajte, da naprava sprejme signal GPS.
   Opomba: Datum in čas se bosta morda spremenila v drugačen datum in čas.
  3. Na začetnem zaslonu izberite Settings (Nastavitve).
  4. Izberite System (Sistem).
  5. Izberite Date/Time (Datum/čas) ter nastavite datum in čas.

  Vprašanja in odgovori

  Odpravljanje težav: Posodobitev s pomnilniško napravo USB

  • Prikazano je sporočilo Update file is not found (Datoteke za posodobitev ni mogoče najti): Preverite, ali je datoteka XAV-6050_1340500.eup ustrezno shranjena v korenski mapi pomnilniške naprave USB. Če je shranjena, obstoječo datoteko izbrišite iz pomnilniške naprave USB ali uporabite drugo pomnilniško napravo USB, nato pa znova poskusite s celotnim prenosom in posodobitvijo.
  • Med posodabljanjem se prikaže sporočilo Update failed (Posodobitev ni uspela): Pomnilniška naprava USB je morda okvarjena ali pa je datoteka za posodobitev poškodovana. Izberite Restart (Ponovni zagon), da ponovno zaženete enoto in sistem povrnete na prejšnjo različico. Iz pomnilniške naprave USB izbrišite obstoječe datoteke ali uporabite drugo pomnilniško napravo USB, nato pa ponovite celoten postopek prenosa in posodobitve.

  Odpravljanje težav: Posodobitev z deljenjem povezave prek USB-ja

  Opomba: Ne jamčimo, da boste posodobitev na ta način lahko opravili z vsemi pametnimi telefoni. Če na opisane načine ne morete posodobiti vdelane programske opreme, jo posodobite iz pomnilniške naprave USB.

  • Prikazano je sporočilo Network communication failed (Omrežna komunikacija ni bila mogoča): S posodobitvijo poskusite znova na kraju z močnim signalom. Če datum in čas nista nastavljena, nastavite pravilni čas v možnosti Date/Time (Datum/čas). Težavo lahko morda odpravite tako, da onemogočite povezavo Wi-Fi pametnega telefona.
  • Prikazano je sporočilo USB Tethering is not available (Deljenje povezave prek USB-ja ni na voljo): Preverite, ali je pametni telefon priklopljen v vrata USB in ali je deljenje povezave prek USB-ja omogočeno v omrežnih nastavitvah. Če želite omogočiti deljenje povezave prek USB-ja, preberite navodila za uporabo telefona.
  • Prikazano je sporočilo Current software is up to date (Trenutna programska oprema je posodobljena): Posodobitev je že končana in v enoto je nameščena najnovejša vdelana programska oprema. Dodatno posodabljanje ni potrebno.
  • Ko pametni telefon priklopite v vrata USB, se samodejno zažene aplikacija CarPlay ali Android Auto in pametni telefon ne more preklopiti na deljenje povezave prek USB-ja: Pametni telefon odklopite od enote in izberite Settings (Nastavitve) → System (Sistem) → Software Update (Posodobitev programske opreme) → Update via USB Tethering (Posodobitev z deljenjem povezave prek USB-ja). Prikaže se sporočilo USB tethering is required for software download. (Za prenos programske opreme je zahtevano deljenje povezave prek USB-ja). Znova priklopite pametni telefon.
  • Prenos vdelane programske opreme se ustavi in se dolgo časa ne nadaljuje: Morda je prišlo do težav z omrežno povezavo. Izberite gumb Cancel (Prekliči), da prekličete prenos, preverite dostop pametnega telefona do omrežja in znova poskusite s posodobitvijo.
  • Registrirajte izdelek

   Pridobite dostop do vseh informacij, imejte izdelek vedno posodobljen in izkoristite odlične ponudbe

  • Skupnost Sony

   Obiščite našo skupnost ter delite svoje izkušnje in rešitve z drugimi Sonyjevimi strankami

  • Stik s podporo

   Obrnite se na Sonyjevo ekipo za podporo

  • Popravila in garancija

   Dogovorite se za popravilo, temu sledite ali se mu celo izognite