Če želimo svet prežeti s čustvi, moramo zaščititi zdravje naše družbe in planeta. Zavezujemo se k izpolnjevanju naših odgovornosti do okolja in želimo prispevati z našo tehnologijo.

TEME
Okolju prijazne funkcije v elektronskih izdelkih
Zakonske in druge informacije za vašo državo

Preberite zakonodajo informacije, ki v vaši državi veljajo za Sonyjeve izdelke.