ID članka : S700024977 / Nazadnje spremenjeno : 12.07.2018Natisni

Kako povrniti raèunalnik v prejšnje stanje z uporabo funkcije Obnovitev sistema

  Ta �lanek podrobno opisuje kako in kdaj uporabiti funkcijo Obnovitev sistema Windows.

  ocena te�avnosti Ocena te�avnosti:
  Preprosto
  potreben �as Potreben �as:
  10 minut


  Obnovitev sistema je zelo priro�no orodje za odpravljanje te�av, �e se je va� ra�unalnik pred kratkim za�el neobi�ajno obna�ati. Priporo�amo obnovitev sistema na zadnji datum pred pojavom te�ave.

  Pomembno:

  • Pred izvajanjem postopka se v ra�unalnik vpi�ite kot Skrbnik ali z ra�unom, ki mu pripadajo skrbni�ke pravice.
  • Postopek obnovitve sistema bo obnovil register in vse druge nastavitve na izbran datum in �as. Nobeni podatki ne bodo izgubljeni. Obnovitev sistema ne vpliva na shranjene dokumente in e-po�to.
  • Vso strojno ali programsko opremo, ki je bila name��ena po datumu obnovitve, bo treba znova namestiti.

  Opombe:

  • �e se ra�unalnik no�e zagnati v navadnem na�inu, ra�unalnik znova za�enite v na�inu  Varen na�in
  • �e se ra�unalnik no�e zagnati v navadnem na�inu, ra�unalnik znova za�enite v varnem na�inu z ukaznim pozivom. Pri ukaznem pozivu vpi�ite C:\Windows\System32\Restore\Rstrui.exe in pritisnite tipko Enter na tipkovnici za zagon obnovitve sistema.
  • �e mi�ka ni na voljo, uporabite tipko TAB ali PU��I�NE tipke.

  Postopek:

  1. Kliknite gumb Start, izberite Vsi programi � Dodatki � Sistemska orodja in kliknite Obnovitev sistema.
   Opomba: v operacijskem sistemu Windows Vista lahko kliknete Start in vpi�ete Obnovitev sistema.
   ><br> <span style=
   Slika 1 - Uvodno okno System Restore [Obnovitev sistema]
  2. V oknu System Restore [Obnovitev sistema] kliknite gumb Next [Naprej].
   Opomba: �e so v ra�unalnik prijavljeni tudi drugi uporabniki, se bo pojavilo pogovorno okno System Restore [Obnovitev sistema]. Za nadaljevanje kliknite gumb OK [V redu].
  3. Izberite System Checkpoint [To�ka preverjanja sistema], na katero �elite obnoviti va� sistem in kliknite Next [Naprej]. 
   ><br> <figure>Slika 2 � Obnovitev sistema � Izberite obnovitveno to�ko</figure><br> <span style=
  4. Kliknite na gumb Finish [Kon�aj], da potrdite izbrano obnovitveno to�ko.
   ><br> <figure>Slika 3 � Obnovitev sistema � Potrdite va�o obnovitveno to�ko</figure><br> <span style=Operacijski sistem bo obnovil stanje na izbran dan in �as, ra�unalnik pa se bo znova zagnal.
   Opomba: To lahko traja nekaj minut, zato postopka ne prekinjajte.
  • Registrirajte izdelek

   Pridobite dostop do vseh informacij, imejte izdelek vedno posodobljen in izkoristite odlične ponudbe

  • Skupnost Sony

   Obiščite našo skupnost ter delite svoje izkušnje in rešitve z drugimi Sonyjevimi strankami

  • Stik s podporo

   Obrnite se na Sonyjevo ekipo za podporo

  • Popravila in garancija

   Dogovorite se za popravilo, temu sledite ali se mu celo izognite